TrustBuddy – en kort kommentar

Mycket negativ info rörande Trustbuddy.

I morse släppte TrustBuddy, som jag har skrivit om en del gånger här på bloggen, en pressrelease som var mindre rolig att läsa. Jag har inte hunnit lägga så mycket tid på det idag, men nedan följer mina korta kommentarer.

Jag tycker det är väldigt trist, särskilt eftersom jag själv har ganska mycket pengar stående hos dem. Jag vet inte mer än någon annan i dagsläget, men tycker det generellt sätt är märkligt att det kunnat pågå under en längre tid. Pressreleasen finns i sin helhet på TrustBuddys hemsida.

Pågående företrädesemission i TrustBuddy AB (publ) avbruten – peer-to-peer-plattformen stängd efter misstänkta oegentligheter inom bolaget
En utredning som initierats av den nya ledningen i TrustBuddy AB indikerar att allvarliga oegentligheter har förekommit inom bolaget. Bolagets styrelse har informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om situationen, och Finansinspektionen har krävt att TrustBuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission avbrutits. Styrelsen kommer att upprätta en kontrollbalansräkning och utvärderar för närvarande alla tillgängliga alternativ för att hitta en hållbar lösning för alla parter.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar:

Vi är naturligtvis djupt besvikna över situationen. Med ny ledningsgrupp på plats hade TrustBuddy både plattform och kapacitet för att fortsätta växa och ta en marknadsledande position. Till följd av det som nu uppdagats tvingas vi istället fokusera all kraft på att hitta en lösning för bolagets alla intressenter.

Bakgrund

Den nya ledningsgruppen har varit på plats sedan början av september 2015. I samband med ompositioneringen av verksamheten inleddes en utredning kring hur den tidigare ledningen har bedrivit verksamheten. Utredningen pågår, men har hittills pekat på flera överträdelser av interna och externa regelverk:

  • Bolaget har använt långivares kapital i strid mot deras instruktioner, eller utan deras tillåtelse. Detta har lett till en differens på 44 miljoner kronor mellan insatt kapital från långivarna och tillgängliga medel på

Lagstiftningen kring klientmedel och andra medel (t ex Trustbuddys egen ekonomi) är mycket tydlig. Du måste ha vattentäta skott mellan klientmedel och andra medel och får aldrig blanda samman dessa. Det framgår inte av pressreleasen vad exakt som har hänt men om något har hänt är det mycket alllvarligt för de personer som har varit inblandade i det hela då straffpåföljden kan bli mycket omfattande om de fälls för det hela.

  • Den totala låneportföljen uppgår f n till cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 37 miljoner kronor inte kan hänföras till specifika långivare.
  • Nytt kapital som tillförts från långivare har placerats i befintliga lån som omfördelats av bolaget, av vilka en stor andel troligen var förfallna.

Fram till slutet av 2014 sa Trustbuddy att man skulle kunna ta ut upp till 90% av sitt sparkapital ganska snabbt under förutsättning att det fanns andra långivare som kunde ta över de utestående lånen. Det var dock aldrig, vad jag har förstått, meningen att man skulle ta över förfallna lån utan de skulle stanna kvar hos den ursprungliga långivaren. Den pågående utredningen indikerar att de brutit mot denna policy.

Utredningen indikerar att dessa överträdelser sannolikt har förekommit sedan verksamheten inleddes på TrustBuddys plattform.Åtgärder tagna av den nya ledningsgruppen och styrelsen
De tvivelaktiga metoder som nämns ovan, vilka är begränsade till bolagets kortsiktiga utlåning, har stoppats med omedelbar verkan.
Vidare har styrelsen informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om det inträffade. Baserat på denna information har Finansinspektionen krävt att Trustbuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission, med teckningstid från 14 oktober 2015 till 30 oktober 2015, avbrutits.

Finansinspektions agerande är normalt. Om ett bolag som är under deras tillsyn ertappas med att ha gjort något allvarligt fel är det ganska normalt att Finasinspektionen fryser verksamheten och t ex stoppar all in- och utlåning. Det underlättar nämligen utredningsarbetet som måste göras för att får rätsida på vad som har hänt.

På grund av de allvarliga överträdelser av interna och/eller externa regelverk som identifierats, har styrelsen även beslutat att lämna in en anmälan till den svenska polismyndigheten

Om de upptäcker något liknande har de en skyldighet att genast göra en polisanmälan annars kan de själva åka dit.

Det holländska dotterbolaget Geldvoorelkaar, som fokuserar på utlåning till små- och medelstora företag, har bedrivits som ett fristående bolag och har inte varit föremål för oegentligheter.

De flesta P2P-bolag verkar vara välskötta och branschen som helhet har haft en mycket stark tillväxt de senaste åren då själva affärsmodellen i grunden är sund om den sköts på rätt sätt. De oegentligheter som Trustbuddys nya ledning nu har upptäckt säger mer om vissa personers heder och moral i den gamla ledningen än vad det säger om P2P-branschen.

Medlemmar ur den tidigare ledningsgruppen som fortfarande är anställda av bolaget har stängts av från sina arbeten medan utredningen fortgår. Nuvarande och tidigare anställda som varit långivare på TrustBuddys plattform har fått sina konton spärrade.

Detta är också normalt förfarande.

Information för långivare och investerare
Alla erbjudanden och tjänster i moderbolaget TrustBuddy AB upphör. Det är därför inte möjligt att göra några uttag eller insättningar. Mer information finns påhttp://investor.trustbuddy.com.
Detta är normalt förfarande medan utredningen pågår. Det betyder dock inte att sparpengarna är borta utan snarare att de exakt måste utreda vad som har hänt i hanteringen med dem. När utredningen är klar borde långivarna kunna få access till sina sparkonton igen, antingen via Trustsbuddys plattform eller på annat sätt.
Handeln i bolagets aktier har varit handelsstoppad sedan den 7 oktober, och kommer inte att återupptas förrän bolaget har presenterat ny information.

När utredningar av dennna karaktär pågår är det vanligt att bolagets aktie är börsstoppad.

Webcast för investerare
En webcast för investerare är planerad till idag klockan 10.00 CET. Ordföranden i styrelsen Simon Nathanson och CEO Philip Mikal kommer att ge en presentation om bakgrunden och processen framöver. För att delta i webcasten och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring följande nummer: +44 (0) 1452 567058, lösenord: 1929786Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på: http://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151012.För ytterligare information kontakta:
Simon Nathanson, Styrelsens ordförande, TrustBuddy AB (publ)
investorcare@trustbuddy.com
http://investor.trustbuddy.com

Vad innebär det och vad händer nu?

Det här är jättesvårt att spekulera i. Utan att veta något mer än du som läser det och pressreleasen ovan så är min slutsats att 10 – 20 % av pengarna är borta. Min generella upplevelse är också att sådant här brukar bli värre innan det blir bättre. Det sägs ju också indirekt i webinariet – det vet inte mer än det som har sagts.

Tittar man hur det borde fungera så ska ju företagets pengar vara separerade från klientmedlen (våra pengar), vilket innebär att i händelse av konkurs så bör dessa inte beröras. Sedan finns det en hel del varianter på det här. Det som jag spontant kan tycka skulle vara mest schysst är att i så fall fördela förlusten på alla långivare än att några enskilda får bära hela smällen. I det fallet kan det vara så att vi över tid får ut runt 80 % av pengarna, men jag tror att i dagsläget är det mycket att hoppas på.

Jag har själv ca 120 000 kr stående hos Trustbuddy, så jag kommer att följa det här noggrant. Trist, men tyvärr sådant som händer. Pekar återigen på vikten av att inte ha alla äggen i samma korg.

Rätt många frågor tas upp i webinariet, så det rekomenderas:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök