Swedbank erkänner att aktiva fonder egentligen varit indexnära

Inslag i SVT Aktuellt om aktiva fonder som beter sig som indexfonder trots att de inte är gratis

Aktuellt hade igår ett kort inslag om fonder där Swedbank själva erkänner att några av deras fonder har betett sig som indexfonder och inte ens riktigt haft förutsättningarna att slå index. Trots det har de tagit ut avgift för dem.

För dig som läser bloggen är ju det här ingen nyhet, jag har skrivit om det många gånger. Däremot är det ändå roligt att det mer och mer kommer i mainstream-medias ljus. I deet här fallet handlar det om Swedbank Roburs Allemansfond som kommenteras av en fondchef som tillträdde 2013.

Citat från brevet som chefen skrev till en kund:

I absoluta tal tycker jag att vår allemansfond klarat sig relativt väl sett över en tidsperiod, men jämför du mot index finns det självklart år som vinte är nöjda med. Sedan går det inte att komma ifrån, en fond som säger sig vara aktiv, och även tar betalt för detta, självklart skall vara aktiv, även om det inte får bli ett självändamål att alltid ta stor risk, oavsett vår marknadstro.

Historiskt sätt har en del större fonder fått kritik för att de under för långa tider legat för nära sina index och varit ”indexkramande”. Och tyvärr ligger det historiskt något i den kritiken…

Jag skulle säga att utan ens gå in på statistisk korrelation (r2 som för övrigt ligger på: 91.3) så kan man se rent grafiskt att fonden följer ju sitt index i princip perfekt. En annan ganska rolig (tragisk?) sak brukar vara när man kollar avgiften i förhållande till medelavkastningen och indexets medelavkastning.

  • Fondens officiella avgift: 1.25 %
  • Fondens avgift + historiska interna kostnader: 1.42 %
  • Fondens medelavkastning på 5 år (medel): 11.3 %
  • Indexets medelavkastning på 5 år (medel): 12.8 %

Någon som vill gissa vad differensen på -1.5 % beror på? Eller, är det bara jag som tycker att 1.5 % är väldigt likt 1.42 %?

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök