TrustBuddy - en kort kommentar
Sök:

TrustBuddy – en kort kommentar

Mycket negativ info rörande Trustbuddy.

Den här artikeln publicerades 2015-10-12 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

I morse släppte TrustBuddy, som jag har skrivit om en del gånger här på bloggen, en pressrelease som var mindre rolig att läsa. Jag har inte hunnit lägga så mycket tid på det idag, men nedan följer mina korta kommentarer.

Jag tycker det är väldigt trist, särskilt eftersom jag själv har ganska mycket pengar stående hos dem. Jag vet inte mer än någon annan i dagsläget, men tycker det generellt sätt är märkligt att det kunnat pågå under en längre tid. Pressreleasen finns i sin helhet på TrustBuddys hemsida.

Pågående företrädesemission i TrustBuddy AB (publ) avbruten – peer-to-peer-plattformen stängd efter misstänkta oegentligheter inom bolaget
En utredning som initierats av den nya ledningen i TrustBuddy AB indikerar att allvarliga oegentligheter har förekommit inom bolaget. Bolagets styrelse har informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om situationen, och Finansinspektionen har krävt att TrustBuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission avbrutits. Styrelsen kommer att upprätta en kontrollbalansräkning och utvärderar för närvarande alla tillgängliga alternativ för att hitta en hållbar lösning för alla parter.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar:

Vi är naturligtvis djupt besvikna över situationen. Med ny ledningsgrupp på plats hade TrustBuddy både plattform och kapacitet för att fortsätta växa och ta en marknadsledande position. Till följd av det som nu uppdagats tvingas vi istället fokusera all kraft på att hitta en lösning för bolagets alla intressenter.

Bakgrund

Den nya ledningsgruppen har varit på plats sedan början av september 2015. I samband med ompositioneringen av verksamheten inleddes en utredning kring hur den tidigare ledningen har bedrivit verksamheten. Utredningen pågår, men har hittills pekat på flera överträdelser av interna och externa regelverk:

 • Bolaget har använt långivares kapital i strid mot deras instruktioner, eller utan deras tillåtelse. Detta har lett till en differens på 44 miljoner kronor mellan insatt kapital från långivarna och tillgängliga medel på

Lagstiftningen kring klientmedel och andra medel (t ex Trustbuddys egen ekonomi) är mycket tydlig. Du måste ha vattentäta skott mellan klientmedel och andra medel och får aldrig blanda samman dessa. Det framgår inte av pressreleasen vad exakt som har hänt men om något har hänt är det mycket alllvarligt för de personer som har varit inblandade i det hela då straffpåföljden kan bli mycket omfattande om de fälls för det hela.

 • Den totala låneportföljen uppgår f n till cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 37 miljoner kronor inte kan hänföras till specifika långivare.
 • Nytt kapital som tillförts från långivare har placerats i befintliga lån som omfördelats av bolaget, av vilka en stor andel troligen var förfallna.

Fram till slutet av 2014 sa Trustbuddy att man skulle kunna ta ut upp till 90% av sitt sparkapital ganska snabbt under förutsättning att det fanns andra långivare som kunde ta över de utestående lånen. Det var dock aldrig, vad jag har förstått, meningen att man skulle ta över förfallna lån utan de skulle stanna kvar hos den ursprungliga långivaren. Den pågående utredningen indikerar att de brutit mot denna policy.

Utredningen indikerar att dessa överträdelser sannolikt har förekommit sedan verksamheten inleddes på TrustBuddys plattform.Åtgärder tagna av den nya ledningsgruppen och styrelsen
De tvivelaktiga metoder som nämns ovan, vilka är begränsade till bolagets kortsiktiga utlåning, har stoppats med omedelbar verkan.
Vidare har styrelsen informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om det inträffade. Baserat på denna information har Finansinspektionen krävt att Trustbuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission, med teckningstid från 14 oktober 2015 till 30 oktober 2015, avbrutits.

Finansinspektions agerande är normalt. Om ett bolag som är under deras tillsyn ertappas med att ha gjort något allvarligt fel är det ganska normalt att Finasinspektionen fryser verksamheten och t ex stoppar all in- och utlåning. Det underlättar nämligen utredningsarbetet som måste göras för att får rätsida på vad som har hänt.

På grund av de allvarliga överträdelser av interna och/eller externa regelverk som identifierats, har styrelsen även beslutat att lämna in en anmälan till den svenska polismyndigheten

Om de upptäcker något liknande har de en skyldighet att genast göra en polisanmälan annars kan de själva åka dit.

Det holländska dotterbolaget Geldvoorelkaar, som fokuserar på utlåning till små- och medelstora företag, har bedrivits som ett fristående bolag och har inte varit föremål för oegentligheter.

De flesta P2P-bolag verkar vara välskötta och branschen som helhet har haft en mycket stark tillväxt de senaste åren då själva affärsmodellen i grunden är sund om den sköts på rätt sätt. De oegentligheter som Trustbuddys nya ledning nu har upptäckt säger mer om vissa personers heder och moral i den gamla ledningen än vad det säger om P2P-branschen.

Medlemmar ur den tidigare ledningsgruppen som fortfarande är anställda av bolaget har stängts av från sina arbeten medan utredningen fortgår. Nuvarande och tidigare anställda som varit långivare på TrustBuddys plattform har fått sina konton spärrade.

Detta är också normalt förfarande.

Information för långivare och investerare
Alla erbjudanden och tjänster i moderbolaget TrustBuddy AB upphör. Det är därför inte möjligt att göra några uttag eller insättningar. Mer information finns påhttp://investor.trustbuddy.com.
Detta är normalt förfarande medan utredningen pågår. Det betyder dock inte att sparpengarna är borta utan snarare att de exakt måste utreda vad som har hänt i hanteringen med dem. När utredningen är klar borde långivarna kunna få access till sina sparkonton igen, antingen via Trustsbuddys plattform eller på annat sätt.
Handeln i bolagets aktier har varit handelsstoppad sedan den 7 oktober, och kommer inte att återupptas förrän bolaget har presenterat ny information.

När utredningar av dennna karaktär pågår är det vanligt att bolagets aktie är börsstoppad.

Webcast för investerare
En webcast för investerare är planerad till idag klockan 10.00 CET. Ordföranden i styrelsen Simon Nathanson och CEO Philip Mikal kommer att ge en presentation om bakgrunden och processen framöver. För att delta i webcasten och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring följande nummer: +44 (0) 1452 567058, lösenord: 1929786Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på: http://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151012.För ytterligare information kontakta:
Simon Nathanson, Styrelsens ordförande, TrustBuddy AB (publ)
investorcare@trustbuddy.com
http://investor.trustbuddy.com

Vad innebär det och vad händer nu?

Det här är jättesvårt att spekulera i. Utan att veta något mer än du som läser det och pressreleasen ovan så är min slutsats att 10 – 20 % av pengarna är borta. Min generella upplevelse är också att sådant här brukar bli värre innan det blir bättre. Det sägs ju också indirekt i webinariet – det vet inte mer än det som har sagts.

Tittar man hur det borde fungera så ska ju företagets pengar vara separerade från klientmedlen (våra pengar), vilket innebär att i händelse av konkurs så bör dessa inte beröras. Sedan finns det en hel del varianter på det här. Det som jag spontant kan tycka skulle vara mest schysst är att i så fall fördela förlusten på alla långivare än att några enskilda får bära hela smällen. I det fallet kan det vara så att vi över tid får ut runt 80 % av pengarna, men jag tror att i dagsläget är det mycket att hoppas på.

Jag har själv ca 120 000 kr stående hos Trustbuddy, så jag kommer att följa det här noggrant. Trist, men tyvärr sådant som händer. Pekar återigen på vikten av att inte ha alla äggen i samma korg.

Rätt många frågor tas upp i webinariet, så det rekomenderas:


Den här artikeln publicerades 2015-10-12 klockan 17:46 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Kommentarer på aktuella händelser.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

48 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej! Hur har det gått för dig i detta med trustbuddy? Har du fått någon utbetalning än?! Jag är så orolig att jag ska missa någon info eller göra fel i det här ”nya erbjudandet” om du förstår vad jag menar? :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  malin persson
  1. Vit pil

   Jag håller med dig om att kommunikationen är inte klockren. Sorry att jag inte kan ge ett bättre svar just nu. Jag kan göra som så att jag skriver om det nästa gång det kommer någon information från dem.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 2. Vit pil

  I am in the Uk, can some one give me a contact for the lenders group that sent out a letter?
  Also if there is a police investigation I would like to contact them too!

  Help anyone

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
 3. Vit pil

  Här är ett exempel på en fråga jag ställde till Styrningsgruppen, och vad de svarade:
  Fråga: Finns det några garantier att våra fordringar, som eventuellt räknas som små eller dåliga, får samma fokus som exempelvis fordringar kopplade till de i ledningen av gruppen? När denna ledning har tillräckligt med fullmakter för att själva få kontroll över indrivningen av sina fordringar, vad har de då för skyldigheter mot övriga långivare, att även ta deras fordringar i beaktande vid exempelvis avtalsskrivning med inkassoföretag? Vi är inte intresserade av att hjälpa stora fordringsägare få ut sina pengar om det finns risk att vår egen fordran faller mellan stolarna i processen.
  Svar: Det vil ikke gjennom fullmaktene være noen mulighet til å foreta en forskjellsbehandling blant ulike långivere og det er for å fjerne en hver slik mulighet åpnet for at alle fordringene skal kunne sees som en samlet fordringsmasse.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carl
 4. Vit pil

  Hej,
  Även jag har fått brevet från Styrningsgruppen. Är inte klar över hur jag ska agera. Prövade att ställa lite frågor till dem och fick åtminstone snabba svar. Hade i övrigt lite frågor till konkursförvaltaren om deras information tidigt i december och fick först för en vecka sen svar som kanske är av intresse för fler:
  ”Vi har kontakt med flera parter som är intresserade av både att köpa fordringarna och att driva in dessa för fordringsägarnas räkning. Eftersom vi är i ett känsligt läge i dessa förhandlingar kan vi inte lämna ut all information om vilka parter vi talar med. Vårt mål är att ta tillvara långivarkollektivets intressen i möjligaste mån. Samtliga låntagare kommer dock inte beröras av dessa åtgärder då flera låntagare endast har ett krav mot klientkontot och inte har några utestående lån.”

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carl
 5. Vit pil

  Hej!
  Igår fick jag ett mail från Glenn Sundhagen och Styrningsgruppen TrustBuddy. Mailet är på norska och jag förstår väl inte alla detaljer i det som skrivs till 100 %. Det jag tror att jag förstått är att de ska försöka få fullmakt från 2/3 av långivarna/låneportföljen för att sen kunna få till stånd ett avtal med konkursförvaltaren om informationsöverföring för att sedan på egen hand med hjälp av inkassobolag driva in de obetalda lånen för gruppens räkning. Är det någon mer som fått detta mail? Några tankar om hur man ska förhålla sig till detta? Jag googlade Glenn Sundhagen och han har arbetat för TrustBuddy sedan mitten av 2014, kanske är det en bra sak men spontant känns det lite tveksamt.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mia
 6. Vit pil

  Til alle lånegivere i TrustBuddy.

  Vi er en gruppe bestående av flere av kreditorene gjennom Trustbuddy-plattformen som med bekymring har sett på faren for at fordringene kan bli verdiløse på grunn av manglende oppfølging av utestående. Inkassoselskapene i Finland og Danmark har varslet om at pågående virksomhet vil stoppe på grunn av manglende styring. Det er videre naturlig å forvente at disse problemene innen kort tid også vil kunne spre seg til Sverige og Norge.

  Konkursboet vil ikke foreta seg all den tid de har akseptert at lånene ikke tilhører boet. Samarbeid og en avtale med konkursboet er likevel nødvendig fordi informasjonen som ligger på plattformen er nødvendige for at fordringene skal kunne drives inn.

  En styringsgruppe ledet av Glenn Sundhagen, Arne Lærdel og Tor Erik Nilsen har igangsatt arbeidet med å få inn et tilstrekkelig antall fullmakter slik at prosessen kan igangsettes.I tillegg bistås denne gruppen av advokat Karl-Anders Grønland. Senere nyvalg av alle de nevnte personer vil kunne skje. Det viktigste er nå å få igangsatt en prosess som kan sikre alle mot tap. Vi viser til det vedlagte brevet som redegjør for sakens utvikling.

  Vi er avhengig av at så mange som mulig av långiverne signerer vedlagte fullmakt. Siden fullmakten også viser til de opprinnelige lånevilkårene i Trustbuddy er også disse vilkårene vedlagt.

  Uten tilslutning fra minst 2/3 vil igangsettelsen av en slik prosess ikke kunne skje. Det er derfor viktig at så mange som mulig blir med for at heller ikke de øvrige långiverne skal kunne lide et tap.

  Styringsgruppen vil i den innledende prosessen prioritere følgende oppgaver:
  Styringsgruppens første mål er å samle fullmakter fra 2/3 av låneporteføljen med utsendelse til alle långivere i løpet av 31.12.2015
  Oppnådd 2/3 signerte fullmakter innen 11.01.2016
  Inngå avtale med konkursadvokaten for overføring av informasjon.
  Inngå avtale med med inkasso selskapene for inndrivelse av fordringene i alle skandinaviske markeder.

  Vi har dessverre ikke e-postadressen til alle långivere og vil derfor be om at dersom du kjenner noen som ikke har mottatt denne e-posten så videresender du denne.

  Skulle det være spørsmål, er det bare å sende disse på e-post eller ved å ta kontakt på annen måte.

  Med vennlig hilsen

  Glenn Sundhagen på vegne av Styringsgruppen

  0
  Gravatar ikon för användaren
  David
 7. Vit pil

  Tack för infon angående att kvitta förlusten.
  Det blir brådis nu…får ringa SKV måndag (stort tack för att ni delat kontaktperson!). Känner viss oro dock, har också erfarenhet av att Lindahls är något långsamma med svar och även om processen skulle vända till ’det bättre’ så är det en lång process om man låter bli att sälja. Jag har tidigare i höst försökt leta reda på intressenter för grupofotdran, men ej lyckats.
  Några som vet mer eller är villiga att ta tag i detta?

  Och..Är ni fler som valt att sälja fordran? Dela gärna med er av tankegångarna.
  Tack.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Monica
 8. Vit pil

  Har nu kollat även med Lindahls som sköter trustbuddys konkurs, samt med en jurist på KPMG båda parter säker att det är helt okey att sälja fordran till annan person för att på så vis kunna kvitta förlusten. Väntar dock fortfarande på att få ett marknadsvärde från Lindahls. Bevis som kan krävas av skatteverket är ett köp/sälj dokument där det framgår att man säljer sin fordran, du skall kunna uppvisa ett kontoutdrag på överföring av pengar från köparen till säljaren av fordran. Samt du bör gärna ha något skriftligt från Lindahls där ett marknadsvärde är fastställt. Dessa tre ting skall räcka om skatteverket vill granska dig.

  Måste dock påpeka en sak som jag tidigare inte nämnde. Det finns en nackdel med att sälja av nu till annan person för att kunna kvitta. Det är om du i senare skede får tillbaka mer än marknadsvärdet.
  Exempel: Mitt totala värde på trustbuddy på konkurs dagen är 100 000. Lindahls fastställer marknadsvärde till 30 % av detta d.v.s. 30 000. Säljer jag nu till min sambo så får hon ingångsvärden 30 000 kr. Nackdelen är nu att om det sen skulle visa sig att hon får tillbaka mer än 30 000 så anses det som en vinst och skall således skattas med 30 %. Det som är lite negativt är då att jag bara får tillbaka 21 % i samband med deklarationen. Dvs du förlorar 9 % på summan över marknadsvärdet.

  Det bästa är alltså om man i så fall kan få Lindahls att sätta ett något högre marknadsvärde, då riskerar du inte att du får tillbaka mer än marknadsvärdet och då tappar du inte dessa 9 %. Det gör inget om du får tillbaka mindre än marknadsvärdet 30 000 för då kvittar du bara detta i nästa deklaration.

  Jag kommer ändå att sälja min fordran, låt säga att Lindahls anger marknadsvärde till 30 000 kr som ovan, låt säga att han hade fel, du får tillbaka 20 000 till, totalt 50 000. Du förlorar då 9 % på summan över marknadsvärdet 30 000 = 1800 kr. Ganska lite pengar. När jag talat med Lindahls verkar det som att det kommer att ta flera år innan det är klart med konkursen. Jag väljer hellre nu att kvitta bort mina vinster och spara i mitt fall 20 000–35 000 kr, dessa pengar kan jag sedan lägga på annan investering. Som sagt vist kan jag förlora lite om jag får tillbaka mer än marknadsvärdet men tycker ändå det är värt detta.

  Ps: juristen sa också att det är okey att köpa tillbaka fordran igen från min sambo, dock tyckte han att det borde gå några månader för att skatteverket inte skall anse att det varit fulspel. Jag kommer troligtvis köpa tillbaka denna 6 månader senare och då till samma marknadsvärde. (obs om inget oväntat hänt i konkursen som drastiskt ändrat marknadsvärdet)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 9. Vit pil

  Tack för bra info angående förlustavdrag i Trustbuddy.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 10. Vit pil

  Har kollat med skatteverket och om ni vill kunna kvitta förlusten i trustbuddy gäller följande. Har man ägt aktierna så kvittar man som vanligt men om man varit lender i trustbuddy så måste man
  sälja sin fordran till en annan person (fordran man har gentemot trustbuddys konkursbo), försäljningen skall ske till marknadsmässigt pris. Här får man ringa upp konkursförvaltaren och kolla
  av vad som är rimligt. Därefter upprättar man ett dokument med försäljningen av fordran samt gör överföringen från köparen till säljaren. Lindahls (konkursförvaltaren) skall sen meddelas att fordran
  är såld och till vem.

  Man får endast räkna av 70 % av förlusten, 30 % På detta fås åter på deklarationen. Vilket innebär, har du gjort en förlust på 100 000 så får du tillbaka 21 000 på skatten. Förlusten i trustbuddy kan
  kvittas mot kapitalvinster på Aktier/fonder, även mot inkomst av lön. Oavsett vad man kvittar mot så får man bara räkna av 70 % av förlusten i trustbuddy.

  Själv tänker jag sälja fordran till min sambo och sen löser vi detta med pengar hit och dit internt mellan oss.

  Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Birger Persson på skattekontoret i Helsingborg på tel 010-5774554. Han är insatt i det hela och jag har haft kontakt med honom.

  PS: vill ni kunna få tillbaka skatt vid nästa deklaration måste försäljningen av fordran göras innan 31
  December.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 11. Vit pil

  Vad är era synpunkter på informationen från konkursförvaltaren?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias
  1. Vit pil

   Jag såg den tidigare ikväll. Jag ser väl det som ett ganska naturligt steg. Det som gjorde mig lite ledsen dock verkar vara mängden dåliga lån som uppgår till hela 5/6 av lånestocken. Jag skulle väl gissa att det kommer att säljas för runt 20 – 30 % av lånebeloppet, så jag tror det är dags att förbereda sig på att det kommer att bli en ordentlig förlust tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Det är märkligt att så stor del av lånestocken består av ”dåliga” lån, eftersom företaget informerade långivarna om hur liten risken skulle vara efter kreditprövning och lanseringen av den nya plattformen. Eventuella förluster skulle dessutom vara minimala eftersom lånen delades upp på flera långivare. Det är nästan att man misstänker ”blåsning” från första början. Hoppas det blir en grupptalan och stort skadestånd, samt fängelse för de ansvariga.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patric
 12. Vit pil

  Personligen har jag ett lån på 5000kr hos dem

  Under perioden på 14 dygn (vilket är den totalt räntefria perioden) skickade de ut ett email med infon ”grattis nu får du som kund ytterligare 30 kostnadsfria dagar på ditt lån”.

  Döm om min förvåning när det sedan påförs en kostnad på ca 960kr till mitt lån..

  Deras utskick sändes ju ut under den fria perioden för att få osss låntagare att glada i hågen vänta med att betala in, och oavsiktligt dra på oss en räntekostnad som annars inte hade tillkommit!

  Detta kan väl inte vara korrekt och lagligt?

  Jag har försökt ringa dem i en veckas tid, främst dagtid, ca 12 gånger utan att få svar
  Jag har även mailat dem 3-4 gånger under 12 dagars tid, utan någon som helst respons!

  Vad göra?

  Känner mig konkret lurad på 960kr!!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  hugo
 13. Vit pil

  Fredde, konkursförvaltaren kommer kräva låntagarna på lån som de ännu inte betalat tillbaka, så de måste betala om de vill undvika betalningsanmärkning.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 14. Vit pil

  Ja, riktigt tråkigt detta.

  Men om någon hör något om grupptalan så hör gärna av er.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristoffer
 15. Vit pil

  Lånetagarna kan ju ej få behöva behöva betala sina lån, trustbuddy som gått konkurs.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredde
  1. Vit pil

   Nej, det kommer inte hända. De skulder som låntagarna har är tillgångar i bolaget och kan/kommer att säljas. Det är på samma sätt som om Swedbank går i konkurs så blir ju inte vi låntagare fria från våra lån.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Är det aktuellt med en grupptalan?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Om långivarna inte får tillbaka sitt kapital, blir det grupptalan eftersom de tidigare ägarna har begått avtalsbrott. Detsamma gäller för alla fodringsägare. Det finns pengar att hämta då de tidigare ägarna har sålt sina trustbuddy-aktier med vinst, samtidigt som de haft insyn i verksamheten.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patric
   1. Vit pil

    Ska kolla upp det. Om det är så, så tror jag att vi skulle kunna få ihop en grupptalan.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Har du nån ny uppfattning på hur mycket av våra inlånade pengar som vi kan beräkna att återfå, med tanke på den information som getts från konkursförvaltaren?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Breitenfelt
 18. Vit pil

  Hej på dig Jan, samt övriga! Hoppas att ni inte har förlorat alltför stora summor på Trustbuddy. Tråkig historia. Jag har följt inläggen här i över ett år och tycker det mesta har varit riktigt bra skrivet, men blir ändå förvånad över att man ens väljer att investera i Trustbuddy, som saknar tillstånd av finansinspektionen och inte heller har statlig insättningsgaranti. Känns som gambling på hög nivå.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
  1. Vit pil

   Hej Erik,

   Tack, det handlar ju hela tiden om en risk/reward diskussion. Jag fick under en lång period nästan 19 % avkastning och det motiverade att sätta in en del pengar.

   Sedan behöver man skilja på dem som är investerare i bolaget (köpte aktier) och oss som lånade ut pengar (långivare). Det ger också olika perspektiv på tillståndsfrågan.

   Lärdomen här är – som alltid – att inte lägga alla pengarna i samma korg. Det är därför jag tycker det är trist och det är mycket pengar, men det ingår i spelet att investera.

   Hälsningar,
   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   19% avkastning lät bra och då är det värt risken. Dock med ett mindre kapital. Har du tur får du tillbaka pengarna ur konkursboet, kronofogdemyndigheten kan väl hjälpa till om du bara visar upp ett betalningsföreläggande? /Erik

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik
  3. Vit pil

   Erik, jag antar att nuvarande styrelse och framförallt konkursförvaltaren sköter detta riktigt. Då behöver man inte blanda in kronofogden för konkursboet. Det kan till och med vara så att konkursförvaltaren kan få loss mer pengar än kronofogden då han har fler försäljningskanaler än kronofogden. När allt är sålt så finns det i te mer pengar att få ut och kronofogden trollar inte med knäna.

   När det däremot gäller krav mot tidigare styrelser som låtit denna situation uppstå så kan det dovk vara läge att koppla in både kronofogde och tingsrätt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 19. Vit pil

  Det e ju nästan så att man blir förbannad, förjävligt är vad det är!

  Efter abrupt handelsstopp – nu ansöker Trustbuddy om konkurs
  Handeln i aktien kommer inte att återupptas – detta blir slutet för lånebolaget.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ralle
  1. Vit pil

   Å andra sidan är dom ju i detta läget antagligen ganska tvugna. Alternativet vore ju att försöka ta in mer aktiekaptial, men det skulle nog inte vara speciellt lätt i nuläget…

   Kort och gott det som hänt har redan hänt och det som kommer är bara konsekvenser som uppdagas…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 20. Vit pil

  Trustbuddy i konkurs idag. Vad gör man nu som fd investerare, måste man yrka på att få pengar tillbaka som fordringsägare, eller sköts det automatiskt? Bör man själv göra en polisanmälan avseende avtalsbrott? Har man något att vinna på det? Någon som vet

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik Jönsson
  1. Vit pil

   Tror det blir svårt. Däremot tolkar jag ju det som att vi som har lånat ut är i en bättre position än aktieägarna. Som aktieägare i Trustbuddy har man ju förlorat alla sina pengar. Vi som har lånat ut pengar till bolaget har ju ett krav på bolaget (eller på dem som har lånen, beroende på avtalstexten). Det här lär ju dra ut på tiden ett tag däremot. Trist…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Det beror på hur upplägget ser ut, men som jag förstått det så är det trustbuddy som är motparten (dvs man har lånat ut pengar till trustbuddy och ingen annan).

   Du har alltså bara rätt att kräva trustbuddy pga lånet. Du kan också ha rätt att kräva styrelsen ifall de har gjort sig skyldiga till något som gör dem betalningsansvariga.

   Slutliga låntagarna kan du inte kräva med mindre än att du kommer över fordringarna (t.ex genom att köpa dem från konkursboet).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
  3. Vit pil

   Man polisanmäler inte för avtalsbrott utan man stämmer möjligen (avtalsbrott är ju inte brottsligt och polisen skulle därmed bara rycka på axlarna).

   Nu skall man ju inte kanske stämma dem det första man gör. Den första åtgärden är att kontakta konkursförvaltaren och meddela sitt krav. Ifall det uppstår en tvist så får man stämma dem. Annars skall man veta att om du är i sak överens med konkursförvaltaren innebär det bara att du får betalt i den mån det är möjligt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 21. Vit pil

  Trustbuddy i konkurs idag. Vad gör man nu som fd investerare, måste man yrka på att få pengar tillbaka som fordringsägare, eller sköts det automatiskt? Bör man själv göra en polisanmälan avseende avtalsbrott? Har man något att vinna på det? Någon som vet?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik Jönsson
 22. Vit pil

  Det blev värre idag…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tomas
 23. Vit pil

  Då blev det konkurs.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Wester
 24. Vit pil

  Tråkigt men tyvärr väntat. Hoppas inte Toborrow ägnar sig åt nått liknande fuffens. Hoppas det ordnar sig.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Wolf
 25. Vit pil

  Känns på sätt och vis befriande att även högutbildade räknenissar kan gå på en ekonomisk blåsning. Själv är jag lågutbildad småkorkad mattematikfobiker som gick på magkänslan när jag avstod från Trustbuddy när jag letade alternativ till sparkonton & räntefonder.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Wolf
 26. Vit pil

  Problemet, tror jag, med den har typen av alternativa hogriskinvesteringar (privat utlaning, natverksforsaljning) ar inte om det hela rent tekniskt ar en bra idé utan mer vad det ar for typ av folk som startar och driver sadana har foretag. Laga trosklar for att begripa upplagget/investera/starta upp foretag, snabba pengar och hog risk. Bakmannen ar ofta kortsiktigt tankande personer med otillracklig erfarenhet i affarslivet och oftare an sallan har det ocksa hel-eller halvt oseriosa intentioner med sitt foretag.

  Man maste ta sadant i akt innan man lagger in pengar i dylika upplagg. De flesta seriosa investerare haller sig mil bort ifran TrustBuddy och liknande.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
 27. Vit pil

  Kan man polisanmäla trustbuddy som lender, har man något att vinna på det?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik Jönsson
  1. Vit pil

   Troligen inte, styrelsen har redan polisanmält tidigare styrelse.

   Har du krav mot tidigare styrelse så bör du rikta det direkt mot dem genom att stämma dem. Jag har läst något om en grupptalan. Hör av dig till relevant domstol och hör om det finns något fall på börjat och hör efter hur du kan rikta dina krav. Du kanske kan kontakta åklagaren ifall det finns brottsmisstankar (eller polisen).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 28. Vit pil

  Hej,
  Det de skriver är att av 300 miljoner av låneportföljen saknas det 44 miljoner och 37 miljoner inte kan kopplas till någon specifik långivare. Det vill säga nettot som saknas är 44-37, alltså 7 miljoner. Det verkar som TrustBuddy lånat 44 och sen återbetalt 37 miljoner med andra ord skulle förlusten för långivare vara 7 av 300 miljoner. Det vill säga ca 2,3%. Långivarna kan ju inte ansvara för att det inte finns någon koppling på de 37 som TrustBuddy olovligt lånat och återbetalt till långivarna. Det som däremot känns olustigt efter att jag pratat med Finansinspektionen är att Låntagare har ringt Finansinspektionen och frågat om de behöver återbetala sina lån. Självklart meddelar Finansinspektionen att de måste återbetala sina lån. MEN HUR KAN INTE TRUSTBUDDY VARA TYDLIGA MED DET PÅ SIN HEMSIDA?!?! Även om TrustBuddy skulle gå i konkurs så kommer ju konkursboet driva in pengarna från Låntagarna.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hej
  1. Vit pil

   Jag vet inte vad du har för källa för din tolkning, men som jag tolkar meddelandet så saknas det 44milj och utöver detta så har de inte koll på vem som är långivare till 37 miljoner.

   När du skriver att långivarna inte är ansvariga för att hålla koll på de nämnda 37milj så förefaller det som en lite märklig inställning. Lånar du ut pengar så är det klart du skall ha koll på det för till syvende og sidst så är det ju långivaren som skall kräva tillbaks pengarna.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 29. Vit pil

  Blev min kommentar bannad, eller har den bara fallit bort?

  Hur som tar jag den igen, tror du bara kan räkna med att få tillbaka 20-30% av investerat kapital, och varningstecknena för Trustbuddy börja dyka upp för ungefär 2 år sedan om man läser deras ”officiella” tråd på Flashback.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Breitenfelt
 30. Vit pil

  Verkligen tråkigt för alla som lurats med. Internet drar lätt med många & ofta om det låter för bra, så är det ofta det.
  Håller tummarna för att ni får åter era pengar.

  Med vänlig hälsning

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Roger
  1. Vit pil

   Problemet med denna typ av verksamhet är att det inte låter för bra för att vara sant, inte uppenbarligen iaf.

   Upplägget var ju att pengarna lånar ut till någon som betalar ränta och att man därav får en del av avkastningen. Får man lägre avkastning än den ränta låntagaren betalar så är det ju i upplägget inget som verkar uppenbart lurt.

   Det är det som blir det bedrägliga, att man kan luras med ett upplägg som på alla sätt verkar sunt och egentligen inte har någon anledning till att ana ugglor i mossen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 31. Vit pil

  Din slutsats om att 10-20% av kapitalet är borta är nog tyvärr allt för hoppfull, troligen är 70-80% av kapitalet borta. Var själv sparare i Trustbuddy under närmare 2års tid men lyckades få igenom mitt 90% uttag för 2år sedan. Sen dess har jag fått tilbaka knappt 20% av det utestående kapitalet.

  Var ju ingen direkt högoddsare att nåt inte stod rätt till hos TB, deras ”officiella” tråd på Flashback börjades ju fyllas med inlägg om sjunkande avkastning och problem med TB som inte svara på frågor osv.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Breitenfelt

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.