Portföljrapport för aktieklubben RikaTillsammans – mars 2011
Sök:

Portföljrapport för aktieklubben RikaTillsammans – mars 2011

Mars 2011

Mars har varit en ovanligt dramatisk månad. Under första halvan hade vi kraftiga nedgångar till följd av bl a Libyen och Japan och under sista halvan hade vi lika kraftiga uppgångar vilket gör att vi nu står högre än vi gjorde innan Libyen och Japan.

Den klara uppgången i slutet på mars berodde enligt många bedömare på förväntningar inför alla utdelningarna som betalas ut i april. Det är nu mer än två veckor sedan vi hade en ordentlig minusdag på börsen vilket är lite ovanligt. Vi tror att det borde komma en mindre rekyl nedåt inom två veckor.

När börsen är på gott humör brukar den ignorera negativa nyheter och övertolka positiva dito och det är det vi har sett den sista tiden. Det finns en hel del problem runt om i världen som inte har fått någon lösning t ex för högt oljepris, stigande inflation, Libyen, Nigeria, Japan, Portugal, Irland m.fl.

Om vi lämnar makroläget och tittar mer på hur det har gått för oss aktieklubben, så har vi även denna månaden gått bättre än OMX Stockholm 30-indexet med ungefär + 2 %. Aktieklubben slutade på ungefär +3 % för månaden och OMX30, slutade på ungefär +1 %.

Denna månad köpte vi även för första gången en derivatposition som kallas strut. Denna position kan man köpa innan ett företag släpper sin rapport. Stuten kommer att öka i värde om aktien rör sig mycket (ökar eller faller i värde) efter rapporten och förlora i värde om företagets aktie står stilla efter rapporten.

Vi köpte struten i HM och då HM kom in med en svag rapport och aktien föll så tjänade vi procentuellt mycket pengar på struten även om summan i reella tal var blygsam. Vi har som avsikt att pröva ett par strutar till under den kommande rapportperioden.

Värdet på en andel i aktieklubben per den 31:e mars 2011

Värde per andel: 121.03 SEK

För att räkna ut det totala värdet på ditt innehav, klicka här.

Aktieklubben vs. OMX Stockholm 30 (110301 – 110331)

Nedanstående graf visar månadens utveckling i aktieklubben i förhållande till OMX Stockholm 30. Värt att notera är oron i mitten av månaden där det small till i både Japan och Lybien.

Aktieklubben vs. OMX Stockholm 30 (sedan 2011-01-01)

Aktieklubben vs. OMX Stockholm 30 (sedan start, 100501)

Innehavet i aktieklubben per den 110331

Riskrelaterade nyckeltal per den 110331

Siffran i parentes anger skillnaden från föregående månad.

Volatilitet portfölj, 1 mån 14.7 % (+ 1.7 %)
Volatilitet portfölj, 1 år 19.5 % (- 0.4 %)
Volatilitet OMXSGI, 1 mån 19.0 % (+ 0.3 %)
Volatilitet OMXSGI, 1 år 19.0 % (+ 0.4 %)
Sharpekvot 1.1 (+/- 0.0 )

 


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.