Rättelse kring Spiltan Räntefond Sverige
Sök:

Rättelse kring Spiltan Räntefond Sverige

Rättad av en obligationsspecialist på en storbank...

Rättelse kring Spiltan Räntefond Sverige

Räntefonden Spiltan Räntefond Sverige är en jättebra fond, men den har en högre risk än jag tidigare har sagt. Den innehåller nämligen stor andel företagsobligationer och inte statspapper som jag har sagt. Det kan leda både till en likviditets- och koncentrationsrisk. 

En av de saker som jag uppskattar mest med bloggen är att jag lär mig ofta minst lika mycket som du som följer och läser. Inte minst vet jag att många av er läsare är extremt kompetenta. Det får mig att hålla mig på tårna, men ibland missar jag och då uppskattar jag att ni påpekar det för mig. 

Häromdagen fick jag ett mejl av en ”Kapitalförvaltare / Obligationsspecialist” . Det är ett väldigt trevligt mejl, men ganska snart läser jag följande kommentar till mina påståenden om statspapper i Spiltan Räntefond Sverige: 

[..] Jag skulle vilja påstå att detta är helt inkorrekt [..]

Ooops. Jobbig känsla. Men det är ju så man lär sig nya saker. Det var ett väldigt insiktsfullt mejl och därför delar jag med mig av det i sin helhet. Tack än en gång Johan för att du bidrar både till mig och alla läsare. 

Spiltan Räntefond – inte bara statspapper

Tack för otroligt bra poddar och blogginlägg, du/ni gör ett fantastiskt jobb för att öka kunskapsnivån ute bland spararna.

En sak jag dock skullevilja be er kolla upp närmare är risknivån/innehållet i Spiltan Räntefond Sverige (korträntefonden). Där påstår du rätt ofta att det är en väldigt bra fond med stark performance trots att den främst innehåller statspapper.

Jag skulle vilja påstå att detta är helt inkorrekt och att fonden tar väsentligt mycket mer risk än vad du tror, titta bara på tio största innehaven så ser du att fondens största investeringar till 100% består av företagsobligationer och ofta inom High Yield-segmentet(!), t.ex. Klövern (ingen rating men hade skuggrating BB till detta förbjöds), SBB mfl.

Fonden har ingen magisk trollstav som kan ge positiv avkastning utan att ta kreditrisk utan tar alltså en hel del kreditrisk även om det görs på korta löptider. Dessutom är 8 av de 10 största innehaven fastighetsbolag vilket torde utgöra en annan typ av risk, dvs. koncentrationsrisk.

Likviditetsrisken är kanske det jag är mest orolig för med denna fond i och med att den fått sådana otroliga inflöden under lång tid och när performance viker (när en sättning på börsen kommer som driver kreditspreadar bredare/högre och därmed sänker obligationskurser) kan det bli väldigt svårt att sälja innehaven utan betydande kursförluster.

Jag tror inte att särskilt många investerare tänker på detta, du får gärna ge din syn om du tycker jag har fel här.

Hälsningar
Johan 
(kapitalförvaltare/obligationsspecialist som håller Spiltan Fonder högt – fantastiskt fondbolag – men som också tycker att man ska benämna risknivåerna på ett för spararen korrekt sätt)

Replik från Spiltan Räntefond Sverige

Flera av er läsare har varit i kontakt med Spiltan och förvaltaren Lars Lönnquist som gett sitt OK på att publicera nedanstående svar. Stort tack till läsare CL och er andra för en generativ och positiv diskussion. Inte helt vanligt på nätet längre. :-) 

Räntefond Sverige är och ska vara en trygg hamn för kortfristiga placeringar och därmed ett bra alternativ till sparkontot. Fondens kapital placeras i räntebärande värdepapper utgivna av huvudsakligen svenska börsnoterade företag.

Fastighetsbolagen har under senare år varit stora låntagare på den svenska kreditmarknaden och de står nu för drygt 40% av den totala volymen företagsobligationer. Avkastningen i fonden har under ett antal är varit god till låg risk och därmed attraherat mycket kapital.

Med detta kapital har vi kunnat fortsätta strategin att investera i fina svenska bolag samtidigt som vi har kunnat diversifiera innehaven och minska koncentrationsriskerna. Andelen fastighetsobligationer av fondens totala kapital uppgår idag till 28%, ingen låntagare eller koncern väger mer än 3,5% och antalet emittenter överstiger 100.

Investeringar i fastighetsbolag sker uteslutande i bolaget med starka kassaflöden från ett positivt hyresnetto och bolagen är därmed inte beroende av positiva värdeförändringar på fastigheter.

Likviditeten i den svenska marknaden är från tid till annan mindre god och därmed är likviditetsrisker något som vi följer noga. För att säkerställa god tillgång till likviditet är 34 % investerat i företagscertifikat (utlåning till företag med kort löptid upp till 364 dagar uppbackade av bankgarantier) och hela 13,5mdr sek förfaller under närmaste 12 månader.

Dessa värdepapper kan omsättas utan någon kurspåverkan och likviditeten kan användas till att förvärva ”billiga” krediter i en svagare marknad alternativt säkerställa att kapital vid var tid finns tillgängligt för våra fondandelsägare.

Fondens snittrating har under några år legat kring BBB-, men i takt med att vi har minskat kreditlöptiden och förbättrat kreditkvaliteten så är snittratingen på bolagsnivå nu ett betyg högre. Detta innebär att det finns en marginal till gränsen mot high yield.

Beträffande fastighetssektorn så är fondens utlåning till bostadssektorn marginell och vi fokuserar på att låna ut kapital till bolag med kommersiella fastigheter och starka kassaflöden. En stabil svensk ekonomi, finansiellt starka hyresgäster och en låg byggnation senaste åren borgar för att denna marknad kommer fortsätta utvecklas stabilt.

Flertalet av dessa bolag är börsnoterade och med en rating mellan BB och BBB-. Bland de bolag som fortfarande anses som High yield (BB+ eller sämre) har de flesta en ambition att förbättra nyckeltalen med syfte att uppnå ett kreditbetyg innebärande Investment Grade. Fördelarna för bolagen blir en lägre finansieringskostnad och att en större skara investerare kan köpa deras räntebärande skuld.

De viktigast kriterierna som ska vara uppfyllda är ett LTV (loan to value) på under 50% och en andel fastigheter som är obelånade överstigande 30%. Då den svenska fastighetsmarknaden fungerar med bottenlån med säkerhet i pantbrev så har det varit ovanligt med obelånade fastigheter.

Fastpartner som siktar på en IG rating har mycket starka nyckeltal (bla icr på 4,3X) och endast 33% av marknadsvärdet är finansierat av säkerställd skuld, men de har endast 6% fastigheter obelånade. Efter omförhandling med  bankerna kommer bolaget mest troligt erhålla en IG rating under första halvåret 2019. Med detta sagt så bedömer jag risken för sänkt snittrating i fonden som låg.  

Att låna ut kapital till svenska staten eller de mest kreditvärdiga företagen ger i dagsläget negativ avkastning. Med fondens strategi att låna ut kapital med kort löptid  till svenska bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare bedömer jag även framöver vara en bra strategi för att skapa avkastning till låg risk.  

Slutord

Jag tror inte att det här föranleder någon panik just nu, men det leder till att jag i morgondagens artikel faktiskt rekommenderar sparkonto över räntefonder. 


Den här artikeln publicerades 2018-11-17 klockan 22:34 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Kommentarer på aktuella händelser.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

38 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Jag har följt diskutionen om spiltans korta räntefond. Min kommentar är kanske relevant för några utlandssvenskar som liksom jag följer dina råd. Om man har ett franskt bankkonto (kräver normalt ingen mantalsskrivning), Så har alla större banker ett sparalternativ som kallas ”livret A”. Där kan man maximalt sätta in 22900 euro till 0.75 % ränta och inga uttagsbegränsningar. Om man skattar i Frankrike så är räntan dessutom skattefri och kontot har insättningsgaranti.
  I min rika tillsammans portfölj blir det ett rimligt alternativ till Spiltans korta sverigefond plus att den ger en liten valuta spridning:

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johnny Magnusson
 2. Vit pil

  Är det inte så att en realräntefond är ett skydd för den kommande inflationen dvs.den går upp när inflationen ökar det här är mitt tolkning eller har jag fel?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erwin
  1. Vit pil

   Realräntefonder ska skydda mot plötslig (oväntad) inflation. Åtminstone i teorin. Vanliga räntefonder räknar med förväntad inflation.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   CL
 3. Vit pil

  Jan, jag mejlade Lars Lönnquist på Spiltan och frågade om koncentrations- och likviditetsrisken. Här är svaret jag fick:

  ”Fastighetsbolagen har under senare år varit stora låntagare på den svenska kreditmarknaden och de står nu för drygt 40% av den totala volymen företagsobligationer. Avkastningen i fonden har under ett antal är varit god till låg risk och därmed attraherat mycket kapital. Med detta kapital har vi kunnat fortsätta strategin att investera i fina svenska bolag samtidigt som vi har kunnat diversifiera innehaven och minska koncentrationsriskerna. Andelen fastighetsobligationer av fondens totala kapital uppgår idag till 28%, ingen låntagare eller koncern väger mer än 3,5% och antalet emittenter överstiger 100. Investeringar i fastighetsbolag sker uteslutande i bolaget med starka kassaflöden från ett positivt hyresnetto och bolagen är därmed inte beroende av positiva värdeförändringar på fastigheter.

  Likviditeten i den svenska marknaden är från tid till annan mindre god och därmed är likviditetsrisker något som vi följer noga. För att säkerställa god tillgång till likviditet är 34 % investerat i företagscertifikat (utlåning till företag med kort löptid upp till 364 dagar uppbackade av bankgarantier) och hela 13,5mdr sek förfaller under närmaste 12 månader. Dessa värdepapper kan omsättas utan någon kurspåverkan och likviditeten kan användas till att förvärva ”billiga” krediter i en svagare marknad alternativt säkerställa att kapital vid var tid finns tillgängligt för våra fondandelsägare.”

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  CL
  1. Vit pil

   Snyggt! Bra jobbat – det är därför jag älskar er läsare så mycket! Dubbeltumme upp! :-)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag mejlade dig ett lite utförligare svar från Lars om du vill lägga upp på bloggen. Kundos till Spiltan för god kundkontakt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
  2. Vit pil

   Gjort nu! Tack än en gång.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Hej Jan!
  Först och främst, stort tack för en jättebra och inspirerande blogg!
  Vore det inte intressant att fråga Spiltan hur de tänker i lite oroligare tider med den här fonden, de kan ju också jobba med riskminimering och växla till säkrare papper i orostider.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  J
  1. Vit pil

   Absolut. Läsaren @CL gjorde det. Jag har uppdaterat artikeln med fondförvaltarens svar.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Hej!

  Vad säger du om att ha AMF räntefond lång som alternativ till Spiltan? Eller är sparkonto ändå det du rekommenderar istället för att ha någon räntefond alls?

  MVH Kristina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristina
  1. Vit pil

   Det beror på syftet. AMF räntefond lång beter ju sig annorlunda än Spiltan. Läs gärna mer om konceptet ”duration” i min artikel om räntefonder.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Statspapper eller ej så är risken fortfarande 1/7. Rena high yield-fonder brukar ligga på minst 3/7. Titta också på hur den presterade under 2008, även då gav den positiv avkastning.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Linus
 7. Vit pil

  Det känns faktiskt lite upp och ned vända världen just nu. Att sparande på bankkonto som ger ca 0.5% ränta är lämpligare än dina förslag på korta o långa räntefonder i nybörjarportföljen. Jag hoppas på ett avsnitt med en sammanfattning om vad nästa steg blir i nybörjarportföljen, Kanske helt nya räntefonder? På aktiesidan i nybörjarportföljen har tillväxtfonderna inte gått så bra. Minska risken med endast global och Sverige? USA ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas
  1. Vit pil

   Nej, jag tror att på lång sikt – så som portföljerna är avsedda – så är de korrekt positionerade. På kort sikt bör man inte spekulera dem. Så det kommer ingen förändring i dem. Det är det som jag försöker skilja på rätt sak och rätt sätt. Portföljdesignen är korrekt, men det kan vara användningen av dem som inte är korrekt. Hänger du med på skillnaden? (känner själv att jag inte är så spot-on-tydlig som jag hade önskat vara).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Du säger sparkonto över räntefonder? Jag sparar enligt din nybörjarportfölj o vad jag förstår menar du att ta bort sparandet i samtliga räntefonder o ha penarna på bank.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas
 9. Vit pil

  Tack för inlägget!
  Jag investerar i 4 hinkars strategin, dels nybörjar och dels barn portfölj. Tycker du att det vore bättre att sälja de räntefonderna och sätta pengarna i ett sparkonto?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  John
 10. Vit pil

  Ja då rasar ju den andra hinken ganska rejält om du tar bort räntesparandet o ersätter med bankkonto.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas
 11. Vit pil

  Hej, det hör var precis det jag funderat över dom senaste dagarna, när jag konstaterar att mina ”räntekrockkuddar” inte alls fungerar, dom sjunker lika mycket som mina aktiefonder just nu :(. Jag gjorde en omfördelning enligt din modellporfölj, för att ha en schysst krockkudde men det verkar inte funka. Men som du säger, man lär sig hela tiden! Ett hett tips till allmänheten är att endast dom som har råd att förlora pengar ska investera på börsen! Har man inte råd att förlora pengar så bör man, enligt mig, ha pengarna på ett sparkonto eller i en fastighet.
  Fast tycker fortfarande din blogg är bra, och att du gör ett bra jobb! Uppskattar mycket din ärlighet. Det leder till debatt och många nya och bra insikter :). Så tack för det.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Daphna
  1. Vit pil

   Tack! Jag skulle dock försöka skilja på lite olika saker. Risken jag skriver om ovan har ännu inte inträffat. Det handlar mest om att Spiltan har en förmögenhet på över 30 miljarder kronor och vid en skarp nedgång i konjunkturen så kommer fonden inte kunna göra sig av med sina innehav och då kommer den korrelera med aktiefonderna.

   Nedgångarna i räntefonderna som vi ser nu har ännu inget med likviditets- eller koncentrationsrisken att göra. Så tänker jag i alla fall. Det är därför det här inte föranleder någon ändring i portföljen än.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ja, fast jag tänkte mer på det faktum att räntefonderna (Spiltan inluderad) inte verkar fungera som krockkudde.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daphna
 12. Vit pil

  Bra! Jag har frågat/kommenterat om Spiltan räntefonds (och andra korträntefonders) innehav tidigare här på RT men det är ju bra att detta uppmärksammas på ett ordentligt sett nu.

  Ett tips för det sparande där man inte kan sätta pengar på räntebärande konto, utan pengarna är bundna till en fondlösning i tex. pensionssparande. SEB Likviditet är den enda korträntefonden jag hittat med en större andel statspapper (ca 1/3), uppblandat med bostadsobligationer (Stadshypotek) samt kommunala obligationer. Känns säkrare än så gott som 100% korta företagsobligationer som i Spiltan. Nackdelen är såklart att SEB Likviditet kontinuerligt tappar i värde i en noll/minus-ränta miljö (ca -0.6% per år senaste åren).

  Tyvärr är det väl priset för lägre risk, men man behöver ju inte sätta allt i SEB Likviditet utan blanda in en del obligationsfonder för att skrämma upp avkastningen över 0%. Tex, en mix med merparten i SEB Likviditet och krydda med SPP Obligation, SPP Företagsobligation (FRN) och Swedbank Realränta. Då känns det som om man gjort vad man kan för att säkra och ändå få något tillbaka.

  PS: Jan, tack för ni är tillbaka on-line efter senaste veckans kafka-liknande jantelags-jakt på Kavastu och, vad jag förstår, även på er. Man undrar varför drevet går efter personer som bara försöker utbilda småsparare att bli mer kunniga och oberoende. Eller det kanske är precis det som måste undvikas till varje pris? ;)

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  JFB
  1. Vit pil

   Tack JFB – både för kommentaren och och ditt PS. Vid tillfälle kommer jag berätta vad som pågått, för det är lite crazy faktiskt. Men nu är vi tillbaka på spår – med nytt avsnitt dessutom. :-)

   Ju mer man lär sig desto mindre säker blir man – särskilt efter att lyssnat på Eric Strand i avsnitt #73 om pengar på konto med insättningsgaranti vs fond. Jag skulle nog ändå rösta på att ett sparkonto med insättningsgaranti just nu är en bättre lösning än en korg med räntefonder – även om jag håller med dig om att dina förslag är de bästa som verkar finnas just nu. Eventuellt även lägga till IKC Avkastningsfond.

   Jag själv har faktiskt som jag skriver i dagens avsnitt (#75) börjar titta på en korg med hedgefonder. Från att ha ogillat dem, börjar jag mer och mer se poängen med dem om de används på rätt sätt.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Hej Jan Tack för att du uppdaterar hela tiden. Jag undrar vad du rekommenderar för PPM där möjligheten att sätta pengar på ett bankkonto inte är möjlig. Vad finns det för fonder som kan användas istället Splitans Räntefond som en ”krockkudde” i portföljen` hos PPM?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael
  1. Vit pil

   Inom PPM borde du helt bortse ifrån krockkuddetänket. Vi har ju redan en fet krockkudde pga allmänna pensionen.. Kör du vad du tycker känns bäst 100%aktier. (ap7 är jäkligt diversifierad)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Putte
   1. Vit pil

    Håller med Putte. Tittar man bara på t.ex. AP7 SÅFA (100 % aktier med hävstång) så har den riskklass 6 av 7. Lägg till hela inkomstpensionen som är mer eller mindre en räntefond så hamnar du på riskklass 3 av 7. Så PPM skulle jag säga kör all in, under förutsättning att man inte har mindre än 10 år kvar till pension. Såfa har ju överpresterat i mångt och mycket.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   2. Vit pil

    Tack Putte

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Mikael
   3. Vit pil

    Tack Jan

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Mikael
 14. Vit pil

  Glömde nämna att många räntefonder investerar i fastigheter. T.ex:

  SPP Obligationsfond 15% (AA+)
  AMF Räntefond Lång 27% (AA?)
  Spiltan Räntefond Sverige 27% (BBB-)
  Carnegie Corporate Bond A SEK 31% (BBB)
  IKC Avkastningsfond 35% (BB)
  Spiltan Högräntefond 37% (BB-)

  Så inget ovanligt med det. Lägg däremot märke till fondernas snittrating. HYs korrelationskoefficient till aktier är 0,72. IKC och Spiltan Högräntefond vill du inte sitta med när börsen kraschar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  CL
  1. Vit pil

   Tack – håller helt och hållet med. Får jag fråga var du hittade korrelationskoefficienten? Har letat efter den nämligen.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Var hittar ni information om innehav? Enligt avanza består 86% av ”övrigt”… sbb utgör 1,2% och klövern står inte med alls.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Linus
  1. Vit pil

   Morningstar. Det går även läsa fondens årsredogörelse där alla innehav finns listade.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   CL
  2. Vit pil

   Det står i den senaste kvartalsrapporten på deras hemsida.

   • Klövern – 3.6 procent
   • Castellum – 3.1 procent
   • SFF- 3.1 procent
   • Scania – 2.5 procent
   • Intrum Justitia – 2,4 procent
   • Atrium Ljungberg – 2,3 procent
   • SBB – 2,3 procent
   • Vasakronan – 2,3 procent
   • Wallenstam – 2,3 procent
   • Kungsleden – 2,2 procent

   Mycket fastighetsbolag som sagt bland dessa 26 procent innehav…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Detsamma verkar gälla även för AMF räntefond, dvs att den innehåller en relativt liten andel statsobligationer. Verkar rimligt att hålla sig borta från räntemarknaden. Det är ju en marknad där centralbanker helt satt marknadens prissättning ur spel. Riksbanken äger ca 50% av de svenska statsobligationerna om jag minns rätt.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders Svensson
  1. Vit pil

   AMF Räntefond Lång är en blandfond. Företag står för 34% och statspapper för 23%. Snittrating är AA+ (IG). Den har fast ränta med löptid på 4 år. Spiltan Räntefond Sverige har rörlig ränta (Stibor, 3 mån) och kort löptid.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   CL
 17. Vit pil

  Tillägger att fondens snittrating är BBB-, dvs. Investment Grade även om många innehav är High Yield. Fastigheter står för 27%.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  CL
  1. Vit pil

   Vad hittar man fondens snittrating?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Johan

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.