Spara gemensamt eller spara separat?

Läsarfråga om det spelar någon roll att spara på olika konton eller spara på samma...

Förespråkar du att man som man och hustru i mitt fall sparar tillsammans i en och samma indexfond eller bör man ha en varsin? Jag förstår att det såklart går att argumentera för att det är praktiskt att ha separata konton av vissa juridiska skäl, men om man bortser från sådana argument så torde det väl vara rent ekonomiskt smartare att spara tillsammans i samma fond då mer pengar väl på sikt ger än högre avkastning? Eller tänker jag fel här?

Det finns inget rätt svar här – men utifrån ett pengaperspektiv så är det enkla svaret att det spelar ingen roll. Det blir nämligen samma belopp i slutändan:

  • Alt A) Spara 200 kr till 10 % avkastning ger i slutet av året 20 kr i avkastning.
  • Alt B) Spara 100 kr till 10 % ger 10 kr i avkastning och gör vi det ytterligare en gång så blir det 10 + 10 = 20 kr.

Det spelar således ingen roll vilket man väljer. Däremot finns det juridiska skäl om t.ex. pengarna är enskild egendom eller motsvarande. T.ex. i ett ISK-konto så är det ägaren på kontot som äger pengarna, det är anledningen till att jag inte rekommenderar barnsparande i ISK-konton, utan istället rekommenderar ”Kapitalförsäkring” i förälderns namn med barnet som förmånstagare. Till barnen bör man dessutom spara gemensamt i samma portfölj eftersom det kan i längden bli väldigt orättvist. Mer information om det finns i artikeln:

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök