Tips: använd inte negativa ord

Tips: använd inte negativa ord

Ett tips jag har fått är att inte använda negativt laddade ord såsom:

  • Engångskostnad  – använd istället initial investering
  • Exkluderande ord – använd istället inkluderande ord såsom då ingår xx och yy
  • Men – använd ordet och istället

Listan kommer att fyllas på efterhand…

Relaterade etiketter och ämnen

Försäljning

Kommentera