Undersökning: Hur ska vi göra med Spiltan Räntefond?

Låt oss slå våra kloka huvuden ihop och resonera kring Spiltan Räntefond Sveriges plats i modellportföljerna...

Få har missat dramat med fonden Spiltan Räntefond Sverige som pausade sin handel vilket ledde till problem för tusentals sparare hos PPM, LYSA, Avanza med flera. I början av året hjälptes vi åt att samskapa modellportföljerna vilket var fantastiskt. Därav tänkte jag be om din hjälp och din åsikt – vad tycker du att vi ska göra med Spiltan Räntefond Sverige som har en ganska stor vikt i modellportföljerna?

Svara och kommentera gärna nedan. Tack på förhand! ?

Uppdatering 2 april 2020

Sedan i måndags har det kommit in lite över 1 000 svar och de fördelar sig ungefär som följer:

Hur ska vi göra med Spiltan Fonderna i modellportföljerna?
Hur ska vi göra med Spiltan Fonderna i modellportföljerna?

Några kommentarer från undersökningen

Jag har även läst alla kommentarerna som ni har skrivit (och det var många) och jag tycker man kan gruppera dem enligt följande:

 • Spiltan har förbrukat sitt förtroende.
 • Man bör inte agera i affekt och Spiltan gjorde rätt (även om de kommunicerade kasst)
 • Varför har räntefonder som har risk med inte avkastning? Lika bra ha bankkonto.
 • Eric Strand-linjen: Köp guld istället för räntefonder(!?)

Nedan följer ett urval del av kommentarerna till undersökningen:

 1. Värdet av diversifiering visar sig.
 2. Frågan för mig är snarare hur kommer Lysa göra? Har majoriteten av mina pengar där.
 3. Troligen har de ”lärt sig en läxa”, och är i grund och botten en bra korträntefond. Allt som oftast är den trygg och stabil. Dessutom är den som innehav i modellportföljerna inte att anse som en strikt likviditetsfond – och även den försiktigaste potföljen har en sparhorisont som är längre än fåtalet veckor. Jag skulle inte längre lita på den som alternativ för sparkonto, men allt annat där sparhorisonten inte är kritisk inom den närmsta månaden(erna) ok. Ändå vettigt att komplettera med andra korträntefonder också tycker jag.
 4. Inget har egentligen förändrats enligt mig. Detta är en av riskerna man får med räntefonder då det sker väldigt stora svängningar i marknaden. Helt naturligt enligt mig.
 5. Försök hitta korträntefonder med så stort inslag av statsobligationer som möjligt, t.ex. Öhman. Kanske kombinera med US korta statsobligationer (SEB korträntefond USD). Samma med längre räntefonder (AMF räntefond Mix, SPP Obligationsfond, Handelsbanken Euro obligation). Spiltan åker ut pga dåligt förtroende och för att det annars inte går att få upp andelen säkrare papper i portföljen. Den kanske skulle ha en liten plats om det fans korta räntefonder med nästan bara statsobligationer, men det gör det inte.
 6. Inte OK av Spiltan låsa ens sparpengar godtyckligt när Spiltan lanserar fonden som ett alternativ till bankkonto. :@
 7. Om rätt placeringar gjorts inom fonden så är det ju rätt fond för sitt syfte i modellportföljerna. Frågan är väl om det finns fog för kritik om det är så att Spiltan stoppat handeln längre än motsvarande andra fonder utan grund. Att stoppa handeln i räntefonder i kristider skyddar visserligen tillgångarna i räntefonderna, vilket är syftet med dem i modellportföljerna, men att inte kunna balansera om då och att det finns en inneboende osäkerhet i värderingen av tillgångarna kanske innebär att man behöver fråga sig om balansen mellan räntefonder och guld i modellportföljerna kan ses över.
 8. Trovärdigheten har skadats men fundamentalt tror jag inte fonden är sämre. Mer diversifiering är vad som gjorts tidigare år, lite bökigare men lite tryggare. Tror det är rätt väg
 9. ”Givet att vår inställning är 1: (mycket) långsiktigt investerande. 2: Vi kan inte time:a marknaden, utan har en uttänkt strategi och håller oss till den. Tycker jag det är svårt att motivera ett byte enbart p g a att fonden vid ett svårt tillfälle pausade handeln. Alternativet borde också innebära tillägg till strategin för när vi trots allt bör agera på marknadshändelser/time:a marknad.
 10. Finns det andra skäl än momentan likviditet att utifrån Spiltans agerande ifrågasätta fondens pålitlighet/stabilitet?
 11. Däremot kanske man inte ska ha sitt buffertsparande i räntefond alls, utan på sparkonto med skaplig ränta. Såvitt jag kan se har skillnaden i avkastning mellan kort räntefond och bra sparkonto inte varit enorm.”
 12. Öka andelen guld i samband med detta?
 13. Jag är tveksam.. gillar spiltan men det är inte ok att låsa inne på de sättet dom har gjort. Räntefonder känns som ett bra alternativ för att minska inflationen som ett vanligt bankkonto gör. Men däremot vill man ju kunna ta ut sina pengar i fördel mot exempelvis aktier vid en nedgång..
 14. Det är rätt enkelt, Spiltan har alltid varit en defensiv spelare så jag förstår deras agerande att hålla stängt för handel ett par dagar. Det kom aldrig som någon direkt överraskning.
 15. Dock tycker jag det är trist att bloggen, som jag uppskattar, rekommenderar korta räntefonder rent generellt, då det i mitt tycke är en tillgång som innebär hög risk/liten avkastning iom hög yield. Jag har aldrig följt er rekommendation gällande den tillgången.
 16. Om ni vill komma åt 1-2% avkastning, som inte är exponerade mot en börs, så finns det massvis med andra tillgångar som bör funka istället. Det är rätt många år sedan korta räntefonder fungerade på det sätt som ni har önskat/kommunicerat i bloggen under en längre tid (läs, låg avkastning/låg risk).
 17. Lärdomen bör vara att Spiltan inte gjort något fel (även om fonden möjligen varit fel marknadsförd – men nämn ett bolag som inte putsar upp sin marknadsföring) men många av oss investerat i en tillgång där vi kanske inte helt förstått vilken risk det innebär.
 18. Jag tycker att vi skall avvakta utvecklingen och inte fatta några förhastade beslut. Kanske är bra att dela upp den ”risken” men oklart när det ska göras, känns dumt att göra det nu om den skulle vara lägre värderad än vad den borde och vi i så fall förlorar pengar. Men vid nästa års ombalansering? Eller vid nästa slantsingling? :D
 19. Annars funderar jag på permanent portföljen, det är väl egentligen korta statsobligationer som används i originalet? Är det ett alternativ? Dessa ger väl knappt någon avkastning nu men man hade ju undvikit nuvarande situation. Eller ska man bara ha cash? Tänkte först att korta statspapper skulle ge lite valuta hedge men det är ju så mycket dollar och euro som det är redan.
 20. Man får väl fundera på helt enkelt vilken typ av räntor det ska vara. Företagsobligationer eller statsräntepapper. För det är väl inte något särskilt fel på just Spiltan-fonden? Alltså beslutet ska väl vara om företagsobligationer och i så fall hur stor andel. Och från vilket land.
 21. Det var uppenbarligen inte helt oproblematiskt att lägga alla ägg i Spiltan korgen, så lite mer riskspridning mot exempelvis statspapper hade nog inte skadat. Jag har inte någon djup kunskap i detta men rent förnuftsmässigt känns det klokt att sprida risken med att komplettera med andra korträntefonder. Känner mig misstänksam och lite konspiratorisk varför de har agerat som de har gjort. De borde framför allt ha kommunicerat tydligare och bättre.
 22. Jag vill göra en saklig utvärdering av Spiltans agerande när mer fakta finns tillgängligt. Det är alldeles för stor risk att det handlas i panik som sentimentet är just nu.
 23. Jag tycker antingen ta bort den helt eller inte alls. Finns väl ingen anledning att ha kvar en del och lägga till fler fonder? Skulle vi inte kunna ha den delen enbart i kontant? Eller statsobligation? Litar mer på AMF.
 24. Den framtida förväntade utvecklingen på fonder/aktier är långt högre än den förväntade utvecklingen i räntefonden, eventuell förlust vid försäljning återhämtas snabbare i fonder/aktier än att behålla pengarna i räntefonden.
 25. Tagga ner. Vurmandet om förtroende och kommunikation är identiskt till den som pågår i Corona-hysterin. Beslut ska inte utvärderas efter utfallet på 1v, framför allt inte i stressade situationer. En eller två veckor hit eller dit spelar ingen som helst roll i det längre perspektivet.
 26. Med ombalancering så tänker jag att om jag har års-buffert på bankkonto så borde jag väll ha det jag tror jag behöver till ombalancering på bankkonto oxå? Tycker vi alla tänkt fel där och kanske inte riktigt applicerat samma tänk som kring sparande i hinkarna i just den frågan. Men heller inte så konstigt att man lär sig under tiden..
 27. Förtroendet är förbrukat, oavsett NAV-kurs i eftermiddag. Ersätt med AMF Räntefond Kort eller dumpa räntefonderna helt och hållet.
 28. För den långsiktige (alla vi här förhoppningsvis) så spelar några enstaka dagars stängning ingen roll. Visst, vi får vänta några dagar med eventuell ombalansering eller liknande men jag tycker att om vi tagit ett beslut att vara långsiktiga så ska vi också se det långsiktigt och inte ändra oss för en sån här sak.
 29. Detta är ju en variant på samma sak: dvs du tänker sälja det som går dåligt när det går dåligt. Hur motiverar du ens detta för dig själv rent strategiskt med tanke på din övriga strategi? Om du omvärderar den här fonden måste du ju också inse att du måste omvärdera din strategi – vilket inte är fel!
 30. Spiltan räntefonder är en av de största räntefonderna i Sverige och därför kan man förstå att de vill vara extra säkra på att deras värde är säkerställt, till skillnad från de andra aktörerna som kanske kan chansa eller riskera lite mer.
 31. Jag är lite tveksam till räntefonder med nuvarande ränteläge. Syftet är att minska den totala risken i portföljen, men även om det finns obligationer som är nominellt riskfria så innefattar de fortfarande en real risk. Vidare är det kortsiktigt att mäta risk i volatilitet och jag ser ombalanseringen mellan aktier och andra tillgångar som det viktigaste verktyget för att skydda det totala (reala) kapitalet. Om inte likviditeten kan garanteras vill jag därför inte äga några räntefonder i dagsläget.
 32. Korträntefonder går ju back, om det inte varit Spiltans? Vad är meningen då, om de dessutom har en avgift? Bättre att ha på vanligt bankkonto, med ca 0.7% ränta och 0 risk och 0 avgift. ”Jag betalar er pengar för att ha mina pengar hos er, det är ju lysande Sickan”. Alternativt behålla Spiltans och ta risken vilket man helst inte vill ha.
 33. Ingen förändring förrän än. Avvakta några dagar, se hur marknaden reagerar och Spiltan svarar. Men om ca en vecka borde beslut kunna tas ang ovan.
 34. SEB Likviditetsfond är den jag hittat som är säkrast för att ha likviditet. Visst det är till priset av sjunkande kurs så en 1-2 års kortsiktig lösning.
 35. Riskspridning med flera fondbolag är vettigt. Efterhand som mer information i ärendet framkommer bör man avväga om Spiltans andel blir 0 % eller högre.
 36. En så stor aktör på företagsobligationsmarknaden är inte ett bra alternativ vid så stora och snabba rörelser på marknaden, för att ha en tillgång till likviditet för t ex ombalansering. Det förstärks dessutom av aktörer som LYSA och att många aktiva placerare beter sig på samma sätt mha robotar. Hade själv 4 MSEK i fonden under perioden den var stängd och jag vill själv inte uppleva den osäkerheten igen. Kommer att använda bankkonton och/eller någon likviditetsfond för att ha säkrare tillgång till likvida medel för snabbt agerande vid behov.
 37. Bankkonto är bättre än spiltan räntefond i både risk och avkastning. Ombalanserar man bara en gång per år finns det ingen anledning att inte binda åtminstone delar av pengarna ett år, de kommer ju ändå tillbaka till nästa års ombalansering. Vill man inte binda på ett år kan man ha det likvid eller 3 månaders bindningstid till exempel.
 38. Jag är inget fan av räntefonder i dessa tider, men om man ska ha räntepapper så ska det vara till lägsta möjliga risk, dvs statpapper. Ser ingen poäng att ta extra risk (Default & Likviditetsrisk) i räntepapper, då tycker jag hela funktionen med räntor i portföljen försvinner.
 39. En fond som stänger för handel är inget alternativ för framtiden. Pengar på konto eller en börshandlad fond så att man själv har rådighet över sin placering. Vidare har Spiltan nu i turbulensen haf betydligt längre handläggningstider är andra fondbolag.
 40. Avvaktar och vill inte agera i panik/affekt. Om det var likviditeten som var huvudproblemet kanske ny balans infinner sig. Med det sagt stoppar jag inte in några nya pengar i Spiltan räntor!
 41. Kolla här även hur LYSA gör med sitt (de har väl 17%?). Det kan ge en bra fingervisning tänker jag.
 42. Enligt min åsikt överreagerade många under börscrashen och det var klokt att bromsa försäljningen under en kort period. Annars skulle det sannolikt ha lett till ytterligare panikförsäljning. Även börsen i New York har stoppat handeln under korta perioder när kursen rasade…
 43. Bra med fler räntefonder då sälj kan behövas vid ombalancering. Då får en fond inte vara låst.
 44. Diversifiering. 1/3 sparkonto, 1/3 bostads/statsobligationer med lång/medellång löptid, 1/3 företagsobligationer. vill man ta mindre risk kan man öka andelen sparkonto, vill man ta högre risk kan man öka andelen företagsobligation. skippa HY
 45. Alla har rätt att göra fel, en gång, för då vet de vad som händer om det som har skett sker en gång till.
 46. Kanske lägga till handelsbankens realräntefond igen rller någon annan?
 47. Problemet som jag ser det är inte Spiltan i sig utan typ av innehåll. Personligen tänker jag i banor att ha kvar en del i Spiltan (för att ha kvar exponeringen mot företagsobligationer) men att ta in korta räntefonder i annan valuta (USD & EUR) Jag ser det inte som valutarisk utan snarare som diversifiering. Ser att SEB har ett sådana på Avanza (SEB Korträntefond C USD/EUR)
 48. Dom har agerat sämst i klassen. Ersätt med kontanter på en bank som ger ränta (om än lite).
 49. Amf räntefond mix har enligt uppgit här på forumet 15% företgobligtioner, resten utländska statsobligationer, SPP grön obligationsfond har medellång löptid, lär innehålla lite företagsobligationer men det gör även AMF Ränftefond lång som tillsammans med SPP obligationsfond utgör de räntefonder jag har för avsikt att satsa på.

Frågan kvarstår tyvärr: vad är alternativen? ?

Jag har de senaste dagarna även undersökt alternativen och jag upplever helt ärligt att de inte är särskilt många i dagsläget. Framförallt på grund av:

 • Var problemet att antagandet var fel kring företagsobligationer eller att Spiltan stängde och kommunicerade dåligt?
 • Få fonder i Sverige har höga andelar svenska stats- eller kommunpapper som skulle vara ett alternativ
 • Utländska fonder går bort då de introducerar en valutarisk man inte vill ha på räntepapper
 • Valutasäkrade fonder i SEK med utländska papper är inte supermånga och de som finns är dyra
 • Likviditetsfonder kan vara ett alternativ på en del, men då fungerar ju bankkonto likaväl
 • Byta från annat fondbolag som äger samma papper som Spiltan känns ju lite meningslöst

Ja, många frågor och få svar… ?

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök