Tankar om linjära och olinjära investeringar

De flesta investeringar man gör kan delas in efter om de är linjära eller olinjära. En linjär investering är en investering som du kan följa och som ökar eller minskar i värde kontinuerligt – linjärt. Till exempel brukar de flesta anse att aktier och fonder är linjära investeringar, varje dag eller åtminstone en gång i veckan kan du gå in och titta på värdet av dem. Är du inte nöjd kan du ofta sälja dem och få ut det aktuella priset.

Andra investeringar kan var olinjära – exempel på detta kan vara investeringar i onoterade företag som inte är allmänt kända. T.ex. jag har en investering i ett företag, vars syfte är att bärga skatter från sjunkna skepp. Jag kategoriserar det som en olinjär investering eftersom jag inte har en susning om de kommer att lyckas – lyckas det rusar aktien i höjden, lyckas de inte så är den inte mer värd än pappret den trycks på. Andra exempel på olinjära investeringar är optioner och andra derivatinstrument där du antingen får hög avkastning eller ingen alls – ungefär som en lott.

Linjära investeringar Olinjära investeringar
Risk Mellan Hög
Avkastning Låg-Mellan Hög-Mycket Hög
Kunskapskrav Normal Hög
Löptider Påverkansbar Sällan påverkansbar

En insikt jag gjort under året att jag drivits mer av girighet än av rädsla och försiktighet. Många av mina investeringar är idagsläget olinjära vilket inte är jättebra för balansen i portföljen. Å andra sidan är den en insikt som jag inte hade fått annars. Förmodligen kommer jag under den kommande tiden försöka vikta om mer mot linjära lågrisk investeringar.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök