Livsplan-kickoffen

Livsplanskickoffen är ett tillfälle att stanna upp och skapa en konkret plan för både din ekonomi och ditt liv

Syftet med kickoffen är att ge dig en möjlighet att stanna upp i livet och fundera på vad som är viktigt, hur du skulle vilja ha ditt/ert liv, få en möjlighet att undersöka och prata om ”djupa” saker, designa nästa steg i livet eller bara höja det till nästa nivå. 

Resultatet kommer bl.a. bli en konkret och handfast Livsplan som du kommer ha glädje av i många år och som högst sannolikt kommer vara ett ”life-hack” som sparar dig både tid, energi och pengar. Planen kommer att ha en tydlig ekonomisk del och en tydlig personlig del. Det är nämligen där magin händer, när man kombinerar det personliga och emotionella med det ekonomiska.

På många sätt och vis handlar det om att vi vill ge dig/er samma verktyg, stöd, struktur och trygghet som vi har hjälpt finansiella rådgivare och deras förmögna klienter i Sverige och utomlands med i många år. Enda skillnaden är att då kostar det mellan 50 000 – 150 000 kr, är på färre timmar och utan möjlighet att träffa andra likasinnade personer i samma situation. Det här vårt sätt att göra det mer tillgängligt, göra det bättre och framförallt göra det tillsammans.

Eftersom Livsplanskickoffen är något som jag och Moa gör för att det är kul och vid sidan av vår ordinarie verksamhet, är det lätt för oss att ha målet att göra oss själva överflödiga. Vi kommer att lära dig hur du jobbar med din Livsplan själv så att du inte behöver oss, en finansiell rådgivare eller någon annan. Det är som det klassiska ordspråket om att vi vill lära dig fiska medan många andra är mest intresserade av att sälja fisk till dig.

Våra tidigare deltagare har fått ut väldigt många olika saker beroende på fas i livet. Flera berättar om:

 • ett större lugn och insikt om att ekonomin faktiskt är riktigt bra (”Jag kan åka till Galapagos varje år tills jag dör!”),
 • att ha kommit närmare sin partner (”Jag förstår nu hur viktig den här värderingen är för dig”),
 • att det kommer gå bra även i ett worst-case (”Jag har varit försiktig i alla antaganden och det kommer ändå bli flera miljoner!”),
 • att vissa mål är greppbara redan nu (”Jag ska gå ner i arbetstid redan nu, jag har råd.”)
 • att små förändringar ger mycket energi (”Jag ska börja köpa snittblommor varje fredag”)
 • göra omprioriteringar och hitta glädjen (”Standarder har hjälpt mig när jag blev uttråkad på mål”)
 • sänka avkastningskrav, risk och få stabilitet i sin egen strategi (”Jag behöver inte bry mig om det som sägs i andra investeringsgrupper”)
 • etc.

Allt beror så klart beroende på var man är i livet och vad som är viktigt. Det häftiga handlar om att Livsplanen i mångt och mycket är ett engångsjobb som man sedan bara behöver följa upp. T.ex. tenderar inte ens värderingar eller grundläggande egenskaper förändras i livet och man dessutom lägga till ett smart sparande då kan man lägga sin energi och fokus på sådant som gör ens liv rikt på riktigt istället.

Praktisk information och datum →

En stabil Livsplan bygger på tre ben

Inom sjöfarten så finns det en klassisk och extremt stabil konstruktion som kallas för dykdalb. Det är tre eller flera stockar som är sammanbundna och nedstoppade i botten. De används bland annat för förtöja eller styra undan fartyg. De är väldigt stabila för när du utsätter den ena för tryck så kommer de andra borra sig djupare ner i havsbottnen. De skapar stabilitet vid tillfällen då det behövs som mest – precis som en plan ska göra.

En Livsplan består av tre delar:

 • En kompass som pekar ut den riktning som är viktig för dig
 • En ekonomisk plan, kalkyl och simuleringsverktyg från idag tills du dör
 • En investeringsstrategi som går i linje med kompassen och planen

Under kickoffen kommer du att få identifiera och skapa din egen Livskompass. Det handlar om att vaska fram det som är viktigt på riktigt genom att titta på dig själv utifrån flera olika perspektiv. Det handlar om att identifiera sina viktigaste värderingar, sina livsintentioner och sina grundläggande karaktärsdrag och egenskaper. Det handlar även om att synka dessa utifrån ett nuläge och ett önskat läge samtidigt som man observerar omgivningens förväntningar och påverkan på en. Ibland händer det nämligen att vi dras (=grupptryck) i en riktning som kanske inte ens är sann för oss.

Kompassen blir i nästa steg en input till det ekonomiska simuleringsverktyget. Det handlar nämligen om att ”översätta” värderingarna, intentionerna och egenskaperna till konkreta saker. T.ex. kommer vi prata om: ”Hur syns värderingen X i ditt kontoutdrag?”, ”Går en Tesla i linje med dina värderingar?”, ”Vad kostar X?”, ”När skulle du vilja ha, uppleva, ge bort eller göra X?”. Du kommer att få sätta in dessa konkreta belopp i en ekonomisk kalkyl och simulera dina inkomster, utgifter, tillgångar och skulder från och med idag och tills den dag du dör eller fyller 100 år. Verktyget tar hänsyn till ränta-på-ränta, tillgångsfördelning, inflation, pension, skatter och väldigt mycket mer. Du kan helt enkelt testa och simulera olika ekonomiska scenarion och bestämma dig för det som du gillar mest och går i linje med dig och dina förutsättningar.

Investeringsstrategin handlar i nästa steg om att översätta planen till verkligheten. Att om du har simulerat i planen att du behöver en årlig avkastning om 4 procent, hur ska du placera pengarna för att få den. Vi lägger inte särskilt mycket tid på just den här delen i Livsplanen eftersom det gås genom i detalj på bloggen, finns som en digital utbildning och dessutom är något väldigt konkret en certifierad finansiell rådgivare kan göra åt dig om du skulle så önska.

Rent konkret kommer du att

Efter kickoffen kommer du ha:

 • En konkret och handfast Livsplan på papper (eller digital) med fokus på en ekonomisk plan
 • En kompass bestående av dina värderingar, intentioner och egenskaper för att ta bättre och mer grundade beslut i livet
 • En förståelse för du kan börja optimera olika resurser i livet i linje med dig själv
 • Påbörjat matchningen mellan de mjuka värdena, pengarna & ekonomin samt vardagen
 • Fått inspiration, mod och struktur för att nå det som du önskar
 • Fått nya perspektiv och sätta ord på sådant som man tänkt men inte kunnat uttrycka
 • Fått en konkret koppling mellan pengar och livet som t.ex. ”Hur syns det i ditt kontoutdrag att generositet är viktigt för dig?”

Man kan nästan se det som att man gör en tågresa genom livet. Tåget behöver resurser för att kunna köra (t.ex. pengar). Men det räcker ju inte att det tuffar på, men vill att det ska tuffa på i rätt riktning så att man kommer till de hållplatser som man faktiskt vill stanna vid. Många av oss har ju ibland upplevt att vi har hamnat vid en fel hållplats i livet. Därför behöver man ju också en karta så att man vet att man är på rätt spår och att det dessutom blir en bekväm resa och man får se och uppleva det som man vill.

Livsplanen blir således ett konkret dokument som du kommer att ha, följa upp och uppdatera med jämna mellanrum för att se att du är på spår.

Praktisk information om kickoffen

Du hittar praktisk information om Livsplanskickoffen för de olika datumen via knappen nedan:

Praktisk information och datum →

Om du har frågor, kontakta oss via ”Hjälp”-knappen nere till höger eller lägg ett mejl till jan@rikatillsammans.se

Varmt välkommen!
Jan Bolmeson och Moa Diseborn

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök