Genomsnittlig avkastning efter inflation

För de största börserna för perioden 1900-2012 och 1971-2012.

Jag hittade den här sammanställningen på Millenialinvest.com och på NovelInvestor över den genomsnittliga avkastningen över långa perioder för olika tillgångsslag. Extra spännande då den visar det som jag misstänkt ett tag, att den svenska börsen är bland de bästa.

Den stora anledningen till att jag tycker sådan här data är intressant är för att det gör att man kan utvärdera olika strategier över tid. Framförallt för en person som mig som gillar att investera brett i indexfonder istället för att direktinvestera i aktier. Generellt sätt är den här typen av information väldigt svårt att hitta eller så kostar den väldigt mycket pengar och därför vill jag passa på att sammanställa den från tid till annan.

Sedan är ju historisk data ingen garanti för framtida avkastning, men jag tycker ändå att det ger en viss hint om hur det skulle kunna se ut. Anledningen är nämligen att jag tror att marknaderna kommer inte förändras nämnvärt framåt eftersom de fortfarande drivs av oss människor och vi är oss lika. Vi är fortfarande både giriga, rädda och irrationella. Därför kommer det sannolikt för det mesta att se likadant ut. Kanske med förändringen att de olika faserna går snabbare (tiden mellan hög- och lågkonjunktur) det vill säga att volatiliteten har ökat.

average-return

Genomsnittlig avkastning för olika tillgångsslag de senaste 15 åren

Nedanstående tabell visar den genomsnittliga avkastningen per tillgångslag fram till den 30:e juni i år. Källa till nedanstående bilder är NovelInvestor.com.
Novel Investor Asset Class Returns Table

Genomsnittlig avkastning för den internationella marknaden (exkl. USA)

Visar sammanställningen för den internationella aktiemarknaden utanför USA som en jämförelse mot de olika ländernas index enligt MSCI.

Novel Investor International Market Returns Table

Genomsnittlig avkastning för tillväxtmarknaderna

Här liknande sammanställning som ovan, fast för tillväxtmarknaderna.

Novel Investor Emerging Markets Returns Table

Genomsnittlig avkastning per sektor i USA (S&P500)

Här är den amerikanska börsen uppdelad per sektor.

Novel Investor Sector Returns Table

Genomsnittlig avkastning för olika tillgångsslag

Den här grafen är verkligen en av mina absoluta favoritgrafer eftersom den visar utvecklingen för olika tillgångsslag över väldigt lång tid. För mig som tror på att man ska ha en portfölj som är diversifierad i olika tillgångar är den en guldgruva. Bokstavligt talat.

usd-asset-performance

 

Relaterade inlägg

Externa källor

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök