Tankar om hur man återskapar och städar upp i en relation

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammansFrån tid till annan uppkommer frågan från människor i min närhet – hur ska man göra för att återskapa en relation. Jag har prövat ett par gånger och ett av de sätten som ter sig fungera för att städa upp – med syfte att stoppa ett energiläckage t.ex. i form av dåligt samvete, irritation, ilska, hat m.m. – är ett sätt som bygger på följande idéer och förhållningssätt.

Jag känner att det är viktigt att påpeka att detta inte är ”rätt” sätt, utan ett sätt som fungerat för mig och många andra. Det bygger mycket på tankarna från Landmark kombinerat med min egen erfarenhet och förhållningssätt från t.ex. NLP.

Acceptera och utgå från det personlig ansvaret

Det första steget är att acceptera och utgå det från det personliga ansvaret. Det handlar inte om den andra personen utan det handlar om något som du kan göra – en möjlighet som du kan skapa – för att få ett nytt resultat, i detta fallet en komplett relation.

Vi kan nämligen inte ”mecka” (läs: förändra) andra människor, utan vi kan bara påverka vårt eget beteende. Om du förlorar energi i en relation till en annan person, så handlar det inte om den andra personen, utan det handlar om att du tillåter energin att läcka ut från dig själv. Det har inget med den andra personen att göra.

”When we hate our enemies, we are giving them power over us: power over our sleep, our appetites, our blood pressure, our health and our happiness. Our enemies would dance with joy if only they knew how they were worrying us, lacerating us, and getting even with us! Our hate is not hurting them at all, but our hate is turning our days and nights into a hellish turmoil.”

Dale Carnegie

Relatera till den andra personen som hel och perfekt

Det andra steget är att relatera till den andra personen som en hel, älskad, förlåten och fantastisk person. Det vill säga att det handlar om att skilja på person och beteende. Alla människor gör så gott de kan och fattar så fort de hinner. Eller formulerat på ett annat sätt – alla människor gör så gott de kan med den kunskap och de resurser som de har tillgängliga.

Den andra personen behöver således inte förändra någonting, för att du skall kunna bli komplett med relationen.

Märk väl också att bara för att man förlåter en person, eller relaterar till en person som hel och perfekt så betyder det inte att man accepterar, eller säger att det som händer är OK. Man kan förlåta en person, utan att acceptera ett beteende eller en händelse som ägt rum.

Släpp alla tankar om skuldfrågan och värderingar

Ibland dyker känslan av att vi vill hitta en syndabock eller få en förklaring. Detta är egentligen något som inte behövs. Det som är, är det som är, för att det är som det är. Föregående, lite zen-buddistiska, mening räcker. Saker behöver inte ha en anledning. Det kan helt enkelt vara, bara för att det är.

Exempel – varför är taket vitt? Jo, taket är vitt för att taket är vitt. Varför skäller hunden? Hunden skäller för att hunden skäller. Varför gjorde personen x och y? För att personen gjorde x och y. Det är allt som behövs för att kunna gå vidare.

Allt som hindrar dig om du inte kan släppa det här, handlar om att du vill få rätt om någonting, vill ha någonting, behöver någonting eller kanske inte är redo att släppa det. Det är ofta här som det skorpar till sig – eftersom ofta vill inte den andra personen ge det eller i många fall ofta inte ens förstår att den borde ge det.

Den dagen du kan släppa det som du vill ha, då är du också fri från energitjuven – du är komplett.

Inse att det är din tolkning som har ställt till det för dig

Detta är också en viktig konversation – vi behöver inse och skilja på att det som sker i världen är en helt objektiv händelse. Denna händelse är objektiv i exakt en millisekund – den tiden det tar för oss att reagera på den.

Under denna millisekund så hinner vi lägga in en egen personlig tolkning baserat på våra värderingar, våra minnen, vår uppväxt, våra sanningar etc. Denna tolkning är alltid helt och hållet subjektiv. Det är alltid denna subjektiva tolkningen som ställer till det för oss.

Jämför ett exempel där MFF och Djurgården spelar fotboll. Resultatet blir 3 – 0. Det är bara ett resultat – helt och hållet objektivt – och det kommer att göra att vissa personer kommer att bli jätteglad (deras tolkning) och andra personer kommer att bli jätteledsna eller besvikna. Det var inte resultatet som gjorde respektive lags supportrar glada/ledsna – det var deras tolkning av resultatet. (och den stora majoriteten bryr sig inte alls… )

Samma sak händer ofta i relationer när det skorpar till sig. Det som hände var att något hände – det är sedan vår tolkning av vad som hände som är roten till det onda. Det positiva är att du kan välja en ny tolkning – om du som ovan kan släppa att ha rätt om det.

Man kan bli förvånad till vilka längder vi människor går för att få rätt. Vi värvar andra personer, vi vinklar historier och framförallt så hittar vi ”bevis” för att stödja oss i vårt story. Dessa stories kan dessutom över tid bli hela dramer som får såpoperorna på TV att blekna i jämförelse. Men de har inget med verkligheten att göra – de är bara påhittade stories med tolkning/mening som vi har lagt i händelsen.

Bestäm dig för vad du vill uppnå – sätt ett mål och skapa en möjlighet

Nästa steg är att bestämma dig för vad du vill uppnå. Kanske räcker det redan nu när du är komplett med relationen. Annars handlar det om du behöver bestämma dig för vad du vill ha för utkomst av relationen – det vill sätta ett mål och skapa en attraktiv bild av hur du vill ha det.

Det handlar om att skapa en möjlighet som du kan tacka ja till och som du sedan även kan inspirera, beröra och bjuda in den andra personen till. Att skapa en öppning handlar om att utifrån ingenting, skapa någonting.

Detta någonting – kan vara kommunikation – att man börjar prata i en relation där det inte har funnits någon kommunikation, det kan vara att man gräver ner stridsyxorna, det kan vara att man kliver av en ilska, besvikelse eller någon annan känsla.

Börja jobba i riktning mot målet – börja med att be om ursäkt

När du har satt ett mål är nästa steg att börja ta steg i den riktningen. Här finns det några väldigt bra sätt att skapa ett utrymme för att kunna jobba med de mål man sätter upp.

Det första steget är att du till personen ifråga ber om ursäkt. Ja, du läste rätt. Du kan alltid be om ursäkt för att du har hittat på en story eller en tolkning om hur det var. Samt säga att du ber om ursäkt att du har tänkt dumma tankar om den andra personen, eller om du har gjort något annat som berättigar en ursäkt.

Det andra steget är att säga det rent – det vill säga utan att förvänta dig något tillbaka – och därefter skapa en möjlighet, en öppning för er två. En öppning där du kan berätta hur du vill ha det istället.

När jag gjorde detta tillsammans med min yngre bror – som jag under en längre period inte hade en särskilt bra relation med – lät det ungefär så här:

Jag vill be om ursäkt för att jag har hittat på att vi är olika, att vi inte har något att prata om eller har något gemensamt och därmed någon anledning för att umgås. Jag är ledsen för det.

Jag bad om ursäkt för min story om att vi är olika. Sedan skapade jag en ny möjlighet:

Jag uppskattar dig som min bror och i framtiden så skulle jag vilja att vi umgås mer och pratar om saker som är viktiga för oss.

Genom detta skapade jag förutsättningar för att göra oss kompletta med som har varit, han behövde inte känna någon skuld och vi fick ett rent utrymme att skapa något nytt från. Jag behöver inte säga att vår relation är hästlängder bättre idag än vad den var då? :)

Fråga den andra personen vad den behöver.

Ett annat fantastiskt verktyg här är att rakt ut fråga den andra personen vad den behöver för att bli komplett?

Ibland kan det vara så att man behöver ta ledarskap över människor som är ens föräldrar, ens mentorer eller andra människor som man till och med sett upp till. I de tillfällena kan det vara viktigt, utan att nagga på din integritet – fråga den andra personen vad den behöver och om möjligt ge den personen det.

Att göra sig komplett med personer som inte längre är i livet

Ovanstående principer är naturligtvis några som fungerar även med relationer där vederbörande inte längre är i livet. Principen är densamma och ett sätt man kan göra det på är t.ex. att skriva ett bra eller till och med ett mejl.

Min far gick bort när jag var 13 och så sent som förra året så gjorde jag mig mer komplett med den relationen genom ett mejl som jag skrev i min outlook. Så det fungerar alldeles utmärkt.

Vad tänker du om ovanstående?

Skriv gärna några rader i kommentarfältet vad du tänker kring ovanstående. :)

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök