Skillnaden på ledare och chef…

Jag träffade en VD på ett SAS Radisson hotell för ett tag sedan som rekommenderade mig boken ”On becoming a Leader” som jag nu håller på att läsa. Den är mycket intressant i många avseenden – framförallt pratar den mycket om skillnaden mellan att vara ledare och att vara chef/förvaltare. Jag brukar ibland skoja om att Sverige har 400.000 chefer men bara 4.000 ledare.

Jag brukar även säga att skillnaden mellan en chef och en ledare är; att chefen bestämmer över människor i ett enda rum, medan ledaren tar med sig människorna från rum till rum. Jag har inte haft någon riktig bra struktur för att förklara skillnaden mellan ledare och chef men nu tycker jag att Warren Bennis har hjälpt mig med en god definition:

 • Chefen administrerar – ledaren skapar innovationer
 • Chefen är en kopia – ledaren är originalet
 • Chefen underhåller – ledaren skapar
 • Chefen fokuserar på system och struktur – ledaren fokuserar på personerna
 • Chefen litar på kontroll – ledaren inspirerar tillit
 • Chefen har ett kortsiktigt perspektiv – ledaren har ett långsiktigt perspektiv
 • Chefen frågar när och hur – ledaren frågar vad och varför
 • Chefen håller alltid ögonen på nedersta linjen – ledaren håller ögonen på horisonten
 • Chefen imiterar – ledaren gör orginella saker
 • Chefen accepterar status quo – ledaren utmanar det
 • Chefen är den klassiske gode soldaten – ledaren är sig själv
 • Chefen gör saker rätt – ledaren gör rätt saker.

Han poängterar även att det är intressant att titta på följande skillnad mellan utbildning och träning:

Utbildning Träning
Härledande Slutledande
Preliminär Slutgiltig
Dynamisk Statisk
 
Förståelse Memorerande
Idéer Fakta
Bred Smal
Djup Ytlig
 
Aktiv Passiv
Frågor Svar
Process Innehåll
Strategi Taktik
 
Alternativ Mål
Utforskande Förutsägande
Upptäckande Dogmatisk
Aktiv Reaktiv
 
Initiativ Riktning
Hela hjärnan Vänstra hjärnan
 
Livet Arbetet
Långsiktigt Kortsiktigt
Förändring Stabilitet
Innehåll Form
Flexibel Rigid
Risk Regler
Syntes Tes
Öppenhet Slutenhet
Fantasi Sunt förnuft
 
Ledare Chef

Summan av allt ovan resulterar alltså till ledare i den vänstra kolumnen och chef/manager eller förvaltare i den högra. Tyvärr är vårt utbildningsystem idagsläget utformat för att vi ska bli kuggar i ett maskineri där kreativitet, fantasi och problemlösning inte premieras. Jag tycker detta är olyckligt.

Ska man vara lite provocerande så kan man säga att träning (högerkolumnen) är bra om man ska träna en hund som man kräver lydnad av, men det är inget vidare om man har med människor att göra.

Inte heller våra bästa handelshögskolor fokuserar på värdena i den vänstra kolumnen eftersom de alltför ofta pratar i termer som ”the bottom line”, vinst-maximering och kortsiktighet. Jag känner själv igen detta från mina 5 år på högskolan i Lund.

Jag tycker även det är viktigt att i sammanhanget påpeka att ledarskap i detta fallet inte är synonymt med att man ska ha en mängd anställda eller underordnade personer, utan ledarskap handlar lika mycket om att leda sig själv. Som ledare har du ingenting annat att arbeta med än dig själv och kan du inte leda dig själv så kommer du ha stora problem att leda någon annan, något som tyvärr alltför många chefer inte inser…

Litteratur:

 • Walter Bennis: ”On Becoming a Leader”, 2:a upplagan.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök