Tjänar du mer eller mindre än de flesta andra?

Jämför din lön med resten av Sveriges befolkning - var är du på inkomstskalan?

Tjänar du mer eller mindre än de flesta andra?

Jag fick en ganska rolig länk från en god vän som visar hur din lön står sig mot resten av Sveriges befolkning.

Det är SVT som har gjort en visualisering på data från Skatteverket. Grafen är indelad per ålder och percentiler. Dessutom har de gjort motsvarande grupper för kön och ålder, så att man exempelvis kan se fördelningen endast för kvinnor eller enbart för kvinnor som är X år gamla.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök