Serie :: Brian Tracys 21 regler för ekonomisk framgång…

För ett tag sedan lyssnade jag på Brian Tracys bok ”The 21 Absolutely Unbreakable Laws of Money” som är väldigt bra. Min ambition är att under sommaren hinna med och fördjupa mig i var och en av dessa lagar.

 • Lag 01 – Lagen om orsak och verkan – inget sker av en slump. All verkan har en orsak.
 • Lag 02 – Lagen om sanninger och tro:er – det du verkligen tror på, med känsla, blir din sanning och din tro och slutligen även din realitet.
 • Lag 03 – Lagen om förväntningar – det du förväntar dig, med startkt förtroende, blir din självuppfyllande profetia.
 • Lag 04 – Lagen om attraktion – du är en levande magnet; du attraherar människor, situationer och omständigheter in i ditt liv som ligger i linje med dina mest dominerande tankar.
 • Lag 05 – Lagen om inre och yttre reflektion – din yttre värld du lever i är en exakt reflektion av din inre värld i korrelation med dina mest dominerande tankemönster.
 • Lag 06 – Lagen om överflöd – vi lever i ett universum av överflöd där det finns tillräckligt med pengar för alla som verkligen vill ha det och lyder under lagarna som reglerar tillgången till dem.
 • Lag 07 – Lagen om utbyte – pengar är mediet genom vilket människor byter sitt arbete och produktion av produkter och tjänster gentemot andras produkter och tjänster.
 • Lag 08 – Lagen om fysiskt & mentalt kapital – din mest värdefulla tillgång, i form av kassaflöde, är ditt fysiska och mentala kapital – din förmåga att tjäna pengar.
 • Lag 09 – Lagen om tidsperspektiv – de mest framgångsrika människorna i världen är de människor som tar mest hänsyn till det långa tidsperspektivet i sina dagliga beslut.
 • Lag 10 – Lagen om sparande – ekonomiskt oberoende eller finansiell frihet kommer till den personen som sparar 10% eller mer av sin livstidsinkomst.
 • Lag 11 – Lagen om behållning – det handlar inte om hur mycket du tjänar, utan hur mycket du behåller som bestämmer din finansiella framtid.
 • Lag 12 – Parkinsons Lag – Utgifter har en tendens att öka med inkomsterna.
 • Lag 13 – Lagen om det ekonomiska oberoendets treenighet – för att bli ekonomiskt fri behöver du uppfylla det ekonomiska oberoendets tre ben – sparande, investerande och försäkrande.
 • Lag 14 – Lagen om investerande – gör din hemläxa med genomgående undersökning av objektet du tänker investera i.
 • Lag 15 – Lagen om ackumulerad ränta – investera dina pengar smart och låt ränta-på-ränta effekten göra dig ekonomiskt oberoende.
 • Lag 16 – Lagen om ackumulation – varje stor finansiell framgång är resultatet av hundratals små ansträngningar och uppoffringar som sällan någon ser eller uppskattar.
 • Lag 17 – Lagen om pengars attraktion – desto mer pengar du sparar och ackumulerar desto mer pengar kommer att komma till dig.
 • Lag 18 – Lagen om accelererande acceleration – desto fortare du rör dig mot ekonomiskt oberoende desto snabbare rör det sig mot dig.
 • Lag 19 – Lagen om aktiemarknaden – värdet på en aktie är det totala förväntade kassaflödet från denna aktien avsende dagens värde.
 • Lag 20 – Lagen om fastighetsmarknaden – värdet på en fastighet är fastighetens framtida förmåga att generera inkomst.
 • Lag 21 – Lagen om Internet – internet är verktyg för snabb kommunikation av alla sorter.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök