Recept på ett framgångsrikt liv som har bestått tidens prövningar…

I detta inlägg har jag samlat Bibelns ”recept” för att leva ett framgångsrikt liv – detta kan man säga är generella principer som har genomgått århundrandens prövningar. I detta fallet har jag koncentrerat mig på Ordspråksboken. Den definieras enligt Wikipedia som:

Ordspråksboken är en skrift som ingår i Gamla Testamentet. Den innehåller en samling konstmässigt formade ordspråk. Den kallades Salomos Ordspråk i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens bibel av år 1887, och är alltså skriven av Salomo. I boken har han samlat ordspråk och uppmaningar som ofta påpekar att den gudfruktige vinner i längden. Han skriver också om visheten som Guds största gåva till människorna, och det viktigaste att sträva efter i livet.

1. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver inse att verklig framgång kommer inifrån

En del rika människor är fattiga, och en del fattiga människor är oerhört rika.

Ordspråksboken 13:7

Visheten ger ett lång liv, gott liv, rikedom, ära, glädje och frid.

Ordspråksboken 13:16-17

Att bestämma sig för att bli vis är första steget till att bli det.

Ordspråksboken 4:7

2. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver vara vaksam över sina tankar

Du bör framförallt vaka över dina tankar, för de påverkar allt annat i livet

Ordspråksboken 4:23

Bara den enfaldige tror allt han får höra! Den förståndige kontrollerar allt för att se vart det leder.

Ordspråksboken 14:15

Den förståndige ser svårigheterna som kommer och förbereder sig för dem. Den galne går bara rakt på och får därför också ta de smärtsamma konsekvenserna.

Ordspråksboken 22:3

3. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver lära sig hantera svårigheter och problem.

Den som vägrar att erkänna sina misstag kan aldrig bli framgångsrik. Men om han erkänner dem och överger dem får han en ny chans.

Ordspråksboken 28:13

En klok människa är alltid öppen för nya idéer, ja, hon har alltid ögon och öron öppna.

Ordspråksboken 18:15

Vet du inte att den goda människan kommer att resa sig igen, ävenom du sätter kroben för henne sju gånger.

Ordspråksboken 24:16

4. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver ha mål och en plan för hur dessa mål ska uppnås

Den vise tänker på framtiden.

Ordspråksboken 13:16

Med alltför få rådgivare går planerna i stöpet. Många rådgivare ger däremot framgång.

Ordspråksboken 15:22

Hårt arbete ger framgång men den som inte har ett bestämt mål blir fattig

Ordspråksboken 28:19

Den som arbetar utan att ge upp får framgång. Snabba spekulationer leder emellertid till fattigdom.

Ordspråksboken 21:5

5. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver bygga positiva relationer

Ödmjukhet leder till ära.

Ordspråksboken 18:12

Oroliga hjärtan är mycket nedstämda men ett ord av uppmuntran utför underverk.

Ordspråksboken 12:25

Vägra inte ta emot kritik, utan skaffa dig all hjälp du kan få.

Ordspråksboken 23:12

Den vise lär sig av att lyssna.

Ordspråksboken 21:11

Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord ger upphov till gräl.

Ordspråksboken 15:1

Sanningen består tidens prov medan lögnen snart kommer i dagen.

Ordspråksboken 12:19

Om du måste välja, välj då ett gott namn hellre än stora rikedomar för det är bättre att ha ett gott rykte än silver och guld.

Ordspråksboken 22:1

6. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver ha tydliga och klara värderingar

De rikedomar som man skaffar sig på ett bedrägligt sätt består aldrig. Varför skall man då ta risken?

Ordspråksboken 21:6

Ha ständigt två mål i sikte: Vishet – att veta och göra det rätta samt sunt förnuft. Låt dem inte glida undan, för de ger dig inspiration och är som en fjäder i hatten.

Ordspråksboken 3:21-23

Den som kan skilja mellan rätt och orätt, och har ett gott omdöme och förstånd, är lyckligare än den rikaste människa.

Ordspråksboken 3:13-14

Framför varje människa finns en bred, skön väg som verkar vara den rätta, men den slutar i döden.

Ordspråksboken 14:12

Lite, vunnet på ett hederligt sätt, är bättre än att ohederligt vinna stora rikedomar.

Ordspråksboken 16:8

Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel armé.

Ordspråksboken 16:32

7. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver göra sig av med oro, fruktan och skuld

Men alla som lyssnar till mig, visheten, ska leva i frid och trygghet, utan att vara rädda för något.

Ordspråksboken 1:33

En mjuk attityd förlänger en människas liv. Avundsjukan fräter däremo sönder åren.

Ordspråksboken 14:30

Den som älskar vishet älskar sig själv och kommer att lyckas

Ordspråksboken 19:8

Tag reda på sanningen, vad det än kostar och ge allt för att få vishet, kunskap och undervisning.

Ordspråksboken 23:23

De gudfruktigas väg leder till livet. Varför ska de då vara rädda för döden?

Ordspråksboken 12:28

8. Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver använda sin dyrbaraste gåva (tiden) på rätt sätt

Utan förståndigt ledarskap får ett land det svårt, men där det finns goda rådgivare finns det trygghet.

Ordspråksboken 11:14

Jag, visheten, ska göra dagens timmar effektivare och dina år ännu fruktsammare.

Ordspråksboken 9:11

Om du väntar på alltför goda förutsättningar, får du aldrig något gjort.

Ordspråksboken 11:4

 

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök