Spiltan Räntefond Sverige: Avrådan av köp/nysparande
Sök:

Spiltan Räntefond Sverige: Avrådan av köp/nysparande

Min första riktiga miss i rådande börskris: Spiltan Räntefond Sverige

Fram tills idag har är det inte mycket som har förvånat mig på börsen. Kraschen och marknaden har följt ett ganska historiskt och klassiskt mönster där den enda skillnaden varit hastigheten för nedgången. Dock ska jag villigt erkänna min första riktiga förvåning i den här krisen. Att högräntefonder skulle få det svårt var ingen nyhet. Det hände 2008 och det har jag varnat för i otaliga avsnitt. Däremot räknade jag inte med att korträntefonden Spiltan Räntefond Sverige skulle få problem och stänga eller snarare pausa fonden för handel och framförallt vilka multiplikatoreffekter det har fått såsom att t.ex. det hindrar PPM-sparare från att helt byta fonder. Här kommer några spontana tankar samtidigt som jag och andra följer utvecklingen. Som amerikanarna säger; en developing story.

Spiltan har nu 2020-03-30 kl. 14:30-ish gått ut med att de öppnar fonderna för handel. Mer information på deras hemsida →

Vi är många i Sverige (300 000+ sparare) som har sett Spiltan Räntefond Sverige som en riktigt bra fond. Den har fått många otaliga utmärkelser, både som bästa fond, bästa fondbolag, spararnas favorit och så vidare. Spiltan beskriver själva fonden som ett alternativ till bankkonto, vilken den i mångt och mycket varit.

Andra stora aktörer såsom fondroboten LYSA har haft med fonden i sin räntedel, Avanza har haft med fonden i sina Auto-portföljer (1-3) samt Avanza 50 och Avanza 75, fondroboten Fundler har den i sitt sparande, ICA Banken har den i sina fonder och så vidare. Även vi har haft fonden Spiltan Räntefond Sverige som ett lågrisk alternativ i räntedelarna i alla våra fyra modellportföljer.

Men som alltid gäller att:

Assumptions are the mother of all fuck-ups.

och

It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.

När jag publicerade den första versionen av den här artikeln den 20 mars så hade ALLA svenska företagsobligationsfonder stängt för handel. Sedan dessa har ALLA fonder öppnat, förutom Spiltan. Det gör att många av de resonemang jag förde innan var fel och har således strukits. Jag uppdaterar artikeln löpande då den utvecklats till något av ett ongoing-drama i den svenska fondvärlden. Hade jag inte haft så mycket pengar i fonderna så skulle det nästan varit ett tillfälle för att ta fram popcornen. 🤦‍♂️

Några av huvudpunkterna:

 • Det är högst osannolikt att ALLA pengar skulle ha förlorats eller vara borta. Det sannolika är snarare att ett par procent (0-10 %) har förlorats i dagsläget, men eftersom Spiltan inte kommunicerar så vet ingen med säkerhet.
 • Jag avråder från allt nysparande i för närvarande i fonden Spiltan Räntefond Sverige på grund av osäkerheten som råder i fonden just
 • Worst-case scenariot är att inlåsningen dröjer ett antal veckor / månader och att man då får tillbaka majoriteten av sina pengar.
 • Problemet är att ingen kan t.ex. idag ändra sitt PPM-sparande, ta ut pengar från LYSA / ombalansera sin portfölj hos LYSA (om man har breda alternativet) / Avanza eller andra investeringar som också använt sig av Spiltan-fonderna
 • Alla andra aktörer på marknaden har gjort en annan bedömning än Spiltan.

Den här artikeln är uppdaterad per 29 mars kl. 23:00.

Hur vet Spiltan att de flesta inte vill sälja?

En stor del av mina funderingar och energi just nu går till det här ärendet. Jag är än så länge inte orolig för att pengarna är borta, men mitt tålamod håller på att tryta. Det här är skrivet lite i frustration så bear with me.

Jag har läst Spiltans pressmeddelande ett par gånger jag är inte jätteförtjust i det som jag läser. T.ex. skriver de

Det är vår bedömning att de allra flesta som äger andelar i fonderna inte vill sälja och i den uppkomna situationen ser vi det som vår plikt att skydda även deras intressen. [..] Vi förstår att det kan ställa till problem för dig som fondandelsägare, men vi måste tänka på alla, vilket faktiskt också är ett lagkrav.

Spiltans pressmeddelande

Min spontana fråga som dyker upp är: ”Hur vet de det?”. Ett problem som ingen(?) har förutsett är multiplikator-effekterna som Spiltans beslut har gett upphov. Genom att Spiltan-fonden ingår i flera portföljer t.ex. hos Avanza, LYSA och PPM kan de inte heller sätta fortsätta med sin handel. Jag vill t.ex. ombalansera hos LYSA men det går inte eftersom de på grund av lagstiftningen inte kan prissätta sin fond på grund av Spiltan inte prissätter sin fond.

Jag är dessutom osäker på om de har lagstöd för den formuleringen. Alla andelsägare ska behandlas lika, men just nu behandlas vi andelsägare som vill sälja annorlunda än de som vill behålla. 🤔

Massiva följdverkningar för Avanza, LYSA, PPM-sparare, ICA Banken m.fl.

Jag vet att många aktörer är mindre glada idagsläget för att uttrycka det milt. LYSA har ju fått gå ut och stänga handel i sitt breda ränte-alternativ. Avanza har fått stänga Auto 1, Auto 2, Auto 3, Avanza 50 och Avanza 75. ICA Bankens fonder Varlig och Måttlig innehåller Spiltans fonder, likaså Fundler etc. Även 26 000 PPM-sparare drabbas eftersom HELA deras konto låses. Det har således stora följdverkningar på många ställen.

Låt oss titta vad de skriver på sin hemsida:

Så länge det inte går att göra en rättvis värdering av de aktuella fonderna kan vi inte öppna handeln. [..] Så länge vi bedömer att vi inte kan göra en korrekt värdering av våra räntefonder anser vi dock att det vore oansvarigt att öppna för handel av fondandelar. [..] Under de särskilda och historiska omständigheter som råder på företagsobligationsmarknaden, med i dagsläget absolut avsaknad av likviditet, är det per idag i princip omöjligt att korrekt värdera fondernas tillgångar. Handeln i fonderna kommer att återupptas så snart fondernas tillgångar kan värderas på ett rättvist sätt.

Spiltans hemsida här, här och här.

Jag upplever att det här argumentet är väldigt tunt då, mig veterligen, ALLA andra aktörer har öppnat sina fonder sedan förra veckan. IKC har gjort det, Simplicty har gjort det, Carnegie har gjort det, SEB har gjort det, Lannebo har gjort det, Enter Fonder har gjort det med flera. Lått oss ta några citat från andra fondbolags hemsidor:

Det känns mycket positivt att företagsobligationsmarknaden på bara några dagar återgått till att fungera normalt.

Martin Öqvist, VD Lannebo i artikeln ”Samtliga Lannebos fonder öppnar för handel

samt

Det är vår skyldighet och vårt ansvar gentemot andelsägarna att säkerställa att värderingen av fondernas innehav alltid är korrekt. Vid osäkerhet ska handel i fonderna senareläggas, enligt regelverk, vilket också beslutades under fredagen den 20e mars 2020. Från och med dagens datum (2020-03-23) anser vi att korrekt värdering är möjlig, och beslut har därmed tagits att återuppta handeln av ovan fonder.

Simplicity Fonder

och

Under de dagar som fonderna varit stängda har den övergripande prisbilden anpassats och stabiliserats. Vi anser att prisbilden på den nordiska företagsobligationsmarknaden återigen är tillförlitlig och att vi därmed kan beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för bägge fonder.

IKC Fonder

Om jag ska spekulera återigen. När jag pratade med mina kontakter i finansbranschen så var konsensus:

Det är bullshit att det inte går att värdera tillgångarna…

Konsensus från mina kontakter i finansbranscher

Det bekräftades även i Dagens Industri ett par dagar senare:

Till saken hör att Spiltan på sin hemsida skrivit att det ”blivit omöjligt” att värdera fonder – en formulering som väckte stor ilska bland flera förvaltare som DI talat med, som aldrig sett sig nödda att stänga sina fonder.

Citat från Dagens Industri 27 mars

Det går att värdera tillgångarna, eftersom det är stora bolags obligationer, men de går inte att värdera på det sättet som Spiltan så gärna skulle vilja eller på den nivån de skulle önska.

En spekulation – Spiltan och marknaden har olika åsikt kring värdet av tillgångarna i fonden

Spiltan hänvisar stängningen till att de inte korrekt kan värdera tillgångarna i fonden och därmed andelarna. De uppenbara frågorna blir då:

1. Varför kan ni inte värdera tillgångarna när alla andra aktörer på marknaden uppenbarligen kan göra det?
2. Vad är tidsplanen och er strategi för att att kunna värdera dem?
3. Varför är t.ex. fonden Spiltan Enkel inte handelsstoppad då den består 30 % av räntefonderna? (likabehandling? 🤔)

Om andra kan värdera tillgångarna men inte Spiltan själva, då behöver de ju självklart låta en oberoende tredje part värdera dem istället. Det borde ju inte vara jättesvårt tänker jag.

Följande stycken är min egen spekulation eftersom Spiltan inte lämnar någon information. Den enda förklaringen som jag kan komma på är är att Spiltan värderar enligt en modell A och marknaden värderar enligt en modell B. I normala fall är A = B och det finns inga problem. Nu när marknaden har blivit skakig är plötsligt A inte lika med B längre.

Låt oss ta ett väldigt förenklat exempel. Låt oss säga att vi har en obligation till Volvo. En obligation är ett lån med en visst förfallodatum och en viss ränta. T.ex. att 100 kr ska betalas tillbaka av Volvo per 2020-12-31 och under tiden ska volvo betala 2.50 kr i kvartalet. Då tycker Spiltan att lånet är värt 110 kr. I normala fall håller marknaden med om att lånet är värt 110 kr och det finns inga problem. Om en andelsägare vill sälja sina andelar i Spiltan så säljer bara Volvo-lånet för 110 kr till en annan fond, får pengarna och betalar andelsägaren som vill ut ur fonden.

Nu har vi dock en Corona-kris och marknaden håller inte längre med om att Volvo-lånet är värt 110 kr eftersom Volvo har 1) problem med distributionskedjor, 2) har permitterat all sin personal, 3) har stillastående fabriker runt om i Sverige. Därför säger marknaden att det finns risk för att Volvo kommer att gå i konkurs eller åtminstone inte kunna betala de 10 kronorna i ränta. Därför är inte lånet värt 110 kr, utan kanske bara 100 kr, det vill säga 10 % mindre än vad Spiltan anser det vara värt.

Pudelns kärna – har marknaden eller Spiltan rätt?

Fortsätter vi på resonemanget ovan så kommer vi till pudelns kärna. Vem har rätt om värderingen? Är Volvo-lånet värt 110 kr eller 100 kr? Spiltan anser sig ha rätt eftersom de argumenterar enligt följande:

”Jag säger inte att de andra gör fel. De har bara bedömt situationen annorlunda. Vi har bedömt att vi inte kan sälja till vrakpriser”, säger Per H Börjesson. [..] ”Vi vill inte dumpa ut på de här priserna, eftersom marknaden är som den här.

Spiltan i Dagens Industri

De argumenterar vidare på sin hemsida:

Snittlöptid i fonden (=Spiltan Räntefond Sverige) är 1,5 år och ränterisken 3 månader. Löpande avkastning i portföljen är 2,1 procent.

Det vill säga att en försäljning till dagens marknadspris skulle innebära en förlust som de inte tycker är motiverad för andelsägarna. Därför har de stoppat handeln i fonden med hänvisning till att det inte går att sätt korrekt värde på tillgångarna. Här går egentligen våra åsikter isär.

Det kan mycket väl visa sig att Spiltan har matematiskt korrekt. Att det är bättre att hålla ut, låta lånen förfalla, samla ihop pengarna när företagen amorterar och betalar räntan, för då innebär det ingen värdeminskning i fonden till följd av att man säljer till underpris. Till skillnad från en aktiefond så förfaller ju lånen vid något givet tillfälle – t.ex. i mitt exempel per 2020-12-31.

Problemet är snarare om det är det jag som fondandelsägare önskar att vänta till december. För mitt problem är att de ”spärrar” även andra delar i mitt sparande såsom t.ex. sparandet i LYSA, Avanza, PPM eller ICA Bankens fonder. De har tagit på sig ett överförmyndarskap som jag inte tycker är okej. Jag anser ju att marknadsvärde är något som andra är villiga att betala.

Jag personligen tar också hellre en förlust på ett par procent, förlåter mig själv för att jag gjorde ett antagande som inte höll och går vidare i mitt liv och investerar pengarna på annat sätt. Just nu kan jag inte göra det för att Spiltan säger att jag inte får.

Jag gissar att deras resonemang är att det här kommer gå över antingen genom:

 • en riksbanks-intervention,
 • att marknaden blir ”normal”
 • eller att tillräckligt med tid går till förfall

och då kommer Volvo-lånet värderas till 110 igen. Då har de i sin världsbild gjort sina sparare en tjänst som inte har sålt med förlust. En uppsida för dem blir ju att de får behålla sina siffror (risklass, avkastningskurva etc.). För enligt en kontakt i finansbranschen är det bullshit att det inte finns köpare till deras papper:

Det finns köpare till Spiltans papper, särskilt de korta, t.ex. en AP-fond skulle sannolikt inte ha något emot att köpa dem mot en rabatt på säg 10-20 %.

Frågan blir således vem som har rätt – ska man värdera Volvo-lånet till 110 kr som Spiltan vill eller till 100 kr som marknaden är beredd att betala?

Min spekulation: ”Spiltan anser sig veta bättre än marknaden”

Eftersom jag inte vet så är ovan bara en spekulation, men det skulle matcha Spiltans kommunikation utåt med det som mina kontakter i finansbranschen säger. Problemet är bara att det är väldigt oklart / osäkert OM Spiltan överhuvudtaget får göra så här.

Jag anser att det är inte deras uppgift att fatta beslut åt mig som sparare. Om jag vill ta ut mina pengar till -10 % förlust så är det mitt beslut och mitt eget ansvar. Jag kan förstå att det kanske är dumt, men det finns inga regler mot dumhet. Dessutom särbehandlas jag som vill sälja från den som vill behålla vilket går emot lagstiftningens krav om likabehandling.

Tänk om det skulle vara samma resonemang i en aktiefond:

Dina aktier har sjunkit med -20 % i värde. Vi anser att det är dumt att sälja nu, så vi stänger fonden för uttag tills fonden är värd +/- 0 igen. Vi kan inte berätta hur lång tid det kommer ta, men sannolikt veckor snarare än månader.

Jag vet inte vad du tycker, men jag anser inte att det är okej. Vissa bloggar på nätet har beskrivit det som att Spiltan har en grandios självbild. Det är svårt att inte hålla med med tanke på vad de gör och med kommentarer såsom:

Vi blev förvånade när de andra öppnade.

Per H Börjesson, Styrelseordförande i Spiltan till Dagens Industri.

Jag har försökt kolla upp exakt vad lagstiftningen och UCITS-reglerna säger men har inte fått klarhet. Jurister jag har pratat med säger också lite olika saker. Men det lutar åt en konsensus som låter:

En fondförvaltare ska löpande värdera fonden enligt gängse regler och inte ha en åsikt om huruvida det är högt eller lågt värderad och ha det som en anledning till att senarelägga handel fonden.

Jag misstänker att förr eller senare kommer det här bli en fråga för Finansinspektionen att reda ut. Jag tror att ingen har tänkt på en situation där endast en aktör på marknaden senarelägger handel med ett argument som inte andra fondbolag håller med om och som dessutom får sådana spridningseffekter, ända in i PPM-systemet.

Min farhåga / spekulation – vad händer om det blir värre på marknaden?

Något som jag har funderat på är: ”Tänk om Spiltan har fel?” Uppenbarligen känner de sig säkra på att de har rätt och marknaden har fel. Låt oss återigen ta vårt Volvo-exempel. Säg att nu att det värsta inträffar att Volvo skulle gå i konkurs. Då blir ju lånet de-facto värt noll.

Då har ju Spiltan verkligen i min värld skitit i det blå skåpet. För de har en möjlighet att sälja nu till ett pris som de inte gillar. 100 kr i vårt exempel istället för 110 kr. De säger ju indirekt idag att ”Nej, Jan, du kan inte få ut 110 kr, du skulle kunna få ut X kr, men vi tycker att X kr är för lågt och därför har vi stoppat handeln i fonden. Om vi säljer till X så drabbar det dig och de andra andelsägarna eftersom vi säljer för billigt.”

Men om Volvo går i konkurs eller ställer in betalningarna, då är det ju inte ens värt X kr utan 0. Då har jag inte fått möjligheten att ens få ut mina X kronor. Det borde ju öppna massiva möjligheter till skadestånd. Problemet i en sådan situation är ju dock tyvärr att det sällan är värt att lugga en flintskallig. Jag förstår på allvar inte att de ens utsätter sig för den risken.

Utplåning av varumärket i realtid / gjort situationen värre själva

Hur som helst så upplever jag det här som ganska tragiskt. Inte bara för min egen skull som har mycket pengar i fonden och din skull som följare, men även utifrån Spiltans skull faktiskt. De har under många år byggt upp ett jättefint varumärke som just nu håller på att utplånas i realtid genom urusel kommunikation, ologiska och motsägande argument och spekulationer på nätet.

Det är jättebra att de publicerade innehavslistorna, men jag upplever fortfarande att kommunikationen inte håller måttet. Under torsdagen 19 mars och fredagen den 20 mars hade de sympati från alla oss andelsägare och sparare. Att Corona-krisen påverkade marknaden var det ju få som kunde förutsett. Alla fondbolagen stängde och Spiltan var då självklart en av dem. De fick pluspoäng för att agera ansvarigt och skydda sina andelsägares intressen.

Förtroendekrisen började komma under helgen när fondbolag efter fondbolag öppnade handeln i sina fonder och berättade att marknaden nu fungerade normalt. Spiltan har fortfarande inte gett något svar på frågan:

Hur kommer det sig att er bedömning skiljer sig så diametralt från de övriga fondbolagen som agerar på samma marknad och äger samma tillgångar?

Tvärtom har de på sätt och vis gett ”goddag yxskaft”-svar som bara gjort folk förbannade såsom: ”de flesta andelsägare vill inte sälja”. Eller ”det är omöjligt att värdera tillgångarna” vilket retar upp andra aktörer på marknaden.

Tyvärr upplever jag dessutom att det här en klassisk fail i krishantering och kriskommunikation. Den 19/20 mars hade man ett litet problem som inte var ens eget fel – marknaden var stökig och illikvid. Man gjorde rätt och senarelade handeln. Sedan kom första problemet när andra började öppna. Man pekade på dem och tyckte att de var ”dumma” (min tolkning) och tyckte att man själva hade rätt (min tolkning: övertro på egen förmåga) och vill inte tappa värde på andelarna i fonden. Det skapade ett kommunikationsproblem för ingen förstod resonemanget.

Kommunikationsproblemet ledde till ett förtroendeproblem som förvärrades genom märkliga meddelande på hemsidan och intervjuer i media. Det i sin tur har gett upphov till mer spekulationer vilka i sin tur kommer att leda till stora uttag. De stora uttagen förvärrar i sin tur det initiala problem om värde på fonden. Särskilt då andra aktörer just nu är som hajar som cirklar runt Spiltan som blöder i vattnet, pressade från alla håll. Det i sin tur leder ofta till att man hamnar längre ner i stresskonen och situationen blir än värre. Den nedåtgående spiralen är således tyvärr igång.

I min värld är det här tyvärr bara tragiskt och ledsamt. För initialt var det ju inte ens deras eget fel. 🤦‍♂️

Vad är ett realistiskt worst-case scenario?

Jag fick en jättebra fråga av Mikael på Patreon som jag faktiskt tänker kan vara fler till gagn:

Spiltan Räntefond Sverige orsakar ju stor oro nu. Vad är ditt REALISTISKA ”worst-case” scenario?

Jag tror att det realistiska worst-case-scenariot är att vi kommer att ha pengarna inlåsta i Spiltans räntefonder – med alla de förvecklingar som det får för Avanza, Lysa m.fl. i några månader. Det bekräftades också i intervjun i Dagens Industri ndan. Jag tror däremot fortfarande INTE att pengarna är borta eller är förlorade.

Min bedömning är att inlåsningen inte kommer vara under några månader utan vi pratar snarare veckor, säger förvaltaren Lars Lönnquist.

Från Dagens Industri

Eftersom Spiltan inte direkt kommunicerar skapas de ju utrymmer för spekulation. Min tro är ju att de tycker att marknaden har fel om prissättningen och därför är det i deras perspektiv ”bättre” att i så fall ”pausa all handel” och med låta lånen löpa ut så att de får tillbaka pengarna från företagen plus ränta.

Vad kan vi lära från det här?

Jag brukar skoja att:

När en person med pengar träffar en person med erfarenhet så händer alltid samma sak. Personen med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet får pengar.

Även om det är mer tid senare att göra en post-mortem analys, så kan man redan nu börja fundera på vad är guldkornet och det mest fantastiska i den här situationen? Det vill säga vad ska vi ta med oss till framtiden?

Spontant tänker jag:

 • Hålla mig till tumregeln om max 5 – 10 % i en enda investering – även om det ska vara en lågriskfond, då även dessa kan drabbas. Precis samma regel som jag har haft för lekhinken.
 • Eric Strand sms:ade mig: ”Allt kan stängas ner och en tumregel bör alltid vara att det underliggande SKALL vara likvidare än strukturen ovanför (=fonden)”
 • Rätt att rekommendera bankkonto med insättningsgaranti för pengar på 0-12 månaders sikt
 • Riskskalan (KIID) tar bara hänsyn till volatitet och inte likviditetsrisker / kreditrisker / fondbolagsrisker

Frågor som jag också funderar på är:

 • Vore det mer rätt att ligga på kontanter / penningmarknadsfonder med garanterad förlust men hög likviditet?
 • Vad är alternativet till en fond som Spiltan Räntefond Sverige?
 • Ska vi göra en ombalansering i samband med att handeln återupptas?
 • Vad är det mer som jag inte har tänkt på eller antagit i den här krisen?

Ja, det är sådana här tillfällen som börsen gör en ödmjuk. 😏

Alternativ till Spiltans fonder

Jag har fått mycket frågor om vilka fonder som skulle kunna vara ett alternativ till Spiltans fonder. I dagsläget har jag ännu inte haft möjlighet att sätta mig in i den frågan. Så fort som möjligt kommer jag att återkomma med ett förslag på ombalansering och nya fonder.

Om du mot förmodan inte prenumererar på vårt kostnadsfria nyhetsbrev, gör gärna det. Då kommer du få en uppdatering i månaden via mejl med bloggens bästa artiklar. Dessutom får du guldkornen från 10 års bloggande i ett par välkomstmejl.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Vanliga frågor

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste frågorna som jag får via mejl. Kompletteras löpande.

Är pengarna borta eller förlorade?

Nej, jag finner det väldigt osannolikt. Det finns rykten om det på nätet bl.a. för att innehavslistan de publicerade inte är reviderad och inte heller verkar vara utdragen från ett datasystem då den innehåller bl.a. stavfel. Jag personligen tror inte det är något fuffens utan att det bara är en tidsfråga.

När kommer vi få tillgång till våra pengar?

Ja, ingen vet. Förvaltaren Lars Lönnqvist hade skrivit till en fondandelsägare: ”Min bedömning är att inlåsningen inte kommer vara under några månader utan vi pratar snarare veckor” enligt Dagens Industri.

Uppdateringar och externa länkar (uppdateras löpande)

Nedan följer uppdateringar till den här artikeln:


Den här artikeln publicerades 2020-03-20 klockan 12:58 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Kommentarer på aktuella händelser.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

286 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Om man missade att göra de här förändringarna i april borde man göra de nu även fast börsen gått upp igen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Filippa
  1. Vit pil

   Oj blev kommentar under fel inlägg!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Filippa
 2. Vit pil

  Jag la säljorder den 25 mars då jag fortfarande låg på plus, men försäljningen dröjde till 1 april och det blev tusentals kronor i förlust på de dagarna.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Tommy
 3. Vit pil

  Kommentar från Spiltans ränteförvaltare som publicerats i dag på Spiltan Fonders hemsida:

  ”Förvaltarkommentar – räntefonder

  Det extremläge som vi under de senaste veckorna sett på företagsobligationsmarknaden har lugnat sig och riskpremien på företagsobligationer har stabiliserats. Det här betyder i praktiken att investerarnas riskvilja har börjat återkomma till marknaden och prissättningen blivit mer tillförlitlig.

  De massiva stödåtgärder som kommit från bland annat Riksbanken, bedömer vi hjälper marknaden i rätt riktning och ger en positiv effekt på riskviljan.

  Innehaven i våra räntefonder är i grunden bra bolag med en långsiktigt hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt stark balansräkning med riktiga tillgångar samt utdelningsbara intäkter. Till skillnad från aktiemarknaden så innebär lägre kurser på en obligation inte en direkt ”förlust” utan endast att marknadsvärdet gått ner. Om man behåller obligationen till förfall och bolaget betalar kupongräntan kommer man få tillbaka det investerade beloppet.

  I takt med att obligationspriserna har sjunkit har samtidigt den avkastning de förväntas ge till förfall ökat. För Spiltan Räntefond Sverige har den gått från 0,9% per år till ca 2,1% per år (efter avgift). Motsvarande siffra för Spiltan Högräntefond har gått från 1,9% per till ca 5% per år (efter avgift).

  Vi ser nu ett flertal intressanta bolag vars obligationer värderas på väldigt attraktiva nivåer jämfört med för bara några veckor sedan. Vår övertygelse är att marknaden på sikt kommer att återgå till mer normala förhållanden och att företagsobligationer då kommer att värderas upp. När dammet har lagt sig kommer självklart Coronakrisen ha orsakat stora problem för många bolag, men historiskt har det varit vid den här typen av tillfällen de bästa investeringstillfällena dyker upp.

  Lars Lönnquist, ansvarig ränteförvaltare”

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Leffeboy
 4. Vit pil

  Spiltan må ha förminskat risknivån i sina räntefonder. Men vi köpare har inte velat läsa in att högre avkastning ALLTID kostar högre risk. Vi ville hellre ha 2% i årlig avkastning och köpte Spiltans fonder istället för penningmarknadsfonder som bara köpte statsskuldsväxlar.
  Inget tillgångsslag är utan risk- livet är bra ändå!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Carl
 5. Vit pil

  Äntligen kan man ombalansera lite! Förlorade inte jättemycket pengar på Spiltan, men trist att det som skulle agera broms istället visade sig kosta pengar. Kommer följa bloggen extra noggrant framöver och se över alternativen.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 6. Vit pil

  Och som inte placerar huvudsakligen i företagscertifikat….

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 7. Vit pil

  Spiltan Räntefond -3,57(efter nya kurser) . Lannebo Corporate bond -11,4. Simplicity Företagsobligationer -9,55.SEB hittar jag ingen företagsobligationsfond utan US eller Euro placeringar. Gud vad jag hatar Morningstars nya hemsida🤯 Vilka konkurrenter har gått bättre?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 8. Vit pil

  Kommer förmodligen byta från Spiltan Räntefond Sverige till ETF’en ”iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)”
  Ska begripa avgifterna först bara.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  JP
  1. Vit pil

   Handlas den i euro eller USD? Valutarisk?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Leffeboy
   1. Vit pil

    USD. Värderar risk & chans ungefär lika – jämnar ut sig i långa loppet; det blir en något svängigare ”bucket” – behöver inte va fel.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    JP
  2. Vit pil

   Då kommer vi till valutorna. SEK har försvagats ca 7% den senaste tiden mot US$. Detta är något man får väga in! Som sagt ränte och valutamarknaderna är komplexa😉

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Defensiv
  3. Vit pil

   Känner att man borde placera sig i US helt och hållet, men är inte riktigt där psykologiskt än😉

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Defensiv
  4. Vit pil

   Huvudparten av vad Jan refererar till i sin utmärkta serie ”vad säger vetenskapen” baserar sig på amerikanska studier och förhållanden. Om vi nu kommer tillbaka till en marknad som inte prissätter som i Spiltanfallet, sker detta inte i US. Även övriga tillgångar prissätts effektivt här. Fastigheter och realtillgångar har dock en lokal komperativ fördel Sverige.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Defensiv
 9. Vit pil

  Då har vi fått dagens NAV-kurser:

  • Spiltan Räntefond Sverige – 119,38 (föregående: 121,16) => -1,46 %
  • Spiltan Högräntefond – 102,25 (föregående: 107,62) => -4,98 %

  Min kommentar: mindre än vad jag trodde men dåligt eftersom t.ex. Spiltan Räntefond Sveriges konkurrenter gick plus under perioden.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   -5%

   Not great, not terrible.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   CL
   1. Vit pil

    😂😂🤦‍♂️

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Någon som har fått sålt fonden eller del av den? Jag har en säljorder på Avanza Auto 3 sedan förra onsdagen liggande som inte gått igenom än. Jag har blivit väldigt skeptisk till ”auto” fonder och fond robotar efter detta debaklet..

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Hej Peter!

   Eftersom handeln för fonden Spiltan Räntefond Sverige öppnades idag igen så var första brytpunkten för försäljning idag kl 13, sedan enligt info som finns på fonden hos Avanza så säger det att handeln ska ske samma dag för en försäljning så eventuellt ser du pengarna ikväll eller imorgon!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 11. Vit pil

  När uppdateras egentligen kursen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ulf
  1. Vit pil

   Försöker få reda på det, gissar kl. 16.00. Sitter också och funderar på vad NAV-kursen kommer bli. Jag tycker det är supersvårt att gissa. Tänker att spannet borde ligga mellan +0,15 % till -5 %. I ett riktig worst-case kanske -10 % om de inte hittar köpare och har stora utflöden. Sjukt brett spann för en räntefond. 🤦‍♂️

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack, ja det vore ju katastrof för en räntefond. Men de borde också kalkylerat med den risken och försökt parera det – om det nu på något vis går…

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Ulf
  2. Vit pil

   Hur funkar det när man säljer? Alltså vilken kurs får man? Undrar om man ska sälja nu eller vänta till 16…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Karl
   1. Vit pil

    Sista noterade kurs var 121,16 kr och den lär du inte få. Jag tror att det är så här: Får du iväg din order före kl 13.00 så får du den kurs som kommer att offentliggöras senare i dag. Någon har skrivit runt kl 16, jag vet inte om detta stämmer. Lämnar du din order efter kl 13 får du den kurs som noteras i morgon eftermiddag.

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Leffeboy
   2. Vit pil

    Kopierat från Spiltanfonders hemsida:

    Idag återgår vi till normal handel i räntefonderna. Handeln i fonderna har varit senarelagd sedan den 20 mars. Under tiden som handeln varit senarelagd har räntefonderna fortsatt att förvaltas precis som vanligt. Vi har inte tagit ut någon avgift i räntefonderna under perioden fonderna har haft senarelagd handel.

    Den kurs, NAV-kurs, som sätts ikväll efter marknadens stängning i båda räntefonderna gäller för hela perioden från den 20 mars till den 31 mars och är inte en dags utveckling i fonderna.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Leffeboy
  3. Vit pil

   Tydligen just uppdaterad: 119:38

   0
   Gravatar ikon för användaren
   JP
 12. Vit pil

  Jag förstår inte hur andelarna ens kan prissättas så det blir rätt mot de som blir kvar. Om vi förenklar det till att fonden har 2 andelar, det finns två lån som Fondbolaget värderar till 10 kr st (om dom bara löper ut och betalas). Nu vill den ena sälja sin andel, fondbolaget kan sälja lånet vidare för 10% av ”värdet” Då kan ju inte Fondbolaget betala rätt värde till den som vill sälja sin andel, de måste alltså sälja en stor del av det andra lånet också för ”underpris” eftersom Båda andelsägarna skall ha få lika, Lite krångligt tänkt men hur fasen hittar nån rätt värde på andelarna i en sån fond, Går det ens, eller är det en omöjlig produkt ? Blir ju inte alls samma sak i en aktiefond.
  Nån som förstår hur jag tänker och kan förklara det jag inte förstår?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Boc
 13. Vit pil

  Väldigt osäker på vad jag ska göra nu. Litar inte alls på Spiltan längre men vill inte förlora allt för mycket på detta. Hade ju helst velat ombalansera nu istället mot aktier. Ska man sälja nu direkt eller vänta? Det känns som att dom flesta vill ut nu och kursen störtdyker imorgon. Finns det något hopp att den går upp senare? Tycker räntor är lite krångligt.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 14. Vit pil

  Hur har andra stoppade fonder gått efter öppning?
  Lannebos verkar ha stabiliserat sig.
  Har lagt säljorder men sjukt stor osäkerhet.

  /en med 250 kSEK i högräntefonden

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Frazze
  1. Vit pil

   Ja, vi kan bara gissa vad andelskursen kommer att landa på imorgon. Jag skulle tyvärr inte bli förvånad av en ganska stor rörelse. Tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Ok Jan vad har du för råd /Tankar vad vi ska göra med våra inehav av spiltans fonder jag stoppade all mitt månadspar på deras alla fonder på nordnet så länge? Ska bli sjukt intressant vad du tänker göra med ditt innehav i Spiltans fonder? Tack för allt du är bäst

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Olof
 16. Vit pil

  Hur påverkar detta Lysa. Ingen påverkan alls om man väljer 100% aktier? Och bör man vänta något innan man väljer att investera i ett Lysa konto med tex 70% aktier / 30% räntefonder.
  Vilka risker är förenade med att köpa i Lysa innan Spiltan har öppnat helt enkelt? Hade ni väntat?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  J
  1. Vit pil

   Bra fråga. Jag vet själv inte hur jag ska fördela mitt innehav i Lysa nu. Jag var säker förra helgen då jag omfördelade mot mer aktier, men det blev ju senarelagt pga det som hände med Spiltan. Jag, och säkert många med mig, fick därför inte vara med på kursuppgången förra veckan. Nu vet jag inte hur jag ska fördela på mitt Lysakonto.

   Jag har förlorat förtroende för Spiltan. Tycker inte att de har hanterat denna kris på ett proffessionellt sätt med sin utdragna senareläggning och märkliga kommentarer på hemsidan. För egen del har jag nästan upplevt det som ett ”övergrepp” mot mig som fondsparare och har svårt att förstå resonemanget att detta gjorts för att behandla alla lika. Det tycker jag inte de har gjort eftersom de bara tagit hänsyn till de som inte ville sälja. Är det att behandla alla rättvist?

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Sophie W
   1. Vit pil

    Jag tycker att du är orättvis mot Spiltan. De måste ha varit i en mycket svår situation. Betänk att Spiltans fonder är överlägset störst i Sverige vad gäller företags-obligationer. Föreställ dig sedan att det helt plötsligt dräller in säljorder samtidigt som de ser att alla köpare har försvunnit. De få som vill köpa kommer med rena skambud. Och då menar jag skambud. Om de då gått vidare och verkställt alla försäljningar så kanske din räntefond förlorat 50 % eller mer i värde över en enda dag. Jag undrar vad du sagt när du sett vilket resultat din fsg givit. Nu gjorde de det enda rätta (tycker jag). De gick till FI och fick godkänt en tillfällig stängning tills marknaden normaliserats. Tror du att den annars så rigida Finansinspektionen godkänt detta om det inte varit helt enligt reglerna. Det tror i alla fall inte jag.

    Att sedan vissa fonder öppnat tidigare än vad Spiltan nu gör tror jag (utan att veta) beror på att Spiltan sett att vissa köpare kommit tillbaka på någorlunda vettiga nivåer. Att Spiltan inte också öppnade upp för handel när Lannebo m fl gjorde det tror jag beror på att de är så stora som de är och därigenom givit upphov till ett alltför stort utbud som kunnat medföra att kurserna rasat alltför mycket.

    Förhoppningsvis har marknaden nu stabiliserats såpass att en mera normal handel kan återupptas. I morgon får vi se!

    Vissa kommer ofta med argumentet att marknaden alltid har rätt. Tyvärr mina vänner: marknaden har inte alltid rätt. Spiltan insåg helt säkert att deras agerande skulle mötas av en våldsam kritik. Men de gjorde ändå vad de gjorde. Och detta med hänsyn tagen till både de som ville sälja och de som inte ville sälja. Min åsikt är att de som nu inte fick sälja kommer att få mycket bättre betalt än vad de fått om de sålt när marknaden var som mest turbulent. Tyvärr kommer detta aldrig att kunna bevisas men de presumtiva säljarna borde nog vara tacksamma över att deras fondandelar inte slumpades bort.

    5+
    Gravatar ikon för användaren
    Leffeboy
   2. Vit pil

    Alla som använder Lysa och liknande fond-i-fond-lösningar borde i och med Spiltans debacle ta sig en funderare tycker jag. Själv skulle jag inte längre känna mig trygg med att inte veta EXAKT vad det är jag placerar mina pengar i. Ju fler mellanhänder desto större risk att något skiter sig på vägen.

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Linus
  2. Vit pil

   Väljer du 100% aktier har det ingen inverkan.
   Nu öppnar dom fonderna i morgon vänta några dagar och se att allt är lugnt, sen köp.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Rickard
  1. Vit pil

   De blev nog illa tvungna när trycket och missnöjet från fondandelsägare blev så överväldigande. Det hade de knappast räknat med, men nu har de lärt sig en läxa. Skulle förvåna mig stort om de kommer att upprepa det här misstaget någon gång i framtiden.

   P.H. Börjesson twittrade att ”Bolagen har inga problem utan det är marknaden som värderar deras obligationer helt felaktigt.”

   De tog några dagar men nu värderar marknaden Spiltans obligationer uppenbarligen helt korrekt. ;-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
 17. Vit pil

  Ok, då kan man sälja/köpa imorgon enligt Spiltan. Men ska man sälja direkt? Eller ska man vänta lite tills tubulensen lagt sig? Känns som det är många som kan tänka sig att sälja med förlust imorogn och då blir väl priset därefter… Vad göra?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Bra fråga, jag vet helt ärligt inte. Det är sällan en god idé att delta i panik. Men i andra vågskålen ligger ju att förtroende för Spiltan inte är 100 procent. Går Corona över och osäkerheten försvinner så är det inte omöjligt att man ser en studs tillbaka och då är det dumt att sälja idag. Men som sagt, jag har inte bestämt mig själv trots att jag har funderat på det i ett par dagar.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag har under ett flertal års tid haft ett ganska betydande innehav i denna fond, (6-siffrigt belopp) och har fram tills hela den här cirkusen började haft stort förtroende för dessa förvaltare. Men det här håller helt enkelt inte.. Bristen på kommunikation, samt alla dessa skumma uttalanden från ledningen (”vi tror att de flesta inte vill sälja..” osv) gör att det känns som att mycket av förtroendet är förbrukat nu. Jag har använt den här fonden som ett alternativ till vanligt bankkonto, men detta bygger ju på att man har förtroende för förvaltarna och att man vet att man kan komma åt pengarna när man vill ha dem. Jag har inte heller bestämt mig än om jag kommer sälja av allt, men en del kommer jag iaf definitivt att sälja av nu direkt.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Mr. Big Shot
   2. Vit pil

    Tur att man bara har cirka 10 000 kr investerade i denna fond. Har klart mer hos nischbanken. Ska med intresse följa din hemsida o se om du säljer eller behåller. Hur som helst – ingen bra reklam för Spiltan tyvärr.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Fred
 18. Vit pil

  Det stora problemet är ju på något sätt bristen på alternativ på den Svenska marknaden.
  Jag har hela tiden varit skeptisk till att ha en större andel företagsobligationer i mina portföljer så Spiltan räntefond Sverige väger som mest 5% i någon av dem. Men vad ska man ha istället?

  Det finns inga fonder som investerar till övervägande del i Svenska statspapper vad jag vet.
  Den enda jag hittat är Öhman kort ränta med 21%

  Även om man går upp till mellanlånga obligationer är det samma. SPP obligationsfond 21%, XACT Obligation (ETF) 25%.

  Man får ta internationell exponering. SEB korträntefond USD är i dagsläget nästan bara amerikanska statspapper. På medellång sikt t.ex. AMF Räntefond Mix (valutasäkrad, kreditkvalitet oklar) eller Handelsbanken Euro Obligation (ganska låg kreditkvalitet med >50% i BBB eller oratad).

  I ETF-utbudet finns lite mer att välja på med en grupp fonder som är uppdelade efter duration där en grupp är 1-3 år (separata för Euroområdet eller USA). De är ju nu tillgängliga via Avanza också, inte bara Nordnet.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  ML
  1. Vit pil

   I min mening är de säkraste fonderna just nu:

   AMF Räntefond Mix: 75% statspapper lika fördelat i SEK/EUR/GBP/USD
   SPP Obligationsfond: Lägre nedgång än AMF Räntefond Lång, det mesta Investment Grade

   Sedan tycker jag att man kan hedga en bråkdel av sin portfölj (t.ex. 10-15%) med reala obligationer för säkerhetens skull. Särskilt om man närmar sig pensionen.

   Så en relativt säker portfölj i min mening kan vara: 70% Mix, 20% SPP och 10% realräntefond.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   CL
   1. Vit pil

    Jag gillar’t!
    Hade nog valt liknande till en enkel fondportfölj.
    I vissa har jag även med amerikanska medellånga och långa statsobligationer. Men de är nog lite tveksamma nu med ränteläget som är. Men vem vet, den kanske kan bli negativt även där…

    0
    Gravatar ikon för användaren
    ML
 19. Vit pil

  Hej Jan, otroligt stort tack för allt arbete du lägger ned! En fundering är bör man undvika samtliga Spiltans fonder i dagsläget? Lite för säkerhet skull.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Annica
  1. Vit pil

   Jag tror att det handlar om att fråga sig själv: ”Har jag fortfarande ett förtroende för fondbolaget?” Tror att svaret i dagsläget är högst personligt.

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för ditt svar. Personligen känner jag mig lite tveksam håller med dig om ditt citat nedan – ”How you do one thing you often do everything.”

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Annica
   2. Vit pil

    Jag tror misstaget var från början att rekommendera Spiltan Räntefond Sverige överhuvudtaget. Inte för att det är något fel med Spiltan i sig, utan för att korta räntefonder överlag inte hör hemma i en långsiktig portfölj.

    Regel nummer #1 för obligationer är att löptiden på obligationerna ska motsvara din sparhorisont. T.ex. sparar du i 10 år ska även obligationen löpa ut om 10 år. Anledningen är att korta räntefonder tar betydligt högre ränterisk än långa. Du vet ju inte vilket ränteläge kommer råda i framtiden eller hur? Ändå väljer många att spekulera i att räntan kommer gå upp eller ner för att ”ekonomin återhämtar sig snart” eller liknande. Och så gör den inte det.

    Vad som suger med svenska räntefonder är att fonderna med ”lång” löptid bara i snitt är 5 år.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
  2. Vit pil

   CL: Jag tycker att du resonerar bakvänt.
   Ränterisken är ju större för längre obligationer. de uppvisar mer volatilitet relaterat till förändrad ränta. De har också högre inflationsrisk.

   Tumregeln om duration = sparhorisont är kanske rimlig om man investerar i enbart obligationer. Den blir ju meningslös i sammanhanget av en portfölj med fler tillgångar.

   Istället för att titta på tillgångar en och en måste man ju titta på hela portföljen och vad de olika tillgångarna bidrar med. Det finns en roll för både långa, intermediära och korta räntor beroende på vad man vill uppnå.

   Att man ska vara försiktig med Spiltan Räntefond Sverige beror ju mer på att den har andra typer av risker när den består av företagsobligationer. Som kreditrisk, och likviditetsrisken som vi just fått erfara.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
   1. Vit pil

    Nope :)

    Ränterisk är ofta missförstått. Visst finns det risk att räntan stiger och värdet på långa obligationer (relativt korta) sjunker. Men det finns även risk att räntan går ner och värdet korta obligationer (relativt långa) sjunker. För en investerare vars sparhorisont är t.ex. 20 år är det minst riskabla att välja långa obligationer som hela tiden prissätts av marknaden. Att välja en kortare duration är att försöka tajma marknaden.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
  3. Vit pil

   CL:
   Modifierad duration brukar anges som det vanligaste måttet på ränterisk.

   Risk brukar oftast definieras som volatilitet.

   Oavsett så är idén att bara välja typ av obligationer utifrån sin sparhorisont väldigt konstig i mina ögon.
   Portföljen är en helhet och tillgångar bör utvärderas efter vad de innebär för portföljen som helhet.

   Att säga att korta räntor är lika med marknadstajming låter väldigt överdrivet.

   Men om du kan referera till något som stödjer det så är jag intresserad.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
   1. Vit pil

    ML:

    Ränterisk är inte samma sak som volatilitet. Volatilitet beskriver hur avkastningen hos en tillgång (aktie, obligation, råvara o.s.v.) svänger.

    Ränterisk är risken att räntan ändras under din sparhorisont. Räntan kan båda gå upp och ner. Ränterisken består i sin tur av två komponenter: återinvesteringsrisk och (marknads)prisrisk.

    Återinvesteringsrisk är risken att avkastningen kommer behöva återinvesteras i värdepapper med lägre avkastning. Prisrisk är osäkerheten kring obligationens värde i framtiden. Exempelvis om obligationen måste säljas innan den förfallit.

    När sparhorisonten är lika med obligationens löptid tar dessa två ut varandra. När sparhorisonten är längre eller kortare än löptiden ökar ränterisken eftersom en av komponenterna väger mer än den andra.

    Denna information finns i läroböcker. Här är för övrigt en sammanfattning av CFA: https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/2020/understanding-fixed-income-risk-return

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
  4. Vit pil

   CL:
   Jag menade aldrig att volatilitet och duration var samma.

   Tack för informationen, ska läsa länken lite noggrannare sedan. Alltid roligt att lära sig mer.

   Men som jag förstår det är ditt resonemang främst applicerbart när man gör en direktinvestering i en obligation?

   Som småsparare är man hänvisad till fonder som rullar sina investeringar för att bibehålla samma duration i fonden som helhet.

   Hur förändrar det din rekommendation, om alls?

   Dessutom är de flestas sparhorisont kanske inte så precist definerad? Att spara till pension är ju inte bara tills den börjar utan också att använda medlen under en ganska lång tidsperiod efter.
   Vill man lämna kapital vidare till efterlevande kan man ju i princip ha en sparhorisont som är för evigt.

   Invändningen om att se sin portfölj som en helhet kvarstår också.

   Hur tänker du när du väljer räntefonder till en portfölj?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
   1. Vit pil

    ML:

    Sparar man på mycket lång sikt finns även alternativet att välja 100% aktier. Aktier har generellt högre förväntad avkastning än obligationer. Bor man i USA finns exempelvis Vanguard’s Extended Duration Treasury ETF (EDV) med 20-30 år duration (löptid). Tyvärr finns ingen motsvarighet i Sverige, men i teorin hade en 80/20 portfölj med lite hävstång troligen överpresterat det mesta på riskjusterat basis.

    När jag väljer räntefond ställer jag mig frågan ”hur länge tänker jag spara?”. Säg att jag vill köpa en bil om 3 år. Då kan jag antingen välja en räntefond med 3 års löptid eller välja två räntefonder med olika löptider. T.ex:

    AMF Räntefond Kort – löptid 0,5 år
    AMF Räntefond Lång – löptid 4,0 år

    Så:

    r_1 = 0,5 år (löptid Kort)
    r_2 = 4,0 år (löptid Lång)
    x_1 = Kapitalfördelning Kort
    x_2 = Kapitalfördelning Lång
    T = 3 år (önskad löptid)

    Ekvationssystem:
    (r_1x_1) + (r_2x_2) = T
    x_1 + x_2 = 1

    Snabbformel: x_2 = (T – r_1)/(r_2 – r_1)

    x_2 = (3-0,5)/(4-0,5)
    x_2= 71%, så x_1 = 29%

    För 3 års löptid ska portföljen alltså vara c:a 70% AMF Räntefond Lång och 30% AMF Räntefond Kort.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
   2. Vit pil

    AMF Räntefond Lång (70%) och AMF Räntefond Kort (30%) hade alltså avkastat 1,5% på tre år (utan ombalansering). Det råkar vara lika mycket som ett sparkonto på 0,5%. Min gissning är att det inte är en slump. Bankerna prissätter nämligen inlåningen efter obligationsmarknaden.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
 20. Vit pil

  Hej,

  Kan någon förklara:
  ”Till skillnad från en aktiefond så förfaller ju lånen vid något givet tillfälle – t.ex. i mitt exempel per 2020-12-31.”

  Hur vet man när andelarna i dom lånen man äger via den räntefonden löper ut?
  Vad innebär det i praktiken? Att den som sålt nu ifall handelsstoppet hade hävts eventuellt förlorar några procent medan om man väntar till 31 December får man tillbaka lika mycket som man betalade?

  En annan sak jag undrar över är om det finns några liknande risker med att köpa Spiltan Aktiefond Investmentbolag? Finns det en risk att även dom underliggande tillgångarna inte kan värderas och handeln kan stoppa?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hur vet man när andelarna i dom lånen man äger via den räntefonden löper ut?

   Det vet man inte, men Spiltan har självklart koll på den informationen. Den här information har det gett ut:

   Snittlöptid i fonden är 1,5 år och ränterisken 3 månader. Löpande avkastning i portföljen är 2,1 procent.

   Angående din andra fråga så vet man inte. Det är ju därför det är så mycket spekulation. Tillgångarna i aktiefonden är ju mer likvida då de handlas varje minut så risken borde ju vara mycket lägre där. Men jag tänker många gånger på citatet: ”How you do one thing you often do everything.”

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 21. Vit pil

  Bara en kort kommentar om att jag har uppdaterat större delen av artikeln med aktuell information per idag 200330.

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  ”Det är vår bedömning att de allra flesta som äger andelar i fonderna inte vill sälja och i den uppkomna situationen ser vi det som vår plikt att skydda även deras intressen.”

  Trodde det var en fri marknad! De kan ju inte veta vad folk med andelar vill göra. Kvalificerad bullshit.
  När spiltan låser och påstår sig skydda sina investerare undrar man om inte förlusten kan bli större om nedgången forsätter.

  När de övriga liknande fonderna redan har öppnat sina fonder, och Spiltan forsätter med att hålla sina stängda så uppstår följande frågor hos varje investerare:

  1) Spiltan är så okunniga att de inte kan värdera de underliggande tillgångarna?
  2) De underliggande tillgångarna är inte korrekt?
  3) De underliggande tillgångarna är korrekt, men insättningarna har skiftats mellan de olika fonderna för att täcka ev gap och när folk sålt innehaven i och med nedgången har man tvingats stänga?

  1) kan nog inte stämma då de har flera års erfarenhet, men ju längre tiden går kommer det bli en förtroendekris för Spiltan och de kan nog hälsa hem ang alla sina fonderna och namnet Spiltan överhuvudtaget.

  Verkar vara en dålig risk management av Spiltan.

  Upp till bevis!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Arne
  1. Vit pil

   Förlusten borde inte kunna bli större när handeln är låst.
   Det beror på vad marknaden gör när dom öppnar.
   Detta kanske är Spiltans sätt att gjuta förtroende genom att inte acceptera nergången och därmed lägga locket på.

   Fast jag blir ändå brydd och orolig över deras agerande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Rickard
  2. Vit pil

   Det handlar nog inte så mycket om de underliggande tillgångarna är rätt värderade eller inte. Kan vara bra att flytta lite på fokus och reflektera över följande:

   Förmögenheten i Spiltan Räntefond Sverige är idag över 30 miljarder kronor. (!)

   Det kan inte vara så roligt för Spiltan att sälja företagsobligationer till ett kraftigt ”underpris” under rådande omständigheter när det är många som vill sälja.

   Spiltan tänkte väl att de kommer att rädda mycket pengar med här handelsstoppet, och det kanske de också gör – i alla fall på kort sikt. Men frågan är om de förstått vilka långvariga konsekvenser kan det få.

   Ingen kan veta hur stor Spiltans fondförmögenhet kommer vara om ett eller två år, men vi följer utvecklingen med stort intresse.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
 23. Vit pil

  Spiltan säger att dom vill öppna för handel så snart som möjligt och att dom väntar på att Riksbanken ska börja handla.
  Det var kommande vecka dom ska börja handla vi får se om dom öppnar då.
  Kan tycka att om det dom säger stämmer verkar dom agera ansvarsfullt.
  Dom har ju rätt i att obligationsmarknaden är kall för tillfället.
  Kan man trycka på paus knappen kan man göra investerarna en tjänst.
  Och för att knuffa på Riksbanken att ge sig ut på fältet.

  Sen när man skriver angående räntefond Sverige i fondfaktabladet ” fonden ska vara ett alternativ när börsen är turbulent”

  Det kan ju bli turbulens på räntemarknaden pga av börsoro också. Hmm..

  Jag är lite brydd över det här. det är en förtroende fråga också, investerare kan bli rädda.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rickard
  1. Vit pil

   Ja, vi får hoppas på det. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  ”Från och med igår avråder jag således från allt nysparande i någon av Spiltans fonder, då det för mig är en förtroendekris mer än något annat. Om vi ska sälja av hela innehavet, det vet jag inte om det är det smartaste att göra vid öppning eftersom det kan bli panikreaktioner åt båda hållen.”

  https://rikatillsammans.se/ombalansering-2020/ så rekommenderar du dock Spiltan Aktiefond Investmentbolag fortfarande. Inte hunnit uppdatera eller finns det en tanke bakom?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Ja, avråder även från den. Mitt förtroende för hela fondbolaget är inte helt 100 % just nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 25. Vit pil

  Så vad gör man med sitt månadssparande nu om man har nybörjarportföljen? Sätter man in andelen på bankkonto eller ska man fördela det på dom andra räntefonderna om man vill behålla samma 60/40 fördelning som innan?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Ja, vanligt bankkonto eller om man vill öka risken enligt avsnitt #146 i t.ex. Länsförsäkringar Global Indexnära eller motsvarande. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jan, kan inte någon annan kort räntefond vara ett alternativ? exempelvis AMF’s?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Peter
   2. Vit pil

    Tack! Men det finns alltså ingen annan räntefond man bör välja eller köpa mer av dom man har, t ex AMF?

    Nu ändrade jag bara fördelningen från Spiltan till dom fonder som behövs fyllas på vid ombalansering, två flugor i en smäll. :) Så får jag ändra fördelningen igenom om några månader.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Karl
   3. Vit pil

    Undrar också om någon annan räntefond kan vara ett alternativ? AMF räntefond kort och lång?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Frippe
  2. Vit pil

   Jag vill tyvärr inte bara kasta ur mig någon annan fond just nu. Därför blir tipset för närvarande att sätta pengarna som kontanter på kontot eller öka risken genom t.ex. sätta dem i globalfonden.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag tänkte mest på amf’s alternativ då du tidigare haft dom i portföljena. Tänkte att dom bytts ut mot spiltans pga att du ansåg spiltans snäppet bättre och att AMF’s nu kanske var ett ok alternativ!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Frippe
 26. Vit pil

  Varför skriver ni ”Jag tror däremot fortfarande INTE att pengarna är borta eller är förlorade..”. Finns denna risk!? Är inte syftet med att pausa handeln att skydda dem som har valt att placera i en lågriskfond när risken är större än angiven?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan
  1. Vit pil

   Vissa på nätet och i forum skriver om den risken. Jag tror inte på den personligen i dagsläget.

   Njae, vi kan bara spekulera i anlendingen till stängningen. Spiltan skyller på att marknaden men problemet med marknaden är att alla andra aktörer på exakt samma marknad gör en annorlunda bedömning. Det är ju det som har skapat hela den här förtroendekrisen i min värld.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Att jämföra Spiltans räntefonder med andra fonder är inte helt korrekt. Spiltan har både fler kunder (omsättning) och sämre kreditrating på innehaven. Det är därför Spiltan HF har högre avkastning än IKC Avkastningsfond men också högre maxförlust. Med andra ord, i bra tider går det extra bra för Spiltan och i dåliga tider extra dåligt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
  2. Vit pil

   Varför skulle pengarna vara borta? Och hur skulle dom kunna vara det. Att det överhuvudtaget ska vara med och övervägas som alternativ är helt bisarrt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Rickard
   1. Vit pil

    Håller med dig. Tyvärr går dock de ryktena och jag får de frågorna varje dag, därför jag hela tiden skriver ut det. 👍

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Om man säljer Spiltans Räntefond Sverige med förlust, kan man göra avdrag i deklarationen???

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nils
  1. Vit pil

   Bara om du använt en vanlig depå. Inte på ISK eller KF.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Om jag har en förlust på 40 tkr, vad får jag tillbaka??

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Nils
  2. Vit pil

   Om du har ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring, så tyvärr ingenting. Det är ju det som är regeln med dessa två konton. Du betalar en liten skatt på vinster men å andra sidan får du inget avdrag på förluster. Tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Om jag har det på ett vanligt fondkonto ??? vad får jag tillbaka då ???

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Nils
  3. Vit pil

   Då är det en viss procentandel av förlusten. Kolla gärna med Skatteverket. Jag kör nästan bara ISK / KF så jag kan inte det i huvudet tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hej Jan
    Hoppas du mår bra Jag brukar inte komentera andras inlägg
    men använder mig av vinst och förlust varje år
    Följande gäller du använder blankett K4 Har du annan reavinst
    kan du kvitta 100 % alltså värde 30 %
    Vill du kvitta mot din lön blir det 70% tillbaka på skatt värde 21%
    K 4 blanketten är lätt att förstå
    Ha en bra dag
    VH LASSE

    23+
    Gravatar ikon för användaren
    Lars Håkansson
 28. Vit pil

  Priset på fondandelarna i Spiltans räntefonder bestäms ju inte av fondköparna/ fondsäljarna utan utgår ju från värdet på fondernas underliggande tillgångar.
  Problemet att ” alla vill sälja samtidigt” blir istället att Spiltan måste sälja underliggande tillgångar för att skapa likviditet, för att kunna betala ut likvid. De underliggande tillgångarna har ju sjunkit, varför Spiltan inte vill sälja sina tillgångar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carl
  1. Vit pil

   Det är samma sak för andra liknande fonder också.
   Spiltan låser för att den inte ska minska för mycket i värde.
   Räntefond Sverige har bara minskat runt 3 % i år.
   Det är väl bara att sälja tillgångarna för Spiltan och ta en nergång.
   Stänga igen kommer inte få folk att sälja mindre.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Rickard
  2. Vit pil

   Tack Carl, ditt svar gör bilden något begripligare även om det är fortfarande lite oklart.

   Spiltan skrev att stoppet ska pågå tills man man får rättvis värdering av de aktuella fonderna.

   Betyder det egentligen att de underliggande tillgångarna är rätt värderade, men eftersom fonderna är översålda motsvarar inte fondpriset det verkliga värdet av de underliggande tillgångarna?

   Eller är det så att ingen känner till det verkliga värdet av de underliggande tillgångarna?

   Jag vet inte riktigt hur det här med räntehandel går till, men jag trodde att om jag säljer mina fonder måste det finnas en annan investerare som är villig att köpa. Jag visste inte att det är Spiltan själv som är köparen och är tvungen sälja sina företagsobligationer till ett underpris för att kunna betala till mig. Om det är så det går till kan jag ha en viss förståelse för handelsstoppet.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
   1. Vit pil

    Spiltan skrev att stoppet ska pågå tills man man får rättvis värdering av de aktuella fonderna.Betyder det egentligen att de underliggande tillgångarna är rätt värderade,

    Här är lite av pudelns kärna. Spiltan säger att man inte kan värdera tillgångarna. Problemet är ju att andra aktörer på marknaden har exakt samma tillgångar (obligationer) och klarar av att värdera dem. Därav förtroendekrisen.

    men eftersom fonderna är översålda motsvarar inte fondpriset det verkliga värdet av de underliggande tillgångarna?

    Njae, min tro är att är att Spiltan tycker att marknaden har prisat obligationerna fel och vill därför inte värdera dem till det som marknaden vill värdera dem. Men det är i min bok väldigt, väldigt märkligt. Väldigt förenklat är det att säga att ”jag tycker att min aktie är värd 100 kr, men eftersom alla andra bara är beredda att betala 90 kr så vill jag inte sälja och behåller den.”

    Det fungerar ju om du är en enskild investerare. Men som fond så är det ju inte Spiltans pengar, det är ju våra pengar och min hela poäng i den här situation är att Spiltan ska ju då prissätta fonden till 90 kr och ge mig valet om jag vill ligga kvar (=smartast) eller göra ett dumt beslut och sälja en hundralapp för 90 kr. Min beef är att någon annan bestämmer över mina pengar. Det ingick liksom inte i planen (och är något som jag får rannsaka mig själv över.

    Eller är det så att ingen känner till det verkliga värdet av de underliggande tillgångarna?

    Enligt flera oberoende kontakter i finansbranschen är det, citat: ”bullshit”, att man inte kan värdera tillgångarna. Det finns dessutom köpare till dem också, dock bara inte till det priset som Spiltan har bestämt sig för att sälja till. Återigen, det kan mycket väl visa sig att Spiltans agerande är matematiskt korrekt, men de ser helt ut att ha missat kostnaden för det i form av förtroende, varumärke och framtida affär.

    Jag vet inte riktigt hur det här med räntehandel går till, men jag trodde att om jag säljer mina fonder måste det finnas en annan investerare som är villig att köpa.

    Både ja och nej. Det måste finnas en köpare till den underliggande tillgången, inte till fondandelen, i det här fallet de underliggande lånen till. t.ex. Volvo. Enlgit mina uppgifter finns dessa köpare (t.ex. AP-fonderna) men det är bara att de då vill ha en rabatt som inte Spiltan är villig att betala.

    Om det är så det går till kan jag ha en viss förståelse för handelsstoppet.

    Ja, jag fattar också det rationella och logiska bakom stoppet. Det kan till och med visar sig vara matematiskt korrekt, problemet är ju kostnaden i t.ex. förtroende, varumärke och tillit.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Problemet är att:

   De underliggande tillgångarna har ju sjunkit, varför Spiltan inte vill sälja sina tillgångar.

   inte är en giltig juridisk anledning till att låsa in andelsägare så som jag har fått det förklarat för mig. Spiltan ska inte ha en åsikt om huruvida marknaden har rätt eller fel, de ska värdera tillgångarna och genomföra de order som andelsägarna vill. Problemet är nu att de vägrar (kan inte?) värdera tillgångarna och därför har de låst fonden.

   Problemet är ju att andra aktörer på samma marknad har samma tillgångar och klarar av att värdera dem. Det är ju därför det här är en väldigt konstig situation.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  Tycker det är lite mycket och missriktad kritik här. Inga oegentligheter har (såvitt jag vet) visat sig.

  Det var ju tydligt från början att företagsobligationsfonder behövde stänga då dom fick direkt inrådan från FI att göra det. Varför kommer då sedan frågor om deras agerande är lagligt? Och varför bli irriterade på fondförvaltarna som följer inrådan?

  Utan att ha undersökt mängd förvaltat kapital i de fonder som stängdes från början så skulle jag inte bli förvånad om spiltans förvaltade kapital var större, den ingår i många blandfonder, fond-i-fonder och robotförvaltare, etc. Då är ju också deras likviditetsbehov större än de andra fondernas (vid ett brett säljtryck).

  Eventuellt kommer denna likviditeten att finnas under den kommande veckan när riksbankens köp faktiskt börjar, och då kan fonderna öppna igen.

  Istället för att kritisera spiltan så kanske det finns läge till lite egenkritik kring antagandet att en företagsobligationsfond är en säker investering, och särskili i ett nollränteklimat? (Åtminstone gäller detta mig, hade kanske inte behövt jaga den sista procenten avkastning i den riskfria delen av sparandet)

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Namn måste anges
  1. Vit pil

   Det är mycket möjligt att Spiltan har gjort det ända rätta, men än så länge har de varit mycket otydliga och undermåliga i sin kommunikation. Svårt att bedöma om det grundar sig på bristande kompetens eller om det är en medveten strategi.

   Men istället för Spiltan borde man kanske rikta sin kritik mot fondandelsägare som har alldeles för stor intresse att förstå vad som skett och varför.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
   1. Vit pil

    Ska din sista kommentar tolkas som att du vill ha rättning i ledet?

    Om du antyder att spiltan gör orätt så är det du som får ordna bevis för det. Fram tills dess är det enda kända att handelsstoppet infördes direkt efter att FI begärde just ett handelsstopp.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Namn måste anges
   2. Vit pil

    @Namn måste anges,

    jag har inte påstått eller antytt att Spiltan har gjort nåt orätt eller olagligt. Det är upp till rättsväsendet och FI att avgöra.

    Men nu efter att jag fått svar till de frågor som jag ställde kan det reta upp mig lite att Spiltan inte rakt ut kan säga att det enda syftet med handelsstoppet är att själva ska tjäna pengar, eller i alla fall förlora så lite som möjligt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tale
   3. Vit pil

    Det känns väl ändå fel att rikta kritik mot en fondandelsägare som vill veta vad som skett och varför. Det är väl ändå en helt naturlig reaktion.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Leffeboy
  2. Vit pil

   Det var ju tydligt från början att företagsobligationsfonder behövde stänga då dom fick direkt inrådan från FI att göra det.

   Njae, Finansinspektionen har inte gett någon sådan order. Tvärtom sa de tydligt att det var upp till varje fondbolag att göra bedömningen. Det som de skulle hålla koll på var att behandla alla andelsägare lika.

   Varför kommer då sedan frågor om deras agerande är lagligt? Och varför bli irriterade på fondförvaltarna som följer inrådan?

   För att om det skulle varit en inrådan så skulle den ju berör alla andra fondbolag som agerar på samma marknad. ALLA andra fondbolag (Lannebo, Simplicity, Enter, IKC m.fl.) har gjort en totalt motsatt bedömning mot Spiltan.

   Utan att ha undersökt mängd förvaltat kapital i de fonder som stängdes från början så skulle jag inte bli förvånad om spiltans förvaltade kapital var större, den ingår i många blandfonder, fond-i-fonder och robotförvaltare, etc. Då är ju också deras likviditetsbehov större än de andra fondernas (vid ett brett säljtryck).

   Ja, det stämmer, men det är ingen ursäkt. Enligt mina källor så finns det köpare till Spiltans tillgångar, t.ex. AP-fonderna. Problemet är att de ofta vill ha en rabatt som inte Spiltan är beredd att ge dem. Således har Spiltan (enligt min spekulation) gjort en annan bedömning av marknadsvärdet än andra aktörer och sedan stängt fonden eftersom ”andra har fel”.

   Eventuellt kommer denna likviditeten att finnas under den kommande veckan när riksbankens köp faktiskt börjar, och då kan fonderna öppna igen.

   Eventuellt. Men om jag var på Riksbanken så skulle jag fundera på, varför ska vi stödköpa från ett enda bolag när alla andra bolag på samma marknad har gjort en annan bedömning. 🤔

   Istället för att kritisera spiltan så kanske det finns läge till lite egenkritik kring antagandet att en företagsobligationsfond är en säker investering, och särskili i ett nollränteklimat? (Åtminstone gäller detta mig, hade kanske inte behövt jaga den sista procenten avkastning i den riskfria delen av sparandet)

   Absolut. Mitt ”problem” är inte att jag har gjort en missbedömning kring företagsobligationsmarknaden. Jag är helt okej med att den minskar i värde. Jag är till och med beredd på att ta en förlust på ett par procent. Min invändning är främst bristen på kommunikation och inlåsningseffekten, särskilt som alla andra fondbolag gör en annan bedömning.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för svaren.

    Jag upplever inte att dina kommentarer bemöter det som jag vill säga, så jag ska försöka vara konkret och ta ett tydligt exempel för att få fram min tanke.

    I en av uppdateringarna till artikeln ovan skriver du uttryckligen att Spiltan ”troligtvis” låter handelsstoppet kvarstå för att dom vill manipulera den framtida riskkategorin för sina fonder. Det måste rimligtvis vara olagligt att en fondförvaltare gör så (annars borde det vara det!). Ditt påstående är alltså allvarligt, och om det visar sig vara ogrundat så misstänker jag att påståendet i sig kan vara olagligt (jämför alla ärekränkningsfall efter metoo).

    Framförallt har du yttrat samma tanke flera gånger i kommentarerna till artikeln, och nu har flera andra kommentatörer börjat ta det som en etablerad sanning i diskussionerna här (se tex kommentaren från Tale precis ovan).

    Jag vet naturligtvis inte om dina misstankar är rätt eller fel, och generellt uppskattar jag att du delar med dig av vad du får höra från dina kontakter i fianansvärlden. Jag är medveten om att du var tydlig i artikeln med att det var ”spekulation” men min uppfattning är ändå att kritiken mot Spiltan övergått till ett ansvarspåläggande för den uppkommna situationen, vilket inte är rimligt givet den korta tid som passerat och det informationsläge vi befinner oss i.

    4+
    Gravatar ikon för användaren
    Namn måste anges
   2. Vit pil

    I en av uppdateringarna till artikeln ovan skriver du uttryckligen att Spiltan ”troligtvis” låter handelsstoppet kvarstå för att dom vill manipulera den framtida riskkategorin för sina fonder.

    Hmm… Nej, det var inte det jag avsåg eller skrev. Jag tänkte mer på det som en följd snarare som att det blir blött om det regnar. Om de säljer till en förlust på -3, -5, -10 procent eller mer så kommer risklassificeringen ändras eftersom den beräknas på volatilitet. Det är ju bara så regelverket fungerar. Det i sin tur kommer ju leda till andra följdverkningar såsom att det är ju få (som kanske redan) ser en fond med risklass 3 eller 4 som ett alternativ till bankkonto som de själva har marknadsfört det med.

    Jag vill vara supertydlig med (har även uppdaterat kommentaren) att jag INTE tror att det är anledningen. Jag tror att anledningen är att man helt enkelt värderar tillgångarna väldigt olika, men att det inte skulle gå att värdera tillgångarna, nej, det tror jag inte på. Det har jag dessutom fått från flera källor – att det är klart att det går att värdera en tillgång, men kanske inte till det som man önskar.

    Alla här vi i kommentarstråden hade ju (i ett väldigt dumt exempel) köpt alla papprena för t.ex. 100 kr.

    Det ansvar jag absolut lägger på Spiltan är att de informerar extremt dåligt (vilket ger upphov till spekulationer) och att de fortfarande varken har gett:

    1. En förklaring till varför andra fondbolag kan värdera liknande / samma papper men inte de
    2. En beskrivning av vad deras strategi är i den uppkomna situationen
    3. En tidsplan för när jag kan få mina pengar

    Det tycker jag absolut att de kan lastas för. Sedan kliar jag mig i huvudet också över hur det sker mer eller mindre en självutplåning av varumärket i form av förtroende.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   3. Vit pil

    Visst, vi kan agree to disagree.

    Håller med om att informationen kunde vara bättre, och dina tre punkter är rimliga. Men skulle inte säga att informationen är extremt dålig, det är ju ändå rätt tydligt från deras pressreleaser vad deras åsikt är (likviditet saknas fortfarande + likabehandlingskravet gör att fonderna bör vara stängda), och dom har bidragit med innehållslista i fonderna.

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Namn måste anges
 30. Vit pil

  Till post-mortem-analysen vore det intressant att höra vilka lärdomar ni tror det går att dra när det gäller prisfall på bostäder och bostadsobligationer.

  Även på den marknaden har många års uppgång fått många att tro att värdet aldrig kan gå ner. Många säljare kommer nog även i en sådan situation (likt Spiltan här) att tycka att marknaden ”har fel” när det gäller värdet på deras tillgång. Hur länge sitter hoppet i att staten ska gå in med skattemedel och stötta marknaden till ”rätt pris”?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Fundersam
  1. Vit pil

   Ja, det är en bra fråga. Har för mig att någon nämnde att t.ex. fonder som Brummer, som tjänar pengar på oroligheter inte kan göra det på grund av alla statsstöd. Problemen är att förr eller senare blir det ju också ett problem att man stöttar människor och företag som inte borde stöttas. Där tycker jag nu iof att det är en stor skillnad mellan finanskrisen 2008 och Corona-situationen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 31. Vit pil

  Jag har mycket pengar i båda fonderna. Så också högräntefonden orsakar oro.
  Förstår inte deras upplägg, nu när dom är stängda och ska öppnas igen har Spiltan själva skapat ett enormt säljtryck i fonderna.
  Och då lär dom ju falla i värde vilket var just det som dom var rädda för.

  Har man verkligen rätt att stänga en fond bara för marknaden är dålig?
  Då skulle ju många fonder kunna stänga igen på obestämd tid.
  Andra liknande fonder är igång.

  Jag är orolig. Kan nån vara snäll att bena ut juridiken om dom skulle avveckla fonden. Betalas värdet ut i likvider motsvarande värdet när dom stoppade handeln.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rickard
  1. Vit pil

   Nja, vid avveckling realiseras fondens tillgångar och skulder. Nettotillgångarna fördelas mellan andelsägarna i proportion till antalet fondandelar som de äger. Först måste man alltså sälja av alla obligationer till marknadspris (eller kanske till och med under?) och först därefter kan likviderna betalas ut.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Linus
   1. Vit pil

    Ja, precis. Man måste sälja till marknadspris och det är det marknadspriset som Spiltan inte accepterar i dagsläget (=de tycker att marknaden har fel, vilket iof kan stämma).

    Det finns dock ett annat alternativ för Spiltan vilket jag gissar att de ser som ett potentiellt, men icke-önskvärt, scenario. Det är att låta obligationerna gå till inlösen, det vill säga att låta tiden löpa tills företagen betalar tillbaka pengarna. På det sättet upplever de ju sannolikt att det är bättre att vänta ut situationen för då får de ett marknadsvärde de tycker är btätre.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 32. Vit pil

  Fick en bra fråga på Patreon som jag tänkte att fler skulle kunna ha glädje av:

  Spiltan Räntefond Sverige orsakar ju stor oro nu. Vad är ditt REALISTISKA ”worst-case” scenario?

  Mitt realistiska worst-case-scenario för närvarande (28 mars) är att vi kommer vara inlåst i fonden i ett par månader och att vi sedan får tillbaka pengarna +/- någon enstaka procent.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Är inte ett realistiskt worst-case att fonden likvideras med tanke på att säljtrycket nu förmodligen blivit så hårt att dom inte kan öppna den igen? I så fall säljs väl alla obligationer av till MARKNADSPRIS host host och pengarna delas därefter ut till andelsägarna. Med tanke på hur marknaden ser ut så kan man nog räkna med minus 10-20% i så fall.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Linus
 33. Vit pil

  Vad bedömer ni kommer att hända när räntefonden öppnar upp, kommer den att störtdyka då alla rusar mot nödutgångarna? Hur påverkar det oss som hade tänkt oss ett långsiktigt sparande i fonden?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Viktor
  1. Vit pil

   Ingen vet. Innan hade faran inte varit så stor för en rusning men på grund av dålig hantering och dålig kommunikation så har man ingen aning. Jag har i alla fall än så länge INTE lagt säljorder. Däremot avråder jag från att sätta in nya pengar.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Vi får väl hoppas att dom öppnar.
   Spiltan säger att dom väntar på riksgälden ska köpa obligationer och att det börjar se lite bättre ut.
   Nu kommer väl många trycka på säljknappen för dom blir skraja och det lär inte höja värdet på fonden.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Rickard
  3. Vit pil

   Ju längre dom väntar desto svårare blir det att öppna fonden. Jag tror att detta blev större än vad dom hade tänkt sig och hade dom öppnat tillsammans med alla andra hade skadan förmodligen inte blivit såhär stor, men deras självbild är förmodligen åt det grandiosa hållet och Sveriges Buffett säljer minsann inte till underpris.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Linus
  4. Vit pil

   Ja, så är det nog. Klassisk fail i krishantering. 🤦‍♂️

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 34. Vit pil

  Någon update gällande detta? Försvinner Spiltan räntefond ur portföljerna framöver? Jag sålde av allt och lyckades sälja för en ombalansering, efter att allt var sålt såg jag att spiltan räntefond var kvar. Givetvis stod det inte något datum när den skulle gå igenom. Gjorde ju detta för en ombalansering som sagt. Skulle man då kunna skippa spiltan räntefond och byta ut mot AMF räntefond kort istället och sedan när mina andelar hos spiltan säljs fördela det över den nya portföljen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Spararsson
  1. Vit pil

   Just nu avråder jag från att sätta in några nya pengar i Spiltans fonder. Längre fram får vi se hur det blir. Istället för räntefonderna kan man lägga pengarna på kontot som likvider istället.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 35. Vit pil

  På Spiltans hemsida står följande:

  ”Det är vår bedömning att de allra flesta som äger andelar i fonderna inte vill sälja och i den uppkomna situationen ser vi det som vår plikt att skydda även deras intressen.”

  Jag uppfattar det så att Spiltan vill skydda de av sina kunder som inte vill sälja. Men jag förstår inte riktigt på vilket sätt skulle ett handelsstopp skydda dem när deras intresse ändå är att inte sälja.

  En möjlig förklaring kan vara att om priset på Spiltans fonder gick ner, skulle de som hade köpt fonder sen tidigare bli avundsjuka på de nya investerare som nu ser ett köpläge. Och Spiltan ser som sin plikt att skydda sina gamla kunder från det obehaget.

  De skriver vidare:

  ”Men vi arbetar med all kraft för att kunna återuppta normal handel i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond så fort som möjligt.”

  Kan det betyda att de jobbar med ”all kraft” för att marknaden skulle komma upp till det rätta priset så snabbt som möjligt? Man kan bli svettig för mindre, men undrar vad de gör rent praktiskt.

  Hur kan det komma sig att just Spiltan fonder är de enda fonderna som är fel prissatta? Annars skulle det väl finnas massor av fonder med ett handelsstopp? Och om marknaden inte kan sätta det rätta priset kan man undra vem som kan, och vem som har mandat att göra det. Är det fritt fram för vilken fondförvaltare som helst att stoppa handeln?

  På något sätt måste det här handelsstoppet gagna Spiltan själv, men jag förstår inte hur. Kan någon förklara?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Tale
  1. Vit pil

   Tror inte det gagnar Spiltan i dagsläget på något endaste sätt. De håller på att självutplåna varumärket och framstår ju mer och mer som idioten i rummet ju längre tiden går. Jag tror att de har har hamnat i en klassisk stresskon, underskattat problemet, låtit det löpa för länge och nu har de flera problem på halsen och står utan något endaste bra alternativ. Tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 36. Vit pil

  Vad bör man investera dessa pengar istället? Har en förenklad version av globala barnportföljen just nu med 70 % i Länsförsäkringar global indexnära och 10 % vardera i Länsförsäkringar tillväxtmarknad indexnära, spiltan aktiefond investmentbolag och Spiltan räntefond Sverige. Bör man även avvakta inköp i Spiltan aktiefond investmentbolag?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emelie
 37. Vit pil

  Idag var jag i kontakt med premiepensionsfonden och förstod då att det i praktiken är omöjligt att byta fonder eller ändra fördelning på PPM så fort man har minsta andel av de stoppade fonderna från Spiltan i portföljen. Då jag la uppdraget för ny fördelning i söndags stod det att köp är stoppat men försäljning är möjligt. Det är det inte längre. Vilket betyder att ingen som helst ändring går att göra av min portfölj även om jag skulle ha en aldrig så liten procent av Spiltan Räntefond Sverige eller Spiltan Högräntefond. Är detta tillåtet.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rutger
  1. Vit pil

   Ja, det här fått helt stora spridningseffekter. Jag har pratat med flera jurister under dagen och det är väldigt oklart om man får göra så här eller inte. Vissa säger ”ja”, det går att göra och andra säger att ”nej”, det går inte att göra. Till syvende och sist är det här en fråga som kommer att behöva avgöras av Finansinspektionen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Jag tycker det är helt galet om det här är tillåtet. Det får ju konsekvenser för jättemånga sparare som är inlåsta mot sin vilja. Läste precis angående PPM i denna artikel som uppger attt över 26000 premiepensionskonton är låsta mitt under börsturbulensen pga Spiltan.

   https://www.privataaffarer.se/over-26-000-premiepensionskonton-lasta-mitt-under-borsturbulensen/

   Katastrof tycker jag som själv är drabbad av inlåsningen pga att Lysa också har senarelagt handel i en av sina fonder pga detta.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Sophie W
 38. Vit pil

  Hörde att ”markets makers” dvs de vilka skall garantera marknaden i nuläget inte ställer några kurser. Det behövs definitvt en översyn av hur marknaden fungerar. Detta är något för FI.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
  1. Vit pil

   Ja, det stämmer i vissa fall. Men utifrån det jag har hört från folk i branschen är att tillgångarna som Spiltan har GÅR att sälja, de går bara inte att sälja till det priset som Spiltan som önskar. Flera källor säger att AP-fonder kan utan problem köpa stora delar av innehavet om de får en lämplig rabatt. Rabatten är dock inget som Spiltan vill ge dem, alltså sitter vi där vi sitter.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Inte bara Spiltan. Jag som andelsägare vill heller inte ge dem denna ”rabatt”.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Defensiv
   2. Vit pil

    Vad man definitivt INTE skall göra nu, om man inte är tvingad, är att sälja. Gäller alla tillgångar. Nu skall man köpa selektivt. Herregud, vad panik kan ställa till med!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Defensiv
  2. Vit pil

   Jag håller helt och hållet med dig att nu inte är ett tillfälle att sälja för att marknaden har gått ner.

   Däremot är jag inte okej att någon ändrar spelreglerna under spelets gång och upplever sig ta bättre beslut än jag själv. Om vi är ett antal personer som vill ut – för att t.ex. placera om till mer riskfyllda tillgångar – och är beredda att ta en förlust på ett par procent så måste det få vara vårt beslut eftersom det är ”vår” förlust.

   För mig är det varken en panik-fråga som det är en brist på förtroende-fråga som också kommer till följd av brist på kommunikation, olika besked och otydlighet. Jag är fortsatt inte orolig för mina pengar. Det kan mycket väl visa sig att de har helt rätt, men det är två helt olika problem som vi pratar om.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 39. Vit pil

  Spararna blir rädda när dom gör så här och tror att deras pengar är borta.
  Tycker dom sköter detta väldigt konstigt, jag fattar inte vad som händer.
  Jag är orolig har mycket pengar där.
  Vad säger finansinspektionen om detta?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Rickard
  1. Vit pil

   Inga pengar är ”borta” när obligation förfaller så får man alltid nominellt belopp. Om man köpt en obligation för 100 kr så får du alltid 100 kr vid förfallodag, Problemet är om räntan stiger, så sjunker värdet på obligationer vilka utgivits med en lägre ränta. Säljer man inte så har inget kapital förlorats. Spiltan stänger nu då ”säljkurserna” är orimliga, det finns ingen som köper utom till ”skambud”. Därför skall vi nog vara tacksamma mot Spiltan vad det gäller värden. Problemet är att de salufört sina obligationer som likvida i menigen att de kan säljas när som helst till en rättvis värdering. Vad som blivit uppenbart är att svensk marknad för företagsobligationer inte fungerar. Har själv mycket pengar i företagsobligationer, också orolig. Men tycker Spiltan gjort rätt bedömning att inte sälja. Skulle vara mer bekymrad om de öppnade och sålde orimligt billigt i denna panik.

   Med detta sagt är lärdomen att likviditeten i Svenska företagsobligationer inte är fungerande dvs det finns inte en fungerande marknad.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Defensiv
   1. Vit pil

    Det är ingen som med ett ord berört vad som verkar vara elefanten i rummet. Visst, man kan vänta ut ränte- och åter-betalningar. Men. Vi verkar vara i en helt ny situation just nu. Jag säger bara: Corona. Den ekonomiska aktiviteten i Sverige går ner mycket kraftigt. Vissa bolag har bara kostnader och inga intäkter. Hur länge kan detta hålla på innan bolagens förmåga att infria sina skulder avtar?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    asanesse
 40. Vit pil

  USA är antagligen den mest effektiva marknaden i världen, Sverige är för litet. Det gäller alla tillgångsslag, enligt min uppfattning. Här får vi göra det det bästa vi kan, som exempelvis vad det gäller företagsobligationer. Tyvärr har vi valutarisken mot USA, annars vore det så enkelt.

  P.S vilken inte varit en risk de senaste åren utan en fördel USA med den svaga kronan😉

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 41. Vit pil

  Min uppfattning är att valuta och räntemarknaden är betydligt mer komplicerade än aktiemarknaden. Eftersom Riksbankerna ”dödat” sparkontot så behöver vi nu duktiga förvaltare till vår hjälp. I min bok är Lars Lönnkvist fortfarande ”good for the money”😉

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 42. Vit pil

  I USA stänger man börsen vid stora rörelser för att ge lite andrum. Kortsiktigt är Spiltans stängning inte positivt. MEN, efter att tänkt efter, så föredrar jag att de försöker bevara värdena. Personligen var jag inte medveten om likviditetsrisken i företagsobligationer, men har förståelse för hur Spiltan agerar.
  Om funktionen i portföljen är att stabilisera, givet att Spiltan kommer ut med lägre värdeminskning, så är vi kanske inte så illa ute trots allt.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 43. Vit pil

  Jag har inte längre förtroende för Spiltan. Jag har Lysa och sitter inlåst där i deras breda räntefond. Jag omfördelade förra helgen med en ökning av aktiedelen, men fick ett meddelande av Lysa i tisdags om senareläggning pga Spiltans problem. Jag har förlorat tiotusentals kronor på börsuppgången den här veckan pga inlåsningen. Hur kan Spiltan gå ut och meddela att de flesta inte vill sälja? Hur vet de det? Nej, mitt förtroende har de inte längre.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sophie W
  1. Vit pil

   Jag håller med dig till fullo. Det är helt värdelöst. Frågan jag håller på att försöka utröna är om de har lagligt stöd för det. Lite olika källor anger olika saker. Men det har ju ganska snabbt utvecklats till en massiv förtroendekris som jag inte upplever att Spiltan hanterar särskilt väl.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 44. Vit pil

  ”Från och med igår avråder jag således från allt nysparande i någon av Spiltans fonder, då det för mig är en förtroendekris mer än något annat.”

  Inkluderar detta även Spiltans aktiefonder? Som fortfarande går att handla med.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
  1. Vit pil

   Ja, jag tycker det. De hanterar ju det här extremt dåligt utifrån ett kommunikations och förtroendeperspektiv. För mig är det också en faktor att ta hänsyn till. Jag vill liksom inte ha någon överförmyndare som fattar beslut åt mig – som att jag inte vill sälja. Det vill jag ju visst och många med mig. Det är ju bara att kolla kommentarerna.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hej Jan,

    Först och främst vill jag säga att jag håller med om att hanteringen är illa från Spiltans sida, men jag funderar på vad du menar med att ” du vill sälja” ?

    Du har med den i samtliga modellportföljer och det är buy and hold med ombalansering 1-2 ggr om året som gäller som strategi hela vägen in i kaklet, oavsett vad som händer på marknaden.

    Är då tanken att du skall byta till en annan kort räntefond eller ett helt annat tillgångsslag där du i så fall frångår din grundstrategi i alla modellportföljer ?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Håkan
  2. Vit pil

   För mig är det här inte en tillgångsstrategisk fråga så mycket som det är en förtroende fråga. Det kommer med väldigt stor sannolikhet bli två typer av förändringar:

   1. Uppdelningar i fler fonder per tilltångstyp/klass så att ingen fond ligger på mer än max 5 – 10 % av innehållet i portföljen.
   2. Byta ut Spiltans Räntefonder mot någon annan leverantörs räntefonder av samma slag

   Så inget strategibyte, bara leverantörsbyte.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 45. Vit pil

  Jag är verkligen ingen expert på räntefonder, och hur avkastning/värdering sätts är för mig som att läsa ett främmande språk. Men jag fastnade lite på den här biten:

  ”Det är inte deras uppgift att fatta beslut åt mig som sparare. Om jag vill ta ut mina pengar till -10 % förlust så är det mitt beslut och mitt eget ansvar. /../ En liknelse i det här scenariot skulle vara en aktiefond skulle hindra sina sparare att ta ut pengar från fonden för att aktier just nu är nere och det är en bättre strategi att sitta still i båten.”

  Är det verkligen ett jämförbar scenario? Om en räntefond måste sälja av räntepapper till underpris så drabbar det väl värdet på hela fonden, och då även de som inte är intresserade av att sälja? Att istället sälja av innehav i en aktiefond till ett upplevt underpris är väl inget som drabbar övriga sparare på samma sätt.

  Med reservation för att jag inte har förstått ett skvatt, så tycker jag nog att Spiltan är mindre klandervärda än vad många gör gällande. Deras kommunikation där emot är en annan historia …

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Winky
  1. Vit pil

   Jag har försökt få lagrummet bekräftat men åsikterna av tolkningen går isär. Enligt lag har fondbolaget rätt att göra så som de gör om det riskerar att andelsägare behandlas olika. MEN det konstiga är att INGET annat fondbolag gör i dagsläget den tolkningen. Jag upplever det som att Spiltan tolkar hela situationen som att ”de vet bättre”, ”andra är dumma”, ”marknaden har fel”. Min upplevelse är ju att det är inte ett fondbolags uppgift. De ska poola pengar och effektuera order – oavsett priset på marknaden – sedan är det upp till mig om jag vill köpa eller sälja. Det ska de inte ha en åsikt om.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 46. Vit pil

  Jag har precis uppdaterat artikeln ovan med 09:22 om mina tankar i dagsläget.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Låter som socialistiska förklaringar. Alla skall ha det lika dåligt..

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Willy
   1. Vit pil

    att tänja på eller runda reglerna för att gynna sig själv låter snarare som typisk kapitalism…

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    ABC
 47. Vit pil

  Hej,

  Ser du samma risk med att tex endast ha en global indexfond, tex LF global?

  /Gustav

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gustav
  1. Vit pil

   Hej Gustav!

   Nej, det skulle jag inte säga att det finns samma risk där.

   Visst i teorin så skulle väll all likviditet i aktiemarknaden också försvinna så att samma sak kan hända att fondbolagen inte kan sälja till ett rimligt värde, men att börsen är ned 30% och likviditeten är fortsatt hög för att det alltid finns traders och robothandel som ger likviditet i marknaden.
   Vi får tacka dessa som håller uppe handeln och ger oss alla möjlighet att köpa och sälja på marknaden i dessa tider.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 48. Vit pil

  Hej,

  Ser du samma risk med att tex endast ha en indexfond tex LF global?

  /Gustav

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gustav
 49. Vit pil

  Realtid.se har skrivit en intressant artikel att riksbanken ska börja köpa företagscertifikat med start den 2:e april. Kan Spiltan räddas av riksbanken måntro?

  Se länk nedan:
  https://www.realtid.se/riksbanken-forbereder-kop-av-foretagscertifikat

  Jag som sparar i Lysa kommer definitivt skicka ett mail till dem och be dem verkligen se över om fonden är ett alternativ i deras Lysa räntefond.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Marcus
 50. Vit pil

  Spiltan har nu gått ut med en uppdatera nyhet på sin hemsida som man kan hitta här:

  Där de har publicerat en komplett innehavslista:

  Vid första anblick ser den listan bra ut och egentligen inget som jag tycker sticker ut. En väldiversifierad portfölj. Givet att den stämmer överens med verkligheten så vidhåller jag tidigare kommentar om att ”alla pengar är inte borta”.

  Men, däremot upplever jag inte att det är hållbart att Spiltan har den hållningen de har, särskilt när alla andra fondbolag har öppnat för handel. För mig börjar det här bli mer av en förtroendekris än en marknadspris. Vilket märks på att jag känner behov att skriva ”givet att det stämmer med verkligheten”.

  Än så länge försöker jag också hålla huvudet kallt, men det känns som att de har mycket att bevisa och jag tycker inte att man ska ha något nysparande i fonden, i alla fall inte under tiden de har stängt. Om de ska plockas bort helt från portföljerna har jag inte bestämt mig för än. Det beror på de kommande dagarnas utveckling.

  Återkommer så fort jag vet något mer.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Du tycker att den ser bra ut och är väldiversifierad, really? RNB, Euroflorist, Ilja Batljan Invest, Scandic, Pandox och en massa fastighetsbolag kanske inte känns super i det här läget… och det kanske inte heller är något en riskklass 1 fond ska äga – eller vad säger du?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Linus
   1. Vit pil

    Nu blev det svårt för en nybörjare som mig att hänga med. Varför skulle de vara riskabelt att ha euroflorist nu? Begravningsblommor säljs väll mer om människor dör. Med bud mer om man avråds från att resa och inte kan gå på begravningar.
    Eller mindre extremt så borde människor vilja skicka krya på dig/ tråkigt att du måste vara isolerad hemma presenter när man ej kan hälsa på äldre släktingar.
    Lite orolig för att den här komentaren låter okänslig. Jag hoppas såklart att ingen mer dör.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Fredrika
  2. Vit pil

   Hej Jan,
   Tack för att allt jobb du lägger ner med att finna fram svar.

   Kommer du även komma med ett förslag till vad man ska göra med räntetrippel och RT-portföljen?

   Jag (och många andra?) sitter med räntetrippel;
   IKC Avkastningsfond, Spiltan Högräntefond, Spiltan Räntefond Sverige.

   Samt RikaTillsammans-portföljen där man har 20% i Spiltan Räntefond Sverige.

   Ha det fint

   0
   Gravatar ikon för användaren
   William
  3. Vit pil

   @Fredrika För att deras obligationer mer liknar så kallade skräpobligationer som har betydligt högre risk än de obligationer en fond med riskklass 1 borde äga. Jämför med andra liknande fonder som den här – https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/2026/swedbank-robur-rantefond-kort – och den här – https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/2802/amf-rantefond-kort – så ser du att de inte äger en massa riskabla företagsobligationer. Spiltan liknar själva sin fond vid ett bankkonto, men jag skulle snarare säga att den är mer som en high yield-fond.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Linus
  4. Vit pil

   Jag tycker listan på bolag ser överlag ganska bra ut, det lugnar mig. ”Skräpbolagen” är ju faktiskt väldigt små innehav. Med det sagt så kan jag ändå tycka att några av de bolagen som ligger i Räntefond Sverige endast borde finnas i Högräntefonden.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   A
 51. Vit pil

  Vill bara kort meddela att jag (och många med mig) är på bollen kring Spiltan. Jag hade senaste möte med marknadschefen Niklas Larsson hos dem imorse. Så fort jag har något mer klokt som jag kan säga eller dela med mig så kan jag göra det.

  Jag tror än så länge fortfarande inte att det är något fuffens som det börjar gå rykten om på nätet. Min spekulation är att det handlar om ett klassiskt psykologiskt ”fokus på optimering olika parametrar”-problem och liten förståelse för andra sidan. Min upplevelse är att de fortfarande behandlar det som ett marknadsproblem och har inte insett att krisen har spillt över till ett förtroende-problem.

  Återkommer som sagt med mer info så fort jag har det.

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 52. Vit pil

  Om jag säljer mina fonder i Spiltan Räntefonder som jag har i PPM kommer jag då få det värde som jag just nu ser på PPM’s hemsida?

  Det verkar ju som om man kan sälja fondandelar i Spiltan, men inte köpa.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Janne
  1. Vit pil

   Jag vet tyvärr inte. Kolla gärna med Pensionsmyndigheten. Jag hoppas ju på en lösning inom kort.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 53. Vit pil

  Så för månadssparandet ska man peka om spiltan till bankkontot så länge tills vi vet vad som händer? 🤔

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 54. Vit pil

  Vad finns det för vettiga alternativ till spiltan om man vill ha en räntefond?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   För närvarande tror jag att det är bankkonto med insättningsgaranti. När det har lugnat ner sig så får man sätta sig ned, göra en post-mortem-analys, men just nu tror jag att det är svårt att göra det.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 55. Vit pil

  Där kom nyheten från LYSA om att de också pausar / senarelägger handeln i LYSA Räntor på grund av situationen på den svenska företagsobligationsmarknaden.

  Berör inte kunder som har valt det hållbara alternativet. En hint för oss alla kanske. 🤔😉

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 56. Vit pil

  Idag går Avanza ut och pausar handeln i Avanza Auto 1 och Avanza 50. Förmodligen en tidsfråga innan Avanza Auto 2 och Avanza Auto 3 råkar ut för samma sak då de också innehåller Spiltan Räntefond Sverige. Fundler är i samma situation och flera andra blandfonder.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 57. Vit pil

  https://www.realtid.se/alla-vantar-pa-riksbanken

  Baserat på svaren i den här artikeln, kan man vänta sig en liten rekyl på NAV-kursen precis när fonden öppnar igen?

  ”Det vi försöker förmedla till våra kunder är att oron kring att pengarna är borta inte stämmer. Värdet i obligationerna finns kvar även om NAV-kursen inte just nu visar detta. Prisutvecklingen motsvarar inte den utveckling företagen i fråga har haft de senaste två veckorna utan beror på den likviditetsbrist och panik som råder på marknaderna just nu, säger Erik Brändström.”

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Olof
 58. Vit pil

  Snälla, kan ni inte skriva datum överst på blogginläggen!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Monica Bergfelt
  1. Vit pil

   Det står till höger om du använder dator och längst ned i artikeln om du kör mobil. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 59. Vit pil

  Någon rekommendation kring vad man ska göra med månadsparandet om man har följt finns tips för sparande j10+ år?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sami
 60. Vit pil

  Sorry men den här fonder har alltid varit en scam. Falsk marknadsföring. Hur kommer det sig att denna ”riskfria korta räntefonden” har haft så oerhört mycket bättre än alla andra fonder av denna typ? För att det är helt enkelt ingen sån fond! De som bestämde att denna företagsobligationsfond ska ha en etta i risk är troligtvis kriminella.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Arnold
  1. Vit pil

   Öh… Nej.

   Risken beräknas matematiskt, det kan vem som helst verifiera enligt definitionen på KIID-skalan.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 61. Vit pil

  Kommenterar enbart för att få uppdateringar om kommande kommentarer. Hittar ingen annan funktion för det.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Malin
 62. Vit pil

  Visst är det så att du pratade med någon sakkunnig om just fonder som typ Spiltan Räntefond Sverige för ett tag sedan Jan? Minns att du hade ett inlägg om detta där du sa att utifrån kunskapen denna person bidrog med så rekommenderade du bankkonto istället för kort räntefond.

  Minns att den sakkunnige du hänvisade till sa att Spiltan Räntefond inte är så säker som den ger sken av och att det skulle kunna bli ”trångt i dörren” vid en rejäl kris. Känns som att det är just vad vi ser.

  Hur som, jag bytte till att ha räntedelen på vanligt sparkonto efter din rekommendation. Känns ju bra just nu.

  Hoppas det löser sig snabbt och smidigt för alla andra sparare där ute.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 63. Vit pil

  ”Det kan bli så att vi tillfälligt måste stänga Lysas Räntefond längre fram, exempelvis om fler fonder stänger”, säger Patrik Adamsson. Från Dagens Industri idag.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Linus
  1. Vit pil

   Patrik (eller egentligen Noak Garberg, Marknadschef Lysa) säger även att det fortfarande går att göra uttag, dvs än har de inte tagit beslutet att stänga. Lysas räntedel är ju spridd i många korgar varav Spiltan bara utgör ca 17 %. Det visar igen hur svårt det är för oss småsparare att faktiskt göra Lysa:s jobb billigare och bättre via Avanza, Nordnet. Ifall jag hade kört ex Rika Tillsammans portföljen där så hade den korta räntedelen varit låst nu. Istället så har jag fått ytterligare riskspridning och diversifiering via Lysa, så på det hela taget ser jag detta som ett plus för dem.

   En annan lärdom är såklart att aldrig se räntefonder som ”säkra” pengar och vikten av att titta på likviditetsrisker…

   Se https://blogg.lysa.se/aktuell-information-gallande-spiltan-rantefond-sverige/ för senaste updateringarna från Lysa.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Niklas J
 64. Vit pil

  Hej !
  Är inte så insatt i detta ämne men kan någon förklara för mig vad detta innebär för mig när jag har spiltan räntefond Sverige i mina ppm fonder ?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas
  1. Vit pil

   Att du i nuläget inte kan flytta dina PPM-pengar från den fonden; pengarna är låsta.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Linus
 65. Vit pil

  Jag har själv inte någon räntefond i någon av mina portföljer, jag tänker:

  Spiltan Räntefond Sverige: Låg risk och förväntar mig att den ska gå break-even efter inflation i dagens räntemiljö (cirka 2% per år).

  Guld: Lägre risk och förväntas gå break-even efter inflation oavsett räntemiljö.

  Jag tycker valet är enkelt :)

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Simon
  1. Vit pil

   Jag håller med dig till stor del här. Tror det var Eric Strand som kallade relation mellan guld och räntefonder på följande sätt:

   Bonds: return free risk vs Stocks: risk free return.

   Jag har dock valt att inte lägga alla äggen i guldkorgen heller då guldet svänger mer mot svenska kronor än räntefonder, så min ”krockkudde” ligger ca 50:50 mellan de två. Men det känns allt svårare att motivera räntedelen då vi ser problem som detta med spiltan och de enorma stimulanser som nu lanseras för att rädda ekonomin. Alla prissätter in död inflation men som Jan skriver: ”Assumptions are the mother of all fuck ups”

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Niklas J
 66. Vit pil

  Hej! Jag har ett månadssparande på Avanza Global 60% Spiltan Räntefond 40%, hur ska jag se på mitt kommande månadssparande nu?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Maria
   1. Vit pil

    Tack! Har kikat igenom artikeln. Kan jag under tiden omfördela mitt månadssparande på 60/40 till tex 90% Avanza global och 10% guld för att sedan när Spiltan öppnar igen omfördela till 50% avanza global, 40 % Spiltan, 10% guld?

    Rekommenderar ni någon specifik guldfond?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Maria Grevsjö
   2. Vit pil

    Tack! Har läst igenom. Eftersom det inte går att köpa Spiltan just nu och jag vill fortsätta mitt månadssparande: kan jag omfördela min 60/40 till ex: 90% avanza global och 10% guld. För att sen när Spiltan öppnar för handel igen köpa: 50% avanza, 10% guld och 40% spiltan?

    Vilken guld-fond rekommenderar ni?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Maria Grevsjö
 67. Vit pil

  Vad händer med pågående månadssparande där dessa stoppade fonder ingår? Läggs ordern på hög tills fonden öppnar och bör man i sådana fall blåsa av de ordrarna för nu?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  RB
  1. Vit pil

   Svårt att säga då läget är väldigt rörligt. Jag har i alla fall inte gjort några ändringar just nu. Jag skulle nog också varit försiktig med att göra uttag då ofta överreaktioner sker när handeln öppnar.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 68. Vit pil

  Har man mycket pengar skall man köpa bostadsfastigheter i tillväxtstäder. Titta bara på min husgud Fredrik Lundberg.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Stig af Bussen
  1. Vit pil

   Absolut, men inte i nuläget.
   Börsen rasar, samtliga industrier går ner och folk varslas i stor skala. Bostadspriserna kommer att följa. Det är mer rätt att vänta med köp av bostad.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Kristian Karolak
 69. Vit pil

  Inget sparande är riskfritt; varken räntefonder, aktier, guld, fastigheter eller kontanter. En högre risk, såsom t.ex. aktier kan med tiden ge högre avkastning.
  Idag har vi en exceptionell situation på kreditmarknaden där ingen ens vill köpa säkra korta räntepapper som t.ex. Spiltans räntefond investerat i.
  Statistiskt borde Spiltans räntefond ge betydligt högre avkastning under en 10 års period än banksparande. Under normala omständigheter borde räntefonden hindra kapitalet att urholkas av inflationen. Att aktieindex sjunker nedåt 30-40% bör man vara förberedd på – att samtidigt räntemarknaden sjunker som idag, det visar vårt ovanliga läge idag.
  Kontanter eller banksparande har lägre risk – dock inte riskfritt- än t.ex. Spiltans räntefond.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Carl
  1. Vit pil

   Håller helt och hållet med. Jag tror att man verkligen måste se att det finns en underliggande tillgång med säkerheter. Det finns så många strategier för Spiltan att komma ur situationen som är lätta att missa om man inte förstår räntefonder eller har panik:

   1. Spiltan kan vänta ut förfall av lånen och inom 12 månader har halva fonden helt i kontanter
   2. Om företagen skulle gå i konkurs så har man säkerheter och är prioriterade i konkurs
   3. Riksbanken har sagt att de kommer att stötta upp företagsobligationsmarknaden
   4. etc.

   Det finns många vägar ut och bankkonto är dessutom en sämre juridisk konstruktion än bankkonto. Så nej, bankkonto kan kännas attraktivt just nu, men i längden är det inte ett superbra alternativ. Det står jag än så länge fast vid.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Spiltan har inga säkerheter, man har företagscertifikat, seniora osäkrade obligationer och juniora obligationer. Dessa är inte prioriterade i en konkurs.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    TEGE
   2. Vit pil

    Är du helt säker på det här?

    Spiltan har inga säkerheter

    Jag frågade Niklas Larsson på Spiltan uttryckligen:

    Ni har väl säkerheter och kovenanter på obligationerna?

    och fick svaret:

    Ja, det stämmer

    Jag har det skriftligt.

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 70. Vit pil

  Om nu Spiltan öppnar upp igen snart, ska man dumpa sina räntefonder då tillsvidare och ha det som cash i stället? Kör Rikatillsammansportföljen så en hel del pengar i räntefonder sitter fast där just nu.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johnny
  1. Vit pil

   Jag vet lika lite som någon annan, men jag lägger inga order just nu. Det är sällan klokt i ett läge då marknaden är irrationell och överreagerar. Särskilt när man inte vet hur det slår. Om jag skulle ut så skulle jag nog gjort det 1-2 dagar efter att handeln påbörjats. Sedan bör ju sparhorisonten vara längre än 12 månader även i en korträntefond. Jag brukar ju tjata om att pengar på mindre än 12 månaders sikt ska ju redan ligga på ett bankkonto. Därav inget behov att göra panikgrejer.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Min plan var mest att kunna balansera om, samt kunna sälja av en del för återinvestering i aktier. Alternativet är ju att sälja av räntefonderna i rikatillsammansportföljen och trycka in det i guld.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Johnny
 71. Vit pil

  Vart bör man enl dig hålla sitt trygga sparande. Samtliga räntrfonder och obligationer är. Helt värdelösa och jag börjar känna en oro för snarare inflation än deflation om dessa stödpaket fortsätter som de gör.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Kristian Karolak
  1. Vit pil

   Inflation är en fiende mot sparade pengar men ökad konsumtions vän. Ekonomisk tillväxt riskerar att bromsas utan inflation. Alla sparar till imorn om det jag köper blir billigare då så stannar tillväxten. Det är en del av spelet.. räntefonder utan risk har ingen avkastning. Har man haft spiltan kortränta så har man skyddat mot i första hand inflationen. Till detta kommer en viss risk. Liten men inte obefintlig.

   Detta som händer nu är en del av risken. Värt det? Ja det får man avgöra själv. Priset? I kr o ören vet vi inte fören längre fram. Så innan man utrycker sig i hur dålig en situation är på sikt bör man kanske vänta till allt är färdigt…

   Tycker alla som köper en fond ska läsa faktabladet innan man trycker på köp isf att ifrågasätta den som berättat vilka alternativ man kan välja på..

   Pengar man ska ha om en månad ska man ha på bankkonto eller i byrålådan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   JE
  2. Vit pil

   Det finns inte ett enda tryggt sparande. Många olika tillgångar kan skydda mot inflation, men ingen funkar varje gång.
   Vill man ha största möjliga trygghet utan att inflationen äter upp kapitalet får man ha bred diversifiering med aktier, räntor av olika längd (inkl cash), och reala tillgångar (tex fastigheter, guld och kanske andra råvaror).

   Bland räntorna kan man i inkludera realräntor, men de har på senare tid gett negativ avkastning pga ränteläget.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   ML
  3. Vit pil

   Jag skulle invända mot påståendet:

   Samtliga räntrfonder och obligationer är helt värdelösa

   fonderna är INTE värdelösa. De går bara inte prissätta. En räntefond som Spiltan Räntefond Sverige äger ju lån som företagen har lovat betala. Företagen kommer att få stöd, räntefonderna kommer få stöd av riksbanken och fonderna har säkerheter i företagen som gäller även om de skulle gå i konkurs. Volvo har ju t.ex. maskiner, Klarna har kundintäkter även idagsläget och så vidare.

   Visst är det sugigt att likviditeten inte finns där och att våra pengar är låsta, men de är ju inte värdelösa.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 72. Vit pil

  För mig som månadssparar några tusenlappar i tre hinkar: motsvarande försiktiga-, nybörjar och passiva portföljen, bör man köra på som vanligt eller bör man justera om och inte sätta in mer i Spiltan Högränte och Räntefond Sverige och Cicero Avkastningsfond, som står för typ 30% tillsammans av totala månadssparet in i dessa portföljer. Om det senare, vad föreslår ni för alternativ för dessa tre fonder?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Du kan inte sätta in pengar i dessa nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik
 73. Vit pil

  Hej Jan och alla andra.

  Vad innebär detta i praktiken för oss? Jag har försökt läsa i kommentarsfältet nedan och läst det du skrivit. Jag har även läst en del artiklar runt ämnet men får inte riktigt ihop pusselbitarna.

  Att pengarna är låsta och att vi varken kan köpa eller sälja i fonderna förstår jag. Vilket påverkar en eventuell ombalansering. Har man däremot likvida medel går det ju utmärkt att göra en ombalansering med dessa (om så önskas).

  Det jag inte förstår är vad risken med att stänga en fond för köp/sälj innebär för oss som sparar i denna ”trygga fond”? För tillslut lär de väl öppna igen, även om de dröjer 3 dagar, 3 månader eller 3 år.

  Jag ser att du skriver ovan att det inte betyder att vi förlorat alla våra pengar men vad innebär de då? Förutom att vi inte kan röra pengarna. Är man långsiktig (vilket du och alla jämt tjatar om) så ser jag däremot inga direkta konsekvenser förutom att en eventuell ombalansering uteblir, eftersom pengarna är låsta. Eller är det så att risken är stor att när fonden väl öppnar igen, att vi då förlorat stora delar av kapitalet?

  Jag förstår att jag säkert missat något här.

  Hoppas du/ni kan göra mig klokare.

  Tack på förhand.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Hampus
  1. Vit pil

   Jag upplever att du har förstått helt rätt. På sikt så innebär det i princip ingenting – givet att de underliggande bolagen inte går i konkurs eller ställer in sina betalningar.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 74. Vit pil

  att tro att räntan på något sätt kan va bra investering är horribelt ..särskilt när man befinner sig i ett noll ränteläge .. för att inte ta den hyper inflationen som kommer smygande .. det enda råd man kan ge är lämna skutan innan den sjunker..
  ta och studera den regering som sitter finns det något man gör för att inte hissa skatterna har Miljöpartiet framfört något som inte fått offentliga utgifter att skena
  den enda möjlighet som finns är att gömma era sparslantar så dom inte syns om sossarna ser pengar så försöker dom också stjäla dom . den möjlighet som finns är att gå tillbaka till skatte paradiset och och dölja sig där så länge man har en sossialistisk stat som enbart intresserar sig för att konstruera tillgångar då är det dags att lämna

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  den fete
  1. Vit pil

   Man kan inte strypa den hand som föder en. Det borde även en sosse regering inse. Utan fungerande näringsliv blir det inga skatter in till staten. Då blir alla förlorare.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Putte
 75. Vit pil

  Tråkigt när saker inte fungerar som man planerat. Väljer själv att se allt som händer som lärdom och justering/anpassning för strategien i framtiden. Tycker fortfarande att korta räntorna fungerar som tänkt i stort. Ombalancering är problematisk just nu så för framtiden kommer jag dela upp räntedelen med kontanter just för att alltid ha möjlighet till ombalancering vid kris. Tänker inte kasta ut korta räntor helt dock…

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  JE
 76. Vit pil

  Tumregeln var 10% aktiefonder per år kvar till uttag..
  Hur ska då pensionären få ut sin pension och betala räkningar när större delen av fondförsäkringen kanske består av låsta räntefonder?
  Är det bättre att flytta allt till traditionell försäkring inför pension eller blir det samma problem där?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan
  1. Vit pil

   Kör man enligt Jans upplägg med fyra hinkar har man säkrat sin försörjning 1 år framåt med bufferthinken. Ett års utgifter inkl garanterade inkomster som tex den garanterade pensionen. Det borde således vara ett år kvar till man har slut på pengar och lånen i korta räntefonder har betalats tillbaka vid det laget…

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   JE
 77. Vit pil

  Hej
  Hur jag ser på trender obs inte tillförlitliga
  Corona virus styr marknader samt Q 1 och Q 2
  jag följer marknaden dagligen när det gäller Aktier är inte lika säker på Räntor
  ex om dag 1 slutar högre på kvällen än den började på morgonen finns ett köptryck
  dag 2 slutar lägre än den började på morgon finns ett säljtryck
  Jag har använt mig av detta system i 46 år det funkar för det mesta
  VH LASSE

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Lars Håkansson
  1. Vit pil

   Ja. Om jag ska killgissa så blir q1 katastrof, q2 lika illa eller värre och q3 kommer bli bra på grund av jämförelse med q1 och q2.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag tror lika på Q 1 och Q 2 Q 3 beror på hur mycket vinsterna
    försämras pe talen är jättelåga på dagens vinst men blir troligen
    mycket högre Q 3 Hoppas viruset snart är över så man kan se framåt
    Ha en bra dag
    VH LASSE

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Lars Håkansson
 78. Vit pil

  Som någon skrev tidigare. Vad kan vi göra som community?

  Problemet är likviditeten. Hur löser man den, ställer allt hopp till RB och sitter själv och rullar tummarna?

  Jag har i alla fall ställt om 100 kr/månad och konto i mitt och barnens sparande till olika stoppade företagsobligationer. Det är så lite att det varken gör till eller från för mig. Var och en gör så klart sin egen bedömning av det.

  Går de back så gör de det. All avkastning kan inte mätas i kronor på mitt konto, förhoppningsvis gör de något gott ändå. Kan inte företagen låna kommer detta inte bli vackert.

  Vad gör du?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  BND
 79. Vit pil

  Har spiltan ränte sve i min premiepension! Får jag ut dem?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  inger cardell
 80. Vit pil

  Här får alla som bara tycker att man ska ha en räntefond och en indexfond. ”Varför krångla till det?”. Jag har 8 olika räntefonder, av flera olika typer och i tre olika valutor. Utöver det ligger en tredjedel av ”räntedelen” av portföljen kontant på räntebärande konto i två olika banker.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
 81. Vit pil

  Är det bättre att ha sina räntor hos lysa? Eller är det för tidigt att svara på?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Vad jag har förstått har Lysa också problem och har stoppat uttagen ur sin räntedel då den utgörs av till betydande del av Spiltan Räntefond Sverige. Som jag har fattat det är de inget bättre alternativ.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Oscar F
 82. Vit pil

  Återigen ser vi det klassiska upprepas..en del folk får panik av tuebulensen som råder och frångår sina investeringsstrategier..
  Jag har följt din podd och blogg några år nu och jag är så förbannat glad att jag gjort det! för jag har under lång tid kunnat förbereda mig mentalt för en krash och attt se innhevaven sjunka, jag låter kanske konstig men jag blir nästan exalterad och glad i att det går ner, vill egentligen ha ännu större nedgångar, För det innebär att även jag kommer kunna vara med på en långsiktig uppgång och ökade kapitalvinster som tidigare generationer kunnat göra de sista 30-40 åren.

  Sitter lugnt i båten, låter innehaven i räntefonderna vara bara, det ordnar sig. Fortsätter månadsspara men passar på att lägga in lite mer istället stötvis nu när det dyker.
  På sikt kommer jag inte att ångra mig och om 15 år kommer jag kunna sitta i soffan med mina gröna siffror och ha facit på påståendet som många ställer sig just nu, -”det är annorlunda nu”
  – nä, det var inte annorlunda under cironakrisen heller!😄

  Tack för all kunskap jag fått av dig Jan
  💪👌

  10+
  Gravatar ikon för användaren
  Simon Sellgren
 83. Vit pil

  Hej!

  Sålde av så mkt jag kunde den 19:e mars. Även båda barnens alla sparpengar. Vad händer med detta? Går försäljningen igenom?

  Tack för bra info👍

  Med vänlig hälsning, Anders

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders Bylin
 84. Vit pil

  Ha en liten mängd (fysiska) kontakter, en buffert på sparkonto med insättningsgaranti utan uttagshinder (1% hos Avida just nu) samt om du har ett större kapital även sprida ut risken i andra valutor. Jag har ganska lite kontakt så nöjer mig med att parkera hos Revolut, annars kan man öppna valutakonto hos sin vanliga bank.

  T.ex. just nu ser vi dollarn gå upp mycket eftersom folk vill ha likviditet. Slutligen ska du också ha guld, men det har jag tjatat om tillräckligt nu. Don’t wanna sound like a broken record ;)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fotvårtan
 85. Vit pil

  Jag läser om Spiltan räntefond på Pensionsmyndigheten hemsida. Målgrupp: För sparare som vill ha en fond med extremt lågt risk…
  Spiltan räntefond utgör 85 procent av mitt innehav på PPM-kontot.
  Jag viktade om när Coronapaniken tilltog och har bromsat nedgången på kontot till 14 procent. Nu är innehavet i räntefonden med ”extremt låg risk” låst och jag förvägras att byta till AP7 räntefond och missar också möjligheten att gradvis vikta upp innehaven i tre rena aktiefonder.
  Förtroendekapitalet? Det är definitivt förbrukat!

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Göran Persson
  1. Vit pil

   Du får läsa igen om varför handeln stoppas. Man vet alltså inte om bolagen kan betala räntor, dvs pengar som bolagen är skyldiga dig så därför stoppas handeln. Enligt lag. Enligt så det ska vara. Andas och ta det lugnt.
   Inget sparande är riskfritt. Pengarna är kvar. Andas.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas
 86. Vit pil

  Tack Jan för att du finns i dessa tider!
  OBS, m.a.p dagens nyhet från Volvo; det är stor skillnad på varsel och permittering!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emil Wall
 87. Vit pil

  Någonstans halter logikken, herr Bolmeson.

  Du skriver: ”Lösningen blir att stänga fonden för handel tills dess att man kan få rätt pris på de utestående lån man har.

  Det kan ske på några olika sätt. Antingen genom att marknaden lugnar ner sig och vi är överens om att Företag B, t.ex. Nordea, SBAB eller Klarna, inte kommer att gå i konkurs och kunna betala sina räntor. Ett annat sätt är att staten går in och köper dessa lån från fonderna till rätt pris.”

  Om staten kan gå och sätta RÄTT PRIS på lånen, så går det tydligen att sätta rätt pris på lånen. Vilket magisk trollspö eller kristallkugle är det som staten har och som fonderna saknar?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bruun Andersen
  1. Vit pil

   Med risk att jag har fel, men jag tänker att 1) staten har obegränsat med pengar till ingen kostnad, 2) de har oändligt med tid och 3) de har ingen andelsägare som kommer att vilja ha pengar eller avkastning på pengarna. Till skillnad från aktier är det på sätt och vis mycket enklare att räkna ut ett rätt pris på en obligation.

   Säg att du lånar ut 100 kr till mig. Vi har kommit över ens om att jag ska betala dig 8 kr per år i ränta, 2 kr per kvartal och om 12 månader ska jag betala tillbaka hela hundralappen. Då är ju det totala värdet på lånet 108 kr. Det är de flesta överens om. I dagsläget så tror inte kompis A på att jag kan betala räntan på lånet på 8 kr och de tror dessutom att jag kommer att bli arbetslös vilket gör att jag inte kommer att kunna betala tillbaka de 100 kr överhuvudtaget. De erbjuder dig således ett skambud på 50 kr för hela lånet. Du tackar nej, för du tror ändå att jag kommer att kunna betala lånet och att sälja 108 kr för 50 kronor är en dum affär.

   Problemet är nu att du ska betala en utgift för barnen behöver glasögon för 45 kronor. Du sitter där med inga pengar, barnen vill ha 45 kronor och du har en 108 kr som är låsta och någon erbjuder dig 50 kr. Det är situationen som fonderna befinner sig i.

   I en sådan situation kan riksbanken gå in och säga: ”Vi fattar att du behöver pengar för att betala barnens glasögon, vi tycket det är viktigt att alla barn har glasögon och att människor litar på varandra. Därför köper vi lånet för 108 kr eftersom vi har tillräckligt med pengar och dessutom inte har några utgifter.”

   Återigen, väldigt förenklat men förhoppningsvis illustrativt. 👍

   18+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Statens pengar kommer från mina skatteinbetalninger. Jag ser gärna att dessa pengar används till sjukvård, skolar och offentlig transport. Det är den avkastning jag förväntar på mina skattepengar. Jag förväntar inte att de skall användas till att hålla hånden under investerare och fondförvaltare som har get sig ut i risikable affärer.

    Det är konstigt hur kapitalister och fondförvaltare alltid blir socialister när krisen krasser.

    4+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bruun Andersen
  2. Vit pil

   Jag skulle säga att staten har ett visst egenintresse i den här typen av affär. Historiskt har dessutom staterna tjänat pengar på det här, så för skattebetalarna har det här sällan varit en dålig affär i Sverige.

   Läs t.ex. den här artikeln i Dagens Nyheter om Nordea:

   Statens 20-åriga Nordeaäventyr gav ett bra klirr i kassan. Utdelningar och försäljnings­intäkter har resulterat i ett samlat överskott på cirka 60 miljarder kronor, visar DN:s beräkningar.

   Finns även mer information t.ex. här. Upplever inte att vi som skattebetalare ska vara missnöjda för att staten går in med brygglån. Det tjänar alla på – ungefär som att skatteintäkterna går upp när skatterna sänks etc.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 88. Vit pil

  Sålde av Spiltan Räntefond i onsdags morse pga oro för just detta, handel ska ju ske samma dag. Men pengarna på kontot (3 dagar senare) så först på måndag, hoppas jag. Eller är de frysta nu?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gustaf
  1. Vit pil

   Från Spiltans hemsida: ”Detta innebär att Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond har en senarelagd handel per den 20 mars 2020 och tillsvidare. Order lagda efter bryttiden den 19 mars 2020 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen.”

   Så om du sålde i den 18:e, borde det ha gått igenom, om jag förstår det rätt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Veno
   1. Vit pil

    Läste detta själv också, men uppfattade det inte som helt tydligt. Sålde via Avanza och antar att det dröjer en dag innan de mottar ordern. Mailat Spiltan, annars får jag väll klarhet på måndag. Surt om de är låsta bara.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Gustaf
 89. Vit pil

  Sålde alla mina räntefonder när jag började märka att de svajade och nu i efterhand så kan jag se att det precis innan de började tokrasa. Behövde räntefondspengarna till att köpa aktiefonder på ”rea” så på vis var det bra att jag var ute tidigt i rean. Nu har man iaf lärt sig att räntefonder bara är nackdelar. De ger dålig avkastning när det är bra tider och tokrasar i dåliga tider. Förutom det stängs de ned så man kan ju liksom inte ens använda pengarna man har där till det man tänkt, nämligen ha som torrt krut. Inga mer räntefonder för min del på ett tag! Blir nog vanligt sparkonto istället.

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Joppa
  1. Vit pil

   Grattis till god tajming. Vet dock inte om jag håller med dig om att kontanter är en bra ersättning på lång sikt. Just nu, absolut. Men det är svårt att bygga en 10-årig portfölj med kontanter… 😥

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 90. Vit pil

  Vad ska man egentligen välja för sitt PPM och tjänstepensionen.

  Tycker det är lite för tidigt att börja vikta över till aktiefonder igen och undrar om någon har ett bra förslag i PPM samt tjänstepension i SPP?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Leif
  1. Vit pil

   Fram tills igår hade jag sagt korta räntefonder. Men det såg vi ju explodera i ansiktet på en idag. Helt ärligt så har jag ingen aning just nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    XACT Obligation kanske kan vara ett alternativ generellt? Inte just till PPM etc.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Oskar
  2. Vit pil

   SPP obligationsfond?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
  3. Vit pil

   SEB Likviditet är det säkraste jag hittat om du behöver korträntefond – finns på SPP och i PPM. Innehåller stats och kommun papper – inga företagsobligationer men visst den går ner lite varje månad. Priset för den nollränta som vi begåvats med men den bör vara tillgänglig när du vill investera.
   SPP Obligationsfond för långräntor borde vara ok på lite längre sikt.
   Själv traskar jag nu långsamt in i aktier – efter 30% nergång känns det ok att långsamt öka exponeringen.
   Lycka till!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   JFB
  4. Vit pil

   Om det är räntefond du vill ha i PPM så hade jag valt en annan korträntefond som inte har exponering mot företagsobligationer nu. T.ex AMF räntefond kort, Öhman kort ränta eller AP7 räntefond.

   Jag själv har förutom korträntefond AMundi volatility (som har gått upp dagar både när börsen gått upp och ner) har även Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv (som är lite som 4-hinksmodell i 1 o samma fond) och den fonden ligger på +0,69% i år.

   Funderar dock på att göra lite ändringar och har dessa 7 fonder/kategorier jag tittar på nu.
   1. Amundi Volatility (tror fortsatt på volalitet)
   2. Rysslandsfond (känsla av att oljepris kommer vända upp vilket kommer gynna)
   3. fastighetsfond (tycker fastigheter fått för står kursförändring)
   4. korträntefond utan företagsobl (säkra en del av kapitalet)
   5. guldfond (tror kommer stiga nu efter oroligheterna)
   6 Norgefond (delvis då norska kronan tappat kraftit mot svenska kronan med över 17% i år)
   7. Läkemedel/hälsovård (tror mycket pengar läggs här nu med hopp om coronavaccin vilket bör gynna sektorn och stigande priser)
   .
   Kommer inte kunna välja alla 7 då ppm har 5 som maxantal.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel Pettersson
 91. Vit pil

  Risken för stora förluster torde vara mycket låg. Oron tror jag kan ligga kring Klövern tex som risker problem med hyresgäster som in kan betala, Balder har hotellfastigheter och Intrum kan se värdet på köpta kreditstockar minska. Men i huvudsak kortsiktiga tekniska likviditetsproblem. Men en förlust på 10-15% av kapitalet skulle vara unikt och sätter verkligen fokus på fondens status som säker hamn

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pontus
  1. Vit pil

   Jag tror att det är viktigt att fundera på vad 10-15 % skulle innebära i praktiken. Det är ganska lätt att fundera på det som en aktiekurs som kan röra sig baserat på förväningar. Men eftersom en räntefond har alternativet att vänta ut till lånet förfaller och ta emot räntebetalningarna så innebär det 10 %-15 % förlust att 10 – 15 % av bolagen i fonden skulle ställa in sina betalningar och inte betala sina lån.

   Räntefonder fungerar ju dessutom som så att de har säkerheter / kovenanter vilket innebär att man som långivare har rätt att ta säkerheten i utbyte mot lånet. Ungefär som banken som har pantbrev och kan vräka en från boendet om man inte betalar ränta på sitt lån.

   Företagen som Spiltan Räntefond Kort lånar ut till är ju några av Sveriges absolut största och börsnoterade bolag. Jag tror att följdverkningarna skulle vara enorma på börsen också.

   Det spännande nu också blir att se hur Riksbanken t.ex. förhåller sig. För om bankerna inte lånar ut till företag och räntefonderna har en sådan risk att man kan förlora dessa summor eller likviditeten försvinner – hur ska företag finansiera sig då? 🤔

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 92. Vit pil

  Jag har lyssnat på alla dina/era poddar. Du har varnat för nedgångar och nu är de här. Jag följer era råd och förslag men har aldrig haft räntefonder utan bankkonto 1.3% tillsammans med indexfonder. Verkar bra för tillfället. Jag fortsätter att månadsspara i båda . Snart vänder det. Ni är fantastiska och ärliga. Extra plus för alla bonusinslag i turbulensen. Kramis

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Lisbeth Ahlberg
  1. Vit pil

   Tack Lisbeth för din fina kommentar, den värmer! 🙏

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 93. Vit pil

  Det ska bli intressant att se hur stora utflöden som nu registreras från de ränte- och/eller obligationsfonder som fortfarande har ”öppet”. Sånt här tenderar att bli självförstärkande, lite som en bankrusning. Gissar att fler fonder kommer behöva stänga nästa vecka.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Linus
 94. Vit pil

  Har själv aldrig förstått riktigt varför rekommendationen har varit spiltan räntefond istället för ett vanligt bankkonto. Bankkontot har alla fördelar och så gott som ingen nackdel jämfört med spiltan räntefond. Däremot Spiltan högräntefond kan jag förstå för avkastningen.

  Min personlinga rekommendation istället för spiltan räntefond är att antingen hitta en nischbank typ marginalen som erbjuder 0.6% ränta, eller om man bara ombalanserar en gång per år så kan man binda pengarna ett år till just nu 1.35% ränta på till exempel Erik Penser bank. Det tredje rimliga alternativet är Spiltan högräntefond och ta den mindre nedgången jämfört med aktiemarknaden för att få en högre avkastning.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Nilsson B
  1. Vit pil

   Det finns bätre nischbanker än Marginalen.
   Avida Finans – 1 % rörligt.
   Seven D- 0,95 rörlligt och sedan olika Fasträntekonton fr 3 mån och uppåt.
   Båda har insättningsgaranti.

   Ska man ha utan Insättn.gar så finns flera – jag har valt Akelius spar. Där binder du på 3 år och får 4% (och Akelius är tät och går nog inte i konkurs). Deras rörliga har 1,5 % i ränta.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Monica Bergfelt
   1. Vit pil

    Ojdå, det var värst vad Marginalen har hamnat efter där. Du har rätt i att det finns sådana som har högre procent, men jag ville inte nämna några banker som jag inte har personlig erfarenhet av. Marginalen låg bland de bästa sist jag kollade men det var visst skillnad nu.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel Nilsson B
  2. Vit pil

   Både ja och nej. Kolla hur det gick för bankkonto under finanskrisen 2008 eller bail-in-regler. Cypern frös ju alla bankkonton då och det kan hända i Sverige också. Även om det är helt osannolikt så var den här situationen helt osannolik till förra veckan också.

   Likvida medel / Kontanter är förmodligen det bästa just nu, men helt ärligt är det inget fantastiskt alternativ i ett långsiktigt sparande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Rätta mig om jag har fel men om man nu har bundit pengarna en tid gör det väl inget att ens bankkonto fryses under den tiden?

    Dessutom vill jag minnas att det skedde någon form av beslag på alla belopp ovanför insättningsgarantin. Med andra ord: Staten garanterade alla tillgodohavanden inom ramen för insättningsgarantin vilket betyder att så länge man inte hade mer på kontot fick man behålla allt. Jag gissar att man även fick behålla även den ränta som ännu inte betalats ut. Detta är iallafall bail-in reglerna som jag minns dem.

    Om man dock har för avsikt att att använda pengarna till att köpa något, till exempel aktier är det ju förstås inte bra om ens bankkonto fryses. Jag minns inte exakt hur det gick till på Cypern eller men eftersom det finns ett behov av att bibehålla förtroendet för det finansiella systemet skulle jag gissa att man inte fryser tillgångar under insättningsgarantin utan endast den överskjutande delen. Annars skulle det bli svårt för någon att överhuvudtaget köpa något vilket skulle kollapsa hela ekonomin över en natt.

    Därför håller jag med ovanstående kommentarer som rekommenderar bankkonto.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Oscar F
   2. Vit pil

    Jag glömde att tillägga att jag lyckades sälja alla mina innehav i IKC Avkastningsfond samt i Spiltan Högräntefond precis i tid. Dock hade jag ingen aning om att obligationsmarknaden riskerade att kollapsa utan jag sålde för att jag ville slippa ännu mer nergång. Nu mera tänker jag ha mina pengar på bankkonto med rörlig ränta, fria uttag och insättningsgaranti istället.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Oscar F
   3. Vit pil

    Håller med om att vanliga bankkonton kan frysas också, men till skillnad från Spiltan räntefond anser jag att sannolikheten att de kommer tappa i värde (utöver inflation så klart) är extremt liten. Jag hade pengar i en isländsk bank garanterad av svenska staten när Islands ekonomi gick i konkurs för många år sedan och jag fick tillbaka hela summan, även om det var några svettiga veckor där jag levde i ovisshet.

    Jämför du avkastningen på Spiltan räntefond de senaste fem åren så är den mindre än 1% per år. Jag har alltid varit orolig för att den skulle korrelera med börsen då jag haft ögonen på högräntefonden ett tag och konstaterat att vissa innehav i de båda fonderna är lika. Jag ansåg det därför relativt troligt att det skulle komma ett mindre tapp om det kom en krasch. Utöver detta tillkommer skatten på ISK på ca 0.5% om man inte väljer att öppna en vanlig depå också.

    Jämför jag då avkastningen på mina bankkonton så har de gett mig runt 1.2-1.5% om jag bundit dem på 1 års sikt de senaste 5 åren, till en skatt på ca 0.4-0.5%.

    Håller med om att varken bankkonto eller spiltan räntefond är ett fantastiskt alternativ i ett långsiktigt sparande, men din rika tillsammans portfölj innehåller ju 25% av just korta räntor. Men visst, alternativet är ju att helt byta ut den delen mot långa räntor, guld eller Lendify/Tessin (som jag också haft pengar i) eller hitta något annat alternativ (typ någon form av volatilitets investering) för att ersätta den delen.

    Men jämför jag korta räntor med bankkonto så ser jag bankkontot som en klar vinnare både i risk och avkastning i dagens ränteläge. Om ränteläget ändras så hänger ju korta räntor/bank konto med, det är ju själva definitionen av dem. Administrationen är dock något större då man eventuellt behöver leta reda på flera banker om man har över 950k SEK och vill man maxa så behöver man hålla koll på vilken bank som har högst ränta just nu osv.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel Nilsson B
 95. Vit pil

  La säljorder av hela mitt innehav i IKC, Spiltan räntefond samt Spiltan högräntefond i tisdags. Likviden kom in efter lunch idag. Tur? Javisst, men jag hade på känn att detta skulle kunde hända.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jochen
  1. Vit pil

   Grattis till förutsägelsen. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ska jag vara helt ärlig så kom mitt beslut att sälja alla alla fonder i företagsobligationer från ett blogginlägg här om just Spiltan räntefond. Eller snarare en kommentar under det inlägget som påpekade just om riskerna när massan vill sälja och då likviderna i såna fonder är begränsade och hur svårt det blir att värdera skulder som säljs i tider av osäkerhet. Jag tog med mig det, då jag har i princip betraktat dessa pengar som ”tort krut” och en stridskassa för tider som denna. Så inte enbart tur, men timingen var monometal. Tack för din sida
    /Jochen

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jochen
 96. Vit pil

  Själv brukar jag säga att finansbranschens huvudsakliga affärsidé är att lokalisera människor med mer pengar än förnuft och hjälpa dem att hitta en bättre balans ;)

  Mvh Mattias

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Investormannen
 97. Vit pil

  Att företagsobligationsfonder medförde höga risker som man kanske inte får betalt för har inte varit en hemlighet. Det i sig är ingen svart svan. Inte heller det faktum att aktier och obligationer ibland har positiv korrelation och rör sig åt samma håll.

  Läste någonstans att om vi nu får positiv korrelation mellan aktier och obligationer så måste fonder med riskparitet-strategier ta sig ur sina positioner. Det är mycket kapital i obligationer som vill ut.

  Det verkar också finnas likviditetsproblem generellt.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  ML
  1. Vit pil

   Ja, många företag behöver ju likviderna i verksamheter som blöder enormt just nu. :-/

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 98. Vit pil

  Dessutom, vad jag förstått, en ganska mild influensa. Förutom för riskgrupperna. Detta sagt utan att förringa konsekvenserna för denna grupp.

  Finns en del att meditera över vad det gäller vår inställning till det okontrollerbara i tillvaron.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 99. Vit pil

  Vad man missar är effekterna av ren skär panik! I stort börjar jag bli orolig att ”barnet slängs ut med badvattnet” just nu! Att land efter land helt stängs ned pga av en influensa som vi saknar vaccin mot är skrämmande.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 100. Vit pil

  Hej!
  Väldigt mycket text som jag får läsa igenom senare. Skulle vara guld värt (ha, ha) om du hade möjlighet att göra en kort sammanfattning av poängen? MEN NU TILL MIN FRÅGA OCH UPPMANING!

  Vad välja istället? Har Spiltan Räntef i min PPM + SPP obligationsfond (den gick bättre i början av krisen) + AMF Räntefond mix + SHB hållbar energi + AMundi Vol.

  Jag har mailat Pensionsmyndigheten att det är synnerligen beklagligt att de inte har så man kan ”parkera pengarna” (speciellt om man som jag skall pensionera sig inom 3 år). Föreslagit att de skulle ha antingen ett konto att sätta det på med lite ränta (typ 1 %) eller ingen om inte det går, och att de skulle ha några fonder i fysiskt guld /silver att investera i. Alternativt att man kan sätta dem i premieobligationer och i alla fall få ut nominella värdet i en sådan här situation.

  KAN INTE FLER AV OSS HÄR TRYCKA PÅ? Jag och andra som inte har 10 års horisonten här ska inte känna att vi sitter fast i nu-läget!
  Vad säger ni andra?

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Monica Bergfelt
  1. Vit pil

   AP7 Räntefond kan vara ett alternativ i PPM

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Niklas
 101. Vit pil

  Allokerade om i september från räntor till guld efter mycket lyssnande på Eric Strand.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Christofer
  1. Vit pil

   Grattis! 👍 snygg tajming. 👌

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 102. Vit pil

  Kan förvaltarna för aktiefonder göra samma sak? När skulle de i så fall göra det och vad skulle det få för konsekvenser?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
  1. Vit pil

   Ja, det händer. Men i kortare intervall. Tex har den amerikanska börsen stängt vid 3 tillfällen den senaste månaden när den fallit med mer än 7 procent. Däremot har den då bara varit stängd i 15 minuter innan handeln återupptagits. Inte helt samma sak men nästan.

   Det finns dock exempel, tex gjorde förvaltaren Michael Burry det med sin fond i filmen ”The Big Short”. Så ja, det kan hända i aktiefonder också.

   Man måste komma ihåg att det här är extremt ovanligt. Jag tror faktiskt aldrig att det har hänt i Sverige. Någonsin.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Bra Fråga
   Det måste finnas både en Köpare och en Säljare
   Drabbar troligen Småbolag värst dålig likviditet
   Även index produkter får en press på neråt
   Aktiva kan välja lite mer själv om någon vill köpa
   Lycka till ingen vet något om framtiden
   VH LASSE

   5+
   Gravatar ikon för användaren
   Lars Håkansson
 103. Vit pil

  Har precis pratat med Lysas kundtjänst och de kommer behöva stänga för uttag från Lysa räntor även de om flera av de underliggande räntefonderna stänger. Spiltan är ju en, om även Öhman stänger så kommer lysa tvingas agera.

  Det blev ett litet uttag från Lysa för att säkra likviditet även om planen varit att sitta på händerna. Det är nu man vet vilken investerare man är…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Niklas J
  1. Vit pil

   Ja, onekligen spännande tider och många får mycket erfarenhet som man kan tjäna mängder av pengar på i framtiden om man är noga med reflektion just nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 104. Vit pil

  Kan någon utveckla vad problemet är att se stänger fonden? Det går ju inte ta ut pengarna, så långt är jag med. Men mer? Är de oroliga att företag inte kan betala?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Som jag försöker förklara ovan så handlar det om att det inte går att prissätta lånen på rätt sätt. Fonder vill inte köpa andra fonders lån för att man litar inte på att företagen kommer att kunna betala tillbaka lånen och räntorna.

   För att då ändå kunna tänka sig köpa ger man skambud och då tackar tex Spiltan (ansvarigt) nej eftersom man skulle bli tvungen att sälj en hundralapp för säg 60 kr. Då är det bättre att hålla på den – i värsta fall – ända tills företaget betalar tillbaka. Givet att man fortfarande tror på bolaget vill säga.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Det låter ju ändå rätt vettigt ändå. Så än räntefond lånar inte bara ut pengar utan köper och säljer skulder?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Andreas
 105. Vit pil

  Det har också varit lite oklart varför aktiv förvaltning skulle vara bra när det kommer till räntefonder/företagsobligationsfonder. Man hade kunnat anta att passivt förvaltade fonder vore bäst för räntedelen liksom för aktiedelen (i avsaknad av evidens i någon riktning).

  Spiltans teorier om att köpa och sälja obligationer beroende på deras ålder och tid från utfärdande till inlösen gör ju att dom är beroende av likviditet på ett sätt som en fond som behåller obligationer hela tidsperioden från utfärdande till inlösen inte är.

  Iofs bör ju deras likviditetsberoende bara påverka överavkastningen kontra andra obligationsfonder.

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Namn måste anges
  1. Vit pil

   Inte riktigt så enkelt. När fondandelsägarna blir nervösa och trycker på säljknappen måste fonden i sin tur sälja obligationer, varken man vill eller inte.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Nestor
   1. Vit pil

    Min kommentar om aktiv/passiv förvaltning gällde enbart förvaltningstypen och bristen på evidens kring vad som är bäst. Jag tänkte att det kan vara en relevant del att ta hänsyn till om räntedelen kommer att utvecklas framöver.

    Jag förstår att fonder oavsett tillgångsslag och typ måste sälja sina innehav när deras kunder gör uttag, och att det för en obligationsfond innebär sålda obligationer under löptiden (och tvärtom om kunder plötsligt stoppar in mer pengar).

    För just spiltan finns dock ett extra likviditetsbehov pga deras frekventa handel med obligationer även när kunder inte sätter in eller tar ut pengar. Men jag tänkte inte antyda att det är det här som gör att spiltan har problem just nu (men ser att jag kanske var lite otydlig), bara att det är något som skiljer dom från en passivt förvaltad obligationsfond. Detta återspeglas ju också i deras höga transaktionskostnader.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Namn måste anges
 106. Vit pil

  Jan ska inte ha skit för detta.
  Men jag tycker att vi alla nu ska slå våra kloka huvuden ihop kommande veckor och arbeta fram en mycket stabilare ränteportfölj för framtiden.

  Jag vet inte varför vi har haft så pass mycket företagsobligationsfonder och high yield när man vet att risken är så pass hög. Och det är knappt att cash har rekommenderats heller. 5% i RTP eller vad det är. Det har väl varit rätt fram tills nu iofs men jag tycker ändå att räntedelen förtjänar sig en ordentlig djupdykning framöver.
  Sek cash och dollar långräntor statspapper hade väl räddat en ganska bra den här gången tex?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Walder
 107. Vit pil

  Allmänt tycker jag att en del här på forumet har förnekat riskerna med just företagsobligationer.

  Ett annat exempel där man underskattar risk är t.ex AMF(tjänstepension,Traditionell försäkring) som har ett stort innehav av svenska fastighetsbolag.
  En försäkring som skall anses säker för spararna men som nu tappar mycket i värde.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Willy
  1. Vit pil

   Ja, det är lätt att vara efterklok. Jag har ju som sagt varnat för HY-fonder och inte velat ha för stor andel i dem, men att korträntefonden verkar stängde tror jag har tagit de flesta aktörer på marknaden på sängen.

   När allt är över får jag / vi tillsammans göra en ordentlig post-mortem analys.

   5+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ville absolut inte komma med några pekpinnar. Tycker att du har detekterat massor av risker och varnat oss för dem.
    Kompletterar man sedan med Eric Strand och Mike Maloney så är det inte mycket man vågar investera i :)

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Willy
 108. Vit pil

  Jag har en del pengar både i Spiltan Räntefond och i Spiltan Högräntefond. Att den senare skulle gå ned något vid en börsnedgång var jag beredd på, men inte att båda skulle stoppas för handel.

  Nu är Coronakrisen något alldeles exceptionellt. Personligen gör jag absolut ingenting eftersom jag inte behöver pengarna i närtid. Det normala är ju, att när detta har blåst över så kommer handeln igång igen. Jag kommer då INTE att paniksälja med en gång, utan kommer att ligga still tills en normalisering har skett.

  Låt oss se det hela positivt i stället. Hade fonderna inte stängts, hade säljarna fått en urusel kurs. Nu är chansen stor att det hela reder ut sig så småningom. Om det tar tre månader eller tre år får vi se…

  Det är heller inte otänkbart att fler fondbolag kommer att stoppa sina räntefonder för handel.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor
  1. Vit pil

   Rykten just nu gör gällande att SEB har stängt/kommer att stänga 4 fonder och för Lannebo gäller samma sak. Återkommer så fort jag får det bekräftat.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Lannebo bekräftar detta på sin hemsida. Definitivt inte bara Spiltan som fått problem. Varken jag eller du kunde förutse denna extremt ”svarta svan”.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Nestor
   2. Vit pil

    Ska kommande månadssparande i Lysa var 100% aktier (istället för 90/10) ? eller är det helt fel?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Kalle
  2. Vit pil

   ”Låt oss se det hela positivt i stället. Hade fonderna inte stängts, hade säljarna fått en urusel kurs.”

   Och? Jag antar att dessa säljare är vuxna människor som är kapabel att ta ansvar för sina egna handlingar? Jag behöver i alla fall ingen mor som talar om för mig om det är en bra idé att sälja eller köpa.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bruun Andersen
  3. Vit pil

   @JanBruun – det är inte så enkelt. Det finns en tydlig lagstiftning som säger att alla andelsägare ska behandlas lika. Om man inte kan prissätta korrekt tar man risken att vissa andelsägare gynnas på andras bekostnad. Det är ju därför Finansinspektionen mer eller mindre beordrade paus i handeln även om de fick det att se ut att det var frivilligt.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Fast är inte det lite märkligt? Låg likviditet måste väl i någon mån vara normalt på en marknad tänker jag, iaf periodvis.

    Men det kanske är här som börshandlade fonder kommer in på bilden. En andel kan säljas direkt mellan två personer till valfritt pris, trots att andelen egentligen representerar en underliggande tillgång med ett värde som egentligen är ganska väldefinierat (iaf vid rimligt god likviditet.) Eller?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Anonymax
   2. Vit pil

    Njae. Mig veterligen så säljs aldrig en ETF mellan två personer utan till en så kallad market maker. På det sättet är ETF:er ännu värre än vanlig fond.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.