Ska man återinvestera de pengar som indexfonderna tjänar i nya fonder eller låta dem vara?

Ett exempel på hur man utnyttjar en årlig ombalansering i portföljen

Ska man återinvestera de pengar som indexfonderna tjänar i nya fonder eller låta dem vara?

För ett par dagar sedan fick jag en läsarfråga av Nicklas som jag tyckte var intressant och som fler förmodligen har glädje av:

Jag har läst många utav dina blogginlägg men framför allt pengamaskinen, och gjort alla steg och börjar redan nu se viss avkastning. Min fråga är; skall man återinvestera de pengar som man tjänar på avkastningen på sina indexfonder i nya fonder eller skall man bara låta fonden växa i värde?!

Jag skulle säga att svaret är både och faktiskt. Jag anser att man ska låta pengarna vara i fred och låta dem växa. Men precis som växter man behöver klippa till från tid till annan så påstår jag nog att man bör ombalansera i portföljen en till två gånger per år. Var sjätte månad är ganska lagom.

Med ombalansering menas att man återgår till den ursprungliga fördelningen. Det vill säga att om jag började portföljen med fyra fonder med ett värde om 1 000 kr per fond. Det vill säga:

 • Fond #1 – 1 000 kr
 • Fond #2 – 1 000 kr
 • Fond #3 – 1 000 kr
 • Fond #4 – 1 000 kr

Sedan går det 6 månader och plötsligt så är läget som följer:

 • Fond #1 – 1 300 kr
 • Fond #2 – 2 000 kr
 • Fond #3 – 500 kr
 • Fond #4 – 1 000 kr

Den totala summan nu är 4 800 kr. Då bör man balansera om till en likadan fördelning i alla fonderna igen, så att det efter ombalanseringen ser ut som följer:

 • Fond #1 – 1 200 kr
 • Fond #2 – 1 200 kr
 • Fond #3 – 1 200 kr
 • Fond #4 – 1 200 kr

Fördelen du får då nämligen är att ombalanseringen tvingar dig till:

 • En vinsthemtagning i Fond #1 och Fond #2 (sälj dyrt)
 • En ökning i Fond #3 och Fond #4 (köp billigt)

Det häftiga med just ombalansering är att det hjälper dig att göra det som är rätt och som vi alla har hört talas om ”Köp billigt och sälj dyrt” något som är lätt i teorin men normalt sett är väldigt svårt på börsen. I artikeln ”De 8 vanligaste misstagen jag och andra investerare gör och har gjort” visar jag hur de flesta gör precis tvärtom – köper dyrt och säljer billigt.

Det här naturligtvis under förutsättning att inget i den stora strategin har förändrats (vilket det inte bör göra).

Uppdatering 141210

Jag fick nedanstående fråga som jag tycker är bra och som inte riktigt framgår ovan:

Mina fonder har gått bra de senaste 6 månaderna och jag har ingen negativ utveckling i någon fond, utan snarare enbart positiv utveckling. Det finns således bara överskott att fördela och inget underskottshål att stoppa det i, för att uttrycka mig enkelt. Hur ska jag i detta läge genomföra min omfördelning på smartaste vis?

Jag tänker att det egentligen handlar om precis samma sak – att balansera om till ursprungsfördelningen. Har jag samma ursprungsfördelning som ovan med 4 fonder med 25 % i varje, det vill säga:

 • Fond #1 – 1 000 kr
 • Fond #2 – 1 000 kr
 • Fond #3 – 1 000 kr
 • Fond #4 – 1 000 kr

och jag efter X månader har ett läge som ser ut som:

 • Fond #1 – 1 600 kr
 • Fond #2 – 1 700 kr
 • Fond #3 – 1 900 kr
 • Fond #4 – 2 200 kr

Först skulle jag summera allting, i det här fallet till 7 400 kr och sedan hade jag delat det med 4 för att få 25 % per fond. Då blir resultatet 1 850 kr. Det betyder att jag ska balansera om till ett värde om 1 850 kr per fond.

 • Fond #1 – 1 850 kr (+250)
 • Fond #2 – 1 850 kr (+150)
 • Fond #3 – 1 850 kr (-50)
 • Fond #4 – 1 850 kr (-350)

Notera att syftet med att balansera om är att komma tillbaka till samma risknivå och hålla risken i portföljen konstant över tid. Det är inte en strategi för att maximera avkastning utan snarare att hålla risken för förluster så låg som möjligt.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök