Tankar kring ett företags ansvar & makt…

Fick följande text från en av mina mentorer idag – mycket läsvärt och tänkvärt.

Med makt följer ansvar. Detta är ett faktum och inget påbud. Det är den objektiva verkligheten, inte en obestyrkt från en moralist. Ansvar innebär helt enkelt att handlingar – våra val och våra beslut – har konsekvenser. Dessa konsekvenser har – på samma sätt som att barn är en följd av samlag – med naturlagarna att göra. De är fakta, inte omdömen.

Vad innebär det då att säga, att företagens makt för med sig ansvar? Ett företag har makt. Dess  existens och verksamhet betyder något. Företaget påverkar sin mänskliga omgivning. Ett företag är det kringliggande mänskliga territorium som det påverkar.

Ett företag, liksom en fysisk person, kan fritt välja om det skall ta sitt verkliga ansvar eller inte när det
gäller att följa eller åsidosätta de åbud och krav som följer av dessa förpliktelser.

Företag måste inte alltid ha rätt moralisk bemärkelse och ur ansvarssynpunkt. Men företag bör alltid lidelsefullt och samvetsgrant intressera sig för det faktum att deras blotta existens ställer frågan om ansvar.

Ett viktigt steg mot att ta sitt ansvar är att förena utmaningen till storhet med en framtidsvision. Vad är en ansvarskännande och storslagen vision av lösningen av de grundproblem  som världen i dag står inför?

Om näringslivet skulle besluta sig för att utöva sin makt under ansvar, vilka frågor kommer det – eller måste det eller borde det – då ta itu med?

Ett enkelt svar är: ”Det finns ett nästan oändligt antal problem, varav följer att det skulle bli till stor nytta för mänskligheten oavsett vilket av dem man tog itu med”.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök