Preferensaktie i Akelius med en förväntad kvartalsavkastning

Årlig utdelning om ca 6.7 % per år, ca 5 kr per kvartal (20kr/år) per aktie om 300 kr per st.

Preferensaktie i Akelius med en förväntad kvartalsavkastning

För ett par dagar sedan kom jag över möjligheten för att investera i preferensaktier hos Akelius som är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Jag personligen gillar preferensaktier då det är en relativt trygg investering som både ger en hög avkastning och möjlighet till värdeökning. Min personliga åsikt är att det riskmässigt ligger mellan en aktie och en obligation (utlåning av pengar). Sedan tidigare har jag både Spiltans preferensaktier och Balders preferensaktier i min och Frejas portfölj.

Jag insåg ganska snabbt att jag inte kan skriva det bättre än min gode vän Niklas som driver företaget Goda Tider AB som bland annat ger ut ett investerarbrev som jag själv prenumerar på. Nedan är saxat ur hans brev med hans tillåtelse. Håll till godo. Jag personligen kommer att teckna aktier både för min och Frejas räkning.  I korthet är affären att man köper aktier för för 300 kr/st och får en utdelning om ca 6.7 % det vill säga 20 kr per år, fördelat på 5 kr per kvartal.

Ur Goda Tiders nyhetsbrev för maj:

[…] Sveriges största privata fastighetsbolag Akelius Fastigheter kommer till börsen med lite preferensaktier och byter samtidigt namn till Akelius Residential.

Jag anser att detta är en mycket bra Mellanriskplacering och råder er därför att vara med på emissionen senast tor 22 maj kl 17:00 om det passar in i er riskprofil i övrigt. En mellanriskplacering har ungefär samma risk som en blandfond, företagsobligationsfond eller hedgefond.

Akelius är ett mycket välskött fastighetsbolag som dessutom nästan uteslutande inriktar sig på bostadsfastigheter i större städer vilket innebär att de har lägsta tänkbara risk inom fastighetssegmentet.

Akelius ägde 140331 nästan 43 000 lägenheter varav ca 24 000 ligger i Sverige, 16 000 i Tyskland och ca 2 500 i England och Kanada. Fastigheterna är värda ca 47 miljarder SEK. I emissionen vill de ta in ca 510 Mkr med option att utöka med ytterligare 510 Mkr. Kapitalet ska till hälften användas för att öka tempot i renoveringsarbetet (medför högre hyror) och till hälften användas för köp av fler bostadshus.

Preferensaktierna kostar 300 kr st och ger rätten till 20 kr utdelning per år vilket betalas ut med 5 kr/aktie och kvartal. Detta motsvarar ca 6,7 % direktavkastning vilket är ganska normalt för fastighetspreferensaktier.

Jag tror att emissionen blir kraftigt övertecknad och jag tror att de stora institutionerna kommer att visa mycket stort intresse då Akelius Preferensaktie i relativa termer måste betraktas som en mycket säker investering jämfört med t ex alla andra fastighetsbolags preferensaktier.

Hur en preferensaktie fungerar

Att ge ut preferensaktier är ett alternativt sätt för ett företag att låna pengar av marknaden. Bolaget har i regel rätt att köpa tillbaka aktierna inom vissa år genom att betala en premie jämfört med teckningskursen. Akelius har rätt att köpa tillbaka aktierna för 375 kr/st under år 0-5, 345 kr/st år 5-10 och därefter för 330 kr/st.  En preferensaktie tar inte del av den normala aktiens fulla kursutveckling vare sig upp eller ner. Om ett börsnoterat fastighetsbolag går ner t ex 20 % på börsen kanske samma bolags preferensaktie går ner 2 % och vice versa. Det som är speciellt med Akelius är att de inte har någon börsnoterad aktie eftersom bolaget är privatägt (via en stiftelse). Hur det kan komma att påverka värdeutvecklingen är svårt att säga men jag har svårt att se att det skulle vara negativt snarare tvärtom.

Praktisk information

Om ni är kund hos Avanza, Swedbank eller Danske bank kan ni teckna direkt via dem då de sköter hela emissionen. Annars skickar ni in bifogade anmälningssedel och uppger er vanliga bank och depå. När ni sen får avräkningsnotan skickar ni in den (+ID-kopia) till banken och säger åt dem att betala den. Är ni Nordnet-kund kan ni skicka notan via den interna Meddelandecentralen.

Minsta post är 50 aktier á 300 kr = 15 000 kr – därefter jämna poster om 10 aktier.
Deadline för att teckna är torsdag 22 maj kl 17:00 för fysisk inlämning av prospekt på Swedbank-kontor. Ni kan posta den också ett par dagar tidigare.

Eftersom den fasta utdelningen ligger på 6,7 % per år risken för större nedgång är mycket låg är aktien ideal att ha i en Kapitalförsäkringsdepå (= K) eller på ett InvesteringSparKonto (= ISK). Där är utdelningen skattefri och ni betalar istället den årliga avkastningskatten, just nu ca 0,6 %/år vilket ger er ca 6 % netto. I en fri depå eller på VP-konto betalar ni 30 % skatt på utdelningen varpå ni bara har 4,7 % kvar netto.

Om ni ha fördjupad information om Akelius och erbjudandet bör ni läsa prospektet:

http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/prospekt/index.htm#!/

Överteckning, taktik och finansiering.

Jag tror att det finns goda chanser till en liten initial uppgång när handeln väl startar. Hur mycket är jättesvårt att säga men om den blir kraftigt övertecknad kan den mycket väl handlas i intervallet 305-310 kr de första dagarna med start 5 juni. Vill ni ta lite större risk kan det därför vara en god idé att teckna er för ett större belopp än ni egentligen vill ha. Om du t ex vill ha 100 aktier för 30 tkr och skriver det på anmälningssedeln och emissionen blir kraftigt övertecknad brukar det vanliga förfarandet vara att först ge alla en minimal tilldelning dvs 50 st aktier.

Därefter fördelas övriga aktier till de som har tecknat sig för många aktier. Då kan det bli så här t ex:  alla som har tecknat sig för 200-500 aktier får en tilldelning på 100 st. De som tecknat sig för 500-1000 aktier får en tilldelning på 150 st osv. Dessa intervall kan inte fastställas i förväg då det beror på hur stor överteckningen är och hur den är fördelad. Taktiken för att säkra fler aktier än du borde få är då helt enkelt att teckna dig för betydlligt fler aktier än du egentligen vill ha. Nackdelen med det är att där finns en liten risk att du faktiskt får stora delar av/hela tilldelningen men om du har utrymme att betala för detta kan det vara bra ändå. När handeln startar är det sannolikt att aktien handlas över 300 kr och då säljer du bara de aktierna du inte vill ha och gör en snabb liten vinst.

Om ni vill vara med men inte har 15 000 kr ledigt föreslår jag något av följande:

  1. Jag har tidigare tipsat om Balder Preferensaktier, om ni har dem kvar rekommenderar jag att ni säljer dem efter det att ni vet hur stor tilldelning ni får och köper Akelius istället.
  2. Sätt in mer pengar på depån.
  3. Sälj någon aktie/aktiefond du inte tror på längre, det sänker din risk något.
  4. Sälj en räntefond eller minska ett sparkonto, det höjer din risk något.
  5. Ni kan koppla en kredit till alla depåtyper utom pensionsdepåer hos Avanza och Nordnet. Det kostar inget att göra och inget att ha. Det är först när ni börjar utnyttja krediten som räntan börjar ticka och den ligger just nu på ca 5-6 % om året beroende på vilken depåtyp och avtal ni har. Normalt rekommenderar jag inte er att handla värdepapper för lånade pengar men om det bara handlar om ett tillfälligt utnyttjande av krediten under några dagar/veckor i syfte att köpa en preferensaktie (= mycket lägre risk än vanliga aktier) är det helt okey. Det tar normalt ca en vecka att ordna en kredit och ni måste då skicka in särskilda blanketter, ta det med kundtjänst.

Som generell riktlinje kan det vara lämpligt med max  5-10 % av ditt arbetande kapital i denna investering.

Mvh, Niklas – Goda Tider

Relaterade inlägg

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök