Riskerna i Better Globe
Sök:

Riskerna i Better Globe

Så här tänker jag kring riskerna med att köpa många träd i Better Globe

Better Globe är ett företag som genom att plantera träd, ge mikrolån, bygga skolor försöker minska fattigdomen och korruptionen i östra Afrika samtidigt som man ger oss kunder en årlig avkastning om 15 procent. Den här artikeln sammanfattar de olika risker som jag personligen ser med verksamheten.

Innan du läser den här artikeln så rekommenderar jag att du läser följande introduktion till Better Globe om du inte redan har gjort det för att få en grundläggande förståelse för verksamheten:

Det andra som jag vill också vara tydlig med direkt från början är:

 • Jag har sedan 2007 investerat mer än 1 000 000 kr i Better Globe-träd, så jag är en av de största trädägarna
 • Jag har ett affiliate-avtal med Better Globe som gör att jag får en liten ersättning om du väljer att köpa träd
 • Jag har inget annat intresse i Better Globe, jag är inte delägare, jag är inte anställd, jag sitter inte i styrelsen eller liknande.
 • Jag hjälper från tid till annan Better Globe med deras försäljningsaktiviteter och kundservice då de inte har anställd svensktalande personal

Om du har några frågor, så kan du alltid mejla mig på jan@rikatillsammans.se så kommer jag att göra mitt bästa för att svara på dem.

Fakta per november 2017

Eftersom det faktiskt finns mer än 10 års historik idag, så tänker jag att det alltid är bra att börja med fakta. Den här informationen fick vi kunder i november 2017:

 • Man planterar träd primärt på tre plantager i Kenya; Kiambere, Nyongoro, Kibwezi och Sosoma. Under 2018 kommer man börja plantera i norra Uganda i Dokolo med omnejd.
 • Fram till november 2017 så har man planterat och hade 1 244 076 träd. Dessa var planterade på en yta av ungefär 4 000 hektar.
 • Per november 2017 hade man även 943 812 fröplantor redo att planteras ut på plantagerna ovan.
 • Man har samarbete med över 2 355 bönder som planterar träd för både sin egen och Better Globes räkning.
 • Man hade 122 fast anställda personer och över 300 anställda på deltid
 • Man har finansierar mikrolånbanker med 187 484 EUR som har lånat ut dessa till över 4 500 familjer
 • Man har byggt två skolor från grunden och renoverat tre för totalt 187 484 EUR (samma summa pga donationspaketen)
 • Man har finansierat vattenrelaterade projekt för 374 968 EUR
 • I november 2017 betalade man ut över 4 500 000 kronor till 5 957 svenska kunder
 • Man har samarbete med universiteten i Nairobi, Kenya och Gent, Belgien
 • Man har samarbete med flera organisationer i Kenya såsom Kenya Forestry Research Institute, Kenya Forest Service och World Agroforestry Center.
 • Man har en gemensam stiftelse med Kenyas störa elföretag KenGen – KenGen Foundation.
 • Man har vunnit pris från det Kenyanska skatteverket – se artikel i kenyanska tidningen Standard Media.

Det finns väldigt mycket mer fakta och tusentals bilder och många videos på ovanstående. I ovan har jag dessutom inte tagit med de indirekta följderna såsom:

 • Samhällena utvecklas då människor får jobb och därmed lön
 • Barn har möjligheten att gå i skolan och få en helt annan framtid
 • Träden förhindrar erosion och förbättrar mikroklimatet
 • Träden gör det möjligt att odla andra grödor mellan träden

och så vidare. Jag försöker uppdatera ovan efterhand som jag får tillgång till mer information. Jag tänkte försöka dela upp den resterande artikeln i två delar, de risker som är reella som jag tar hänsyn till och som jag också tycker att du borde ta hänsyn till. Sedan kommer jag även kommentera ett par risker som jag brukar få frågor kring, men som jag inte fäster särskilt stor vikt vid.

Det finns inga garantier – men det är inte något som är unikt för Better Globe

För det första så tycker jag att det är bra att Better Globe är tydliga med att:

 • Det finns inga garantier för dina träd eller dina pengar
 • Du kan förlora alla pengarna som du köper träd för
 • Dina pengar är låsta i 20 år och inga återköp görs efter den lagstadgade ångerperioden
 • Det är ett sparande med en högre risk jämfört med sparande i t.ex. fonder

Dessa riskerna tycker jag är viktiga att man är väldigt medveten om. Däremot vill jag också vara tydlig med att dessa riskerna är ju inte unika för Better Globe. Det finns inga garantier någonstans om man vill investera sina pengar. Det är ju risken som man får betalt för och avvägningen som man behöver göra som sparare är att bedöma huruvida risken är värd avkastningen.

Det som man däremot kan göra är att inte vara naiv utan jag brukar alltid rekommendera att:

 • Sprida riskerna och inte lägga alla äggen i samma korg
 • Maximalt investera 10 % av sitt kapital i en enda investering
 • Inte Investera pengar som man inte har råd att förlora

De här reglerna är inte heller unika för Better Globe, utan gäller alla aktier, fonder och alternativa investeringar också.

De två största riskerna enligt mig

Följande risker är de risker som jag bedömer som störst för min egen del efter att ha sparat i träd i snart 10 år. På sistone har jag insett att jag värderar riskerna lite olika jämfört med många andra, men när jag tittar på risken så försöker jag se den ur perspektivet vad skulle ha mest negativ påverkan på mina pengar.

Bolagsrisken och den ekonomiska lönsamheten

Det som jag bedömer som den absolut största risken med Better Globe är den så kallade bolagsrisken. Även om Better Globe idag har mer än 10 års historik så är det fortfarande både ett ungt och litet bolag. Det omsätter runt 40 miljoner kronor per år och det är ingenting jämfört med majoriteten av alla börsbolag. Även om man är lönsamma (ca 4 procents vinstmarginal) så gör det här att man är känslig för yttre påverkan.

Misstag slår hårt mot verksamheten som t.ex. när man först trodde på att plantera Jatropha träd och insåg efter 3 år att de inte skulle kunna leverera den mängd skörd som behövdes för lönsamhet. Det gjorde att plötsligt kastades man tre år bakåt i tiden. Även om man har passerat de första kritiska åren som man brukar prata om i företagssammanhang så har man fortfarande stora investeringskostnader både i processer, kvalitet och infrastruktur.

Det innebär att man kan råka ut för likviditetsproblem även om där inte finns lönsamhetsproblem. Eller man kan hamna i kortsiktiga lönsamhetsproblem även om den långsiktiga lönsamheten är god. Det vill säga att Better Globe har samma utmaningar som alla tillväxtföretag har – att växa med bibehållen lönsam och skala upp verksamheten. Samtidigt som det inte är något konstigt så är det är fortfarande det som jag ser som en av de absolut största riskerna. Den här risken antyder således att idén är det inget fel på utan det handlar om genomförandet av den.

Samtidigt så upplever jag att man under 2016/17 har börjat se de första tecknen på att man kommer att ta sig genom den här fasen. Man har skalat upp antal anställda, man har planterat fler träd på 12 månader än man gjort på 10 föregående år, man expanderar internationellt och man har behållt sin lönsamhet. Det är goda saker som talar för att man kommer att klara det.

Men som sagt, jag personligen ser likviditet, kassaflöde och omsättning som den stora risken eftersom det direkt skulle slå mot de återköp man gör av våra träd. Samtidigt behöver man ju också inse att det skulle vara början på slutet, då få skulle köpa nya träd om man inte skulle hålla sina löften om återbetalning till trädägarna. Det är således något man skulle undvika in i det sista tänker jag.

Beroendet av nyckelpersoner

Den andra stora risken som jag ser är beroendet av nyckelpersoner. Just nu är där tre nyckelpersoner som är av yttersta vikt:

 • Jean-Paul Deprins – VD i det kenyanska skogsbolaget och den som sköter löpande verksamhet
 • Jan Vandenabeele – Skogsmästaren som är en internationellt erkänd expert på trädodling
 • Rino Solberg – Styrelseordförande och visionären i projektet

Utmaningen (som är en fördel i ett annat sammanhang) är att dessa är äldre. Rino är över 70 år gammal och de andra är 50 års åldern. Skulle någon av dessa falla bort så skulle det innebära ett stor avbräck i verksamheten. Det är därför jag har varit så noga att se om dessa har assistenter och om de lär upp personal, något som man har fokuserat på sedan 2015.

Övriga risker att beakta med Better Globe

De övriga riskerna som jag ser med verksamheten är följande och utan inbördes ordning. Om jag bedömde de förra som ”hög risk” så är nedan ”normal/liten” risk.

Politisk risk i östra Afrika

Jag är ju ingen politisk bedömare men Kenya har demokratiska val, ett flerpartisystem och har varit stabilt trots det som hänt i grannländerna, framförallt t.ex. Somalia. Kenya anses vara centrum för både den finansiella verksamheten och handeln i östra Afrika. Man har har bytt president ett par gånger utan det har hänt något – även om där har varit lokala protester som blåsts upp i media. Påverkan på Better Globes påverkan är marginell.

När det gäller Better Globe så tror jag också att det är en stor fördel att Better Globe jobbar både bottom-up och top-down. De har bra kontakter i regering då verksamheten går i linje med det riktlinjer som landet vill om att skapa arbetstillfällen, utveckla landsbygden och göra det på ett klimatsmart sätt i samarbete med den lokala befolkningen.

Samtidigt är just samarbetet med lokalbefolkningen nyckel till framgången. Där Better Globe har sina plantager har de blivit inbjudna av både landägarna och de lokala samhällena. Genom att de får vara med och driva processen innebär det att plantagerna och projekten är förankrade både lokalt och nationellt. Men självklart, skulle det bli krig eller politisk annektering så skulle det inte vara bra för vårt sparande.

Inflation

Inflation är när värdet på pengar minskar över tid. Eftersom Better Globe-träden ägs över 20 år kan man således inte försumma inflationen. Eftersom löftet från Better Globe är definierat i absoluta tal 2.55 € per år per träd från år 5 och 170 € per träd år 20 innebär det att den summan pengar om 20 år kommer vara värd mindre än vad 170 € är idag.

Det är ju dock inte en problematik unik för Better Globe utan samma om du under de 20 kommande åren har pengarna på ett vanligt konto. Jag har gjort lite beräkningar på det här och utgår man från riksbankens mål om en 2 % inflation per år så innebär det att den genomsnittliga avkastningen för ett Better Globe träd minskar i värde från ca 15 % till ca 12 %, vilket fortfarande är bättre än många andra investeringar.

Jag har gjort en excel-kalkyl som du kan använda för att analysera träden och räkna på inflationen, mejla mig så skickar jag den till dig med vändande post.

Pengarna är låsta i 20 år

Till skillnad från att t.ex. sätta in pengar på banken eller köpa en aktie eller fond som du kan sälja med några dagars varsel är Better Globe-träden illikvida. Med det menas att du kan inte på ett enkelt sätt kan sälja dina träd och få pengar för dem. Det är ju ganska logiskt egentligen, eftersom när du köper ditt träd så planteras det och börjar växa. Där går ju inte att sälja själva trädet och få pengar för det, utan det är ju bara skörden och virket man kan sälja.

Det som minskar konsekvensen av den här risken är att där finns en liten andrahandsmarknad där man kan sälja sina träd. Det är dock inte något som organiseras av Better Globe, utan något som vi kunder får arrangera själva.

Brand på plantagen / skadedjursangrepp på träden

Där finns säkert hundra andra saker som kan gå fel i en skogsverksamhet, men det är sådant som man får utgå från att de som driver verksamheten har koll på. En vanlig fråga som dyker upp dock är:

Vad händer om det börjar brinna och mitt träd brinner ner?

Det är dock inte en särskilt stor risk av flera anledningar.

 • Du äger inte ett enskilt träd, utan det är egentligen mer som ett lån till företaget som betalar ränta till dig. Det är alltså inte knutet till ett specifikt träd.
 • Bränder är inte särskilt vanliga i anlagda plantager då man bl.a. bygger in brandgator från början
 • Träden är utspridda på olika geografiska områden (och snart länder)
 • Över 15 procent av träden planteras nu hos bönder på deras mark

Alla dessa och många fler risker arbetar man systematiskt med inom det som man brukar kalla för systematiskt kvalitetsarbete. I det avseendet skiljer sig inte Better Globe från något annat företag.

Risker som jag mer eller mindre bortser från

Jag gör kanske fel här, men följande risker bedömer jag personligen som så små att jag mer eller mindre bortser från dem.

Better Globe är en bluff och ett bedrägeri

Tyvärr finns det många skurkar och bedragare där det finns pengar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Better Globe är ett företag precis som alla andra och idag har man mer än 10 års historik. Jag har själv varit på plats 200820122015 och 2017 och på resorna intervjuat mängder av människor som både direkt eller indirekt har haft en relation med Better Globe. Dessutom finns det ju mängder av ”bevis” i form av satellitbilder, videoklipp, bilder, intervjuer och framförallt mer än en miljon planterade träd. Dessa kan man personligen åka och titta på om man önskar.

Risken att Better Globe skulle vara en bluff eller ett bedrägeri är således obefintlig. Däremot är det stor skillnad att slå helt åt andra hållet och därmed tro att man är garanterad avkastningen. Där finns ingen ekvivalens mellan dessa två. Det som jag lutar min trygghet i är att jag vet och har sett med egna ögon att:

 • pengarna kommer människor till godo,
 • pengarna gör gott och bidrar redan idag
 • skolor har byggts och byggs
 • mikrolånen lånas ut
 • miljön blir bättre där man planterar träd

Sedan förstår jag risken i att avkastningen kan komma, eller kan komma inte. Men den risken är jag beredd att ta, för att jag vet att människorna där nere på plats kommer att anstränga sig järnet för att de ska lyckas. Om det är så att de misslyckas och jag inte får mina pengar, så är jag övertygad om att det kommer vara av en annan anledning än att någon har tagit dem eller att något fuffens har pågått.

Better Globe är ett pyramidspel

Den här risken hänger ihop med det föregående stycket och är något som påstås från tid till annan. För det första så gäller det att inse att pyramidspel och det som man brukar kalla för ponzi-bluffar är något som är förbjudet i Sverige, Norge, Kenya och majoriteten av alla länder med en utvecklad lagstiftning. Better Globe är inget pyramidspel och man skulle definitivt inte kunnat bedriva en olaglig verksamhet i över 10 år utan att någon hade fattat misstankar eller gjort en anmälan.

Sedan kan man gå in på en hel del tekniska detaljer kring pyramidspel och ponzi-bluffar och bryter man ner dessa så ser man att där inte ens finns någon grund för anklagelserna. En av de absolut viktigaste är att i pyramidspel så finns sällan en produkt man säljer, utan det går ut på att värva nya människor som ska försörja de andra människorna med pengar. Redan här kan man stryka det påståendet om pyramidspel då:

 • Ingen ersättning ges för nya kunder, all ersättning är rent provisionsbaserad på antal sålda träd
 • 99 procent av Better Globes kunder är bara kunder, får sin avkastning och vet inte ens om att de kan tjäna pengar på att sälja träd

Utifrån ovan så faller det på sin egen orimlighet. Även om pyramidspel vore tillåtet enligt lag, så skulle Better Globe varit ett synnerligen ineffektivt pyramidspel då fler än 9 av 10 inte har något intresse av att värva nya kunder.

Better Globe använder nätverksmarknadsförsäljning som en affärsmodell för sin försäljning

Det här är inte någon risk utan fakta. Ett av flera sätt som det kenyanska bolaget har valt att sälja träden är genom erbjuda människor som gillar träden, att berätta om det för andra och därmed få en liten ersättning. Vem som helst som är kund kan välja att bli en oberoende återförsäljare, det som kallas för affiliate. Ersättningen är väldigt enkel, man får 1 EUR per sålt träd.

Nätverksmarknadsföring, eller mlm som det också kallas för, är en modell som för många har ett dåligt rykte. Ibland kan jag tycka att det är välförtjänt då många verkligen har missbrukat det, men det handlar inte om modellen, utan om människorna. Ofta har det handlat om överdrivna löften, förväntningar eller att man ska tjäna pengar på andras bekostnad. Men det handlar verkligen inte om modellen, för den är neutral. Tvärtom så gillar jag personligen den eftersom den har väldigt många fördelar rätt använd:

 • Det är en oerhört rättvis modell – jobbar du så tjänar du pengar, jobbar du inte så tjänar du inget
 • Den är direkt prestationsorienterad – ju mer värde du skapar, desto mer betalt får du
 • Den gör det möjligt för alla att starta ett eget företag till låg risk
 • Den gör det möjligt att ha en inkomst som inte är knuten till tid eller geografisk plats
 • Den tvingar människor att samarbeta och arbeta i team och hjälpa varandra

Det finns många stora företag som har byggt fantastiska och kända företag på att använda nätverksmarknadsförsäljning som säljmodell. Exempel är börsnoterade bolag som Herbalife, NuSkin eller svenska Oriflame. Man kan prata väldigt mycket mer om det, men det är en annan artikel. Det som däremot är jätteviktigt att se är:

 • Better Globe är inte ett ”mlm-företag”. Better Globe är vanligt ett kenyanskt skogsbolag som har valt att organisera en del av sin försäljning enligt nätverksmarknadsföringsmodellen.

Det kan tyckas vara en semantisk skillnad, men den är betydligt mycket större än så.

Trädvirket faller i pris över tid

Skulle priset på virke eller produkterna som skördas från träden minska i värde så innebär det en allvarlig konsekvens eftersom vi som kunder inte får utbetalt avkastningen enligt löfte. Jag bedömer sannolikheten för det här som extremt liten och jag baserar det på att vi t.ex. har avverkat mer än 50 % av världens skogar de senaste 80 åren. I östra Afrika där Better Globe är verksamma huggs det ner 28 st träd för varje träd som planteras.

Tillgången på träd kommer alltså minska över tid samtidigt som efterfrågan kommer att fortsätta ök – om vi människor inte börjar göra något väsentligt annorlunda. Vilket det inte finns några tecken på i dagsläget överhuvudtaget. Jag har för mig att Sverige är det enda landet i hela världen som har en nettotillväxt på träd. Dessutom försöker Better Globe minimera den här risken genom att plantera fler träd än som säljs.

Det finns ingen som har fått den stora 20 året avkastningen

En annan vanlig invändning som jag brukar få är att ingen har fått ut avkastningen från det 20 året. Det stämmer. Samtidigt så ser jag personligen det som en ganska liten risk – i alla fall jämfört med många av riskerna ovan. Anledningen till det är att när man kommer till det 20 året så har man träden stående i marken och därmed har man en stor mängd biomassa. Den här biomassan är värd pengar och med dagens mått så kommer den vara värd mycket pengar.

Utmaningen har hittills varit med träden som ska ge avkastning fram till det 20 året. Det är mango-träden, Acacia-träden och flera andra trädsorter som inte riktigt har presterat, så jag är personligen mer orolig för kassaflödet fram tills det 20 året, än avkastningen det 20 året. Särskilt nu är risken mindre då man planterar fler träd än vad man har sålt och därmed kommer att ha träd i egen bok så att säga.

Fler vanliga frågor om Better Globe

I den här artikeln har jag fokuserat på riskerna men Better Globe har även en utmärkt sida med vanliga frågor och svar.

Sammanfattning

Om jag skulle sammanfatta det så tänker jag; Är det riskfritt att köpa Better Globe-träd? Nej. Är man garanterad avkastning om man köper träd? Nej. Fungerar verksamheten på plats? Ja. Har avkastning betalats ut enligt plan hittills? Ja. 2010 betalades avkastningen ut enligt plan och det har den gjort även 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017. I år (2017) var det dessutom mer än 5 900 av 12 000 kunder som fick sin avkastning utbetald enligt plan och överenskommelse.

Till syvende och sist handlar det om att bilda sig sin egen uppfattning och skilja på vad som är risk, fakta och rädsla. Det här är väldigt subjektiv för oss människor. Inom psykologin kallar man det ofta för ”evidence procedure” – vad behöver jag för en process för att jag ska tro på något. Det som slutgiltigt övertygade mig och skingrade de flesta av mina tvivel var att jag besökte verksamheten på plats och såg att den fungerade.

Att jag sedan kan leva med de andra riskerna är att jag känner till dem och kan relatera till dem från mina egna företag. Det är inget konstigt för ett företag att t.ex. ha en likviditetsproblematik. Det har jag varit med om själv mer än en gång. Jag vet också vilken ordning man behöver prioritera saker i och jag tror att människan bakom är viktig. I det här fallet så är min tro att Rino, Jean-Paul och Jan kommer att fortsätta utveckla verksamheten och få den fungera eller så kommer de bokstavligen ”die trying”.

Det gör att jag vågar tro på det, sälja det och framförallt vågar backa upp mina aktioner med mina pengar. Jag är den i Sverige som har köpt näst mest träd och är således den som har näst mest att förlora på om Better Globe inte skulle fungera. Med den insikten – sätter jag alla mina pengar i Better Globe? Nej, det gör jag inte – men jag skulle inte heller rekommendera någon att sätta alla sina pengar på ett bankkonto, i en aktie, i en fond eller i en annan investering. Det handlar ju om diversifiera och skapa en portfölj som passar dig och dina mål.

Dessutom – med allt ovan sagt. Det här är definitivt overkill utifrån alla perspektiv förutom om man funderar på att köpa hundratalsträd. Om man bara ska köpa donationspaketet (53 €/månad) så kan man vara 100 % säker på att de gör gott redan idag. Skolorna renoveras och har renoverats, skolor har byggts från grunden och människor har arbeten som de går till, barnen har fått vattentankar till skolorna, mikrolånbanken har finansierats och hundratals andra resultat är dokumenterade och existerande.

Om du har frågor, kommentera gärna!

Kommentera

12 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Det gjordes en studie av Melia Volkensii-skogsbruk i Kenya 2015. Enligt den avverkades träden i genomsnitt vid elva års ålder och priset för virket på stock per träd var då 2734 Kenyanska shilling, alltså med dagens växelkurs ca 23 €. Brädor och andra sågade former av virket betingade förstås ett något högre pris, men skillnaden mot 170 € är fortfarande hög.

  Hur ser du på detta?

  Är det ekonomiskt motiverat av BG att låta träden växa under så mycket längre tid än de 11 år som verkar vara konsensus i branschen?

  Har du någon aning om hur stor risken för att detta träslag eller andra som BG handlar med skulle bli så hotade att de hamnar på CITES-listan och drabbas av handelsrestriktioner?

  Studien kan laddas hem här:https://web.archive.org/web/20160410120524/http://kefri.org/wp-content/uploads/PDF/Publications/melia%20book.pdf

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Annika
  1. Vit pil

   Svårt för mig att säga något än att jag kan undersöka och återkomma. Det som jag vet är att en av de grundläggande pelarna för Better Globe har alltid varit att värdeförädlingen ska ske på plats. Det är ju i värdeförädlingen pengarna finns. ITTO brukar publicera marknadspriser på sågat, torkat och förädlat virke av afrikansk mahogany-typ. Då brukar det ligga på ca 600-900 EUR per m3. Enligt uppgifter på plats så ger ett Mukau-träd ca 0.4 m3.

   Vågar inte heller uttala mig om CITES-listan. Men borde inte risken vara låg då det är kommersiell odling och trädet inte kan anses vara utrotningshotad?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 2. Vit pil

  Hej,
  vad händer om det händer mig något när jag köpt träd? Dvs hur ärvs denna investering vidare, kan jag göra någon anmälan om förmånstagare etc?
  mvh
  Jenny

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jenny
  1. Vit pil

   Ja, träden tillfaller dödsboet. Jag har (tyvärr) varit med om det ett par gånger där jag har hjälpt dödsbo att hantera träden. Det viktiga är bara att du har skrivit och informerat de efterlevande att du äger träden eftersom Better Globe inte har koll på om deras kunder har gått bort.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej Jan!

  Tack för god information om Better Globe! Jag har tänkt att börja köpa träd, men vill skaffa mig mer information om organisationen först.
  Min fråga till dig är hur Better Globe tjänar pengar på sin verksamhet? Allt kan väl inte gå till välgörenhet?

  Med vänlig hälsning

  Elaine

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Elaine
  1. Vit pil

   Hej Elaine,

   Jag förstår inte riktigt frågan. Better Globe är inte en välgörenhetsorganisation. Det är ett vinstdrivande skogsbolag. Man tjänar pengar på att man tar mer betalt för träden än man behöver för att sköta dem, man tjänar pengar genom att behålla en stor del av inkomsterna för de produkter och tjänster man säljer och så vidare, precis som vilket företag som helst. Jag hjälper dig gärna mer om jag bara förstår frågan lite bättre.

   Hälsningar,
   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Jättebra blogg! Speciellt uppskattar jag resonemanget bakom RikaTillsammans-portföljen då jag länge haft lågintensiv stress över att marknaden inte beter sig som den borde. Har nu lagt in en prenumeration på träd och donationspaket eftersom dina på-plats-reportage var så sympatiska. Hade varken hittat organisationen eller köpt träd om det inte var för denna blogg :-)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karin
  1. Vit pil

   Tack Karin! Ja, det är fortfarande ett litet företag som har kommit på något bra och de senaste åren gjort väldigt bra saker. Jag hittade den också mest av en slump via en god vän.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Hej! har redan köpt 10 träd men undrar om utbetalningarna är skattefria eller hur fungerar det där?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
 6. Vit pil

  Hur ser du på al-Shababs framfart i Kenya, där de till och med lyckades genomföra en massaker på ett universitet? Kan de möjligen hota Better Globe?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Joakim
 7. Vit pil

  Hej,
  Jag hittade din sida nyligen och försöker förstå detta med Better Globe. Det är altså ett vinstdrivande skogbolag som tar in pengar från privatpersoner för att plantera träd som de förväntas avkasta ca 15.8 % per år på under en 20-årsperiod. Dessutom får säljare, som du själv, provision på sålda träd till privatpersoner, och sen ska det vinstdrivade skogsbolaget tjäna lite pengar också antar jag. Kanske pratar vi 20%/år? Du får ursäkta mig, men en sådan totalavkastning låter som väldigt hög risk! Hur kan man försöka extrapolera 20 år in i framtiden med någon som helst precision?
  Det första man möts av på Better Globes hemsida är text av typen ”Money grows on Trees, get 12 times in return”. Allvarligt talat så gör det mig extremt skeptiskt.
  I övrigt tycker jag du skriver bra om aktier och fonder.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Greger
  1. Vit pil

   Hej Greger,

   Ja, det verkar som att du i stora drag har uppfattat det korrekt. Däremot tror jag att man behöver titta på den underliggande tillgången och då blir det inte så konstigt faktiskt.

   Nu har jag inte siffrorna riktigt i huvudet, men jag har för mig att det ser ut ungefär som följer. Trädet som du köper är egentligen en kombination av ett virkesträd (mukau, 60 %) och ett s.k. cashcrop (t.ex. mangoträd, 40 %).

   Efter fyra år börjar mangoträden ge skörd och minns jag inte fel kan de ge mellan 200 – 400 kg frukt. Denna frukt säljs ju och av den betalas årlig avkastning, vinst och andra kostnader.

   Denna skörd ges ju varje år och därefter, det 20:e året huggs Mukauträdet ner och ger ca 0.4 kubikmeter virke av mahognykvalitet. Idagsläget har jag för mig att priset ligger på ca 600 € per kubikmeter. Det räcker också gott och väl till både avkastning och vinst.

   Så, ja, jag bedömmer det som en mellan/högrisk. Inte minst på grund av bolagsrisken. Fast å andra sidan så har ju verksamheten fungerat i 7 år, avkastningen har betalats ut i flera år.

   Att hemsidan är dålig. Ja, det håller jag tyvärr med om. Å andra sidan, skulle den varit bra, då skulle jag inte kunnat skriva så mycket som jag har gjort.

   Ska man sedan lägga alla sina pengar i det? Absolut inte, men det bör man ju inte göra i en aktie heller. Jag gillar ju investeringen främst på grund av att för första gången utesluter inte en god avkastning att man gör gott. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.