Sparar du på ett rättvist sätt till barnen?

Hur födelseåret påverkar den totala summan som barnet får ut från barnsparandet

Sparar du på ett rättvist sätt till barnen?

Att spara till barnen är något som de flesta föräldrar önskar och vill göra. Börjar man tidigt så finns det dessutom mycket att vinna, då t.ex. ett barnbidragssparande över 18 år ger en summa på nästan 500 000 kr – men har man flera barn kan summan variera kraftigt beroende på vilket år barnen är födda…

Jag har skrivit många artiklar om att spara, investera och bygga pengamaskiner till sina barn, men ingen av dem har riktigt tagit hänsyn till om man har flera barn. Jag har faktiskt inte tänkt på det eftersom jag än så länge själv bara har en egen dotter. Läs gärna dessa för att få en helhetsbild:

Födelseåret spelar en väldigt stor roll

Jag har många gånger skrivit om att timingen för när man kommer in på marknaden spelar stor roll. I de flesta fall är det svårt att påverka eftersom man är redo att investera när man är redo. Men just i specialfallet med barnsparande kan det vara klurigt. Anledningen är att där finns ju ofta en nivå av ”rättvisa” – man vill ju att barnen ska få lika mycket. Grafen överst på sidan visar ju att så är långt ifrån fallet.

Ett barnsparande bygger dessutom på ett antal ganska fixerade parametrar som är svåra att påverka:

 • Det börjar det året barnet föds
 • Det är ett kontinuerligt sparande under 18 år
 • Pengarna förs över vid ett givet tillfälle (all-out) efter 18 år

Om jag skulle ta mig själv och min bror som exempel så skulle en sådan strategi ge:

 • Mig (född 1981) ett belopp på: 2 322 297 kr
 • Min bror (född 1985) ett belopp på: 657 181 kr

Här skulle jag ha haft en maximal tur eftersom jag föddes just i början av den 18 års period som har gett överlägset bäst resultat, eftersom min ”all-out” skulle ske 1999 – precis när IT-bubblan toppade. Min bror däremot hade fått ta ut sina pengar 2003 precis efter IT-bubblan. Än värre skulle det vara för en person född 1990 som bara skulle få 381 069 kr, eftersom hens portfölj först fick vara med om IT-bubblans krasch och sedan få ta ut alla pengarna under finanskrisen 2008. Maximal otur…

Som förälder hade jag i alla fall haft väldigft svårt att motivera att ena barnet fick 2.3 Mkr och det andra 0.657 Mkr. En lösning skulle ju kunna vara att matcha upp eller kompensera, men det hade nog varit tufft att få ut 1.6 Mkr under brinnande finanskris.

Ett sparande till alla barnen rekommenderas starkt

Jag tror att det bästa förslaget på lösning ligger i att ha ett enda sparande till barnen och inte flera olika. Man skapar helt enkelt en enda Kapitalförsäkring – t.ex. ”Kapitalförsäkring Barn” hos Avanza och lägger in alla barnens pengar där. Det gör att barnen har en enda portfölj och sedan gör man successiva uttag ur denna.

En variant skulle kunna vara att man vid 18-årsdagen t.ex. gör ett uttag på 25 % och sedan använder resterande del för att balansera ojämlikheten. I mitt exempel mellan min bror och mig skulle det innebära följande:

 • 1999 när jag fyllde 18 skulle jag fått ut ca 581 000  kr
 • 2003 när min bror fyllde 18 år skulle han ha fått ut 164 000 kr

Däremot skulle där i portföljen vara kvar: 1 523 000 kr. Dessa skulle då fördelas enligt följande:

 • Först 417 000 kr till min bror för att komma upp i samma summa på 581 000 kr
 • Därefter skulle resterande summa på 1 100 000 kr fördelas på oss båda, dvs. 550 000 kr per person

Den totala summan per person skulle då bli 581 000 + 550 000 = 1 131 000 kr. Det vill säga en fördelning långt mer rättvis än 2.3 Mkr till mig och 0.66 Mkr till min bror. (Frågan är om man hade tyckt samma sak 1999? ;-))

Modellen jag har använt och dess begränsningar

Modellen jag har använt ovan är inspirerad av Günther Mårder på Nordnet som förde ett liknande resonemang i Sparpodden avsnitt 55 (tid:41:19 – 47:17, tack Dejan för tipset!). Den bygger på följande antaganden:

 • Insättningen per månad är 1 000 kr.
 • Pengarna är investerade under 18 år
 • Pengarna investeras i den svenska börsen

För att simulera Stockholmsbörsen har jag använt historik för Affärsvärldens generalindex från 1901 till och med 2014-12-01. Modellen har dock några uppenbara brister och begränsningar eftersom jag inte har tagit någon som helst hänsyn till:

 • skatteeffekter
 • inflation
 • barnbidragets storlek över tid
 • att det inte fanns indexfonder ens för 20 år sedan
 • etc

Min poäng är att illustrera skillnaderna i det totala värdet mellan olika år då man börjar spara till barnen. Den poängen framkommer väldigt väl trots ovanstående begränsningar.

Om du vill ha en mer ingående analys av den här modellen och resonemanget så rekommenderar jag även inlägget: ”Ekonomisk barnmisshandel är att spara till barnen på ett bankkonto…” där jag visar att sannolikheten att efter 18 år får mer än man har satt in är hela 94.8 %…

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök