Sammanfattning av Johan L angående läget i Elite Park den 110215
Sök:

Sammanfattning av Johan L angående läget i Elite Park den 110215

Sammanfattning av Johan L angående läget i Elite Park den 110215

Mejl från Johan L. igår den 110215 följer nedan angående Elite Park.

Jag har haft lite mailkontakt med Nursen de senaste dagarna och efter varje kontakt sammanfattat det jag tyckte var viktigast i ett dokument. Jag kopierar in texten från min senaste uppdatering här:

Kostnader

På frågan om vi behöver betala något för de förhandlingar som förs mellan R2I, Nursen, the Developers och the Landowners svarar Nursen:

“Nevertheless there are also negotiations which are being held recently and which may solve the issue without legal actions and give us the option not to charge anything to buyers.So this is why I haven’t indicated any definite figures.”

Vidare skriver hon i ett brev att:

“Please also be informed that as we are together with R2I aiming to reach an agreement via negotiations, should an agreement cannot be reached in the next couple of months, you will be charged for these expenses and fees.”

Detta tolkar jag som att hon menar att OM vi har sagt ja till att låta henne försvara oss i rätten och att en komersiell lösning inte kan nås så KOMMER en rättegång att hållas för vilken vi DÅ måste betala.

Hurvida den kommande ‘hearingen’ kommer att kosta pengar för oss investerare förblir obesvarat, Nursen säger dels att vi kanske kommer att slippa betala alls om förhandlingarna blir framgångsrika samtidgt som hon säger att ‘hearingen’ den 24:e februari med all säkerhet kommer att äga rum (se nedan).

Den eventuella kostnaden kommer baseras på antalet som tackar ja till Nursens hjälp. Hon säger att kostnaderna kommer att vara rimliga men att vi MÅSTE instruera henne formellt att försvara oss, först då kommer hon kunna återkomma med en ungefärlig kostnad.

Stämningarna

Nästa Hearing är 24 februri enligt Nursen! R2I skriver visserligen att allt ska läggas på is då alla vill få till en kommersiell lösning. Stämningen kom enligt Nursen från utvecklaren och den första Hearingen ägde rum den 28 september 2010. Senare bad Demo om ett möte med R2I, den 9 november. Vidare skriver R2I följande:

“It is worth noting that neither Demo nor the landowner want to take this matter to court and both of them have contacted Nursen and us to try and reach a commercial solution.”

Nursen bekräftar läget i ett mail till mig:

“When developer saw our legal progress, they wanted to negotiate with us to sort the issues”

R2I beräknar att återkomma med en plan i mitten av mars och under denna tid påstår dem att alla åtal ska låggas på is, frågan är då varför vi var tvungna att ge besked om hurvida vi vill att Nursen företräder oss framgent? David som är svenk inveserare säger att Nursen har sagt till honom att hon snabbt vill kunna ta tag i frågan om rättegången kommer äga rum.

‘Hearingen’den 24:e februari kommer alltså att äga rum, i Turkiet kan ingen inblandad part ändra datum för detta när väl en stämning har skett. Stämningen har sin grund i att utvecklaren ville ta tillbaka titles.

Bygget

R2I skriver att:

“Block A is entirely completed, this is the block owned by one of the landowners.”

De skriver också att block E och B kan helt färdigställas genom att Demo erbjuder sina titles i dessa block till en annan utvecklare.

Jag skrev ett mail till Nursen och frågade om detta och fick svaret att en överrenskommelse har träffats mellan Demo och den nya utvecklaren, kontraktet undertecknades av båda parter den 24 september 2010. Bygget av stommen, eller superstructure, beräknades då ta 6 månader. Om alltgår i lås kan hela färdigställandet bli klart om ungefär ett år. Enligt avtalet har den nya utvecklaren rätten men inte skyldigheten att bygga klart allt i utbyte mot ytterligare titles.

Avseende block D och C kan samma tillvägagångsätt lösa färdigställandet enligt R2I. Däremot har det inte träffats ett avtal mellan dessa parter avseende dessa block ännu, det är fortfarande på ritbordet som förslag.

Min fråga är hur den andra utvecklaren vågar fortsätta bygget i utbyte mot titles när framtiden är så oviss, de skulle ju också kunna förlora stora pengar på detta. Detta är av mindre intresse för oss investerare men jag är nyfiken och har därför frågat Nursen om detta vilket hon inte ville/kunde kommentera.

Inbetalningar

Under “the way forward” skriver R2I i sitt brev att vissa villkor måste upfyllas för att arbetet ska fortskrida. Bland annat skriver de att samtlig åtal sa läggas på is och att Demo, den nya utvecklaren och landägarna måste ingå bindande avtal om fortsättningen.

Beträffande slutbetalningarna skriver R2I att:

“Buyers who have not yet paid in full for their apartments will be required to pay any outstanding balances directly to Demo on completion of their units.”

Betyder detta att vi ska betala de sista pengarna först när HELA bygget är färdigställt? Jag frågade Nursen och fick ett tvetydigt svar:

“Yet the details with regard to how and when the final payments will be done is not discussed. Although your interpration is right, things can change durign the meetings.”

Hon säger att det inte har diskuterats (kanske hon menade determined istället för discussed?) samtidigt som hon bekräftar att min tolkning av R2I’s formulering är korrekt, d.v.s. att slutbetalningar görs då bygget är klart.

Detta är enligt mig en kritisk del, även om förhandlingarna skulle nå ända fram så skulle åtminstånde jag inte vara helt komfortabel med att skicka iväg ytterligare 250 tkr till Istanbul utan försäkringar om att allt går vägen.

I nästa mail kan ni läsa hela Nursens svar på mitt senaste mail. De frågeställningar som jag presenterade ovan skulle vara intressant att höra era ideer om!

Kommentera

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.