Låt dina pengar göra skillnad i världen

Krönika i Svenska Dagbladet om at spara etiskt, hållbart och långsiktigt...

Låt dina pengar göra skillnad i världen

Här är hela krönikan som jag fick med i torsdagens näringslivsbilaga i Svenska Dagbladet som handlar om ett etiskt, hållbart och långsiktigt sparande.

Många av oss försöker handla ekologisk och närproducerad mat. Vi försöker välja miljömärkta varor när vi handlar, vi tar cykeln istället för bilen och vi försöker allmänt göra kloka och medvetna val. Ett stort område där vi inte alls gör lika aktiva och medvetna val är med pengarna i våra aktie- och fondportföljer, vårt sparande till pensionen, barnen eller barnbarnen.

Många sparare säger att de, precis som med den ekologiska maten, skulle vilja spara på ett etiskt, hållbart, miljövänligt och långsiktigt sätt. Samtidigt sparar många av oss fortfarande i fonder där hållbarhetsfrågor inte är avgörande vid val av bolag, i företag där CSR är något som diskuteras istället för att utgöra en integrerad del i kärnverksamheten eller i företag som inte alls gör världen till en bättre plats. Anledningen är att vi fortfarande, tyvärr, tror att hållbarhet bara kan komma på bekostnad av avkastningen.

Att “spara hållbart” förknippas i dagligt tal med att investera i något som bara är “halvsmutsigt” eftersom de värsta skurkarna, i form av tobak- eller fossila bränslen-industrin, undviks. Vi väljer bort istället för att välja till. Vi faller ofta i samma fälla när vi pratar om vår egen klimatpåverkan som i bästa fall är koldioxidneutral. Det är att sätta ribban lågt. Varför inte prata om investeringar som bidrar till vår värld, gör gott och t.ex. minskar mängden koldioxid?

Indianhövdingen Oren Lyons har i många år pratat om vikten av den sjunde generationen. När vi fattar ett beslut så ska vi tänka hur det kommer att påverka livet för barnen om sju generationer. Våra pengar idag skapar framtiden. Våra pengar bygger och definierar företag och därmed även vårt framtida samhälle. Det är de produkter och tjänster som vi väljer idag som finansierar de företag som kommer att utvecklas och tvinga sina konkurrenter att anpassa sig. Tesla är ett bra exempel där vi konsumenter tydligt har gjort ett ställningstagande och givit företaget möjligheten att förändra en hel bransch och i slutändan bidra till en lite bättre värld.

Tack vare digitaliseringen är det idag i mångt och mycket fullt möjligt att veta vad dina pengar gör, hur de påverkar samhället och gör världen till en bättre plats. Det handlar (som vanligt) om att vi sparare behöver ställa krav, våga ställa de obehagliga frågorna, våga rösta med vårt BankID och inte ge bort kraften till en alltför traditionell finanssektor. Vi har idag möjligheten att ställa oss frågorna; Vad är viktigt för mig? Vad är det jag vill att mina pengar ska bidra till? Vilken framtid vill jag bidra till att skapa med mina pengar?

Även om det fortfarande inte är helt lätt att hitta företag som affärsidé har att göra världen till en bättre plats, så finns de och de blir allt fler. Entreprenörer och stora företag inser att det både går att göra gott, bidra till en bättre värld och samtidigt tjäna pengar på det. Det är en otrolig positiv kraft som väntar på att få blomma ut – och vi och våra pengar kan hjälpa till.

Till och med en del utländska biståndsorganisationer, t.ex. brittiska DFID eller amerikanska USAID har börjat utvärdera sina affärsmodeller då de börjat inse att en satsad krona i vinstdrivande kommersiella projekt, som har en inneboende hållbarhet, faktiskt kan ge en många gånger större påverkan än en välgörenhetskrona. Dessutom tenderar en investerad krona återinvesteras, vilket innebär att ränta-på-ränta-effekten skapar väldigt positiva spiraler. Sannolikheten är stor att din sparade krona gör mer skillnad än din bortskänkta välgörenhetskrona.

Precis som vi använder kriterier för att hitta våra aktier, fonder och andra investeringar, så kan vi leta efter etiska, hållbara och långsiktiga projekt. “Impact investing” tar lite mer tid, det kräver lite mer jobb och en släng google-fu eller att man pratar med andra sparare, men det går – och det är inte ens på bekostnad av avkastningen. Chansen är stor att våra barn, barnbarn och deras barn dessutom en dag kommer att tacka oss.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök