Spiltan Räntefond Sverige: Avrådan av köp/nysparande

Min första riktiga miss i rådande börskris: Spiltan Räntefond Sverige

Fram tills idag har är det inte mycket som har förvånat mig på börsen. Kraschen och marknaden har följt ett ganska historiskt och klassiskt mönster där den enda skillnaden varit hastigheten för nedgången. Dock ska jag villigt erkänna min första riktiga förvåning i den här krisen. Att högräntefonder skulle få det svårt var ingen nyhet. Det hände 2008 och det har jag varnat för i otaliga avsnitt. Däremot räknade jag inte med att korträntefonden Spiltan Räntefond Sverige skulle få problem och stänga eller snarare pausa fonden för handel och framförallt vilka multiplikatoreffekter det har fått såsom att t.ex. det hindrar PPM-sparare från att helt byta fonder. Här kommer några spontana tankar samtidigt som jag och andra följer utvecklingen. Som amerikanarna säger; en developing story.

Spiltan har nu 2020-03-30 kl. 14:30-ish gått ut med att de öppnar fonderna för handel. Mer information på deras hemsida →

Vi är många i Sverige (300 000+ sparare) som har sett Spiltan Räntefond Sverige som en riktigt bra fond. Den har fått många otaliga utmärkelser, både som bästa fond, bästa fondbolag, spararnas favorit och så vidare. Spiltan beskriver själva fonden som ett alternativ till bankkonto, vilken den i mångt och mycket varit.

Andra stora aktörer såsom fondroboten LYSA har haft med fonden i sin räntedel, Avanza har haft med fonden i sina Auto-portföljer (1-3) samt Avanza 50 och Avanza 75, fondroboten Fundler har den i sitt sparande, ICA Banken har den i sina fonder och så vidare. Även vi har haft fonden Spiltan Räntefond Sverige som ett lågrisk alternativ i räntedelarna i alla våra fyra modellportföljer.

Men som alltid gäller att:

Assumptions are the mother of all fuck-ups.

och

It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.

När jag publicerade den första versionen av den här artikeln den 20 mars så hade ALLA svenska företagsobligationsfonder stängt för handel. Sedan dessa har ALLA fonder öppnat, förutom Spiltan. Det gör att många av de resonemang jag förde innan var fel och har således strukits. Jag uppdaterar artikeln löpande då den utvecklats till något av ett ongoing-drama i den svenska fondvärlden. Hade jag inte haft så mycket pengar i fonderna så skulle det nästan varit ett tillfälle för att ta fram popcornen. ?‍♂️

Några av huvudpunkterna:

 • Det är högst osannolikt att ALLA pengar skulle ha förlorats eller vara borta. Det sannolika är snarare att ett par procent (0-10 %) har förlorats i dagsläget, men eftersom Spiltan inte kommunicerar så vet ingen med säkerhet.
 • Jag avråder från allt nysparande i för närvarande i fonden Spiltan Räntefond Sverige på grund av osäkerheten som råder i fonden just
 • Worst-case scenariot är att inlåsningen dröjer ett antal veckor / månader och att man då får tillbaka majoriteten av sina pengar.
 • Problemet är att ingen kan t.ex. idag ändra sitt PPM-sparande, ta ut pengar från LYSA / ombalansera sin portfölj hos LYSA (om man har breda alternativet) / Avanza eller andra investeringar som också använt sig av Spiltan-fonderna
 • Alla andra aktörer på marknaden har gjort en annan bedömning än Spiltan.

Den här artikeln är uppdaterad per 29 mars kl. 23:00.

Hur vet Spiltan att de flesta inte vill sälja?

En stor del av mina funderingar och energi just nu går till det här ärendet. Jag är än så länge inte orolig för att pengarna är borta, men mitt tålamod håller på att tryta. Det här är skrivet lite i frustration så bear with me.

Jag har läst Spiltans pressmeddelande ett par gånger jag är inte jätteförtjust i det som jag läser. T.ex. skriver de

Det är vår bedömning att de allra flesta som äger andelar i fonderna inte vill sälja och i den uppkomna situationen ser vi det som vår plikt att skydda även deras intressen. [..] Vi förstår att det kan ställa till problem för dig som fondandelsägare, men vi måste tänka på alla, vilket faktiskt också är ett lagkrav.

Spiltans pressmeddelande

Min spontana fråga som dyker upp är: ”Hur vet de det?”. Ett problem som ingen(?) har förutsett är multiplikator-effekterna som Spiltans beslut har gett upphov. Genom att Spiltan-fonden ingår i flera portföljer t.ex. hos Avanza, LYSA och PPM kan de inte heller sätta fortsätta med sin handel. Jag vill t.ex. ombalansera hos LYSA men det går inte eftersom de på grund av lagstiftningen inte kan prissätta sin fond på grund av Spiltan inte prissätter sin fond.

Jag är dessutom osäker på om de har lagstöd för den formuleringen. Alla andelsägare ska behandlas lika, men just nu behandlas vi andelsägare som vill sälja annorlunda än de som vill behålla. ?

Massiva följdverkningar för Avanza, LYSA, PPM-sparare, ICA Banken m.fl.

Jag vet att många aktörer är mindre glada idagsläget för att uttrycka det milt. LYSA har ju fått gå ut och stänga handel i sitt breda ränte-alternativ. Avanza har fått stänga Auto 1, Auto 2, Auto 3, Avanza 50 och Avanza 75. ICA Bankens fonder Varlig och Måttlig innehåller Spiltans fonder, likaså Fundler etc. Även 26 000 PPM-sparare drabbas eftersom HELA deras konto låses. Det har således stora följdverkningar på många ställen.

Låt oss titta vad de skriver på sin hemsida:

Så länge det inte går att göra en rättvis värdering av de aktuella fonderna kan vi inte öppna handeln. [..] Så länge vi bedömer att vi inte kan göra en korrekt värdering av våra räntefonder anser vi dock att det vore oansvarigt att öppna för handel av fondandelar. [..] Under de särskilda och historiska omständigheter som råder på företagsobligationsmarknaden, med i dagsläget absolut avsaknad av likviditet, är det per idag i princip omöjligt att korrekt värdera fondernas tillgångar. Handeln i fonderna kommer att återupptas så snart fondernas tillgångar kan värderas på ett rättvist sätt.

Spiltans hemsida här, här och här.

Jag upplever att det här argumentet är väldigt tunt då, mig veterligen, ALLA andra aktörer har öppnat sina fonder sedan förra veckan. IKC har gjort det, Simplicty har gjort det, Carnegie har gjort det, SEB har gjort det, Lannebo har gjort det, Enter Fonder har gjort det med flera. Lått oss ta några citat från andra fondbolags hemsidor:

Det känns mycket positivt att företagsobligationsmarknaden på bara några dagar återgått till att fungera normalt.

Martin Öqvist, VD Lannebo i artikeln ”Samtliga Lannebos fonder öppnar för handel

samt

Det är vår skyldighet och vårt ansvar gentemot andelsägarna att säkerställa att värderingen av fondernas innehav alltid är korrekt. Vid osäkerhet ska handel i fonderna senareläggas, enligt regelverk, vilket också beslutades under fredagen den 20e mars 2020. Från och med dagens datum (2020-03-23) anser vi att korrekt värdering är möjlig, och beslut har därmed tagits att återuppta handeln av ovan fonder.

Simplicity Fonder

och

Under de dagar som fonderna varit stängda har den övergripande prisbilden anpassats och stabiliserats. Vi anser att prisbilden på den nordiska företagsobligationsmarknaden återigen är tillförlitlig och att vi därmed kan beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för bägge fonder.

IKC Fonder

Om jag ska spekulera återigen. När jag pratade med mina kontakter i finansbranschen så var konsensus:

Det är bullshit att det inte går att värdera tillgångarna…

Konsensus från mina kontakter i finansbranscher

Det bekräftades även i Dagens Industri ett par dagar senare:

Till saken hör att Spiltan på sin hemsida skrivit att det ”blivit omöjligt” att värdera fonder – en formulering som väckte stor ilska bland flera förvaltare som DI talat med, som aldrig sett sig nödda att stänga sina fonder.

Citat från Dagens Industri 27 mars

Det går att värdera tillgångarna, eftersom det är stora bolags obligationer, men de går inte att värdera på det sättet som Spiltan så gärna skulle vilja eller på den nivån de skulle önska.

En spekulation – Spiltan och marknaden har olika åsikt kring värdet av tillgångarna i fonden

Spiltan hänvisar stängningen till att de inte korrekt kan värdera tillgångarna i fonden och därmed andelarna. De uppenbara frågorna blir då:

1. Varför kan ni inte värdera tillgångarna när alla andra aktörer på marknaden uppenbarligen kan göra det?
2. Vad är tidsplanen och er strategi för att att kunna värdera dem?
3. Varför är t.ex. fonden Spiltan Enkel inte handelsstoppad då den består 30 % av räntefonderna? (likabehandling? ?)

Om andra kan värdera tillgångarna men inte Spiltan själva, då behöver de ju självklart låta en oberoende tredje part värdera dem istället. Det borde ju inte vara jättesvårt tänker jag.

Följande stycken är min egen spekulation eftersom Spiltan inte lämnar någon information. Den enda förklaringen som jag kan komma på är är att Spiltan värderar enligt en modell A och marknaden värderar enligt en modell B. I normala fall är A = B och det finns inga problem. Nu när marknaden har blivit skakig är plötsligt A inte lika med B längre.

Låt oss ta ett väldigt förenklat exempel. Låt oss säga att vi har en obligation till Volvo. En obligation är ett lån med en visst förfallodatum och en viss ränta. T.ex. att 100 kr ska betalas tillbaka av Volvo per 2020-12-31 och under tiden ska volvo betala 2.50 kr i kvartalet. Då tycker Spiltan att lånet är värt 110 kr. I normala fall håller marknaden med om att lånet är värt 110 kr och det finns inga problem. Om en andelsägare vill sälja sina andelar i Spiltan så säljer bara Volvo-lånet för 110 kr till en annan fond, får pengarna och betalar andelsägaren som vill ut ur fonden.

Nu har vi dock en Corona-kris och marknaden håller inte längre med om att Volvo-lånet är värt 110 kr eftersom Volvo har 1) problem med distributionskedjor, 2) har permitterat all sin personal, 3) har stillastående fabriker runt om i Sverige. Därför säger marknaden att det finns risk för att Volvo kommer att gå i konkurs eller åtminstone inte kunna betala de 10 kronorna i ränta. Därför är inte lånet värt 110 kr, utan kanske bara 100 kr, det vill säga 10 % mindre än vad Spiltan anser det vara värt.

Pudelns kärna – har marknaden eller Spiltan rätt?

Fortsätter vi på resonemanget ovan så kommer vi till pudelns kärna. Vem har rätt om värderingen? Är Volvo-lånet värt 110 kr eller 100 kr? Spiltan anser sig ha rätt eftersom de argumenterar enligt följande:

”Jag säger inte att de andra gör fel. De har bara bedömt situationen annorlunda. Vi har bedömt att vi inte kan sälja till vrakpriser”, säger Per H Börjesson. [..] ”Vi vill inte dumpa ut på de här priserna, eftersom marknaden är som den här.

Spiltan i Dagens Industri

De argumenterar vidare på sin hemsida:

Snittlöptid i fonden (=Spiltan Räntefond Sverige) är 1,5 år och ränterisken 3 månader. Löpande avkastning i portföljen är 2,1 procent.

Det vill säga att en försäljning till dagens marknadspris skulle innebära en förlust som de inte tycker är motiverad för andelsägarna. Därför har de stoppat handeln i fonden med hänvisning till att det inte går att sätt korrekt värde på tillgångarna. Här går egentligen våra åsikter isär.

Det kan mycket väl visa sig att Spiltan har matematiskt korrekt. Att det är bättre att hålla ut, låta lånen förfalla, samla ihop pengarna när företagen amorterar och betalar räntan, för då innebär det ingen värdeminskning i fonden till följd av att man säljer till underpris. Till skillnad från en aktiefond så förfaller ju lånen vid något givet tillfälle – t.ex. i mitt exempel per 2020-12-31.

Problemet är snarare om det är det jag som fondandelsägare önskar att vänta till december. För mitt problem är att de ”spärrar” även andra delar i mitt sparande såsom t.ex. sparandet i LYSA, Avanza, PPM eller ICA Bankens fonder. De har tagit på sig ett överförmyndarskap som jag inte tycker är okej. Jag anser ju att marknadsvärde är något som andra är villiga att betala.

Jag personligen tar också hellre en förlust på ett par procent, förlåter mig själv för att jag gjorde ett antagande som inte höll och går vidare i mitt liv och investerar pengarna på annat sätt. Just nu kan jag inte göra det för att Spiltan säger att jag inte får.

Jag gissar att deras resonemang är att det här kommer gå över antingen genom:

 • en riksbanks-intervention,
 • att marknaden blir ”normal”
 • eller att tillräckligt med tid går till förfall

och då kommer Volvo-lånet värderas till 110 igen. Då har de i sin världsbild gjort sina sparare en tjänst som inte har sålt med förlust. En uppsida för dem blir ju att de får behålla sina siffror (risklass, avkastningskurva etc.). För enligt en kontakt i finansbranschen är det bullshit att det inte finns köpare till deras papper:

Det finns köpare till Spiltans papper, särskilt de korta, t.ex. en AP-fond skulle sannolikt inte ha något emot att köpa dem mot en rabatt på säg 10-20 %.

Frågan blir således vem som har rätt – ska man värdera Volvo-lånet till 110 kr som Spiltan vill eller till 100 kr som marknaden är beredd att betala?

Min spekulation: ”Spiltan anser sig veta bättre än marknaden”

Eftersom jag inte vet så är ovan bara en spekulation, men det skulle matcha Spiltans kommunikation utåt med det som mina kontakter i finansbranschen säger. Problemet är bara att det är väldigt oklart / osäkert OM Spiltan överhuvudtaget får göra så här.

Jag anser att det är inte deras uppgift att fatta beslut åt mig som sparare. Om jag vill ta ut mina pengar till -10 % förlust så är det mitt beslut och mitt eget ansvar. Jag kan förstå att det kanske är dumt, men det finns inga regler mot dumhet. Dessutom särbehandlas jag som vill sälja från den som vill behålla vilket går emot lagstiftningens krav om likabehandling.

Tänk om det skulle vara samma resonemang i en aktiefond:

Dina aktier har sjunkit med -20 % i värde. Vi anser att det är dumt att sälja nu, så vi stänger fonden för uttag tills fonden är värd +/- 0 igen. Vi kan inte berätta hur lång tid det kommer ta, men sannolikt veckor snarare än månader.

Jag vet inte vad du tycker, men jag anser inte att det är okej. Vissa bloggar på nätet har beskrivit det som att Spiltan har en grandios självbild. Det är svårt att inte hålla med med tanke på vad de gör och med kommentarer såsom:

Vi blev förvånade när de andra öppnade.

Per H Börjesson, Styrelseordförande i Spiltan till Dagens Industri.

Jag har försökt kolla upp exakt vad lagstiftningen och UCITS-reglerna säger men har inte fått klarhet. Jurister jag har pratat med säger också lite olika saker. Men det lutar åt en konsensus som låter:

En fondförvaltare ska löpande värdera fonden enligt gängse regler och inte ha en åsikt om huruvida det är högt eller lågt värderad och ha det som en anledning till att senarelägga handel fonden.

Jag misstänker att förr eller senare kommer det här bli en fråga för Finansinspektionen att reda ut. Jag tror att ingen har tänkt på en situation där endast en aktör på marknaden senarelägger handel med ett argument som inte andra fondbolag håller med om och som dessutom får sådana spridningseffekter, ända in i PPM-systemet.

Min farhåga / spekulation – vad händer om det blir värre på marknaden?

Något som jag har funderat på är: ”Tänk om Spiltan har fel?” Uppenbarligen känner de sig säkra på att de har rätt och marknaden har fel. Låt oss återigen ta vårt Volvo-exempel. Säg att nu att det värsta inträffar att Volvo skulle gå i konkurs. Då blir ju lånet de-facto värt noll.

Då har ju Spiltan verkligen i min värld skitit i det blå skåpet. För de har en möjlighet att sälja nu till ett pris som de inte gillar. 100 kr i vårt exempel istället för 110 kr. De säger ju indirekt idag att ”Nej, Jan, du kan inte få ut 110 kr, du skulle kunna få ut X kr, men vi tycker att X kr är för lågt och därför har vi stoppat handeln i fonden. Om vi säljer till X så drabbar det dig och de andra andelsägarna eftersom vi säljer för billigt.”

Men om Volvo går i konkurs eller ställer in betalningarna, då är det ju inte ens värt X kr utan 0. Då har jag inte fått möjligheten att ens få ut mina X kronor. Det borde ju öppna massiva möjligheter till skadestånd. Problemet i en sådan situation är ju dock tyvärr att det sällan är värt att lugga en flintskallig. Jag förstår på allvar inte att de ens utsätter sig för den risken.

Utplåning av varumärket i realtid / gjort situationen värre själva

Hur som helst så upplever jag det här som ganska tragiskt. Inte bara för min egen skull som har mycket pengar i fonden och din skull som följare, men även utifrån Spiltans skull faktiskt. De har under många år byggt upp ett jättefint varumärke som just nu håller på att utplånas i realtid genom urusel kommunikation, ologiska och motsägande argument och spekulationer på nätet.

Det är jättebra att de publicerade innehavslistorna, men jag upplever fortfarande att kommunikationen inte håller måttet. Under torsdagen 19 mars och fredagen den 20 mars hade de sympati från alla oss andelsägare och sparare. Att Corona-krisen påverkade marknaden var det ju få som kunde förutsett. Alla fondbolagen stängde och Spiltan var då självklart en av dem. De fick pluspoäng för att agera ansvarigt och skydda sina andelsägares intressen.

Förtroendekrisen började komma under helgen när fondbolag efter fondbolag öppnade handeln i sina fonder och berättade att marknaden nu fungerade normalt. Spiltan har fortfarande inte gett något svar på frågan:

Hur kommer det sig att er bedömning skiljer sig så diametralt från de övriga fondbolagen som agerar på samma marknad och äger samma tillgångar?

Tvärtom har de på sätt och vis gett ”goddag yxskaft”-svar som bara gjort folk förbannade såsom: ”de flesta andelsägare vill inte sälja”. Eller ”det är omöjligt att värdera tillgångarna” vilket retar upp andra aktörer på marknaden.

Tyvärr upplever jag dessutom att det här en klassisk fail i krishantering och kriskommunikation. Den 19/20 mars hade man ett litet problem som inte var ens eget fel – marknaden var stökig och illikvid. Man gjorde rätt och senarelade handeln. Sedan kom första problemet när andra började öppna. Man pekade på dem och tyckte att de var ”dumma” (min tolkning) och tyckte att man själva hade rätt (min tolkning: övertro på egen förmåga) och vill inte tappa värde på andelarna i fonden. Det skapade ett kommunikationsproblem för ingen förstod resonemanget.

Kommunikationsproblemet ledde till ett förtroendeproblem som förvärrades genom märkliga meddelande på hemsidan och intervjuer i media. Det i sin tur har gett upphov till mer spekulationer vilka i sin tur kommer att leda till stora uttag. De stora uttagen förvärrar i sin tur det initiala problem om värde på fonden. Särskilt då andra aktörer just nu är som hajar som cirklar runt Spiltan som blöder i vattnet, pressade från alla håll. Det i sin tur leder ofta till att man hamnar längre ner i stresskonen och situationen blir än värre. Den nedåtgående spiralen är således tyvärr igång.

I min värld är det här tyvärr bara tragiskt och ledsamt. För initialt var det ju inte ens deras eget fel. ?‍♂️

Vad är ett realistiskt worst-case scenario?

Jag fick en jättebra fråga av Mikael på Patreon som jag faktiskt tänker kan vara fler till gagn:

Spiltan Räntefond Sverige orsakar ju stor oro nu. Vad är ditt REALISTISKA ”worst-case” scenario?

Jag tror att det realistiska worst-case-scenariot är att vi kommer att ha pengarna inlåsta i Spiltans räntefonder – med alla de förvecklingar som det får för Avanza, Lysa m.fl. i några månader. Det bekräftades också i intervjun i Dagens Industri ndan. Jag tror däremot fortfarande INTE att pengarna är borta eller är förlorade.

Min bedömning är att inlåsningen inte kommer vara under några månader utan vi pratar snarare veckor, säger förvaltaren Lars Lönnquist.

Från Dagens Industri

Eftersom Spiltan inte direkt kommunicerar skapas de ju utrymmer för spekulation. Min tro är ju att de tycker att marknaden har fel om prissättningen och därför är det i deras perspektiv ”bättre” att i så fall ”pausa all handel” och med låta lånen löpa ut så att de får tillbaka pengarna från företagen plus ränta.

Vad kan vi lära från det här?

Jag brukar skoja att:

När en person med pengar träffar en person med erfarenhet så händer alltid samma sak. Personen med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet får pengar.

Även om det är mer tid senare att göra en post-mortem analys, så kan man redan nu börja fundera på vad är guldkornet och det mest fantastiska i den här situationen? Det vill säga vad ska vi ta med oss till framtiden?

Spontant tänker jag:

 • Hålla mig till tumregeln om max 5 – 10 % i en enda investering – även om det ska vara en lågriskfond, då även dessa kan drabbas. Precis samma regel som jag har haft för lekhinken.
 • Eric Strand sms:ade mig: ”Allt kan stängas ner och en tumregel bör alltid vara att det underliggande SKALL vara likvidare än strukturen ovanför (=fonden)”
 • Rätt att rekommendera bankkonto med insättningsgaranti för pengar på 0-12 månaders sikt
 • Riskskalan (KIID) tar bara hänsyn till volatitet och inte likviditetsrisker / kreditrisker / fondbolagsrisker

Frågor som jag också funderar på är:

 • Vore det mer rätt att ligga på kontanter / penningmarknadsfonder med garanterad förlust men hög likviditet?
 • Vad är alternativet till en fond som Spiltan Räntefond Sverige?
 • Ska vi göra en ombalansering i samband med att handeln återupptas?
 • Vad är det mer som jag inte har tänkt på eller antagit i den här krisen?

Ja, det är sådana här tillfällen som börsen gör en ödmjuk. ?

Alternativ till Spiltans fonder

Jag har fått mycket frågor om vilka fonder som skulle kunna vara ett alternativ till Spiltans fonder. I dagsläget har jag ännu inte haft möjlighet att sätta mig in i den frågan. Så fort som möjligt kommer jag att återkomma med ett förslag på ombalansering och nya fonder.

Om du mot förmodan inte prenumererar på vårt kostnadsfria nyhetsbrev, gör gärna det. Då kommer du få en uppdatering i månaden via mejl med bloggens bästa artiklar. Dessutom får du guldkornen från 10 års bloggande i ett par välkomstmejl.

Genom att prenumerera accepterar du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Vanliga frågor

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste frågorna som jag får via mejl. Kompletteras löpande.

Är pengarna borta eller förlorade?

Nej, jag finner det väldigt osannolikt. Det finns rykten om det på nätet bl.a. för att innehavslistan de publicerade inte är reviderad och inte heller verkar vara utdragen från ett datasystem då den innehåller bl.a. stavfel. Jag personligen tror inte det är något fuffens utan att det bara är en tidsfråga.

När kommer vi få tillgång till våra pengar?

Ja, ingen vet. Förvaltaren Lars Lönnqvist hade skrivit till en fondandelsägare: ”Min bedömning är att inlåsningen inte kommer vara under några månader utan vi pratar snarare veckor” enligt Dagens Industri.

Uppdateringar och externa länkar (uppdateras löpande)

Nedan följer uppdateringar till den här artikeln:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök