Räkna ut volatilitet, standardavvikelse och Sharpe-kvot med Excel

Verktyg för att räkna ut viktiga nyckeltal för din portfölj

Det här en väldigt teknisk artikel för dig som både är ekonomi- och excelnörd. Den visar hur du själv kan räkna ut nyckeltal för din portfölj såsom standardavvikelse, volatilitet, varians och sharpe-kvot.

Normalt sett räknas dessa nyckeltal ut automatiskt av bl.a. Nordnet och Avanza, men på sistone har båda dessa banker lyckats sabotera mina avkastningskurvor. Nedanstående bild visar hur Nordnet under en dag tappade värdet på en av mina fonder vilket får det att se ut som att jag gjorde en stor förlust vilket jag inte gjorde. Eftersom beräkningarna bygger på deras data, ville jag därför kontrollräkna dessa nycketal själv.

2016-07-08_16-11-43

 

En annan anledning är att jag upptäckte att det inte var helt trivialt att räkna ut dessa nyckeltal. Artiklar på nätet ger en kort introduktion men det var klurigt att omvandla det till sina egna siffror.

Standardavvikelsen från medelvärdet

Volatilitet är ett mått på hur mycket ett värde, t.ex. aktiekurs, avviker från ett medelvärde. En hög volatilitet betyder att avvikelsen från medelvärdet är stor. En låg volatilitet indikerar tvärtom en låg avvikelse och en mer stabil kursutveckling. I allra flesta fall är en låg volatilitet att föredra framför alternativet.

Illustration över volatilitet

Standardavvikelsen är relativt enkel att räkna ut. Matematiskt sett ser en approximation för formeln ut som följer:

160709-stdav

Där:

 • σ = standardavvikelse
 • σ2 = variansen
 • X = värde i talserie
 • µ = medelvärde för talserien
 • N = antalet tal i talserie

Det går att räkna enligt följande formel i Excel eller att använda Excels funktion STADAV.S(värden). I videon nedan försöker jag förklara det så bra som möjligt och visar både det manuella sättet och det automatiska via formeln. Jag visar även hur man kan räkna standardavvikelse på den procentuella förändringen.

Excel-filen som jag använder i videon ovan finns nedan:

Räkna ut volatiliteten

Volatiliteten är lite klurigare att räkna ut eftersom den ska räknas om de logaritm-normaliserade procentuella förändringarna i aktiekurserna omräknat till årsbasis genom kvadratroten av tiden. Anledningen till att den procentuella förändringen logaritmiseras beror på Black & Scholes optionsformel som gör ett antagande om att de procentuella fördelningarna är normalfördelade.

Formeln ser ut som följer:

160709-volatilitet

Där:

 • kt = slutkurs för dag t
 • kt-1 = slutkurs dagen innan dag t
 • stdav = standardavvikelse
 • ln = naturliga logaritmen med basen e
 • N = antal börsdagar på ett år, vanligtvis 252 st.

Till skillnad från det föregående exemplet har jag inte hittat någon formel för beräkning av volatiliteten i Excel, utan den får räknas manuellt på det här sättet enligt nedanstående video :

Excel-filen som jag använder i videon ovan finns nedan:

Tolkningen är att ju lägre volatilitet, desto bättre. Helst vill man ha en volatilitet som är lägre än medelavkastningen för det betyder att du med stor sannolikhet kommer att gå plus. Det har ju t.ex. fonden Catella Avkastning lyckats med ett par år i rad, vilket är en bedrift.

Uppdatering 170920

En läsare Magnus J. hörde av sig och berättade att man visst kan räkna ut volatiliteten i en formel i Excel. Om man utgår från min Excel-fil ovan och sätter in följande formel i en cell så får man samma resultat som i F20:

 • =ROT(VARIANS.S(LN(B2:B11/B3:B12)))*ROT(252)

Tack Magnus!

Räkna ut Sharpe-kvot

Sharpe-kvoten är ett mått på riskjusterad avkastning. Enkelt sagt kan man säga att det handlar om hur många procent avkastning du får för varje procent risk som du tar.

Formeln ser ut som följer:

Formel för Sharpe-kvoten

Där:

 • a= den förväntade avkastningen för din portfölj
 • ar = den avkastningen som du kan få utan risk (t.ex. bankkonto)
 • σ = din portföljs standardavvikelse

Det här har jag inte heller hittat någon bra formel för i Excel, så det blir en manuell beräkning till.

Excel-filen som jag använder i videon ovan finns nedan:

Normalt sett ges Sharpe-kvoten för alla fonder och Nordnet räknar även ut den åt dig. Det gör dock inte Avanza tyvärr. Tolkningen här är att ju högre Sharpe-kvot desto bättre. Det betyder nämligen att du får mer ”betalt” för varje procent risk som du tar.

Relaterade artiklar

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

10 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej Jan och tack för en lysande sida!

  Jag har funderat lite på det här med sharpekvoten och tänker att man skulle kunna välja t.ex en fond med relativt låg avkastning men bra sharpekvot och sedan belåna portföljen för att få en högre avkastning. Visserligen ökar ju risken och avkastningen blir lägre pga ränta på lånet men kanske att det kan löna sig ändå. Men sen kommer ju ISK skatten in i ekvationen. T.ex spiltans räntefonder som haft bra sharpekvot borde väl få ganska dålig reell sharpekvot pga att diffen mellan deras låga avkastning och ISK skatten är lägre? Även realavkastningen över inflation borde ge sämre sharpekvot på lågavkastande fonder? Är jag helt ute och cyklar? Hade varit intressant att höra något resonemang om detta. Känns som att det är väldigt svårt att räkna på det rent praktiskt.

  Gravatar för användaren
  Daniel S
 2. Tack för intressant sida. Du kan dock inte dela riskfria räntan genom 365 för att få ut en daglig riskfri ränta som du gör i ditt excelark med exempel på sharpekvot.
  1. Du missar ränta på ränta effekten
  2. ett år består av (oftast) 250 dagar. så dela med det i stället. Eftersom du använder endast börsdagarna i ditt exceldokument.

  riskfri daglig ränta = e ^ (ln(riskfri årlig ränta) / 250)

  Hälsningar

  Gravatar för användaren
  Jesper
 3. Hejsan!

  Jag har en fråga angående beräkning av volatilitet för en aktieportfölj. Du har fantastiskt pedagogiska filmklipp där du visar hur man går till väga för att beräkna volatilitet för enskild aktie eller för ett index, men har du liknande filmklipp för beräkning av volatilitet för en hel portfölj?
  Finns det annat något smidigt sätt att beräkna det i Excel?

  Portföljen innehåller 20 aktier och alla med samma vikt.

  Med vänlig hälsning

  Gravatar för användaren
  Jonatan
 4. Kan det vara så att Nordnet/Avanza har fler mätpunkter än en per dag som du använder i dina exempel, och att de därför får annorlunda resultat?

  Gravatar för användaren
  Patrik
  1. Det var jag som var lite snabb – jag läste först att Sharpekvoten var felaktigt uträknad, men jag inser när jag läser igen att Nordnet räknade ut den, men inte Avanza. Ber om ursäkt!

   Gravatar för användaren
   Patrik
 5. Hej Jan,
  Tack för en mycket bra genomgång, dock undrar jag några saker:
  1.Från vilken källa kan man läsa in till Excel alla slutkurser för OMXS30 under ett tidsintervall? Eller för den delen slutkurserna för de aktier eller fonder man vill beräkna stdavvikelse eller volatilitet på? Hur läser du in detta till excel och varifrån läser du datat?

  2.Om man vill beräkna t.ex volatiliteten för en portfölj med 15 akter eller 15 fonder, ska man då alltså först beräkna volatiliteten för vart och ett utav de 15 innehaven och sedan beräkna det viktade medelvärdet av dessa volatiliteter för att på så sätt erhålla den totala portföljens volatilitet?

  Tack och Mvh Stefan

  Gravatar för användaren
  Stefan A
   1. Hej!
    Du svarar aldrig på frågan hur man viktat ska räkna ut standardavvikelsen för en fondportfölj. Kan man vikta samman (på fondvärde) de ingående fondernas standardavvikelse? Är metoden ”viktat aritmetiskt medelvärde” rätt att använda?
    Jag testade att köra två portföljer på Morningstars ”portföljhanterare”:
    Portfölj_A (90% Rysslandsfond och 10% kort räntefond): stdDev10Y = 12,12
    Portfölj_B (10% Rysslandsfond och 90% kort räntefond): stdDev10Y = 12,12
    Rysslandsfonden har stdDev10Y = 24. Räntefonden har stdDev10Y = 0,3.
    Dvs Morningstar gör ingen viktning. 12,12 ger i portfölj_A en falsk trygghet och i portfölj_B en onödig oro.
    Hade inte detta varit med rätt (viktat aritmetiskt medelvärde):
    Portfölj_A (90% Rysslandsfond och 10% kort räntefond): stdDev10Y = 21,63
    Portfölj_B (10% Rysslandsfond och 90% kort räntefond): stdDev10Y = 2,67

    Hälsn. //Henrik

    0
    Gravatar för användaren
    Henrik Wirlée

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök