Teknisk Analys - Lektion 01 :: Grundbegrepp för teknisk analys av aktiemarknaden
Sök:

Teknisk Analys – Lektion 01 :: Grundbegrepp för teknisk analys av aktiemarknaden

Teknisk analys är en av två analys metoder för att försöka förutse hur aktiemarknadens utveckling: den tekniska och den fundamentala. I den fundamentala analysmetoden används fundamental information för att belysa den framtida ekonomiska utvecklingen. Den tekniska analysen tar utgångspunkt i själva kursen och omsatt volym över tid -dvs vi använder historisk kurs för att försöka förutse framtida utveckling.

Teknisk analys har primärt varit ett verktyg för professionella investerare men de senaste åren har det, mycket tack vare Internet, blivit mer tillgängligt för oss vanliga investerare. Tanken med denna nyskapade kategori är att ge en introduktion till teknisk analys.

Teknisk analys bygger på antagandet att marknaden aldrig är lugn – det är egentligen grunden för allt investerande. Antingen stiger marknaden, rör sig sidledes eller faller. Dessa beteenden är nära förknippade med de ekonomiska konjunkturerna.

En av de första professionella marknadsanalytikerna som vi har mest att tacka är Charles H. Dow. Han utvecklade sin teori om aktiemarknadens sammanhang med de grundläggande ekonomiska beteenden. Dessa teorier puiblicerades så småningom i Wall Street Journal. Dow’s teori bygger på användningen av index, där index blir satta i förhållande till varandra. Dow satte upp ett industri-index som bestod av de mest viktiga amerikanska företagen (det som senare blev Dow-Jones Index). Hans teori bygger på sex grundprinciper:

 1. Indexens slutkurser avspeglar alla marknadsdeltagares totala syn på marknaden
 2. Marknaden har tre beteenden:
  • Ett långt – över ett till flera år
  • Ett medellångt – från tre veckor till cirka tre månader
  • Ett kort – från en dag till några veckor
 3. Huvudtrenden har i sin tur tre faser:
  • En tidig fas
  • En huvudfas
  • En avslutande fas
 4. Utvecklingen i det ena indexet ska bekräftas av utvecklingen i det andra indexet
 5. Kurs och omsättning har samband med varandra. Volym bör öka när kursen tar fart i en trendriktning.
 6. En trend antas vara effektiv tills dess ges en signal om att den är bruten och och på väg i en annan riktning.

Att veta hur detta beteende sker kan ge en stora möjligheter att tjäna pengar – det sägs ju nämligen att historien upprepar sig – kan det vara så att detta återspeglar sig i kurserna? Teknisk analys går alltså ut på att analysera aktörernas beteenden. Teknisk analys är inget exakt begrepp och innefattar väldigt många olika metoder för analys. En bra definition är

Teknisk analys använder avvikelser från effektiv prissättning för att generera sannolikheter om utvecklingen för finansiella instrument.

De tre marknadsbeteendena

Det långa primärbeteendet är det egentliga trendbeteendet. När den primära trenden stiger så kallas den för hausse eller bull. När den primära trenden faller kallas det för baisse eller bear. Tumregeln är att i det sekundära kursbeteendet i en stigande primärtrend tappas ofta 33% till 66% av den sista uppgången. Exempel: om kursen till exempel stiger från 100 kr och toppar ut på 150 kr är det vanlig med en korrektion ner på mellan 16.50 kr (= 33% av 50 kr) och 33 kr (=66% av 50kr). Vid speciella tillfällen kan hela uppgången gå förlorad om den primära trenden ändrar riktning.

dowtheory-1.gif

Faserna i en trend

En primär uppåtgående trend varar vanligtvis i minst två år, avbruten av sekundära rekyler nedåt. Den första fasen börjar när förhållandena inte kan bli värre och det kommer små tecken på bättring i ekonomin. Den andra fasen kännetecknas av aktiens generella stigning med bakgrund av den nu erkänt förbättrade ekonomin. Tredje och sista fasen kommer med bakgrund av överdriven optimism och spekulationer. Historiskt sätt dominierar de professionella investerarna i den första och andra fasen medan amatörerna dominerar den tredje och sista fasen.

En primär nedåtgående trend varar vanligtvis kortare än den uppåtgående, också den kantad med rekyler. Första fasen startar när hoppet om ytterligare sitgningar börjar att blekna. Den andra fasen tar över när bolagens avkastning faller, och de dåliga bolagsrapporterna med röda siffror kommer. En lägre aktivitetsnivå kan märkas i volymen. Trede och sista fasen kommer när aktieägarna helt och hållet har tappat tålamodet och vill ut, utan hänsyn till underliggande aktiens värde. Det är här en krasch kan uppså, nä nästan alla står i kö för att sälja och inge vill köpa. Då kommer panikförsäljningen – man vill hellre sälja för en krona än för noll kronor.

Kurs och omsättning har samband med varandra

Under normala förhållande ska ett beteende i trendriktningen ge den största omsättningen. Om man i en stigande trend ser omsättningen öka vid ett kursfall eller falla vid en kursstigning, så är det tecken på att det nuvarande trendbeteendet håller på att närma sig sin avslutning. Volymen ska kunna anses vara en bekräftelse eller stödjande informaiton till själva trenden.

Vändpunkten av en trend

En stigande marknad karaktäriseras av en period med stigande toppar och bottnar, där varje topp och botten ligger över den föregående.

uptrend1.gif

En fallande marknad karaktäriseras av det motsatta, en period med fallande toppar och bottnar, där varje topp och botten ligger under den föregående.

downtrend.gif

En indikation på en trendvändning innanför en stigande trend är när en ny topp inte når över den föregående toppen och samma sak och motsatt – när en ny botten inte går under den föregående bottnen.

Detta är en av de viktigaste i kursanalysen – att kunan skilja en äkta trendvändning från en rekyl i trenden. Men det är också ett av de mest vanskliga. För den som handlar aktien i denna fasen den som är mest problematisk att förhålla sig till. Ska man reagera på den första osäkra signalen och komma in tidigt i trenden eller ska man vänta och se bekräftelsen och mista den första delen av kursutvecklingen.

Källa:


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.