Sex vanor som hjälper dig i resan mot ekonomisk frihet

I boken ”Retire young, retire rich” skriver Robert Kiyosaki om följande sex vanor för att göra sig ekonomiskt oberoende:

Vana 1 – Skaffa sig en revisor (”bookkeeper”)
Banken frågar inte efter ens betyg – den frågar efter ens finansiella papper. Genom att skaffa dig en revisor så får du ett par objektiva ögon som inte har samma känslomässiga förhållande till pengarna som du. Stegen är som följer:

  1. Hitta och skaffa dig en revisor
  2. Se till att ha en korrekt bokföring som varje månad visar din finansiella status
  3. Granska din finansiella status varje månad med dina rådgivare så att du kan utföra korrigerande åtgärder snabbt

Vana 2 – Skapa ett vinnande team
Ingen person kan veta allt – för att vinna spelet om pengar, se till att ha de bästa spelarna på din planhalva. De flesta misslyckas för att de försöker ta reda på allt själva och misslyckas med detta.

Vana 3 – Expandera kontinuerligt ditt context och content
Idag är inte ens största fördel tillgångar såsom aktier, fonder eller liknande. Vi lever i informationsåldern – idag är informationen i ditt huvud och informations ålder de största tillgångarna. Om man ska bli rik måste man se till att hålla sig uppdaterad med den snabbt ändrande informationen. Exempel kan vara att hålla sig uppdaterad med böcker, nyhetsbrev och hemsidor etc.

Vana 4 – Väx upp!
Folk blir äldre men de växer nödvändigtvis inte upp. Många byter föräldrarnas trygghet mot statens trygghet. Se till att kontinuerligt växa, lär dig och ta ansvar för dina aktioner och växa mycket snabbare än alla andra personer.

Vana 5 – Misslyckas mer
För att bli ekonomiskt oberoende så måste man vara villig att misslyckas mer. Det är svårt att göra mål om man inte skjuter på mål är ett väldigt talande ordspråk. Det är genom misslyckande vi lär oss saker och vi växer som människor.

Vana 6 – Lyssna på dig själv
Det största styrkan vi har är vad vi säger och vad vi tror på. Det är nämligen ett annat sätt som beskriver vad det är vi tror på och vad det är som begränsar oss. Ett talande citat är:

Losers focus a lot of what they don’t want in life, rather than being specific with whaty the do want. That is what they do differently. It is a habit. The same is true with money.”

Processen är:

  1. Lägg märke till tankarna som du inte vill ha… byt tankesätt till saker du vill ha
  2. Lägg märke till känslorna du inte vill ha…byt till känslor kring vad du vill ha
  3. Ta aktion, fortsätt jobba, korrigera om det är nödvändigt tills du får det du vill ha – istället för vad du inte vill ha.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök