Svenskarna till synes rikare än någonsin

Om förmögenhetsfördelning i Sverige hösten 2013

Svenskarna till synes rikare än någonsin

Svenskarnas förmögenhet har ökat till rekordnivåer och skulderna likaså. Förmögenheten i slutet av kvartal tre för 2013 uppskattas till ungefär 9 188 miljarder varav de svenska bostäderna står för ungeför 4 912 miljarder eller ungefär 53 % (SEBSBAB). I skrivande stund har det säkert ökat ett par procent till.

Resterande fördelning är aktier och fonder till ca 25 % och resten räntebärande papper och bankkonton. Fördelningen av tillgångarna ser ut enligt nedan per tillgångsslag.

sparstock-625

Det som man kan säga något om är att de flesta svenskar har satsat alla sina pengar på eller exponerat sig mot (som det så fint heter på ekonomispråk) på bostadsmarknaden. En marknad som i genomsnitt har ökat med 8 % per år sedan slutet av 1990-talet. Det betyder mer eller mindre en 100 % ökning sedan 2005.

I skrivande stund har vi också en total värdeökning på Stockholmsbörsen med 23.3 % vilket är 3 gånger den genomsnittliga avkastningen. Amerikanska Dow Jones ligger till och med högre på 25,7 %. Jag tycker vi ser tydliga bubbeltendenser. Dessa tror jag beror mycket på den amerikanska centralbankens stimulanser i form av QE som har blåst upp värdena på börsen.

Förmögenheten i Sverige är snedfördelad

Något som också är värt att notera i sammanhanget är att i Sverige är förmögenheten extremt snedfördelad om vi bortser från bostäder och pensioner. Det gör att den vanliga privatpersonen i Sverige i princip tar en ännu högre risk, eftersom man inte har några andra tillgångar att falla tillbaka på. Pensionen är ju ganska oanvändbar eftersom den är illikvid (går inte att omvandla till pengar för att betala räkningar).

Några exempel fler exempel på snedfördelningen:

  • 19 % av befolkningen (över 1.500.000 personer) klarar inte en oförutsedd utgift på 10 000 kr utan lån (SCB).
  • 55 % av den svenska förmögenheten (exkl. bostäder + pension) finns hos 4.40 %¹ av befolkningen
  • 70 % av sparkapitalet finns hos 11 % av svenskarna¹.
  • 87 % av sparkapitalet finns hos 27 % av svenskarna¹.

Det betyder att den absoluta majoriteten av förmögenheten finns hos en knapp fjärdedel av befolkningen. De som således har haft nytta av den senaste börsuppgången under året tillfaller således en ganska liten del av befolkningen – de som har ett direktägande i fonder och aktier. En bild på fördelningen kan se ut som följer:

tillgangsfordelning

Jag tror vi är i slutet av flera bubblor

Jag tror att för närvarande befinner vi oss i slutet av en bubbla eller egentligen flera bubblor. Framförallt i aktiemarknaden och ännu värre i bostadsmarknaden. Utländska bedömmare som inte har något investerat i det är rörande överens om det i alla fall. Läs mer i min artikel ”Swedbank och SEB: ingen bostadsbubbla i Sverige. Skönt. Dags att somna om.” Problemet här är tyvärr allvarligare för det här kommer att drabba dem som redan nu har det ganska tight. Mer om det i ett senare inlägg.

Relaterade inlägg:

  •  Uppdateras inom kort

Källa:

  1. Cornucopia

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök