Skämt med allvarlig underton…

Jag bläddrade i en gammal Attention-tidning och där hittade jag ett citat från Mats Qviberg:

Vi har höga skatter på alkhol för att vi inte ska dricka så mycket. Vi har höga skatter på tobak så att vi inte ska röka så mycket och vi har höga skatter på arbete för att vi inte ska arbeta så mycket.

Kommentarer?

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök