Pyramidspelet ingen talar om
Sök:

Pyramidspelet ingen talar om

En genomgång av det svenska pensionssystemet

Pyramidspelet ingen talar om
Den här artikeln publicerades 2011-12-16 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Efter en hel höst med mina utbildningar i privatekonomi inom ramen för Balansekonomi så är en återkommande fråga det här med pension och pensionssparande. Jag tycker personligen att det här är en jätteviktig fråga utifrån ett större perspektiv.

Vi blir allt äldre och äldre – nu när Freja föddes 2011 så jag siffror på att över en tredjedel av de barn som föds nu kommer att leva till mer än 100. En kompis som jobbat inom äldrevården har berättat att medellivslängden bara sedan 1970 till nu 2011 har ökat med över 9 år.

Det innebär att vi kommer att leva längre som i sin tur innebär att pensionsbeloppet behöver räcka längre, vilket medför att vi behöver mer pengar i vår pensionspott. Sannolikt kommer vi att även bli sjukare vilket kommer kräva mer kostsam vård.

Vi är allt färre som jobbar, pensionssystemet är ju uppbyggt av att en del av de pengar som de som jobbar betalar i skatt, ska gå till pensioner för dem som inte jobbar och har levt längre. (för övrigt samma definition som där är på ett pyramidspel – de som kommer in i systemet senare skyfflar pengar till de som har varit inne sedan tidigare).

I princip hela västvärlden har idag nativitetstal som är under 2.1 som behövs för att till och med upprätthålla en befolkning. Det tillsammans med att mer och mer effektiviseras och att vi agerar på en global marknad medför att arbetstillfällena i Sverige kommer att bli färre och färre. Läs till exempel om regeringens (spelar ingen roll om den är vänster eller högre) definition på full sysselsättning som  inte innebär att alla jobbar, utan grovt förenklar innebär att där finns en balans mellan arbetssökande och jobbtillfällen som är gynnsam för staten som helhet.

Eftersom det är färre som jobbar, innebär det att skatteinflödet kommer att bli mindre, som i sin tur innebär att pensionerna kommer att minskas, eftersom vi helt enkelt inte har råd.

De flesta har helt fel om sin pension – vid en nyligen gjord undersökning tror de flesta svenskar att pensionen kommer att vara runt 75 % av deras lön, när det i själva verket kommer att i bästa fall ligga på runt 45-50% – vilket är den ganska stor skillnad.

Pensionssystemets uppkomst och historia

Det som är intressant idag är att det i det tysta sker en revolution när det gäller pensionerna – i USA har staten lånat(!) pengar från pensionsfonderna för att klara finanskriserna och i Sverige – ett av få länder där pensionsskulden fortfarande är relativt hanterbar har man flyttat över mer och mer ansvar på individen för pensionen. T.ex. där PPM bara var det första steget. Utvecklingen går väldigt tydligt i riktningen att vi själva behöver ansvara för vår egen pension, för staten kommer inte att göra det – den kommer helt enkelt inte att ha råd.

I sammanhanget är det också spännande att kolla på bakgrunden till pensionssystemet. Det sociala välfärdssystemet med t.ex. pensions inleddes i Tyskland under Bismarcks tid som var med om att Tyskland industrialiserades och då behövde man arbetskraft till fabrikerna och frågan var – ”Hur får vi människor att spendera sina liv i de skitiga och tuffa förhållandena i fabrikerna?”

Jo, vi ger dem ett löfte om att när de fyller 65 att vi betalar alla deras utgifter och betalar deras leverna – läs: vi ger dem pension. Utifrån statens synpunkt var det ganska riskfritt eftersom medellivslängden vid det tillfället var runt 48 år. De flesta personerna dog helt enkelt innan de kunde göra anspråk på sin pension.

Idag, ca 150 år senare lever vi kvar i det här systemet, dock bara med den ändrade förutsättningen att vi lever längre tack vare framstegen som vi har gjort inom främst sjukvård. Idag är pensionsåldern i Sverige 65 år, det är på utredning att man ska kunna jobba bortom sin 65 års dag, tror att det är iaf till 67 och jag är ganska säker på att innan jag går i pension (idag är jag 30, född 1981) så kommer det inte vara frivilligt till 67 utan snarare obligatoriskt upp till iaf. 70-80 år.

Pensionssystemets uppbyggnad i Sverige och mina tankar om det

Trots att vi har tänkt väl så är pensionssystemets uppbyggnad förvånansvärt krånglig och till och med jag som tycker att det är kul har haft svårt att sätta mig in i det och skapa modeller. Men i korthet ser det ut som på bilden nedan:

Om vi tar det uppifrån och ner:

Privatpension (IPS)

Det är det som även brukar kallas för IPS (individuellt pensionssparande). Det är den delen av din pension som du sparar privat – med skattade pengar. Du får i skrivande stund även gör avdrag på skatten på upp till 12.000 SEK för ditt privata pensionssparande. Det här sparandet är ofta det som bankerna försöker sälja in på oss.

Min åsikt om IPS: för den generelle svensken som inte har någon finansiell plan eller strategi kan det här vara bra, men jag gör det inte själv och rekommenderar ingen som är intresserad av sin ekonomi att spara pengar här, trots skattelättnaden. Du låser nämligen pengarna väldigt länge och bankerna brukar vara kluriga på både avgiftsbelägga och begränsa sparandet i IPS:erna. Alternativt kan vara att göra det via t.ex. Avanza eller Nordnet som jag upplever har en större frihet i alternativen för sparandena.

Tjänstepension (TJP)

Tjänstepensionen eller även kallad avtalspensionen ibland är något som din arbetsgivare sätter av till din pension. Tjänstepensionen består till skillnad från IPS:en av oskattade pengar vilket innebär att du skattar pengarna när du tar ut dem. Olika arbetsgivare betalar dessutom olika tjänstepensioner till olika bolag beroende på kollektivavtal och andra avtal. Det innebär att om du har haft flera arbetsgivare är sannolikheten stor att du dessutom har pensionen på flera olika ställen. Vanliga bolag är ofta SPP, Alecta, SEB Tryggliv m.m. Ofta ingår även olika typer av försäkringar i tjänstepensionen som premiebefrielse m.m.

Min åsikt om TJP: jag är lite kluven till den här pensionen men jag sparar ändå själv ganska mycket i TJP från mitt privata bolag (i dagsläget ca 4500 SEK per månad) eftersom TJP:en är avdragsgill för företaget upp till 30 % av lönesumman. Dock betalar företaget en mindre skatt (tror ca 24 %). Innan hade jag den på olika ställen (länsförsäkringar, moderna, SEB tryggliv) efter massa strul bestämde jag mig för att samla alla pensionerna hos Avanza eftersom de hade trevligast kundtjänst som hjälpte till. De betalar dessutom avgifter upp till 1.000 SEK för flytten till de andra bolagen och hjälper till med pappersexcersien.

Den största fördelen är dock att Avanza är ganska fria i reglerna för sin TJP, vilket innebär att jag kan handla i både aktier, fonder, ETF:er m.m. medan t.ex. på Moderna kunde jag bara välja mellan drygt 20 fonder. Så där är en större frihet + att jag fick allt samlat på ett och samma ställe.

En annan sak som är idagsläget är fördelaktig med tjänstepensionen är att du betalar skatt i det landet där du plockar ut din pension. Det medför att om du plockar ut dina pengar i ett land som t.ex. för närvarande Portugal som har 0 % i skatt på just TJP, så är det väldigt förmånligt, medan t.ex.  i Sverige hade det inte varit osannoliket med en skatt på över 50 %. Dock behöver du ju på allvar bo i Portugal och vara skriven där under de åren då du plockar ut pengarna ur den. (det är därför många direktörer ofta flyttar utomlands mellan 55-60 års ålder).

Det gäller därför alltså att verkligen sätta sig ner och kolla upp, hur ser min tjänstepension ut, hur mycket har jag där och vad vill jag av den och hur ser den historiska avkastningen på min tjänstepension ut. Det finns även duktiga pensionsmäklare eller försäkringsmäklare som kan hjälpa till med det här.

Allmän pension/inkomstpension

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.

Min åsikt om allmänna inkomstpensionen: det finns inte så mycket att säga om den här, eftersom den inte är något som vi kan styra eller påverka. Jag misstänker att det här är den som över tid kommer att urholkas. Dock skall den ändå tas med som en tillgång i din balansräkning eftersom det är en tillgång som du äger och en skuld som staten har till dig.

Allmän pension/PPM

PPM är den andra delen av den allmänna pensionen där staten sätter av 2.5 % av din lön, upp till ca 7500 SEK per år (om du har en lön på ca 26.500 SEK eller högre).

Min åsikt om PPM: det är absolut något som man kan intressera sig mer för och fatta aktiva beslut. Se längre ner om mitt räkneexempel på PPM.

Resonemang och räkneexempel på PPM

Ett resonemang som jag brukar föra är att vi känner alla personer som brukar åka genom halva stan för att tanka 10 öre billigare bensin. Samma person är en av de 80 % av befolkningen som inte öppnar sitt PPM.

För skojs skull döper vi genomsnittsvensken till Lars och definierar honom enligt SCB till 41 år gammal, lön innan skatt på 24.900 SEK och ett PPM på ca 55.000 SEK, en årlig pensionavsättning på 5.100 SEK och en historisk genomsnittlig avkastning på 4.00 %.

Om Lars fortsätter med samma antaganden resten av livet så kommer han ha ett totalt slutvärde på ca 348.000 SEK, som kommer motsvara ett bidrag från PPM-delen till hans totala pension på ca 2.600 SEK.

Om han däremot skulle öka sin avkastning så kommer det att se ut enligt följande tabell:

Årlig genomsnitts-avkastning Slutvärde Genomsnitt utbet.
per mån från 61 till 80.
2,00 % 246 719 SEK 1 837 SEK / mån
4,00 % (medel) 348 276 SEK 2 593 SEK / mån
5,00 % 414 899 SEK 2 822 SEK / mån
6,00 % 496 408 SEK 3 696 SEK / mån
8,00 % 714 952 SEK 5 324 SEK / mån
10,00 % 1 035 792 SEK 7 713 SEK / mån
15,00 % 2 654 529 SEK 19 766 SEK / mån

Här påstår jag att Lars bör utan större problem sikta på att ha en årlig målavkastning på 8.00 % enligt resonemang bland annat här. Det kommer att göra en skillnad för honom på en summa på nästan 350.000 SEK, vilket i sin tur innebär nästan 5.300 SEK i månaden istället för 2.600 SEK i månaden. På årsbasis blir det nästan 30.000 SEK – tittar vi på de högre avkastningarna på 10 % så bli skillnaden nästan 5.000 SEK i månaden.

Jag påstår att livet ser väldigt annorlunda ut med 3-5.000 SEK mer i månaden och om man lade den tiden man jagar 10 öre billigare bensin på att byta till några PPM-fonder som ger/gett god avkastning över tid så tjänar man in de pengarna många gånger om. Min upplevelse är att vi många gånger silar mygg och sväljer elefanter i det här området.

Hur gör jag själv

Generellt är jag skeptisk till PPM-rådgivare eftersom det som vanligt är 90 % skit och 10 % guldkorn. Dessutom faller de också ofta i fällan att många byten är bättre än färre, vilket tyvärr inte stämmer i området ekonomi.

Det har fler än en gång bevisats att den som har en långsiktig plan, köper och håller för alltid får en bättre avkastning än den som försöker aktivt slå marknaden. Det finns flera exempel som t.ex. Warren Buffett som är den främsta förespråkaren för ”buy-and-hold-forever”-strategin. Det finns även kända citat som säger ”marknadens uppgift är att föra över pengar från de aktiva till de passiva”.

Själv kommer jag ju inte att utnyttja mina pensionspengar på 25-35 år, vilket är ett enormt långt perspektiv. Därför investerar jag på det som jag tror på i det tidsperspektivet – jag tror på att Kina, Ryssland och Indien och investerar mycket där. Jag tror också mycket på ny teknik och inte minst sjukvård och äldrevård. Jag följer till stora delar samma strategi som jag har designat för Freja som jag har skrivit om här.

För senaste artiklar om min egen pension, se inlägg under etiketten pension.

Relaterade resurser


Den här artikeln publicerades 2011-12-16 klockan 11:14 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Pension och pensionssparande, Så blir du rik.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

10 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Efter jag läste inlägget har jag försökt flytta min TJP till Avanza. Jag fick dock – tyvärr! – reda på att de inte kan ta emot/flytta kollektivavtalade (ITP, ITPK, PA03 eller SAF-LO) pensionsförsäkringar – samma gäller för Nordnet. Verkar som jag behöver arbeta inom nuvarande system.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Simon
 2. Vit pil

  Hej Jan!

  Jag är 26 år och har precis börjat arbeta, och tyvärr har min arbetsgivare ett avtal gällande min tjänstepension med SEB. Jag hade önskat en billigare bank, men hur gör jag nu för att undvika avgifterna och de eventuella flyttkostnaderna i framtiden? De finns olika ”försäkringar”, fondförsäkring, depåförsäkring och traditionellförsäkring.
  De gäller ett Tryggplan total.

  P.s tack för en bra blogg!
  Hälsningar/Daniel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 3. Vit pil

  Hej Jan,

  Är helt fascinerad av dina blogginlägg och har börjat enligt nybörjarportföljen på Avanza och har redan fått avkastning. Har sedan ett år tillbaka sparat pengar i en KF hos folksam som jag tyvärr har gått minus på nu efter ett år. Det är 1.75% i förvaltningsavgift och eftersom jag inte var påläst gällande långsiktigt sparande så accepterade jag ju såklart erbjudandet ifrån Folksam. Pengarna är ju låsta i 12 månader och jag får tillgång till dem i mars så då kommer jag flytta även dessa pengar till Avanza istället. Det jag är lite fundersam över just nu är min tjänstepension. Jag har fått brev ifrån Collectum och ska välja bolag som ska förvalta min tjänstepension. Det kommer bli Alecta om jag inte gör något aktivt val. Tyvärr kunde jag inte välja Avanza då det handlade om LTP1 (har kollat med deras support). Har du något bolag som du kan rekommendera att välja som samarbetspartner när det gäller tjänstepensionen? Jag har ett ISK-konto på avanza där jag började med 10 000:- i nybörjar-portföljen och sen skapade jag en pensions-försäkring på avanza där jag kör in 150:- /mån och har placerat dessa i Avanza Zero. Har du några synpunkter på det? Fonderna jag har placerat i på mitt ISK är mestadels indexfonder: Avanza Zero, Spiltan Aktiefond Investment, Swedbank Robur Index bland annat smått och gott. Men tillbaka till frågan som gäller mitt tjänstepensions val……är som sagt kluven i denna frågan :(
  Tack på förhand och för en fantastiskt inspirerande blogg!

  / Mikael

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael
 4. Vit pil

  Hej Jan
  Mycket bra artikel om pensionssystemet. Jag utbildar också inom spar och pension som en hobby bredvid min egentliga sysselsättning som datautbildare (med eget företag/delägare). Det jag kan tillägga eftersom jag håller med dig till fullo i alla delar är att jag har ett hållbart system, sedan 15 år, hur man kan få en bättre avkastning genom att studera trender på marknaden. Min avkastning 2000-2010 var 20% årligen och sedan har jag ungefär samma, men inte kollat det i detalj.
  Läs gärna mer på min hemsida där jag beskriver hur man kan hantera trender.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pär Lindell
 5. Vit pil

  Hej Jan!
  Alternativt kommer vi att leva längre för att vi blir friskare
  Mkt bra info i denna artikel.
  hälsningar Cecilia

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Cecilia Hasselström
  1. Vit pil

   Hej Cecilia,

   Tack för din kommentar. Absolut, jag tror ju mycket på det som Reinfeldt sa härom månaden om att vi kommer att jobba tills vi är 75. Det är inget som kommer att beslutas inom kort, men det är en s.k. plantering så att det inte kommer som en överraskning om ett par år när man beslutar det. Klassisk kommunikationsstrategi.

   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej Jan,

  Bra skrivet. Läste också din utvärdering av Autocall sedan tidigare. Vore intressant att höra ditt resonemang nu, som marknaderna ser ut med hur lämpligt det är med strukturerade produkter som ackumulerande autocalls och indexbevis. Själv anser jag att dessa är bättre än indexfonder. Jag tycker alltför många resonemang utfår från en konstant positiv börsutveckling framgent istället för att likt hedgefonder bygga en portfölj som ska klättra oavsett. Speciellt när man vet att -50% nedgång och 50% uppgång inte alls tar ut varandra samt att vi vet hur marknadsräntan sett ut 10 år tillbaka för obligationer vilket gör att dessa (framförallt med lång duration)innebär en väldigt stor risk i portföljen framöver enligt mig. Du får i alla fall gärna utvärdera ett indexbevis eller en ackumulerande autocall om du har tid!

  Tack för en bra sida!

  /Martin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Hej Martin,

   Tack för ditt inlägg – jag delar din uppfattning.

   Har du någon autocall eller indexbevis som vi skulle kunna kolla på tillsammans.

   Hälsningar,
   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Hej Anders,

  Tack för din kommentar!

  Jag delar din uppfattning i det mesta som du skriver. Ökad medellivslängd är inget problem, men det är en förändring som gör att antagandena som man gjort tidigare också behöver korrigeras. I längden så tror jag att folk också kommer vilja jobba längre.

  Vad jag däremot tror och är min poäng är att vi själva behöver ta ett större ansvar för vår pension och inte lita på politikerna för fördelningspolitiken har en tendens att vara populistisk och mer beroende på om politikern blir omvald i nästa val eller ej.

  //jan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Det var en intressant artikel. Men hur mycket vi får i pension beror ytterst på hur mycket varor och tjänster som produceras i Sverige. Det finns vare sig mer eller mindre att konsumera över tid och det är denna sammanlagda produktion som skall fördelas mellan olika grupper i befolkningen på olika sätt (t.ex, löner, transfereringar, vinster). En höjd medellivslängd kan man knappast betrakta som ett problem, det är ju det alla strävar efter och är ett mått på välståndet. Det kan givetvis bli ett finansieringsproblem men förutsatt en produktivitetsökning som är i paritet med befolkningsutvecklingen går det att lösa. Men det kan ske t.ex. via ökad skatt. Hur mycket du än sparar i pension kan det aldrig finnas garantier för hur mycket du får ut när det väl är dags. Ytterst beror det på tillväxten och den fördelningspolitik som kommer att föras då. Och det vet vi faktiskt inte så mycket om.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders Östlund

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.