Underliggande faktorer som borgar för tillväxt
Sök:

Underliggande faktorer som borgar för tillväxt

De underliggande faktorerna som talar för en hög årlig värdeökning är flera, så det är väldigt sannolikt att priset kommer att öka över tid. De viktigaste anledningarna är bland annat:

  • De totala tillgängliga skogsområdena har sjunkit med 50 % sedan 1960.
  • Mer än 90 % av de ursprungliga skogsområdena i Västafrika är idag borta.
  • För varje träd som planteras i Afrika huggs det ner 28 träd. Den mängd skog som försvunnit från de 10 länderna med mest avverkning under de senaste 15 åren, motsvarar idag 110 gånger Skånes yta (mer än 1.200.000 kvadratkilometer)
  • Bara i Brasilien har det de senaste 15 åren huggits ner skog motsvarande 38.4 st Skåne
  • Det är idag mer lönsamt att avverka skog och använda marken till betesmark än att behålla den.
  • 8 av 10 människor använder idag mindre papper än det som anses vara nödvändigt till att kunna möta behoven av inlärning och kommunikation i framtiden.
  • Idag bor en av tre människor i världen (1,7 miljarder) i länder och områden som anses ha en skogstäckning som är kritiskt låg. Om den nuvarande avverkningsprocessen fortsätter, kommer talet att tredubblas till 4,6 miljarder människor före år 2025.
  • Land som Japan, England och USA är bland världens största konsumenter av trävirke idag. Men i framtiden kommer land som Kina och Indien, med ett befolkningstal som är många gånger högre än de tre nämnda länderna tillsammans få ett enormt ökande behov av trävirke. T.ex. i Japan idag är förbrukningen per person ca 242 kg per år, medan förbrukningen i Indien ännu bara är ca 3 kg per person och år.
  • Samtidigt visar prognoser att Indiens egen skogstäckning per person kommer att sjunka med över 30 % de närmaste 20 åren, bland annat som ett resultat av en förväntad befolkningstillväxt på över 300 miljoner personer under samma period.
  • Kina har idag en skogstäckning på ca 16 % av det totala landområdet. Behovet ligger emellertid på det dubbla. För närvarande innebär detta en brist på ca 270 miljoner kubikmeter trävirke per år. En situation som bara blir värre på grund av befolkningstillväxt och Kinas ekonomiska revolution.

Jag har läst nog och vill gärna köpa ett träd nu! (annonslänk)

Tillgång vs. efterfrågan

På grund av ovannämnda fakta kan prisökningen på tropiskt timmer och produkter som utvinns av de olika träden att bli stor de kommande 20-30 åren. I diagrammet nedanför ser du jämförelsen mellan tillgång och efterfrågan på tropiskt timmer. Linjerna korsar varandra år 2001 och man räknar med att gapet bara blir större och större under de följande åren. Detta kan självfallet att kunna ha stor inverkan på virkespriserna i framtiden.

Tropisk skogsavverkning mot efterfrågan av träd

Vad vill du göra nu?

« tillbaka till översiktsidan för Better Globe

Kommentera

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.