Skillnaden mellan coach, mentor, konsult och terapeut

Eftersom jag sedan många år tillbaka har en mentor och på sistone stött ihop med väldigt många coacher har jag funderat på vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Efter att ha googlat och pratat med några av mina coach-vänner har jag konstaterat följande.

  • En mentor är ofta en äldre kollega som ses som mer erfaren, bättre vetande och är en förebild. Mentorn ger råd inom sitt professionella område.
  • Coachen är framtidsorienterad med fokus på handling, ansvar och genomförande. Coachen är tränad på att lyssna, observera och anpassa sitt angreppssätt till varje klients behov. Coachen utgår från att alla klienter är kreativa och har egen potential och söker därigenom lösningar och strategier från klienten. Coachens uppdrag är att vara ett stöd för att förstärka förmågor, resurser och kreativitet. Coachen använder metoder och verktyg för att föra dig framåt. Coachen ställer kraftfulla frågor, använder sig av övningar för att skapa nya tankar samt kan ge dig hemuppgifter att genomföra.
  • En konsult tillhandahåller sin expertkunskap. Konsulten ger råd och lösningsförslag baserat på sin erfarenhet och kunskap, till skillnad från coaching som utgår från att klienten, gruppen eller organisationen bäst vet sin lösning.
  • En terapeut arbetar med personer som söker hjälp för psykiska och/eller fysiska symptom. Fokus ligger ofta på att lösa svårigheter uppkomna i det förflutna som hämmar en individs känslomässiga situation idag, förbättrar det psykiska tillståndet och att hantera dagens livs-och arbetssituation bättre ur ett känslomässigt perspektiv.

Man hade även kunnat beskriva ovan i en bild som nedan:

Figur som beskriver skillnaden mellan coach, mentor, konsult och terapeut

Uppdatering 090629

Läs gärna mitt inlägg: ”Vem behöver en coach egentligen?

Källor:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök