Preferensaktie i Amasten

Några tankar kring Amastens preferensaktie

Efter mitt tips om preferensaktier i Akelius för två veckor sedan, som visade sig bli en bättre placering än väntat, har jag fått en hel del frågor kring preferensaktier i företaget Amasten. Amasten håller nämligen också på med en liknande emission som Akelius och har till och med en lite högre direktavkastning om ca 8 % per år.

Jag ska vara helt ärlig kring att jag inte känner till bolaget sedan tidigare, till skillnad från Akelius som jag har följt och haft pengar hos i flera omgångar. Jag har bläddrat i emissionsprospektet och min initiala reflektion är:

 • Det är ett betydligt mindre företag än Akelius. De började för ett par år sedan med ett relativt litet fastighetsbestånd om 300 Mkr och har nu förvärvat fastigheter för ytterligare ca 900 Mkr. Eftersom det är mindre så är det inte alls lika säkert som med Akelius med sina 43 000 lägenheter i flera länder.
 • Det är bolag vill växa och expandera. Expansion är alltid lite vanskligt samtidigt som det är i de faserna som en stor värdetillväxt kan ske.
 • Amasten finns redan på börsen har en ganska dålig likviditet vilket betyder att det är svårt att köpa/sälja aktier i bolaget.
 • De äger en hel del kommersiella lokaler också som är betydligt svårare att hyra ut än lägenheter till privatpersoner.

Det här gör att affären för mig hamnar i kategorin ”högrisk”. Själva affären är också svårare än Akelius då de ger ut både preferensaktier och stamaktier enligt villkoren i emissionen:

 • Teckningskursen uppgår till 250 SEK per preferensaktie och 3 SEK per stamaktie.
 • Preferensaktierna har företrädesrätt till en årlig utdelning om 20 SEK per preferensaktie, vilket medför en årlig direktavkastning om 8,0 procent baserat på teckningskursen om 250 SEK.
 • Anmälningsperioden för teckning löper mellan 2 juni – 13 juni 2014.

Nedanstående för- och nackdelar kommer från min vän Niklas på GodaTiders nyhetsbrev (som jag rekommenderar varmt – mejla mig för mer info.):

 • Det sista året har stamaktien huvudsakligen handlats runt 4 kr +/- 20 öre. De nya stamaktierna säljs för 3 kr/st vilket ser ut att vara en bra rabatt.
 • Preferensaktien ger en hög direktavkastning.
 • Om förvärvet går igenom ökar värdet på deras fastighetsportfölj med 242 % och flera ny aktier ges ut för att finansiera det hela. Därför är det svårt att säga vad som borde vara en rimlig kurs för stamaktien efter affären.
 • Fastighetsbolaget Balder kommer att äga ca 10 % av det nya bolaget vilket är mycket postivt då de är en stark ägare.
 • Amasten fokus på fastigheter i små och medelstora städer ger en högre direktavkastning då kostnaden för att köpa fastigheter där är relativt låg i förhållande till hyresintäkterna. På längre sikt är dock risken högre då många av dessa städer snarare har en minskande befolkning jämfört med de större städerna.
 • Så länge räntorna är låga bör Amasten kunna fortsätta visa en positiv utveckling.
 • Preferensaktien har klart lägre risk än stamaktien men betydligt högre risk än Akelius Pref. Minsta post för prefaktien är 30 st á 250 kr = 7 500 kr. Minsta post för stamaktien är 2000 st á 3 kr = 6 000 kr.

Mer information finns på Amastens hemsida.

Jag själv kommer med stor sannolikt inte att teckna mig för den här aktien. Jag försöker hålla mig själv till strategin att jag köper bara aktier som jag kan tänka mig att behålla för alltid, det här är inte en sådan. Däremot skulle ett alternativt scenario – som Niklas också förespråkar – att för en liten del av sin portfölj t.ex. 3 % köpa aktien och behålla den i ett par dagar eller veckor. Då gör man en kort spekulation i att det kommer ske en initial värdeökning i aktien. Dock behöver man vara medveten om att det är en hög-risk-spekulation. Till skillnad från Akelius aktien kommer den här aktien sannolikt inte att bli övertecknad, så sätt inte upp dig för fler aktier än du faktiskt vill ha.

Du kan ladda ner hela prospektet från Amastens hemsida här. Teckning sker via teckningssedel eller via Avanza.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök