Ska man spara i investmentbolag?

Läsarfråga om att investera i investmentbolag som slagit börsindex...

De svenska investmentbolagen har de senaste åren kraftigt överpresterat mot det svenska börsindexet. En vanlig läsarfråga är då varför inte bara spara i dessa bolag som man slarvigt kan säga ägs av de rikaste familjerna i Sverige? Det vill säga istället för att försöka själv, ta rygg på dem och låta dem göra jobbet och betala dig för att de får göra det?

Första gången jag kom i kontakt med de svenska investmentbolagen var 1997. Min flickväns pappa Adrian sparade i aktier och rekommenderade oss att investera i bolag som Bure, Investor, Ratos och Lundbergsföretagen. Jag gjorde så och tjänade med den tidens mått mätt en hel del pengar (vi pratar dock fortfarande hundralappar) – man får tänka på att jag får 16 år gammal vid det tillfället. Ganska snart slutade jag dock spara i dessa – mot hans inrådan – och började spara i, enligt mig, bättre bolag såsom Framfab, Ikon Medialab och något klädbolag som jag inte längre minns vad det heter.

I perioden 1998 – 2000 tjänade man ju pengar på allt som rörde sig. Jag minns att vi i vår gymnasieklass investerade klasskassan i Ericsson-aktier, typ tre-dubblade pengarna och åkte på gratis klassresa. Jag behöver väl inte berätta hur det gick sedan. Vi kan väl säga att gammal ändå är äldst och 2001 så stod jag där med en stor förlust i pengar och en då outforskad lärdom (den kom senare).

Nästa gång jag kom i kontakt med investmentbolagen var när jag lärde känna Tobias Schildfat via en gemensam vän Filip och han släppte sin bok ”Vägen till din första miljon – bygg din egen pengamaskin (annonslänk)” (fantatiskt bok, rekommenderas!). Han hade också noterat att om man plockade ut investmentbolagen från börsen och bara tittade på dem så överpresterade de mot index.

Vad är ett investmentbolag?

Den första förvirringen som jag brukar stöta på är vad ett investmentbolag egentligen är. Det finns ingen direkt definition, utan jag brukar säga att det är ett bolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra bolag. Men inom den här kategorin faller väldigt många andra typer av verksamheter såsom hedge fonder, private equity-bolag och liknande. Utomlands är det här ganska vanligt och man pratar också om t.ex. industriella konglomerat.

Jag tycker egentligen inte att den definitionen räcker utan det som jag tror är speciellt med de svenska investmentbolagen är en kombination av historia, skatteeffekter och koncentrerat ägande. I Sverige har historiskt staten och kapitalet alltid stått nära varandra. Kapitalet i det här fallet var tidigare adeln, men sedan cirka 15 rika svenska släkter som ägde industrier, banker och mark.

Under andra hälften av 1900-talet hamnade dock kapitalet i onåd då man började prata om socialism, löntagarfonder och att arbetarna skulle äga produktionsmedlen. Det tillsammans med höga skatter – bl.a. arvsskatt – gjorde att många företag, eller i det här sammanhanget rika släkter, bl.a. Tetra Pak, Ikea och liknande flyttade sin verksamhet utomlands. Min bedömning är att de senaste 20 åren har det här vänt tillbaka med avskaffandet av förmögenhetsskatt och arvsskatt. Idag är kapitelet återigen nära staten och vi har fortfarande ca 15 familjer/släkter som äger ungefär 70 procent av den svenska börsen. Det är inte samma släkter som för 100 år sedan då en del nya finansmän med familjer har tillkommit såsom Fredrik Lundberg (Lundbergsföretagen), Carl Bennet (Getinge), Jan Stenbeck (Kinnevik), Gustaf Douglas (Latour), Melker Schörling, Stefan Persson (H&M) med flera.

Indexet för förvaltnings- och investmentbolag – SIXRXFIIF

Tittar man på indexet SIXRXFIIF som är en sammanställning av de svenska investmentbolagen och deras vikt i indexet så ser det ut som följer:

Investmentbolag Andel
Bure 0,92%
Creades A 0,41%
East Capital Explorer 0,31%
Havsfrun B 0,10%
Industrivärden A 11,70%
Investor B 39,47%
Kinnevik B 10,07%
Latour B 9,26%
Lundbergsföretagen B 11,09%
Melker Schörling 11,60%
NAXS 0,10%
Ratos B 2,44%
Strax 0,10%
Svolder B 0,31%
Traction B 0,41%
Vostok New Ventures 0,71%
Öresund 1,02%

En faktor som jag lägger stor vikt vid (kanske felaktigt) är att alla dessa bolagen har starka majoritetsägare. Det är många gånger släkter som äger bolagen och många gånger är dessa beroende av bolagen för sitt leverne. I min värld drar jag slutsatsen att man då inte är särskilt sugen på att göra kortsiktiga spekulationer som skulle kunna äventyra släktens framtida inkomster. Man vill liksom inte vara det svarta fåret. Med det inte sagt att alla familjebolag överlever generationsskiften. Men så länge ursprungsägaren eller första generationen brukar vara med så är det för mig ett gott tecken.

Så ska vi sammanfatta det, så tycker jag att man kan säga att ett investmentbolag är ett bolag som liknar en liten indexfond i och med att den äger en hel del andra bolag, den har en stark ägare i form av en enskild individ, familj eller släkt. De är långsiktiga i sitt ägande och har framförallt sina egna pengar på spel. Det är en ganska stor skillnad mot t.ex. fonder där mer än 8 av 10 fondförvaltare inte har pengar i sin egen fond…

Investmentbolagen har utklassat Stockholmsbörsen

Tittar vi på hur bolagen i SIXRXFIIF indexet har utvecklats, så ser det ut enligt följande:

Investmentbolag (SIXRXFIIF) vs Stockholmsböresen

Det går inte säga något annat än att det är en utklassning. Flera gånger om. Det är också den här utvecklingen som fondbolaget Spiltan tog fasta på när de startade fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Korrelationen mellan SIXRFIIF och Spiltan Aktiefond Investmentbolag är i det närmaste 100-procentig. Vilket betyder att om man vill investera i dessa investmentbolagen så kan man antingen göra det via deras fond eller genom att köpa bolagen själv. Frågan är dock om det är värt timlönen, avgifterna och jobbet att göra det själv istället för att göra det via fonden.

Frågan som jag funderar på är dock om det kommer fortsätta så här i framtiden. Min upplevelse är nämligen att de flesta av bolagen har historiskt sett handlats med en så kallad substansrabatt. I korthet kan man säga att man tidigare köpte man 100 kr i företaget men fick ett värde för 110 kr. Sagt med andra ord så köpte man en hundralapp för mindre än 100 kr. Man gjorde helt enkelt en bra affär i köpet och fick ett kvalitativt bolag.

Idag är min upplevelse att de flesta investmentbolag inte handlas med en rabatt utan snarare med en premie. Det betyder att man betalar mer än 100 kr för att köpa samma hundralapp. Det gör att man idag inte har samma förutsättningar som man har haft de flesta tidigare år. Det gör det hela lite mer riskabelt idagsläget.

Spiltan Aktiefond Global

För ett tag sedan lanserade Spiltan en ny fond Spiltan Aktifond Global vars affärsidé är att skapa en motsvarande fond som äger investmentbolag i hela världen. Utmaningen enligt mig är att jag inte har hittat några ”bevis” för att utländska investmentbolag skulle överavkasta mot det generella börsindexet. T.ex. när jag jämförde konglomerat, private equity-bolag och investmentbolag på den amerikanska börsen så överavkastar de inte mot det amerikanska SP500-indexet över tid. Det verkar således inte vara någon generell regel om att investmentbolag går bättre som grupp än övriga bolag.

Jag har skrivit en liknande artikel nedan:

Hur ska man agera i dagsläget?

Jag önskar många gånger att där vore ett enkelt svar till frågan ”vad ska man göra?”. Jag tror ju på att sprida riskerna och inte lägga alla äggen i samma korg. Spiltan Aktiefond Investmentbolag ingår idagsläget i de flesta av mina portföljer, så det är ju ingen tvekan om att jag gillar fonden. Jag har även sedan flera år tillbaka investerat i dessa investmentbolag i min så kallade ”lekportfölj”. Jag har under perioder delat den på Shareville.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök