Uppföljning av RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen för 2015
Sök:

Uppföljning av RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen för 2015

Så här gick de två portföljerna i förhållande till Stockholmsbörsen under 2015

Uppföljning av RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen för 2015
Den här artikeln publicerades 2016-01-02 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Under förra året gick RikaTillsammans-portföljen +2.49 %, Nybörjarportföljen gick upp +1.06 % i jämförelse med Stockholmsbörsen som kan sägas slutade på +6.62 %. Resultatet tycker jag är helt okej och enligt plan, även om man naturligtvis hade önskat en högre avkastning.

Det finns en nyare version av den här artikeln här:

Så här på det nya årets första dag är det ganska lämpligt att titta tillbaka och se hur utfallet för RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen blev för det gångna året. Under förra året blev jag mycket mer systematisk med mina modellportföljer, mycket tack vara Nordnets nya funktion Shareville som underlättade uppföljning och rapportering ganska mycket.

Tittar man bara på avkastningen så säger inte den enligt mig inte hela sanningen. En viktigt faktor som jag brukar väga in nämligen är avkastningen i förhållande till risken. Det vill säga hur är den riskjusterade avkastningen. Det andra som också gör det är klurigt att jämföra är att jag blandar in olika tillgångsslag i både RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen. Det medför att det lätt kan bli lite som att jämföra äpplen med päron.

Kort om de båda portföljerna

För dig som är ny så har jag skrivit mycket om de två modellportföljerna, eller rättare sagt strategierna, som jag investerar enligt. Det är två beprövade strategier som jag inte kommit på själv utan som baserar sig på en klassisk 60/40-portfölj och en Permanent-portfölj enligt Harry Browne. Båda strategierna är passiva vilket innebär att jag inte lägger mer än max 4 timmar per år på dem. Det vill säga att jag köper för att behålla samma investeringar i många, många år. Tidshorisonten är minst 10 år.

Nybörjarportföljen

I korthet kan man säga att Nybörjarportföljen består av:

 • Aktieindexfonder – till ca 60 %
 • Kontanter, ränte- och obligationsfonder – till ca 40 %

Kontanterna och räntefonderna är en slags krockkudde i portföljen. Du kan läsa mer om portföljen här:

RikaTillsammans-portföljen

I korthet kan man säga att RikaTillsammans-portföljen består av:

 • Guld och silver – till ca 25 %
 • Kontanter och korta räntefonder – till ca 25 %
 • Aktieindexfonder – till ca 25 %
 • Långa räntefonder – till ca 25 %

Det är en portfölj som man inte ska behöva röra oavsett vad som händer på marknaden. Du kan läsa mer om den här:

Resultat och utfall från 2015

Utfallet i siffror är enligt nedan. Det är mina egna beräkningar och därför skiljer de lite från de som finns på Shareville, men det är på decimal-nivå.

Avkastning Volatilitet Sharpe-kvot Som bäst Som sämst Bästa dag Sämsta dag Risk
RikaTillsammans-portföljen 2.49% 7.68% 0.75 10.78% +1.76% 1.15% -2.11% 2/7
Nybörjar-portföljen (*) 1.06% 7.80% 0.73 8.59% -2.53% 1.31% -2.72% 2/7
Största bolagen på Stockholmsbörsen (OMXS30) -1.32% 19.86% 0.24 17.50% -5.60% 3.87% -4.50% 6/7
Hela Stockholmsbörsen (OMXSGI) 10.04% 18.67% 0.28 21.40% -2.54% 3.68% -4.54% 6/7
Affärsvärldens General Index (AFGX) 6.62% 18.54% 0.28 18.98% -2.55% 3.27% -4.53% 6/7
Hela världen MSCI World -2.74% 15.55% 0.22 9.14% -11.93% 3.59% -3.31% 5/7

I tabellen ovan har jag försökt jämföra med fyra stycken olika index och några olika nyckeltal. Notera att Nybörjarportföljen startade den 28 januari och ej den 1 januari som RikaTillsammans-portföljen och indexen.

Jämförelse med index – tvärsnitt av marknaden

Ett index är som ett genomsnitt av en specifik marknad. Ungefär som ett jämförelsepris på ICA. De index som jag tycker är väsentliga att jämföra med är följande:

 • OMXS30 – är ett index med de 30 mest omsatta (oftast största) bolagen på Stockholmsbörsen. Det som ofta rapporteras på nyheterna.
 • OMXSGI – är ett index med alla bolag, stora som små, på den svenska marknaden. Därav det höga resultatet eftersom småbolagen drar upp resultatet.
 • AFGX – är tidningen Affärsvärldens Generalindex som är Sveriges äldsta index och inkluderar utdelningar. Det mest rättvisa indexet att jämföra med tycker jag.
 • MSCI World – är ett index för ett tvärsnitt av hela världens aktiemarknad.

Det är dock inte helt rättvist att jämföra med dessa index, eftersom det är till viss del att jämföra äpplen med päron. Varken RikaTillsammans- eller Nybörjarportföljen är ju rena aktieportföljer utan innehåller ju även andra tillgångsslag som inte återspeglas i indexen man jämför med. Problemet är alltså att jag jämför en äpplejuice (indexet) med min egen blandning av äpple- och morotsjuice. Det går att jämföra till viss del men inte helt.

Anledningen till att jag ändå tycker att det är väsentligt med jämförelsen är att om man inte gillar Nybörjar- och RikaTillsammans-portföljen så är ju dessa indexen de bästa alternativen. Det vill säga, eftersom man utan större problem bör kunna få den avkastningen som indexen ger, då ska det vara något att man får på köpet som motiverar att man får en lägre avkastning. Det visas av de andra nyckeltalen.

Användning av nyckeltal relaterade till den tagna risken

Eftersom avkastningen bara säger en liten del om en avkastning, behöver man även kolla på andra nyckeltal. Det som jag har valt i tabellen ovan är:

 • Volatilitet – är ett sätt att mäta risk, där man mäter hur mycket som kursen avviker från medelvärdet. Desto större volatilitet, desto större variationer, desto större vinster men också förluster. En låg volatilitet betyder att kursen är mer jämn och mer stabil. Notera dock att volatiliteten säger inget om kursen går upp eller ner, den bara visar på avvikelsens storlek. Jag personligen uppskattar en låg volatilitet för det betyder att värdet inte förändras (i någon riktning) särskilt mycket.
 • Sharpe-kvot – är ett mått på avkastningen i förhållande till den risken som man har tagit för att uppnå avkastningen. Man jämför helt enkelt den avkastningen som man har fått med den riskfria räntan som man kan få på ett bankkonto (eller rättare sagt 3-månaders statsskuldväxlar). Ju högre desto bättre.
 • Som bäst – anger det högsta värdet under det gångna året.
 • Som sämst – anger det lägsta värdet under året.
 • Bästa dag – anger den största positiva förändringen (uppgång) under en enskild dag under året.
 • Sämsta dag – anger den största negativa förändringen (ras) under en enskild dag under året.
 • Risk – anger risken i strategin i förhållande till den vanliga fondskalan på 1 – 7 där 1 är ingen risk och 7 är högst risk.

Utfallet i form av grafer

En sak som bör noteras direkt är att Nybörjarportföljen startades den 28 januari förra året och inte den 1 januari. Det innebär faktiskt att den initiala uppgången i januari missades. Det syns också ganska tydligt i grafen som kommer lite längre ned, där den första tiden är helt rak.

Jämförelse av portföljerna i perioden 150101-151230

Min gissning är att den hade legat upp ytterligare ca 2-3 % om hela januari hade varit inräknad. Särskilt om man jämför siffrorna från och med den 28 januari 2015. Då ser nämligen grafen ut som följer.

Jämförelse från och med den 28 januari 2015

Min analys av årets utveckling

En sak som man kan säga är ju att det inte var något lysande år för aktiemarknaden som helhet. Avanza Zero – den svenska indexfonden som är gratis slutade på +2.21 %, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen slutade på -1.32 %, det vill säga precis under 0-strecket. Räknar man in utdelningar och ett relativt tvärsnitt enligt Affärsvärldens jämförelseindex AFGX så slutade det på +6.62 %.

I jämförelse med det här slutade RikaTillsammans-portföljen på +2.49 % vilket jag anser vara klart godkänt. Särskilt med tanke på att den risken som har tagits i portföljen understiger halva den risken som de andra indexen har tagit. RikaTillsammans-portföljens volatilitet ligger på runt 7.6 % mot Affärsvärldens 18.5 % (där även de andra indexen ligger). Det här syns tydligt i t.ex. det stora fallet på marknaden i augusti.

Det som jag tycker framgår väldigt tydligt både i graferna och i siffrorna är att de båda portföljerna är mer defensiva än t.ex. Stockholmsbörsen. Det syns särskilt i t.ex. raset i augusti. I en isolerad bild syns det tydligt hur Stockholmsbörsen faller betydligt mer än RikaTillsammans-portföljen. Det är ju inte så konstigt eftersom RikaTillsammans-portföljen bara innehåller ca 25 % aktier. Nybörjarportföljen faller lite mer eftersom andelen aktier är ca 66 %, nästan dubbelt så mycket mot RikaTillsammans-portföljen.

Jämförelse av portföljerna i börsraset i augusti

Det är det här som jag brukar kalla för krockkudde i portföljen. När man tittar på grafen så ser det ut som att där är en krockkudde som gör att RikaTillsammans-portföljen inte alls faller lika mycket. Det är det som menas med lägre volatilitet. Nackdelen med krockkudden är ju då att den dämpar även i uppåtriktningen, det vill säga att ökningarna blir inte alls lika stora som för Stockholmsbörsen.

I bilden nedan syns det tydligt hur Stockholmsbörsen hämtar upp hela nedgången under perioden september till december. Uppgången från botten till toppen är alltså betydligt större för indexet än för RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen.

Jämförelse av portföljerna från börsraset i augusti till slutet av året. Notera stockholmsbörsens upphämtning

Tittar vi på helårsbilden igen, så ser man att svängningarna, volatiliteten och därmed risken, är betydligt lägre i RikaTillsammans-portföljen. Där ser vi också hur Stockholmsbörsen (AFGX) faktiskt slutar på 6 % medan RikaTillsammans hamnar på ca 2.5 %. Nybörjarportföljen lider här av att den missade den stora uppgången i januari och det beror på att jag just då var i Afrika och inte hade satt igång den. Trist, men svårt att göra något åt.

Jämförelse av portföljerna i perioden 150101-151230

Lägre risk i form volatilitet ger en bättre nattsömn

Jag har i princip inte gjort några transaktioner i portföljerna under året, förutom en ombalansering vid midsommar förra året. Det vill säga att det här en passiv investeringsstrategi som går ut på att man inte behöver bry sig om den. Det är det som gör att jag uppskattar de låga svängningarna, eftersom det gör att jag kan sova lugnt om natten. Det ligger lite mental bokföring i det här, eftersom vi människor (inkl. jag själv) tycker att en förlust är värre än en avsaknad av vinst.

Det vill säga det gör inte lika ont att portföljen ”bara går upp” 2.5 % när det bästa alternativet gick upp 6.6 % (Avanza Zero gick ju +2.2 %, det vill säga samma, med 3 gånger högre volatilitet) jämfört med den sköna känslan att min portfölj bara gick ner -2.1 % när övriga börsen rasade -4.5 %. Man kan ju argumentera för att avkastningen gör stor skillnad, så är det naturligtvis, 4 % per år i många år gör ju stor skillnad. Men man ska inte glömma att det är viktigare att inte förlora än det är att tjäna pengar.

Det hänger ihop med en väldigt enkel matematik. Om du har 100 kr och förlorar 50 %, hur mycket avkastning behöver du för att komma till 100 kr igen? Precis, 100 % avkastning, 50 % tar dig bara till 75 kr. Det är alltså mycket viktigare att inte förlora pengar än att tjäna pengar.

Kanske för låg risk…

Enligt Nordnets Risk-barometer ligger jag på en låg risk, min bedömning är att det verkar vara en 2 på en skala 1-7 där 7 är högst risk. Det vill säga att RikaTillsammans-protföljen ligger fortfarande inom det gröna området.

Riskklocka

Bilden visar den matematiska sannolikheten att jag:

 • med 69 % sannolikhet kommer att gå plus ett enskilt år. Det vill säga 7 av 10 år kommer jag tjäna pengar.
 • kan förvänta mig en genomsnittlig avkastning på 5 % per år
 • att jag inte riskerar mer än 20 % av mitt kapital per år i sämsta fall
 • att jag i bästa fall kommer att tjäna ungefär +20 %.

Man får ju själv bedöma huruvida det här är bra eller dåligt. En investering i rena aktier enligt jämförelseindexen ger en riskprofil som ser ut som följer:

Riskklocka

Det vill säga att för ca 3.5 % extra avkastning riskerar du nästan dubbelt så mycket ett enskilt år. Å andra sidan är fortfarande nästan 6 av 10 fall positiva. Slutsatsen som man kan dra från det här är ju att man skulle kunna lägga sig lite högre upp riskskalen, t.ex. på det gula. För i mina förväntningar så vill jag ändå ha mellan 6 – 8 % i genomsnitt per år över lång tid.

Det som man kan göra är att öka andelen aktier i portföljen, något som jag kommer försöka göra i ombalanseringen om ett par dagar.

En möjlighet – höja avkastningen (och risken) genom att belåna kapitalet

Det andra sättet hur man kan öka avkastningen är att belåna kapitalet. Eftersom räntan är så pass låg idag, så finns även alternativet att höja avkastningen i absoluta tal genom att man belånar aktierna t.ex. med 20 %, vilket innebär att man får 20 % mer kapital.

 • 100 000 kr till 2.5 % ger ju en vinst på 2 500 kr. Avkastning = 2 500 / 100 000 = 2.5 %
 • 120 000 kr till 2.5 % ger ju en vinst på 3 000 kr. Avkastning = (3 000 kr – ( 20 000 kr  x 0.015 % * 0.7 ) ) / 100 000 kr = ( 3 000 – 210 kr )/100 000 = 2.8 %

Ovanstående räkneexempel visar ju bara på principen. Jag har skrivit mer om konceptet i den här artikeln:

Portföljernas innehåll

Portföljerna består i dagsläget av de fonder som jag beskrivit i tidigare artiklar. Genom att bli kund hos Nordnet så kan du använda deras Shareville-funktion (gratis) där du kan följa portföljerna i realtid:

Om du inte har Shareville eller vill ha konto på Nordnet så brukar jag ungefär en gång i månaden uppdatera min egen graf med siffrorna:

RikaTillsammans-portföljens nuvarande innehav

RikaTillsammans-portföljen består för närvarande av 28 % aktieindexfonder, fördelade på:

 • AMF Aktiefond Europa (3 %)
 • DNB Global Indeks (5 %)
 • Nordnet Superfonden Danmark (2 %)
 • Nordnet Superfonden Sverige (3 %)
 • Nordnet Superfondet Norge (1 %)
 • Nordnet Superrahasto Suomi (1 %)
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (4 %)
 • SPP Aktiefond USA (4 %)
 • Swedbank Robur Access Asien (3 %)
 • Vanguard High Dividend Yield ETF – DNQ (3 %)

Den består även av 28 % långa obligationsfonder, fördelade enligt:

 • db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (7 %)
 • iShares 20 Year Treasury Bond ETF (12 %)
 • iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX ETF (4 %)
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (5 %)

Den består även av 20,5 % guld och silver, enligt följande:

 • iShares Silver Trust (6 %)
 • SPDR Gold Trust (14 %)

Samt så består den av 23.2 % korta räntefonder och kontanter:

 • Catella Avkastning (4 %)
 • Kontanter (10 %)
 • Spiltan Räntefond Sverige (5 %)
 • Ålandsbanken Cash Manager B (4%)

Fördelningen ska helst ligga på 4 x 25 % men det är helt okej att ett tillgångsslag varierar mellan 15 % och 35 % det vill säga ( 25 ± 10 ) %. Så det behövs ingen ombalansering i dagsläget. Det kommer dessutom att ge sig när jag börjar månadsspara i portföljen igen i slutet av månaden.

Nybörjarportföljens nuvarande innehav

Nybörjarportföljen innehåller för närvarande dessa aktieindexfonder:

 • AMF Aktiefond Europa (7 %)
 • DNB Global Indeks  (8 %)
 • Danske Invest Global Index  (8 %)
 • Nordnet Superfonden Danmark  (4 %)
 • Nordnet Superfonden Sverige  (7 %)
 • Nordnet Superfondet Norge  (2 %)
 • Nordnet Superrahasto Suomi  (2 %)
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (8 %)
 • SPP Aktiefond USA  (8 %)
 • Swedbank Robur Access Asien  (7 %)

Samt dessa ränte- och obligationsfonder:

 • AMF Räntefond Lång (8 %)
 • Catella Avkastning (8 %)
 • Spiltan Räntefond Sverige (7 %)
 • SPP Obligationsfond (8 %)
 • Ålandsbanken Cash Manager B (8 %)

Det betyder att förhållande är 60.4 % aktieindexfonder och 39.6 % ränte- och obligationsfonder. Då min avsikt är att hålla det som en ren 60 % / 40 %-portfölj behöver man knappt göra någon ombalansering. Det ligger väldigt nära ursprungsfördelningen nämligen.

Alla dessa fonderna ovan har jag skrivit om i artiklarna:

Sammanfattning

Som sammanfattning måste jag ändå säga att jag är ganska nöjd med utfallet. Mer nöjd i relation hur dåligt allt annat har varit och i förhållande till risken. Rent avkastningsmässigt skulle jag ju önskat en högre avkastning än 2.5 % men det är ok. Det ingår i spelet att avkastningen är lite mindre från tid till annan. Det är ju fortfarande ett maraton och inte ett 100-meters lopp.

Portföljerna och deras beteende är inte heller något oväntat, utan tvärtom helt enligt plan. För lite mer än ett år sedan skrev jag följande artikel, där jag gjorde en analys av hur portföljerna borde bete sig med tanke på sammansättningen. Då ritade jag upp följande bild:

Den säger att:

 • En 100 % aktie-portfölj (som indexen på denna sidan) ska ge högst avkastning, men att det kommer att ske till störst rörelser och hack i kurven (högst volatilitet)
 • RikaTillsammans-portföljen kommer att ge lägst avkastning, men den kommer att göra det till lägst risk i form av svängningar och nedgångar.
 • Nybörjarportföljen kommer att ligga någonstans i mitten mellan RikaTillsammans-portföljen och 100 %-aktier portföljen

Vilket är exakt det som har skett under förra året. Jag måste säga att jag är ganska nöjd med att utfallet i verkligheten blir som utfallet i modellen. Dock är ju inte det oväntat i sig heller, då det bygger på statistik, men det förändrar inte känslan att jag tycker att det är lite coolt. :-)

Du kan läsa mer om prognosen i artikeln:

Relaterade artiklar


Den här artikeln publicerades 2016-01-02 klockan 01:29 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Data, statistik och historiska kurser, Indexfonder, RikaTillsammans-portföljen, Så blir du rik.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

55 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej!
  Deltog nyligen på din kick-off dag. Mycket trevligt och bra. Har bestämt oss för att starta Avanza ISK. Vi följer dina råd från kursen, men har en fråga;
  Vi tänker oss att flytta 400 000:- från ett sparkonto. Förstår att det inte är klokt att sätt över allt på en gång, utan månadsvis. Hur lång tid skulle du låta det ta att flytta hela beloppet?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Louise
 2. Vit pil

  Hej Jan!

  Hittade ett grymt Excel-dokument här på någon av dina sidor tidigare, men lyckas nu ej hitta det igen, förlorade det i samband med omformatering av datorn. Dokumentet baserades på Rikatillsammansportföljen samt hade flera sidor indelade i sina respektive 25% och hur mycket pengar som skulle in i varje enskild fond/etf etc. Den var baserad på 200 000kr / 4 = 50 000kr i respektive.

  Finns det kvar någonstans?

  Mvh
  Daniel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Karlsson
 3. Vit pil

  Hej Jan!
  Jag heter johan och har följt din blogg med stort intresse.
  Själv månadssparar jag i investmentbolag men funderar på att sänka risken i min portfölj och utöka med indexfonder.
  Har tittat på dina portföljer men har en fundering,
  Med så många olika typer av fonder i portföljen,
  Blir inte den sammanlagda avgiften av dessa väldigt hög?
  Eller har jag missat ngt?
  Buffet rekommenderar ju bara 1 räntefond och 1 globalfond i din artikel ?
  Tack för en mycket intressant blogg!
  Mvh Johan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan Nordquist
  1. Vit pil

   Nej, avgiften ackumuleras inte. Om du har två fonder med avgiften 0.5 % så blir avgiften fortfarande 0.5 %.

   Man skulle kunna ha en enda globalfond, t.ex. DNB Global Indeks, men jag sprider hellre riskerna till några fler fonder även om de är i samma kategori. Det viktigaste är egentligen spridningen i olika tillgångsslag som både aktiefonder och räntefonder.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Jag tror det är bättre med investmentbolag eftersom de snabba att köp eller sälja. Fonder tar flera dagar att handla med både vid köp och försäljning. Det känns mindre riskfyllt med papper som går snabbt att bli av med.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Gunnar Nilsson
 4. Vit pil

  Hej!
  En fråga kring ETFerna i rika tillsammans portföljen. Vilka avgifter är det som tillkommer när man köper dessa? Läser man i PDFen så skrivs det om en 3% teckningsavgift men jag tolkar det som att eftersom den handlas genom Nordnet så betalar man inte detta? Korrekt?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
 5. Vit pil

  Hej Jan,
  Tack för intressant blogg.
  Två frågor (någon annan kanske vet svaret förutom Jan).
  1/ Kan man någonstans se sammanställning för hur de olika ”Tårtbitarna” i RT-portföljen presterat i % under 2015? Inte bara portföljen som helhet.

  2/ Vad är anledningen till att investeringsfördelningen i % inom Tårtbiten är så pass olika ? Exempelvis är kontanter och guld mycket högre representerade inom sin bit.
  Är det ett strategiskt val redan från början ? Grundtanken i portföljen är alltså inte att varje placering ska ligga på ungefär samma %-fördelning, eller?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Torbjörn
 6. Vit pil

  Hej

  Vill härmed visa en tacksamhet för tjänsten o strategierna som denna sida har förmedlat.
  Känns genuint med baktanken att fler kan spara o det behöver inte va krångligt.
  För mig så innebär dessa modeller ngn form av bakgrundsbevis med erkända strategier. Det skapar en stor trygghet för mig som ny och oinsatt.
  Det har gett mig ett självförtroende att våga månadsspara.en ren aktieportfölj för mig låter kittlande i teorin men jag tror det skulle vara väldigt tufft att hantera vid nedgångar och hålla sig ajour med förändringar.
  Kan säga att jag kommit in i nedgång så jag har i stort minus avkastning på ca 10% just nu men känner ingen större oro då jag litar på strategien

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Josef
 7. Vit pil

  Hej,
  Jag tycker du borde vara mer kritisk till din faktiska avkastning. 2,49 % respektive 1,06 % avkastning är väl ändå att se som dåligt under ett, överlag, bra börsår. Du är ju själv medveten av ränta-på-ränta effekten och vad några ”tappade” procentenheter i avkastning per år gör över tiden så när index (SIXRX) avkastar 10,40 % så är det klart bekymmersamt att ligga kring 1-2 %.

  Känns också lite knepigt hur du undviker 100 % aktier pga volatiliteten men senare bollar för belåning.

  Lite mer transparens önskas.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
  1. Vit pil

   Vad tänker du kring mer transparens? Jag försöker ju vara så transparent som möjligt.

   Jag skriver ju att det inte är bra. Sedan kan man ju välja vilket index som helst som man kan jämföra med. Att ”back-testa” saker är ju alltid enkelt. Jag är ju ganska tydlig med att strategin inte är att maximera avkastningen utan att försöka hålla en jämn avkastning över tid. Anledningen till det är att jag försöker skilja på teori och praktik. I teorin är det alltid enklare än i praktiken.

   Tittar man på den genomsnittliga amerikanske investeraren under 2015 så var hen ner -3 % (källa: openfolia.com). Med avseende på det så tycker jag att resultatet är helt ok.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Hej.
  Om jag ska räkna ut hur stor summan blir för de olika delarna i en rikemansportfölj hur gör jag då?
  För enkelheten skull säger vi att jag har 50000 att dela upp i korta räntefonder och kontanter (23% av mitt kapital)
  då ska dessa delas som du beskrivit mellan 10% kontanter, 4% Catella Avkastning, 5% Spiltan räntefond Sverige och 4% Ålandbanken cash M . Hur gör jag detta, summorna blir inte rätt hur jag än räknar??
  Mattesnille!?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marie
 9. Vit pil

  Du är väll medveten att ditt innehav i Cash Manager B är en investering i Euro snarare än korta räntefonder:
  http://i.imgur.com/Ut8ktsj.png

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lord Metroid
 10. Vit pil

  Hej Jan! Tack för en bra blogg.
  Kan du beskriva lite mer om hur du resonerat kring obligationsfonderna i RikaTillsammansportföjen. En av fonderna (db x-tracker II..) kostar 3% i teckning resp inlösen på Nordnet, låter dyrt tycker jag. Jag skulle helst handla dessa fonder på Avanza men finner bara iShares 20 year Treasury Bond och iShares core CDN long term bond idx där. Men – på Avanza anges att dessa två fonder har hävstång x 1 (vilket jag inte vill ha), till skillnad från Nordnet där de anges utan hävstång. Varför har samma fond denna skillnad mellan Avanza och Nordnet? Eller har jag missförstått någonting?
  Mvh, Mathias

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MathiasS
  1. Vit pil

   Bra frågor Mathias – jag vet faktiskt inte varför skillnaden är sådan. Man kan ju också kolla med Avanzas mäklare via telefon.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 11. Vit pil

  Hej!

  Om Stockholmsbörsen generellt går upp i värde varje år, varför kan man inte bara investera i den? Att man investerar i de 30 största aktierna?

  Mvh Daniel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Det kan du göra, men du får betala för varje transaktion + att viktningen i index brukar ändras över tid. Så det blir bara bökigt tänker jag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Hej,
  Vad anser du om Nordea Strikt?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  martin
 13. Vit pil

  Hej!
  Jag började under året att spara enligt rika-tillsammans portföljens strategi men känner att min långa obligationsdel är lite haltande då den bara innehåller två olika obligationer. Jag har försökt hitta de du listade i din portfölj hos Avanza men hittade bara iShares 20 Year Treasury Bond ETF. Vet du om de andra tre finns hos Avanza och isf har du kortnamnet på dem så att jag kan kolla in dem lite närmare.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Elin
  1. Vit pil

   Det här är kortnamnen så som jag kunde se dem:

   • DBXG
   • XLB
   • TLT
   • IBCL
   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  Tack för en bra art. Intressant läsning. En liten fråga. Du skriver att Avanza Zero slutade på +2,21%. Och sedan skriver du att de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen slutade på -1.32 %. Hur är detta möjligt? Hur kan det vara skillnad? Något jag har missat? Är inte Avanza Zero = 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen?

  Fortsätt med det fina arbetet! :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oli
  1. Vit pil

   Antagligen är det utdelningarna som saknas. Vissa aktieindex visar bara hur aktiekurserna utvecklats ovh tar inte med utdelningar (ganska synd för det ger en onödigt skev bild). En fond som investerar enligt index får dock utdelningar som tillgodoräknas i fondens utveckling.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyling
 15. Vit pil

  Hej är inte OMXSPI samma som OMXSGI

  0
  Gravatar ikon för användaren
  BWK
  1. Vit pil

   Tror inte det. Så här skriver Nasdaq om det:

   • OMXSPI – The OMX Stockholm All-Share Index includes all the shares listed on OMX Nordic Exchange Stockholm. The aim of the index is to reflect the current status and changes in the market. The index is available as PI. The base date for the OMX Stockholm All-Share Index is December 31, 1995, with a base value of 100. The index is available as PI.
   • OMXSGI – The OMX Stockholm All-Share Gross Index includes all the shares listed on OMX Nordic Exchange Stockholm. The aim of the index is to reflect the current status and changes in the market. Dividends are re-invested in the index. The base date for the OMX Stockholm All-Share Gross Index is December 28, 2007, with a base value of 100.
   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Hej! Hur ska man hantera fonderna som 2016 startat, har investeringar i fonder som är ganska lika din portfölj. Man blit ju lite rastlös som året startat och flera olyckskorpar är ute och håller tal. Soros tror att det blir kraftig nedgång i år. Ska man vikta om din placering till mera krockkuddar. vissa experter tycker man ska ha så lite räntor som möjligt. Jag kanske hade tur ifjol 2015 hade 75% ditt upplägg och 25 % aktier följde en del börsveckan och året slutade på 13,45% upp. Men det kändes ändå inte riktigt bra börsen känns farlig som natt is . Men om man är positiv så ska väl inte världen gå under än.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gunnar
  1. Vit pil

   Jag personligen kommer inte att vikta om. Jag har slutat tro på att jag (eller någon annan) klarar av att förutsäga framtiden. Hela poängen med de här två strategierna är att man inte ska behöva hålla på och bevaka marknaden eller vikta om. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Hej!

  Har precis borjat kolla pa det har med aktier/fonder och du har varit en stor inspirationskalla for att fa mig att borja. Jag undrade om du kanske hade nagra enkla tips pa mitt sparande framover.

  Jag vill spara pengar nu i ca 2,5-3 ar till att borja med for att kunna gora en resa langre fram och samtidigt ha till en kontantinsats till en lagenhet. Det jag har gjort/undrar over ar foljande:

  1. Jag har precis kopt aktier/fonder i spiltans aktiefond, phase holograpic, amf aktiefond stilla havet for 5000kr for att mjukstarta och se bara fa lite kann for hur det funkar. Tankar?

  2. Jag har ett sparkapital pa 50000 i detta nu som bara sitter pa mitt swedbank-konto. Vad ar vettigast att gora med dessa pengar? Satta in dem pa ett avanza sparkonto+ for 1% eller har du nagot battre forslag?

  3. Jag startade precis ett ISK-konto pa Swedbank eftersom det ar min bank och jag det verkade vettigt att inte ha IPS langre. Kan jag pa nagot satt overfora det jag sparat i IPS tlll mitt ISK-konto och kan jag isafall kanske fora over det direkt till azanza och ha allt dar istallet? Nagra tips vad jag bor satsa pa langsiktigt for min pensionspengar i ett 30-40 ars perspektiv? Jag blir 32 ar gammal i ar.

  4. Sist min inte minst, jag lagger undan ungefarr 10000kr i manaden som ska ga till kontantinsatsen och min resa och dessa pengar bor jag ha om 2,5-3 ar. Har du nagra forslag hur jag ska forvalta dessa 10000kr varje manad? Lagga in dem pa ett sparkonto eller har du nagra forslag pa vettiga aktier/fonder som bor vara bra pa ca 3 ars sikt?

  Ursakta det langa brevet, hoppas du har tid att svara vid nagot tillfalle trots detta ;-)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pontus
  1. Vit pil

   Läs tidigare artiklar/inlägg. Allt finns om man letar. Ingen som kommer servera rikedom till dig på ett silverfat.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Wolf
 18. Vit pil

  Hej Jan,

  Jag tittar för närvarande på hur jag ska förvalta mitt sparande, och har i samband med detta tittat en hel del på Harry Browns permanent portfolio, som ju i princip är samma sak som din RikaTillsammans-protfölj. Den känns bra eftersom den ska vara en säker investering som inte fluktuerar så mycket.

  Men när jag ser din sista graf så blir jag lite fundersam. 100%-aktieprortföljen svänger visserligen mycket mer än de andra alternativen, men den är likväl konsekvent bättre, även när den sjunkit som mest. Är den därmed inte en ”bättre” investering? Eller tänker jag fel?

  Tack för en intressant blogg!

  /Johan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Ja, det är en ”bättre” investering med tanke på maximal avkastning. Dock inte med avseende på riskjusterad avkastning. Kan man stå ut i svängningarna och kan vänta ut en botten då kan man absolut köra 100 % aktier-portföljen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Kan inte svara på ditt svar, så jag svara på mitt eget inlägg istället :)

   Jo, fast även när aktiemarknaden dippade rejält så var ju avkastningen fortfarande högre än PP eftersom man haft högre avkastning under tidigare år (den röda linjen ligger ju alltid över de blåa), så då finns det ju inget behov av att ”rida ut stormen” eftersom man får bättre avkastning oavsett om börsen går bra eller dåligt för tillfället, även om det såklart är fördelaktigt att göra det på en topp istället för i en dal.

   Men:
   – Detta rör sig (väl?) om ett insatt engångsbelopp. Detta lär säkert påverka. Om detta görs när marknaden gått dåligt så kommer utveckligen såklart vara bättre än om man gör tvärtom. Om man börjat innan den rejäla dippen i slutet på 90-talet så hade det förmodligen sett annorlunda ut? Frågan är hur stor skillnaden blir?

   – Om man sparar kontinuerligt så vinner man kanske mer på att ha en protfölj som inte svänger så mycket? Eller så tar svängarna ut varandra?

   Svårt att ha intuition när det gäller sånt här tycker jag. Man får förmodligen harva igenom siffrorna för att få en uppfattning. Var hämtar du datan för dina grafer? Det känns alltid bäst att räkna på grejerna själv också. :)

   /Johan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Johan
 19. Vit pil

  Hej.
  Läst din blogg och kör nu på en strategi baserat på Nybörjarportföljen (60/40). Funderar på att sälja av mitt innehav för att köra på någon typ av Rikatillsammans portfölj i syfte att minska risken. Jag funderar på hur du ställer dig till det bytet nu när USD är hög och flera av värdepapprena i Rikatillsammans handlas i USD, känner att man kanske blir väl exponerad mot dollarn.

  Tack för bra läsning.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
  1. Vit pil

   Ja, det är ett problem. Håller på och knåpar på ett inlägg hur man kan neutralisera den risken genom att valutasäkra innehavet. Är dock inte helt hemma med det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  ”Det är det som gör att jag uppskattar de låga svängningarna, eftersom det gör att jag kan sova lugnt om natten.”

  Samtidigt kan man ju undra varför ett gigantiskt lägre snittpris (lägre än det snittpris man köpt in sig till) i en underliggande sund placering är dåligt egentligen? Om man tycker att en placering är bra vid ett högre snittpris borde väl rimligen samma placering vara oerhört mycket bättre till lägre snittpris (mer värde för pengarna)? Det enda som betyder något är ju om underliggande är på väg att gå i konkurs eller rent av avnoteras från börsen man handlar hos. Om underliggande är en sund placering borde väl rimligen samma, fortsatt sunda, placering vara en ännu bättre placering vid ett kraftig prisras? Borde inte ett sådant prisras (och nytt inköp) göra att man sover ännu bättre rent av?

  Negativ volatilitet är ju rimligen bara en hemsk upplevelse ifall underliggande fundamenta är käpprätt åt skogen? Då skulle även jag känna mig olustig. Precis som Warren Buffett har pekat på så är det ju en gigantisk skillnad mellan värdepapper och underliggande företag/tillgång. Värdepapperet i sig är ju bara en representation av underliggande fundamenta. Inte detsamma som. Så om bolaget eller utfärdaren av värdepapperet inte är i oreparerbart trubbel är det bara suveränt att det finns en stor negativ volatilitet från tid till annan. Det maximerar ju bara uppsidan på sikt. Dessutom förbättrar det ju eventuella procentuella avkastningar i form av i e utdelningar. Hur tror ni Buffett har fått till sina 15+% per år i avkastning? Genom bottenfiske över tid när gigantiska negativa volatiliteter har ägt rum. Många av börshajarna gör detta. Det är först när fundamenta i underliggande går käpprätt åt helsike som de realiserar sina positioner, om så även med förlust. Inte annars.

  ”Men man ska inte glömma att det är viktigare att inte förlora än det är att tjäna pengar.”

  Jo, men förlora pengar gör man ju först när en position realiseras med en förlust. En pappersförlust får många ordinära placerare att göra väldigt dumma drag som inte alls gynnar de. De se pappersförlusten som en de facto förlust när den i själva verket är en imaginär förlust (en potentiell förlust). Förlusten har ju i praktiken bara skett i deras mentala tillstånd. En s k ”mental bokföring” som inte gynnar de.

  Sedan, när det kommer till reell risk så har den inte alltid med volatilitet att göra. Det kan mycket väl finnas fundamentalt osunda placeringar som har extremt låg volatilitet p g a prismanipulationer. Kontrollerar man köp- och säljvolymerna genom att maximera balansen de emellan så kan man få även ett fundamentalt uselt placeringsalternativ att se gyllene ut (ett sätt för företagets ledning att rädda ansiktet utåt). Volatilitet är således ett dåligt mått på reell risk, enligt mitt tycke. Även där blir det en ”mental bokföring” som kan leda en ganska snett.

  Börshajar vet att majoriteten litar på enkla nyckeltal. De lär sig hur man manipulerar nyckeltalen o s v. Så håll det enkelt: är bolaget/utfärdaren på konkursens rand och börskursen faller – då kan det vara en smart idé att realisera den lilla förlust man har (då är risken i högsta grad verklig, inte imaginär). Ifall inte, köp mer (det är här man maximerar procentuell avkastning, slår index o s v). Gör det inte svårare än vad det behöver vara.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias
 21. Vit pil

  Hej jan! Kommer du göra någon ombalansering nu av rika tillsammans portföljen ? Blir det några förändringar? Jag sparar sedan 1 år tillbaka enligt denna, tycker du gör ett jättebra jobb!
  Med vänlig hälsning, Karin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karin
  1. Vit pil

   Ja, förmodligen om en vecka eller så. Just nu är det inget akut eftersom det ligger inom reglerna för portföljen. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Hej!
  Jag funderar på det här med omfördelning. Jag startade en rikatilsammans-portfölj i din anda i april förra året och som nu har
  gått minus (har också en 2a ich i risknivå enligt Nordnet så det känns hanterligt ändå) Men jag undrar om omfördelningen när en ligger på minus, skall en sälja det som gått minst minus och köpa det som har gått mest eller skall en bara ta det lugnt ett tag? O tack för en superblogg!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sofie
  1. Vit pil

   Nej, poängen är att inte mecka med det så länge strategin fungerar. Nu har det varit ett ganska dåligt år och inledningen på det här ser ju inte ut att bli bättre. Det är bara att sitta kvar i båten om man tror på strategin. Som du kan se i Shareville så sitter jag med samma papper.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 23. Vit pil

  Hej Jan!
  Jag kör efter dina portföljer sedan ett år tillbaka, det jag undrar är om du kommer göra någon ombalansering nu eller väntar du till midsommar?
  Mvh Karin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karin
  1. Vit pil

   Det kommer nog inte ske någon ombalansering på grund av att portföljen håller sig inom reglerna. Ett enskilt tillgångsslag kan ju får variera med 10 % runt 25 %. Det vill säga att allt inom 15 – 35 % är ok. Så ingen ko på isen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Sorry för spam frågor, men ”kontanter” innebär det att du har pengar löst liggandes i portföljen som inte är investerade, eller vad menas med det?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Ja, precis. Som saldo på depåkontot.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 25. Vit pil

  Guld och silver finns att köpa på avanza, men benämningen ”trust” är inte där på slutet. Gör det nåt?

  Har läst din artikel om att man helst ska köpa guld från andra sidor eller ha fysiskt i bankfacket, men det är lite för komplicerat för mig för tillfället, så tänkte investera allt från ett konto/avanza istället.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Kolla att kortnamnet är GLD för guldfonden och SLV för silverfonden. De finns på Avanza så det är inga problem.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 26. Vit pil

  Hur bra är 2,15% resultat om man tänker att man måste skatta 1% per år på ett ISK konto och just nu har vi ingen inflation men skulle man ha på 1-2% så har man ju i stort sätt gått back? Tänker jag fel?

  MVH

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Nej, du tänker rätt. Det är ju det som jag skriver att det är ju inte särskilt bra. Men sådana år ska man tyvärr också ha i portföljen. Det är ju inte en portfölj som ska gå bra på ett års sikt, utan minst 5 – 10 år.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Jag får stolt klappa mig själv på axeln när jag läser denna artikel. Brukar titta in och läsa här även om jag bara kör 30% indexfonder (5% spännande aktier och 65% stabila utdelningsaktier). Jag har också för avsikt att åtminstone väldigt sällan sälja av ett innehav (sålde 1 i år till 30% vinst och ökade istället i ett av mina andra. Byter inte bolag utan ändrar fördelningen inom istället) då jag inte tror mig vara tillräckligt kunnig för ren trading. Trots det hade jag en avkastning på 10,13% från mitten av april (bytte till ISK då) och till 31/12 :0)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Helena
 28. Vit pil

  Jag funderar på om inte det finns någon lämplig småbolagsfond som kunde passa in? Eftersom dom verkar gå bra, men kanske har dom för höga avgifter?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
  1. Vit pil

   Det skulle man absolut kunna göra. Har för mig att både Lannebo och Didner och Gerge har sådana. Det man bara behöver vara medveten om är att då ändrar man riskprofilen i portföljen. Men ja, jag håller med och det är inte osannolikt att någon sådan kommer att komma med i ombalanseringen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  Hej.

  Jag skulle vilja räkna ut standardavvikelse, volitilitet och sharpekvot på min portfölj. Jag har hyfsat bra koll på matematiken, men hur får du fram värden att räkna på?

  Man behöver väl ha varje innehavs kurs för varje handelsdag i tabellform? Hur får man fram dessa värden? Kan man exportera den data som behövs (jag har Avanza)? Eller finns det något enklare sätt?

  Vilka värden använder du för att beräkna sharpekvoten? T.ex. den riskfria räntan.

  Kanske en idé till en framtida artikel? Det hade varit intressant med exempel på uträkningar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Niclas
 30. Vit pil

  Hej
  Jag undrar hur dina siffror hade sett u T i dagsläget vid start i april förra året.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jos
  1. Vit pil

   Jag tänkte jämföra din procentuella avkastning mot min i nybörjare portföljen från april när jag startade.då min skiljer sig endel i fördelningen då jag är nyfiken på skillnaden. Jag ligger just nu på 75/25 vilket är lite skevt

   Med vänlig hälsning,.Josef

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Josef

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.