Ta sig tid för reflektion

Under resans gång är ju den primära tanken att man ska växa som människa och se världen med nya glasögon – för att kunna göra det krävs tid för reflektion. Jag har inte riktigt förstått detta än men där ligger nog något som är värt att undersöka närmare – det kan inte vara så att alla som är rika säger samma sak utan anledning.

För att ta några exempel:

 1. Min chef säger alltid till mig att jag måste sluta jobba så mycket och gå ut i skogen för att lyssna på pippi:arna. Enligt honom är det där man omvandlar information till kunskap och intelligens.
 2. Min coach säger måste reflektera minst en gång om dagen för att kunna hantera alla nya insikter.
 3. Donald Trump betonar i sina böcke, t.ex. i ”How to get rich” vikten av sin egen reflektion. Han brukar gå upp klockan 05:00 och ägna minst 3 timmar om dagen i ensamhet där han reflekterar och läser böcker om historien.

Ibland har jag svårt att veta hur man gör för att reflektera – känner du igen det? I vilket fall som, så tog jag upp det med min coach och då fick jag fram följande korta lista med hållpunkter:

 • Vad har hänt idag?
 • Hur ställer jag mig till det som har hänt?
 • Vad känner jag angående det som hänt?
 • Har det hänt något nytt idag som inte har inträffat tidigare?
 • Vad har jag lärt mig idag?
 • Vad har jag blivit starkare av?
 • Vad har jag gjort som tände ljuset i mina ögon?
 • Vilka insikter har jag fått idag?
 • Om inget hände idag – var är det som saknas ?

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök