Undersökning: Hur ska vi göra med Spiltan Räntefond?
Sök:

Undersökning: Hur ska vi göra med Spiltan Räntefond?

Låt oss slå våra kloka huvuden ihop och resonera kring Spiltan Räntefond Sveriges plats i modellportföljerna...

Få har missat dramat med fonden Spiltan Räntefond Sverige som pausade sin handel vilket ledde till problem för tusentals sparare hos PPM, LYSA, Avanza med flera. I början av året hjälptes vi åt att samskapa modellportföljerna vilket var fantastiskt. Därav tänkte jag be om din hjälp och din åsikt – vad tycker du att vi ska göra med Spiltan Räntefond Sverige som har en ganska stor vikt i modellportföljerna?

Svara och kommentera gärna nedan. Tack på förhand! 🙏

Uppdatering 2 april 2020

Sedan i måndags har det kommit in lite över 1 000 svar och de fördelar sig ungefär som följer:

Hur ska vi göra med Spiltan Fonderna i modellportföljerna?
Hur ska vi göra med Spiltan Fonderna i modellportföljerna?

Några kommentarer från undersökningen

Jag har även läst alla kommentarerna som ni har skrivit (och det var många) och jag tycker man kan gruppera dem enligt följande:

 • Spiltan har förbrukat sitt förtroende.
 • Man bör inte agera i affekt och Spiltan gjorde rätt (även om de kommunicerade kasst)
 • Varför har räntefonder som har risk med inte avkastning? Lika bra ha bankkonto.
 • Eric Strand-linjen: Köp guld istället för räntefonder(!?)

Nedan följer ett urval del av kommentarerna till undersökningen:

 1. Värdet av diversifiering visar sig.
 2. Frågan för mig är snarare hur kommer Lysa göra? Har majoriteten av mina pengar där.
 3. Troligen har de ”lärt sig en läxa”, och är i grund och botten en bra korträntefond. Allt som oftast är den trygg och stabil. Dessutom är den som innehav i modellportföljerna inte att anse som en strikt likviditetsfond – och även den försiktigaste potföljen har en sparhorisont som är längre än fåtalet veckor. Jag skulle inte längre lita på den som alternativ för sparkonto, men allt annat där sparhorisonten inte är kritisk inom den närmsta månaden(erna) ok. Ändå vettigt att komplettera med andra korträntefonder också tycker jag.
 4. Inget har egentligen förändrats enligt mig. Detta är en av riskerna man får med räntefonder då det sker väldigt stora svängningar i marknaden. Helt naturligt enligt mig.
 5. Försök hitta korträntefonder med så stort inslag av statsobligationer som möjligt, t.ex. Öhman. Kanske kombinera med US korta statsobligationer (SEB korträntefond USD). Samma med längre räntefonder (AMF räntefond Mix, SPP Obligationsfond, Handelsbanken Euro obligation). Spiltan åker ut pga dåligt förtroende och för att det annars inte går att få upp andelen säkrare papper i portföljen. Den kanske skulle ha en liten plats om det fans korta räntefonder med nästan bara statsobligationer, men det gör det inte.
 6. Inte OK av Spiltan låsa ens sparpengar godtyckligt när Spiltan lanserar fonden som ett alternativ till bankkonto. :@
 7. Om rätt placeringar gjorts inom fonden så är det ju rätt fond för sitt syfte i modellportföljerna. Frågan är väl om det finns fog för kritik om det är så att Spiltan stoppat handeln längre än motsvarande andra fonder utan grund. Att stoppa handeln i räntefonder i kristider skyddar visserligen tillgångarna i räntefonderna, vilket är syftet med dem i modellportföljerna, men att inte kunna balansera om då och att det finns en inneboende osäkerhet i värderingen av tillgångarna kanske innebär att man behöver fråga sig om balansen mellan räntefonder och guld i modellportföljerna kan ses över.
 8. Trovärdigheten har skadats men fundamentalt tror jag inte fonden är sämre. Mer diversifiering är vad som gjorts tidigare år, lite bökigare men lite tryggare. Tror det är rätt väg
 9. ”Givet att vår inställning är 1: (mycket) långsiktigt investerande. 2: Vi kan inte time:a marknaden, utan har en uttänkt strategi och håller oss till den. Tycker jag det är svårt att motivera ett byte enbart p g a att fonden vid ett svårt tillfälle pausade handeln. Alternativet borde också innebära tillägg till strategin för när vi trots allt bör agera på marknadshändelser/time:a marknad.
 10. Finns det andra skäl än momentan likviditet att utifrån Spiltans agerande ifrågasätta fondens pålitlighet/stabilitet?
 11. Däremot kanske man inte ska ha sitt buffertsparande i räntefond alls, utan på sparkonto med skaplig ränta. Såvitt jag kan se har skillnaden i avkastning mellan kort räntefond och bra sparkonto inte varit enorm.”
 12. Öka andelen guld i samband med detta?
 13. Jag är tveksam.. gillar spiltan men det är inte ok att låsa inne på de sättet dom har gjort. Räntefonder känns som ett bra alternativ för att minska inflationen som ett vanligt bankkonto gör. Men däremot vill man ju kunna ta ut sina pengar i fördel mot exempelvis aktier vid en nedgång..
 14. Det är rätt enkelt, Spiltan har alltid varit en defensiv spelare så jag förstår deras agerande att hålla stängt för handel ett par dagar. Det kom aldrig som någon direkt överraskning.
 15. Dock tycker jag det är trist att bloggen, som jag uppskattar, rekommenderar korta räntefonder rent generellt, då det i mitt tycke är en tillgång som innebär hög risk/liten avkastning iom hög yield. Jag har aldrig följt er rekommendation gällande den tillgången.
 16. Om ni vill komma åt 1-2% avkastning, som inte är exponerade mot en börs, så finns det massvis med andra tillgångar som bör funka istället. Det är rätt många år sedan korta räntefonder fungerade på det sätt som ni har önskat/kommunicerat i bloggen under en längre tid (läs, låg avkastning/låg risk).
 17. Lärdomen bör vara att Spiltan inte gjort något fel (även om fonden möjligen varit fel marknadsförd – men nämn ett bolag som inte putsar upp sin marknadsföring) men många av oss investerat i en tillgång där vi kanske inte helt förstått vilken risk det innebär.
 18. Jag tycker att vi skall avvakta utvecklingen och inte fatta några förhastade beslut. Kanske är bra att dela upp den ”risken” men oklart när det ska göras, känns dumt att göra det nu om den skulle vara lägre värderad än vad den borde och vi i så fall förlorar pengar. Men vid nästa års ombalansering? Eller vid nästa slantsingling? :D
 19. Annars funderar jag på permanent portföljen, det är väl egentligen korta statsobligationer som används i originalet? Är det ett alternativ? Dessa ger väl knappt någon avkastning nu men man hade ju undvikit nuvarande situation. Eller ska man bara ha cash? Tänkte först att korta statspapper skulle ge lite valuta hedge men det är ju så mycket dollar och euro som det är redan.
 20. Man får väl fundera på helt enkelt vilken typ av räntor det ska vara. Företagsobligationer eller statsräntepapper. För det är väl inte något särskilt fel på just Spiltan-fonden? Alltså beslutet ska väl vara om företagsobligationer och i så fall hur stor andel. Och från vilket land.
 21. Det var uppenbarligen inte helt oproblematiskt att lägga alla ägg i Spiltan korgen, så lite mer riskspridning mot exempelvis statspapper hade nog inte skadat. Jag har inte någon djup kunskap i detta men rent förnuftsmässigt känns det klokt att sprida risken med att komplettera med andra korträntefonder. Känner mig misstänksam och lite konspiratorisk varför de har agerat som de har gjort. De borde framför allt ha kommunicerat tydligare och bättre.
 22. Jag vill göra en saklig utvärdering av Spiltans agerande när mer fakta finns tillgängligt. Det är alldeles för stor risk att det handlas i panik som sentimentet är just nu.
 23. Jag tycker antingen ta bort den helt eller inte alls. Finns väl ingen anledning att ha kvar en del och lägga till fler fonder? Skulle vi inte kunna ha den delen enbart i kontant? Eller statsobligation? Litar mer på AMF.
 24. Den framtida förväntade utvecklingen på fonder/aktier är långt högre än den förväntade utvecklingen i räntefonden, eventuell förlust vid försäljning återhämtas snabbare i fonder/aktier än att behålla pengarna i räntefonden.
 25. Tagga ner. Vurmandet om förtroende och kommunikation är identiskt till den som pågår i Corona-hysterin. Beslut ska inte utvärderas efter utfallet på 1v, framför allt inte i stressade situationer. En eller två veckor hit eller dit spelar ingen som helst roll i det längre perspektivet.
 26. Med ombalancering så tänker jag att om jag har års-buffert på bankkonto så borde jag väll ha det jag tror jag behöver till ombalancering på bankkonto oxå? Tycker vi alla tänkt fel där och kanske inte riktigt applicerat samma tänk som kring sparande i hinkarna i just den frågan. Men heller inte så konstigt att man lär sig under tiden..
 27. Förtroendet är förbrukat, oavsett NAV-kurs i eftermiddag. Ersätt med AMF Räntefond Kort eller dumpa räntefonderna helt och hållet.
 28. För den långsiktige (alla vi här förhoppningsvis) så spelar några enstaka dagars stängning ingen roll. Visst, vi får vänta några dagar med eventuell ombalansering eller liknande men jag tycker att om vi tagit ett beslut att vara långsiktiga så ska vi också se det långsiktigt och inte ändra oss för en sån här sak.
 29. Detta är ju en variant på samma sak: dvs du tänker sälja det som går dåligt när det går dåligt. Hur motiverar du ens detta för dig själv rent strategiskt med tanke på din övriga strategi? Om du omvärderar den här fonden måste du ju också inse att du måste omvärdera din strategi – vilket inte är fel!
 30. Spiltan räntefonder är en av de största räntefonderna i Sverige och därför kan man förstå att de vill vara extra säkra på att deras värde är säkerställt, till skillnad från de andra aktörerna som kanske kan chansa eller riskera lite mer.
 31. Jag är lite tveksam till räntefonder med nuvarande ränteläge. Syftet är att minska den totala risken i portföljen, men även om det finns obligationer som är nominellt riskfria så innefattar de fortfarande en real risk. Vidare är det kortsiktigt att mäta risk i volatilitet och jag ser ombalanseringen mellan aktier och andra tillgångar som det viktigaste verktyget för att skydda det totala (reala) kapitalet. Om inte likviditeten kan garanteras vill jag därför inte äga några räntefonder i dagsläget.
 32. Korträntefonder går ju back, om det inte varit Spiltans? Vad är meningen då, om de dessutom har en avgift? Bättre att ha på vanligt bankkonto, med ca 0.7% ränta och 0 risk och 0 avgift. ”Jag betalar er pengar för att ha mina pengar hos er, det är ju lysande Sickan”. Alternativt behålla Spiltans och ta risken vilket man helst inte vill ha.
 33. Ingen förändring förrän än. Avvakta några dagar, se hur marknaden reagerar och Spiltan svarar. Men om ca en vecka borde beslut kunna tas ang ovan.
 34. SEB Likviditetsfond är den jag hittat som är säkrast för att ha likviditet. Visst det är till priset av sjunkande kurs så en 1-2 års kortsiktig lösning.
 35. Riskspridning med flera fondbolag är vettigt. Efterhand som mer information i ärendet framkommer bör man avväga om Spiltans andel blir 0 % eller högre.
 36. En så stor aktör på företagsobligationsmarknaden är inte ett bra alternativ vid så stora och snabba rörelser på marknaden, för att ha en tillgång till likviditet för t ex ombalansering. Det förstärks dessutom av aktörer som LYSA och att många aktiva placerare beter sig på samma sätt mha robotar. Hade själv 4 MSEK i fonden under perioden den var stängd och jag vill själv inte uppleva den osäkerheten igen. Kommer att använda bankkonton och/eller någon likviditetsfond för att ha säkrare tillgång till likvida medel för snabbt agerande vid behov.
 37. Bankkonto är bättre än spiltan räntefond i både risk och avkastning. Ombalanserar man bara en gång per år finns det ingen anledning att inte binda åtminstone delar av pengarna ett år, de kommer ju ändå tillbaka till nästa års ombalansering. Vill man inte binda på ett år kan man ha det likvid eller 3 månaders bindningstid till exempel.
 38. Jag är inget fan av räntefonder i dessa tider, men om man ska ha räntepapper så ska det vara till lägsta möjliga risk, dvs statpapper. Ser ingen poäng att ta extra risk (Default & Likviditetsrisk) i räntepapper, då tycker jag hela funktionen med räntor i portföljen försvinner.
 39. En fond som stänger för handel är inget alternativ för framtiden. Pengar på konto eller en börshandlad fond så att man själv har rådighet över sin placering. Vidare har Spiltan nu i turbulensen haf betydligt längre handläggningstider är andra fondbolag.
 40. Avvaktar och vill inte agera i panik/affekt. Om det var likviditeten som var huvudproblemet kanske ny balans infinner sig. Med det sagt stoppar jag inte in några nya pengar i Spiltan räntor!
 41. Kolla här även hur LYSA gör med sitt (de har väl 17%?). Det kan ge en bra fingervisning tänker jag.
 42. Enligt min åsikt överreagerade många under börscrashen och det var klokt att bromsa försäljningen under en kort period. Annars skulle det sannolikt ha lett till ytterligare panikförsäljning. Även börsen i New York har stoppat handeln under korta perioder när kursen rasade…
 43. Bra med fler räntefonder då sälj kan behövas vid ombalancering. Då får en fond inte vara låst.
 44. Diversifiering. 1/3 sparkonto, 1/3 bostads/statsobligationer med lång/medellång löptid, 1/3 företagsobligationer. vill man ta mindre risk kan man öka andelen sparkonto, vill man ta högre risk kan man öka andelen företagsobligation. skippa HY
 45. Alla har rätt att göra fel, en gång, för då vet de vad som händer om det som har skett sker en gång till.
 46. Kanske lägga till handelsbankens realräntefond igen rller någon annan?
 47. Problemet som jag ser det är inte Spiltan i sig utan typ av innehåll. Personligen tänker jag i banor att ha kvar en del i Spiltan (för att ha kvar exponeringen mot företagsobligationer) men att ta in korta räntefonder i annan valuta (USD & EUR) Jag ser det inte som valutarisk utan snarare som diversifiering. Ser att SEB har ett sådana på Avanza (SEB Korträntefond C USD/EUR)
 48. Dom har agerat sämst i klassen. Ersätt med kontanter på en bank som ger ränta (om än lite).
 49. Amf räntefond mix har enligt uppgit här på forumet 15% företgobligtioner, resten utländska statsobligationer, SPP grön obligationsfond har medellång löptid, lär innehålla lite företagsobligationer men det gör även AMF Ränftefond lång som tillsammans med SPP obligationsfond utgör de räntefonder jag har för avsikt att satsa på.

Frågan kvarstår tyvärr: vad är alternativen? 🤔

Jag har de senaste dagarna även undersökt alternativen och jag upplever helt ärligt att de inte är särskilt många i dagsläget. Framförallt på grund av:

 • Var problemet att antagandet var fel kring företagsobligationer eller att Spiltan stängde och kommunicerade dåligt?
 • Få fonder i Sverige har höga andelar svenska stats- eller kommunpapper som skulle vara ett alternativ
 • Utländska fonder går bort då de introducerar en valutarisk man inte vill ha på räntepapper
 • Valutasäkrade fonder i SEK med utländska papper är inte supermånga och de som finns är dyra
 • Likviditetsfonder kan vara ett alternativ på en del, men då fungerar ju bankkonto likaväl
 • Byta från annat fondbolag som äger samma papper som Spiltan känns ju lite meningslöst

Ja, många frågor och få svar… 🤔


Den här artikeln publicerades 2020-03-31 klockan 10:43 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Undersökning.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
Kommentarer sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂

Kommentera

95 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Jag har sålt några andra korträntefonder som jag har i olika tjänstepensioner. Men de säljorder jag har på Spiltan rör sig inte. Är det något skumt Spiltan håller på med?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gunnar Nilsson
 2. Vit pil

  Jonas Lindmark (Analyschef på Morningstar med cirka 30 års erfarenhet av finansbranschen) skriver i sin senaste krönika ”Dags att köpa företagsobligationer” om Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond. Finns att läsa på Morningstar.se

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Mia
  1. Vit pil

   Man får ställa sig frågan till vilket syfte köper man räntefonder och vilka räntefonder som fyller det syftet.

   Det har tidigare stått på Spiltans hemsida att Spiltan Räntefond Sverige lämpar sig som ett tryggt alternativ till bankkontot och ett tryggt alternativ då aktiemarknaden är turbulent. Men det var då det. Idag står det att fonden lämpar sig för den som är beredd att ta lite högre risk. Vad det nu kan betyda och medföra i praktiken.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
   1. Vit pil

    Varför skall man överhuvud taget köpa räntefonder i dessa tider med den ekonomiska turbulens som råder i världen?
    Jag har mitt investerings kapital lättillgängligt på vanligt bankkonto med 1% ränta.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Håkan Johansson
  2. Vit pil

   Intressant att han kommer fram till att Spiltan har prioriterat de som passivt äger deras räntefonder jämfört med de som vill köpa o sälja snabbt (aktiva).

   Om det stämmer borde Spiltan vara ett bättre alternativ än andra företagsräntefonder om man äger långsiktigt typ +1 år sikt.
   Medan man bör satsa på de företagsräntefonder som prioriterar de som vill köpa och sälja snabbt ifall man vill försöka tajma marknaden eller om man har det istället för ett sparkonto.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Anders
 3. Vit pil

  Jag har lagt sälj-order på Spiltan Räntefond Sverige typ den 25 mars. Den öppnades 31 mars men min sälj-order har ännu inte gått igenom, rätt kasst kan jag tycka…

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Tobbe
  1. Vit pil

   Precis samma här!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Tommy
 4. Vit pil

  Detta visar på vikten av att läsa fondfaktabladet, där står klart och tydligt vilka risker investeraren tar. Alla fonder har en likviditetsrisk.

  avanza global har en motpartsrisk. Risken för att en marknadsaktör inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

  spiltan investmentbolag – Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn.

  avanza har haft massvis med incidenter senaste tiden där market makers inte har kunnat sätta pris på sina produkter.

  Gör er research noga.

  4GLD – Du är exponerad mot insolvensrisk, det vill säga emittentens alltför höga skuldsättning eller överskuldsättning. Det finns en risk för att guldet och emittentens guldleveranskrav inte är tillräckliga för att säkerställa din leverans eller
  ditt betalningskrav. En förlust av hela ditt investerade kapital är möjlig.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Björn
  1. Vit pil

   Problemet med 4GLD och guld överlag är att det inte finns något alternativ riktigt som är bättre för guld investeringar. Eller förespråkar du investering i guldbolag kombinerat med bear produkter som skydd mot globalt aktie indexfall (likt det koncept Erik har)? Eller bara aktier kombinerat med bankkonto?

   Risk finns ju överallt, vissa saker vet man dock om är riskabla, men just den här fonden skulle ju inte vara det.

   Jag har också oroats lite över motpartsrisken i Avanza global dock, en motpartsrisk som faktiskt är helt onödig då det finns andra alternativ här.

   Samma sak för Avanza emerging markets, där alternativen iofs inte är lika många men Swedbank Robur Access Asien fyller nästan samma funktion.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel Nilsson B
 5. Vit pil

  Ping. Har uppdaterat artikeln med utfallet per nu samt en del kommentarer. 👍

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  När det gäller Spiltan räntefond Sverige lutar det åt att jag behåller den. Däremot Spiltan högräntefond slutade jag månadsspara i direkt och tanken är att jag ska sälja hela innehavet när jag gått +-0 och sätta in det på Spiltan räntefond Sverige istället. Högräntefonden har gått -12,76 % sedan årsskiftet, min Robur access global aktiefond har gått – 16,97 % sedan årsskiftet, skiljer inte så mycket. Skillnaden är att aktiefonder får man ju räkna med detta men högräntefonden tillhör ju ändå räntedelen som ska vara bromsen, rimmar ju dåligt.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Villy
  1. Vit pil

   Kan tillägga att det är i mitt Mellanrisk-Isk jag skriver om. Räntetrippeln jag hade sålde jag innan det dök rejält, så det var gott att Kunna köpa lite extra i Mellanrisk och passiva i nedgången.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Villy
 7. Vit pil

  Jan, du nämnde i en kommentar att du skulle presentera resultatet från undersökningen antingen kvällen 31 mars eller under dagen 1 april. Nu har du håller du oss på halster.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Victor
  1. Vit pil

   Det kommer idag. Vi har lite sjukdom hemma så allt är lite ställt på huvudet just nu. Återkommer.

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Har fullt förtroende för Lysa. Räntemarknaden är inte fullt säker liksom aktiemarknaden inte är fullt säker.
  Lysa är inte heller konstruerad för snabba klipp och svängningar det tycker jag står klart när man går igenom frågorna för att få ett investeringsförslag. Har läst en varning på denna blogg om just Spiltans eventuella brister i just en sådan här situation och är då inte förvånad. Kommer lugnt fortsätta investera i Lysa.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  hans karlsson-forsberg
 9. Vit pil

  nu har det gått någon dag… Hur har ex Lysa och andra hanterat detta. byter de ut spiltan mot alternativ eller behåller de?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Jag vet att de jobbar på det och det kommer nog besked inom någon dag. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Tycker det här är lite småjobbigt. Börjesson var den som fick mig intresserad från första början och utan honom hade jag inte insett att man faktiskt vågar hantera sitt kapital själv. Jag sörjer lite och velar. Nåja, för att parafrasera Notch. ”Det är tydligen något man går igenom, nu går jag och duschar.”

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Janne
  1. Vit pil

   All kredit till Börjesson, han har i alla fall varit ärlig.

   ”Vi har bedömt att vi inte kan sälja till vrakpriser”, säger Per H Börjesson.
   ”Vi vill inte dumpa ut på de här priserna, eftersom marknaden är som den här.”
   ”Vi blev förvånade när de andra öppnade.”
   https://www.di.se/nyheter/sveriges-warren-buffett-om-inlasningen-av-300000-kunder-jattetrakigt/

   https://omniekonomi.se/hogre-risk-an-pastatt-i-spiltans-trygga-rantefond/a/kJr6X9
   https://www.svd.se/trygga-fonden-stangde–inte-sa-lag-risk-som-pastatts
   ”…av innehaven i Räntefond Sverige framgår det att risken inte var så låg som det framstått, skriver SvD. Spiltans grundare Per H Börjesson förklarar att det hade varit omöjligt att skapa avkastning till kunderna annars.”

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
   1. Vit pil

    Ja, det ligger något i det Tale.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Janne
 11. Vit pil

  Sålde mitt innehav den 20 mars men står fortfarande tidigast på kontot 25 mars?.
  Men kanske är normalt då det inte gått 3 arbetsdagar sen stoppet om jag räknat rätt

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 12. Vit pil

  Hade 100% PPM i Spiltan Kort Räntefond under delar av 2017 och hela 2018 samt 2019.
  Senaste turbulensen med nedgång i mars och stoppet gjorde att värdet gick nästan ner till Dec/2018 värdenivå.

  Bytte i PPM till AP7 Räntefond i söndags och såg att bytet gick igenom idag.

  Tack o lov hade jag inget privat sparande i deras fonder.

  Tänker aldrig köpa något Spiltan förvaltar pga deras dåliga hantering av senaste tidens stopp och kommentarer om att ”folk inte vill sälja…”

  Hade de öppnat samdigit som de andra fonderna hade saken inte varit något problem. Att de insisterade med sin strategi och märkte pressen fick de på andra tankar.

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Arne
 13. Vit pil

  Cash is king. Men vad har man för val i tjänstepension och PPM? Då måste man ju ha någon fond och kan inte ligga cash. Alla oroar sig nu för företagsobligationer, men jag skulle vara än mer orolig för långa räntefonder samt statpapper. Där kan allt gå upp i rök.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Gunnar Nilsson
 14. Vit pil

  Det beror på vad man ska ha räntefonderna till antar jag, är de till för att balansera som i 90/10 portföljen eller som buffertstöd i 60/40 portföljen. I det första fallet utgör de ju så liten del, speciellt om man har fler räntefonder. I den andra portföljen kan det ju vara viktigare att ha tillgång till pengarna för buffert eller ombalansering. Känner mig inte akut orolig för Spiltan men man kanske får fundera över hur man ska formera sina procent i räntedelen, fler olika räntefonder och guld.
  Vad tror ni?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Transportören
 15. Vit pil

  Har just skickat iväg en fråga till Lysa om de har några planer på att byta ut Spiltan Räntefond Sverige i deras ränteportfölj.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Hélène Ejnar
  1. Vit pil

   Fast vad hjälper det om Lysa byter ut Spiltans fonder?
   Nästa gång så är det en annan fond som stoppar all handel.. det är ju konceptet med fondrobot/Avanza auto som är problemet om man vill ombalansera snabbt i kristider..

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Peter
 16. Vit pil

  Jag vill även tipsa om en intervju med Splitans VD igår dagens avsnitt av Avanza podden. Förklarar vad som hände och varför.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Bra intervju tycker jag. Personligen är jag inte så upprörd på just Spiltan, inte ens räntefonder är ju riskfria tänker jag. Det är det ju bara kontanter som är.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Oskar
 17. Vit pil

  Funderar på hur Spiltans båda fonder kan tänkas utvecklas i det närmsta.
  Hur påverkar sittuationen nu efter att de öppnat och vi kan se att dom fallit mer än sina jämförbara konkurenter?
  Vad innebär det för potentiell kursutveckling att många av ren protest nu byter bort från spiltans fonder.
  Hur påverkar det utflödet kurserna hos deras räntefonder?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Lundgren
 18. Vit pil

  Jag säljer i alla fall av den tills vidare i min mellanriskhink, känns rätt värdelöst att ha en position som kan bli låst på det sättet. När det gäller t.ex. passivahinken så är det skitsamma för min del då det är 30 år bort.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Johnny
 19. Vit pil

  Hej!
  Jag månadssparar i 2 st portföljer, globala barnportföljen och nybörjarportföljen. Nu har jag lite extra pengar att gå in med, men är det bra att skippa Spiltan räntefonder nu?

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Camilla
 20. Vit pil

  Hej,

  Vad tänker ni i att man ska göra med tex räntetrippeln:
  IKC Avkastningsfond
  Spiltan Högräntefond
  Spiltan Räntefond Sverige

  Sälja allt nu eller skifta över till något annat? Mina ligger på ett ISK konto..

  När det gäller RT-portföljen?
  I den väger spiltan räntefond Sverige 20%, vilket i detta scenario som nyss varit kändes väldigt mycket..

  Vad är alternativen egentligen?
  Kontanter på sparkonto? Amerikanska papper?

  Tack för en riktigt bra podd, hemsida och allt ni gör. Hade det inte varit för er så hade man varit ännu mer osäker på vad man ska göra i detta märkliga scenario.
  Mvh William

  0
  Gravatar ikon för användaren
  William
  1. Vit pil

   @William: Jag har STB i cash istället d.v.s. sparkonto. Funderade också på om jag skulle ha en del i andra valutor men är lite osäker.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Johan
  2. Vit pil

   Mitt alternativ till räntefonder är sparkonto som snabbt kan omvandlas förl lämplig investering när börsen börjar bli stabil

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Håkan
 21. Vit pil

  Tur jag hade som viktade om Lysa från 90/10 till 100/0 veckan innan. Hann dock inte med PPM (dock bara 5% spiltan där)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Richard Leknes
 22. Vit pil

  Vart är alternativet ”ersätt räntor med guld”…? ;)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fotvårtan
  1. Vit pil

   Haha. Hos Eric Strand och Mike Maloney. 🙌😂👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 23. Vit pil

  Det känns inte så kul att ha missat senaste veckans börsrally på grund av att det inte gått att ombalansera på Lysa där jag har större delen av mitt sparande. Om man ska fortsätta vara Lysa-kund efter det här känns det som att man måste tweaka sina Lysa-konton och köra separata konton med 100% aktier och 100% räntor men ändå ha den största andelen räntefonder på Avanza istället så att man har större möjlighet att ombalansera i såna här lägen. Idén med fondrobotar låter ju bra: sätt in pengar, månadsspara, glöm bort, roboten ombalanserar och köper billigt vid nergångar… Fast det gör den ju uppenbarligen inte. Då låser den sig i stället.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  C-O
  1. Vit pil

   Kan tyvärr också känna ett sting av bitterhet gentemot Lysa i denna situation.
   Guldläge att vikta om. För några veckor sedan.
   Gick ej.

   Sedan kan man ju diskutera hur väl Lysa borde ha genomskådat detta scenario?!

   Skulle jag dock missa ett så bra läge för ombalanseringen igen pga räntefondstrul blir jag tokig.

   Nu ska det smaka gott med en leverpastejsmörgås!

   /Emanuel

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Emanuel Johansson
   1. Vit pil

    Jag är i ungefär samma läge med Avanza auto som dig.. Jag har en pågående försäljning för att använda pengarna till att köpa mera aktier. Blir ju dumt då att en kanske liten andel i en fond stoppar hela affären. Så jag kommer inte använda någon ”fond i fond lösning” eller Lysa robot eller liknade i framtiden.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Peter
 24. Vit pil

  Äntligen kan man ombalansera lite! Förlorade inte jättemycket pengar på Spiltan, men trist att det som skulle agera broms istället visade sig kosta pengar. Kommer följa bloggen extra noggrant framöver och se över alternativen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 25. Vit pil

  Tack för en bra podd, extra bra i tider som dessa! Angående spiltan och deras kommunikation så är det mycket olyckligt hur de har hanterat den här situationen. Men i ärlighetens namn så är problemet med likviditetsrisk och koncentrationsrisk information som vi har haft tillgång sen länge. Jag tänker på den här artikeln. https://rikatillsammans.se/rattelse-kring-spiltan-rantefond-sverige/

  Jag tycker det är svårt med räntefonder och extra svårt med företagsräntor. Är det en gas eller en broms? Kanske en motorbroms? Jag har sen tidigare minimerat dessa/kompletterat och spridit risken i mina portföljer.T ex med SPP grön obligationsfond, som också går mer i linje med min investeringsfilosofi när det kommer till hållbarhetsaspekten och klimatkrisen. Ett annat sätt har varit att använda Lysa för att ta hjälp av proffsen med att designa krockkudden i en 60/40 portfölj. Gasen med aktiefonder hade jag lika gärna kunnat göra själv, t ex med hjälp av Jans tips och artiklar om bästa fonderna. Men räntorna och bromsen är som sagt svårare. Mitt förtroende till Lysa har fått sig en törn i och med detta: de borde kanske haft bättre koll på likviditetsrisken. Att vi vanliga amatörer gör såna här misstag är helt naturligt, men att proffsen på Lysa gör det är mer anmärkningsvärt.

  Hursomhelst så är Spiltans bristande kommunikation det enda som fundamentalt har ändrat sig i mina ögon. Det kunde vi inte förutse. För mig är det inte tillräckligt för att paniksälja Spiltan räntefond Sverige. Jag kommer fortsätta ombalansera vid 3-5 %-enheter obalans (nu när det är möjligt igen). Vidare så kommer jag vänta till halvårsgenomgången vid midsommar för en översynen av Spiltans vara eller icke vara i mina portföljer. Och föreragsobligationen generellt för den delen. Därigen hoppas jag kunna fatta ett rationellt snarare än ett känslomässigt beslut.

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas Blidberg
 26. Vit pil

  Det känns ju som att om man vill ha en krockkudde i sparandet att guld är bättre än räntefonder, annars antar jag att kanske SPP Obligationsfond eller

  AMF Räntefond Mix kan vara något. Men känns lite som Eric Strands portfölj 50% aktier 50% Guld känns säkrare och bättre avkastning än typ 40% aktier, 50% räntefonder, 10% Guld.

  Jag säljer spiltan räntefond Sverige nu för har inget förtroende för Spiltan längre.

  Mvh Tobbe

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Tobbe
 27. Vit pil

  Då har vi fått dagens NAV-kurser:

  • Spiltan Räntefond Sverige – 119,38 (föregående: 121,16) => -1,46 %
  • Spiltan Högräntefond – 102,25 (föregående: 107,62) => -4,98 %

  Min kommentar: mindre än vad jag trodde men dåligt eftersom t.ex. Spiltan Räntefond Sveriges konkurrenter gick plus under perioden.

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Över ett års avkastning utraderat i ett instrument som har som uppgift att hålla emot. Bara att inse att denna fond har misslyckats med sitt uppdrag. Företagsobligationer bör man nog hålla sig borta ifrån om man har en stor andel aktier.

   Tyvärr finns det inte så mycket bra alternativ, men jag skulle hellre ha pengarna i en nischbank. En del av pengarna kan man ha utan bindningstid och en del kan man binda på 3-12 månader för högre ränta beroende lite på hur ens strategi ser ut. Verkar just nu finnas flertalet banker som erbjuder 1% ränta utan bindningstid vilket efter skatt är mera eller åtminstone snarlikt med spiltan räntefond.

   Ett annat alternativ är ju att helt strunta i de korta räntorna och bara gå på guld/långa räntor. Jag är dock lite skeptisk även till långa amerikanska räntor, då den amerikanska 30 års räntan just nu ligger på 1.3% vilket är lägre än man kan få i Sverige om man binder sina pengar ett år på ett vanligt bankkonto med insättningsgaranti. Det enda som får värdet på 30 åriga amerikanska obligationer att stiga just nu är ju en sjunkande ränta.

   Jan: Kanske skulle det vara intressant om du gjorde en djupdykning i nischbanker och räknade lite på vad som verkar mest lönsamt, att ha det på ett bankkonto vid sidan av eller ha det i en räntefond.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel Nilsson B
  2. Vit pil

   Tror du att dessa kan återhämta sig snabbt? vilka faktorer spelar in nu?
   Här hade vi våra ”säkra” pengar, som vi sparat till hus, och just nu är vi ute och letar. har förlorat ca 5% av ränteportföljen senaste månaden och vet inte riktigt hur jag ska agera nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Josef
 28. Vit pil

  Hur ska man tänka kring Spiltan överlag? Kan man lita på dom med vanliga aktiefonder som till exempel Spiltan Aktiefond Investmentbolag?

  Om dom nu fumlar med lågrisk investeringar (räntefond, 1/7 risknivå). Ska man verkligen ha högrisk investeringar hos dom (aktiefond 6/7 risknivå)?

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  David Johnson
  1. Vit pil

   Beror på ditt förtroende för fondbolaget. Köper du aktier i de sex största bolagen i fonden på egen hand, så äger du 84,11% av den. Blir lite omständligt och kostnaderna kan skjuta iväg när man ombalanserar. Vet inte vad som är rätt om man vill äga en del av svenska investmentbolag. Eller om man ska göra det överhuvudtaget. Jag sticker till globalt index. Lycka till.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Aen
  2. Vit pil

   Kärnan i problemet är att risknivån i Spiltan Räntefond Sverige har varit för hög redan från början. Högre än Spiltan har uppgett. De har slagit de flesta av sina konkurrenter och försökt ge sken av bra avkastning till låg risk och på så sätt har de lyckats lura massor av investerare under den rekordlånga högkonjunkturen. Men eftersom det finns ingen fri lunch har de nu under krisen blivit ertappade med byxorna nere.

   Det vore en dröm om Spiltan kunde rätta till sitt misstag och minska förlusterna genom att stoppa försäljningen några veckor eller månader under den pågående krisen. Men för det första är det olagligt och för det andra skulle det bara göra saken ännu värre eftersom då skulle fonden förlora hela sitt syfte och fångarna fly.

   Högre risk än påstått i Spiltans ”trygga” räntefond
   https://omniekonomi.se/hogre-risk-an-pastatt-i-spiltans-trygga-rantefond/a/kJr6X9
   ”Fondbolaget Spiltan höll sina räntefonder låsta för småspararna trots att det skulle vara ett tryggt alternativ till sparkonto. Men av innehaven i Räntefond Sverige framgår det att risken inte var så låg som det framstått, skriver SvD.
   Spiltans grundare Per H Börjesson förklarar att det hade varit omöjligt att skapa avkastning till kunderna annars.
   – Det har ju varit en nollräntemiljö på marknaden för statsobligationer. Så om man bara sitter på statspapper då förlorar man pengar, säger han till tidningen.”

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
 29. Vit pil

  Jag har svårt att förstå varför man skulle vilja behålla räntefonder med nuvarande ränteläge ifall likviditeten inte kan garanteras? Utan likviditet fungerar inte ombalansering och det är väl ett av de viktigaste verktygen efter en stor rörelse på börsen?

  Förresten älskar jag er podd och undrar om ni skulle kunna göra ett avsnitt som ifrågasätter modern portföljteori och sättet att mäta risk?

  Har på senare tid blivit lite tveksam till användningen av volatilitet som ett mått på risken i en portfölj med väldigt lång sparhorisont. Det känns som ett mått för den kortsiktige och när vi zoomar ut för att titta på historisk utveckling över flera decennier är det framförallt börskrascherna som utmärker sig (ett hack i kurvan). Därför undrar jag om vi som är långsiktiga kanske bör lägga större fokus på just börskrascher?

  En annan fundering kring risk är om vi kan tänka på det i reala termer istället för nominellt risktagande? I reala mått är ju inte ens statsobligationer riskfria. Vad händer om inflationen sticker iväg och hur skyddar vi i så fall realvärdet av portföljen? Lyssnade om podd-avsnitt #45 inkluderande en studie om optimal andel av räntefonder, men kan vi verkligen veta om slutsatserna från studien är giltiga även om vi har väldigt låga eller till och med negativa räntenivåer? Vill ju inte tappa köpkraft på investerat kapital.

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas M
  1. Vit pil

   Vill kort flika in att jag också tycker att volatilitet är ett för snävt mått på något så viktigt som ”risk” (där jag använder ordet risk i dess vardagliga betydelse),

   Det kan vara olämpligt att hitta på en egen terminologi, så antagligen är det rimligt att fortsätta använda risk med den betydelsen det har på finansiska. Men vore bra med en bredare risk-diskussion som helst skulle spela roll för de olika portföljernas sammansättning, och särskilt för långtidsportföljen som ovan föreslagits.

   ( Ett jämförbart problemord i ett annat tekniskt område är ordet ”signifikans”. Som har en betydelse i vardagligt språk, och där statistiker bestämt sig för en helt annan och orelaterad betydelse i statistisk analys. )

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Namn måste anges
 30. Vit pil

  Den här fonden är avsiktligt designad för att vara missvisande. Folk köper den för att den jämförs med andra korta räntefonder, men med den fantastiska skillnaden att den har otroligt mycket högre avkastning. Ska det vara för att Spiltan har så otroligt mycket duktigare förvaltare? Haha, nej det är för att de på något lurigt sätt har lyckats smyga in riskabla företagsobligationer i den. Det är falsk marknadsföring och extremt oetiskt. Jag uppmanar alla att sälja skräpet, diversifiera er i ett flertal andra olika räntefonder istället, och gå aldrig tillbaka till Spiltan.

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Anton
  1. Vit pil

   Det är inget fel med Spiltans obligationer. P-H Börjesson säger själv på twitter att ”Bolagen i fonderna har inte varit problemet utan likvidititeten på marknaden.” – Vad det betyder rent konkret och varför har det drabbat just Spiltan kan inte jag svara på.

   Jag lyssnade precis Börjesson på Avanzapodden och han gav flera orsaker till det som hänt, men han återkom ständigt till, och betonade, att man måste behandla alla andelsägare lika och att de är tvungna att göra det.

   På Spiltans hemsida står det att Spiltan inte kunde värdera obligationer på ett rättvist sätt. Det kanske betyder att om Spiltan hade sålt sina obligationer för billigt då hade det missgynnat de kunder som ville behålla sina fonder och det skulle ha varit orättvist. Men det kan också betyda att Spiltan inte kunde värdera sina obligationer överhuvudtaget.

   Börjesson sa på podden också att den här stängningen inte har gynnat Spiltan på något sätt. Det vill säga (min egen tolkning) att om Spiltan hade sålt för billigt skulle det ha drabbat endast andelsägare men inte på något sätt Spiltan själv – i alla fall inte ekonomiskt.

   Det var mycket om rättvisa den här gången, så det lär inte dröja länge innan den hinner ikapp.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
   1. Vit pil

    Tolkade det han sa lite som att värderingen inte hängde med fondens kurs som har sats innan lånen sålts vidare. Så att den förlusten som många säger att dom varit beredda att ta kom först efter stängningskursen eller ännu senare. Och då är det i realiteten dom som inte säljer som får betala förlusten eftersom säljarna fick en kurs som inte stämmer med vad lånen sålts vidare för.

    Tycker att det senaste veckan varit mycket fokus från dom som vill sälja och väldigt lite resonemang kring vad i situationen som påverkar dom som varit kvar i fonderna och ev hur det skulle påverka dom som är kvar.

    Hade oxå gärna ombalancerat 19 mars men det känns ohållbart att följa en strategi som ombalancerar 1 gång per år eller vid större glidning än x % och så freakar man när man missar på 2 veckor…

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    JE
   2. Vit pil

    Mycket bra argument, JE. Men om det här säljstoppet inte hade genomförts på vilket skulle det ha missgynnat de som ville behålla sina andelar? Ok, kursen skulle ha gått ner, men om de ändå skulle ha behållit sina andelar hade det inte blivit någon förlust. (Jag antar att att kursen kommer att återhämta utan att behöva stoppa all handel.)

    Spiltan säger att det här stoppet inte gagnade de själva på något sätt. Att de bara ville, eller var tvungna, att behandla alla lika. Och vara rättvis mot de som ville behålla sina fondandelar.

    ”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra”, förklarade grisarna på djurfarmen.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tale
   3. Vit pil

    Jag tror att det blir fel för vi vill gärna tänka att det funkar med andelar i en obligationsfond som i en aktiefond. En aktiefond som innehåller 1000 aktier av ett bolag och jag äger 1% av fonden så är det bara att sälja 10 aktier. Blir det ett dåligt pris förlorar jag pengar i onödan men det är min ensak. Kursen går ner men är aktien verkligen värd mer så kommer priset gå tillbaka och någon annan sitter kvar i fonden så är det lite “ingen skada skedd” om man bara väntar till priset blir rätt igen. För obligationerna är det tvärt om. Varje löneandelen delas av många andelsägare. Isf 10 aktier var så äger kanske 100 personer 1 lån
    Om en person vill sälja med förlust så måste alla sälja med förlust. Förutsatt att man inte kan splittra lånet godtyckligt men jag tolkar det som att det inte är helt självklart att göra det. Kvar blir då 99 ägare med pengar isf obligationen men mindre pengar än vad den egentligen va värd för man fick bara ett skambud.. kan man inte hitta ett likvärdigt lån i rätt storlek och få igenom ett eget skambud så förlorar dom som inte ville sälja till förlust också, men inte på egna val.
    Man skulle kunna köpa ut personen men är utflödet större än inflödet går ju inte det.

    Man kan hävda att marknaden har alltid rätt på prissättningen men om man äger något gemensamt så kan man inte säga att marknaden är bara köparna och jag utan de andra andelsägarna måste vägas in.

    Det är där jag tolkar det att grejen har varit. Spiltan stängde för att skydda andelsägare som inte vill sälja sina andelar till ett dåligt pris. Hade det gjorts så hade inte priset gått tillbaka om lånen löpte klart som planerat eftersom dom hade varit sålda.
    Jag hoppas verkligen att nedgången kommer korrigeras om alla lån och räntor betalas som dom ska men tror tyvärr att det kan vara så att kvarvarande fondägare får ta del av den förlusten säljarna har drivit fram.

    Tiden lär utvisa. De företag som ligger i korträntefonden lär man ju höra om dom går i konkurs och då är det ju bara o se om fonden gått tillbaka till 2% per år om 1-2 år från dagens -3,5 eller vad den är på årsbasis.

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    JE
 31. Vit pil

  Tanken var låg avkastning, låg risk. Sanningen låg avkastning, hög risk.

  Byt ut mot ngt som passar intentionen.

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
  1. Vit pil

   Ekar tyvärr sjukt mycket som Eric Strand pratade om i ett av våra avsnitt förra året. 🙈

   6+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 32. Vit pil

  När jag tittar på fondens största innehav tycker jag att dessa helt förändrats sen jag tittade för en vecka sedan. Har jag fel?

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Victor
 33. Vit pil

  Om man ser räntefonder som ett sätt att stabilisera och kunna rebalansera kanske man ska fundera på sparkonto som ett alternativ, men det behövs knappast för hela summan. Kan man kanske tänka sig att lägga hälften av det som låg på räntefonder i sparkonto så slipper man likviditetsrisken. Samtidigt får man fundera om alternativet är att gå helt över till sparkonto. I nuvarande ränteläge gör det ju inte så jättestor skillnad i avkastning.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan-Olov Andersson
 34. Vit pil

  Finns det någon fond som har ett bättre innehav? Jag kikade ex. på AMFs olika räntefonder som verkar ha ett annat upplägg än Spiltan om man kikar på innehavet.

  Jag kommer nog sitta kvar på Spiltan året ut, sen får jag se.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 35. Vit pil

  FYI – Spiltan Räntefond Sverige öppnade upp för handel igen idag (31/3).

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Charles
 36. Vit pil

  Jag tror att jag ligger kvar med nuvarande innehav och månadsspar året ut, om det inte kommer starka rekommendationer till annat här på forumet. Så får vi se till nästa ombalansering vilka alternativ som är relevanta, när dammet har lagt sig lite.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Oskar
 37. Vit pil

  Var kan jag se vad folk har svarat på undersökningen??

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Philip Mårtensson
  1. Vit pil

   Återkommer med ikväll/imorgon! 👍 just nu bara en minoritet för sälj faktiskt. 🤔

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 38. Vit pil

  Varför ska man i dessa tider investera i Spiltan Räntefond när man kan få upp till1% på vanligt räntekonto (Netto 07%)Utan risktagande?
  Håkan

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan Johansson
 39. Vit pil

  Känns helt fel att lägga in mer pengar i Spiltan Ränte. Jag har bytt ut i mitt nysparande och avvaktar med att byta befintligt innehav tills NAV ser stabilare ut.

  Mitt alternativ är SEB Likviditet (stats och kommunpapper) .. för det är just helt kritiskt med likviditet för ombalansering, omallokering eller om man i värsta fall behöver pengarna. Visst det sker till priset av en sjunkande kurs i SEB likviditet fonden men så är det en kortsiktig lösning nästa 1-2 år.

  Efter krisen (2022?) så kan jag tänka mig att byta tillbaka till Spiltan Räntefond men då får jag allt ha sett att marknaden funkat ett bra tag.

  Lycka till!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  JFB
 40. Vit pil

  Funderar på att avsluta mitt buffert konto och använda sevenday så att jag vet att jag kommer åt mina pengar Micke

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MICHAEL JOHNSSON
 41. Vit pil

  Problemen: Hålla handeln stängd när andra öppnat, Spiltan Enkel med 30% av räntefonderna hölls öppen (likabehandling?), säga att de flesta inte vill sälja osv (vissa kanske vill köpa aktiefonder?), och att den skulle hållas stängd i några veckor men nu är den öppen.

  Det sistnämnda är delvis inget problem, det visar på att de kan ändra på sig. Jag valde alternativet att ta bort Spiltan helt och hållet från modellportföljerna, just för deras bisarra beteende på kort sikt. Men egentligen så var det bara så att jag själv ska ta bort den. Har inte lagt en säljorder än. Problemet jag ser är om dom låser fonden igen (speciellt om inte andra gör det, även om det också skulle vara surt).

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Aen
 42. Vit pil

  Hur kommer ni att göra, sälja av direkt eller vänta att se alternativt ligga kvar?
  Jag är väldigt delad hur jag själv ska göra.
  En stor del av sitt buffert spara de ligger ju där och känns tokigt att man ska ta risken att ligga kvar ifall kursen dalar då många kanske skjuter ut sig

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Micke
  1. Vit pil

   Ja exakt. Ska man kasta sig på sälj eller ska man avvakta? Det är frågan.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jannej
  2. Vit pil

   Avgörande är nog vilken sparhorisont man har och inte är beroende av investeringen inom minst 5 år.
   Som jag ser det finnsingen anledning att ligga kvar i Spitan Räntefond just nu

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Håkan Johansson
 43. Vit pil

  En analys om vad som skilde den här fonden och förvaltaren från andra liknande räntefonder som inte stängde skulle vara på sin plats.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Skogsanna
 44. Vit pil

  Tycker dom har gjort bort sig vill kunna göra vad jag vill med mitt innehav. Men frågan är vad man ska göra med resten av spiltan aktie fonden man har tycker Spiltan känns inte så ok längre.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Olof
 45. Vit pil

  Jan, har du hört nåt om Lysas tankar kring detta med Spiltan?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Cecilia Gustafsson
  1. Vit pil

   Inte officiellt tyvärr. Vet dock att de var en starkt bidragande orsak till att Spiltan öppnade. Tror att vi är många som borde rikta ett tack till dem.

   14+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Undrar hur många kunder som har tackat Spiltan. Eller uttryckt förståelse och uppskattning för deras agerande. Har ingen uppskattning.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tale
 46. Vit pil

  Jag vill göra en saklig utvärdering av Spiltans agerande när mer fakta finns tillgänglig. Ingen panik nu. Det är aldrig bra!

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael Selling
 47. Vit pil

  Följer. Jag hade gärna investerat i guld, men det verkar för omständligt. Kollade guldfonder på Nordnet, och hade några frågor, men de svarar ju inte alls lika ofta eller snabbt som Avanza. Försökte se avgiften på GZUR, men det fanns ingen info. Infoblads-länken ledde till en felsida. Nordnet svarade inte. Och uppgifter om total avgift kan jag inte hitta på några fonder. Jämföra olika fonder hur som helst låter sig inte heller göras.

  Kanske borde man ha räntekonto så länge som räntefonder inte funkar på önskat sätt eller när det är superlåg ränta. I övrigt är min kunskap om problemen med olika räntefonder för dålig. Hoppas det kommer intressanta diskussioner och lösningar. Själv har jag just Spiltan och AMF lång i min ränteavdelning.

  Jag skulle kunna köpa guld för summan som krävs för att motivera bullion vault, men det verkar ytterst krångligt.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  nummerskivan
 48. Vit pil

  Jag har hellre min krockkudde i kontanter på ett sparkonto än i Spiltan Räntefond Sverige efter detta..

  Många som missade sin enda chans till REA på börsen pga detta.

  13+
  Gravatar ikon för användaren
  Emanuel Johansson
  1. Vit pil

   Viktade om hink2 och hink3 (mer aktier) på Lysa vid en bra tidpunkt (tur men otur) innan jag insåg att det var ”låst”. Sen dess har det väl gått upp 15%. Tack Spiltan!

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Rikard
   1. Vit pil

    Vill även slänga in en känga på Lysa som borde tagit höjd för problem med enstaka fonder i deras fonder. Antar att de nu ”bygger bort” den risken ur sitt system.

    4+
    Gravatar ikon för användaren
    Rikard
  2. Vit pil

   REA på börsen ,NU kanske om 2-3 år.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Erwin
 49. Vit pil

  Det handlar om förtroende. Spiltans kommunikation har varit lite märklig. Jag undrar vad som hänt i kulisserna. Därför lutar åt avveckla om de inte kommer med en mycket bra förklaring.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jannej
 50. Vit pil

  Hej, nu är jag ingen expert men hur skiljer den här paniken sig från att behålla en aktie när börsen dyker?

  Har du ändrat din strategi? Kommer du förlora pengarna över tid?

  I mitt huvud skiljer det sig inte men som sagt jag är ingen expert :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Det handlar inte så mycket om att ändra strategi (ett eventuellt byte är ju till andra liknande fonder) utan snarare om förtroende och kommunikation.

   5+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 51. Vit pil

  Enligt Dagens Juridik skall handeln återupptas idag. Låt oss ”wait and see”.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor
  1. Vit pil

   Ja, de har informerat om det på sin hemsida igår. Dagens mest spännande händelse är att se vilken NAV det blir. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ja…vem kunde ana att en RÄNTEfond kan skapa så mycket spänning…

    5+
    Gravatar ikon för användaren
    Veno
   2. Vit pil

    Hur mycket kan fonden tappa i värde? Finns det risk att det kan bli väldigt mycket nu om alla paniksäljer?
    Blev lite orolig för min egen del då jag inte vill att just de här pengarna på denna räntefond ska förlora mycket i värde.

    Jag är dåligt insatt hur det här fungerar.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Adam
   3. Vit pil

    Det går att räkna ut runt 0,5% per dag men det kan hända att nedgången har dämpats p.g.av börsuppgången det vore lite mer realistiskt men jag bara gissar.,sen finns goda nyheter oxo att staten köper företagscertifikat.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Erwin