Uppföljning av RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen för 2015

Så här gick de två portföljerna i förhållande till Stockholmsbörsen under 2015

Uppföljning av RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen för 2015

Under förra året gick RikaTillsammans-portföljen +2.49 %, Nybörjarportföljen gick upp +1.06 % i jämförelse med Stockholmsbörsen som kan sägas slutade på +6.62 %. Resultatet tycker jag är helt okej och enligt plan, även om man naturligtvis hade önskat en högre avkastning.

Det finns en nyare version av den här artikeln här:

Så här på det nya årets första dag är det ganska lämpligt att titta tillbaka och se hur utfallet för RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen blev för det gångna året. Under förra året blev jag mycket mer systematisk med mina modellportföljer, mycket tack vara Nordnets nya funktion Shareville som underlättade uppföljning och rapportering ganska mycket.

Tittar man bara på avkastningen så säger inte den enligt mig inte hela sanningen. En viktigt faktor som jag brukar väga in nämligen är avkastningen i förhållande till risken. Det vill säga hur är den riskjusterade avkastningen. Det andra som också gör det är klurigt att jämföra är att jag blandar in olika tillgångsslag i både RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen. Det medför att det lätt kan bli lite som att jämföra äpplen med päron.

Kort om de båda portföljerna

För dig som är ny så har jag skrivit mycket om de två modellportföljerna, eller rättare sagt strategierna, som jag investerar enligt. Det är två beprövade strategier som jag inte kommit på själv utan som baserar sig på en klassisk 60/40-portfölj och en Permanent-portfölj enligt Harry Browne. Båda strategierna är passiva vilket innebär att jag inte lägger mer än max 4 timmar per år på dem. Det vill säga att jag köper för att behålla samma investeringar i många, många år. Tidshorisonten är minst 10 år.

Nybörjarportföljen

I korthet kan man säga att Nybörjarportföljen består av:

 • Aktieindexfonder – till ca 60 %
 • Kontanter, ränte- och obligationsfonder – till ca 40 %

Kontanterna och räntefonderna är en slags krockkudde i portföljen. Du kan läsa mer om portföljen här:

RikaTillsammans-portföljen

I korthet kan man säga att RikaTillsammans-portföljen består av:

 • Guld och silver – till ca 25 %
 • Kontanter och korta räntefonder – till ca 25 %
 • Aktieindexfonder – till ca 25 %
 • Långa räntefonder – till ca 25 %

Det är en portfölj som man inte ska behöva röra oavsett vad som händer på marknaden. Du kan läsa mer om den här:

Resultat och utfall från 2015

Utfallet i siffror är enligt nedan. Det är mina egna beräkningar och därför skiljer de lite från de som finns på Shareville, men det är på decimal-nivå.

Avkastning Volatilitet Sharpe-kvot Som bäst Som sämst Bästa dag Sämsta dag Risk
RikaTillsammans-portföljen 2.49% 7.68% 0.75 10.78% +1.76% 1.15% -2.11% 2/7
Nybörjar-portföljen (*) 1.06% 7.80% 0.73 8.59% -2.53% 1.31% -2.72% 2/7
Största bolagen på Stockholmsbörsen (OMXS30) -1.32% 19.86% 0.24 17.50% -5.60% 3.87% -4.50% 6/7
Hela Stockholmsbörsen (OMXSGI) 10.04% 18.67% 0.28 21.40% -2.54% 3.68% -4.54% 6/7
Affärsvärldens General Index (AFGX) 6.62% 18.54% 0.28 18.98% -2.55% 3.27% -4.53% 6/7
Hela världen MSCI World -2.74% 15.55% 0.22 9.14% -11.93% 3.59% -3.31% 5/7

I tabellen ovan har jag försökt jämföra med fyra stycken olika index och några olika nyckeltal. Notera att Nybörjarportföljen startade den 28 januari och ej den 1 januari som RikaTillsammans-portföljen och indexen.

Jämförelse med index – tvärsnitt av marknaden

Ett index är som ett genomsnitt av en specifik marknad. Ungefär som ett jämförelsepris på ICA. De index som jag tycker är väsentliga att jämföra med är följande:

 • OMXS30 – är ett index med de 30 mest omsatta (oftast största) bolagen på Stockholmsbörsen. Det som ofta rapporteras på nyheterna.
 • OMXSGI – är ett index med alla bolag, stora som små, på den svenska marknaden. Därav det höga resultatet eftersom småbolagen drar upp resultatet.
 • AFGX – är tidningen Affärsvärldens Generalindex som är Sveriges äldsta index och inkluderar utdelningar. Det mest rättvisa indexet att jämföra med tycker jag.
 • MSCI World – är ett index för ett tvärsnitt av hela världens aktiemarknad.

Det är dock inte helt rättvist att jämföra med dessa index, eftersom det är till viss del att jämföra äpplen med päron. Varken RikaTillsammans- eller Nybörjarportföljen är ju rena aktieportföljer utan innehåller ju även andra tillgångsslag som inte återspeglas i indexen man jämför med. Problemet är alltså att jag jämför en äpplejuice (indexet) med min egen blandning av äpple- och morotsjuice. Det går att jämföra till viss del men inte helt.

Anledningen till att jag ändå tycker att det är väsentligt med jämförelsen är att om man inte gillar Nybörjar- och RikaTillsammans-portföljen så är ju dessa indexen de bästa alternativen. Det vill säga, eftersom man utan större problem bör kunna få den avkastningen som indexen ger, då ska det vara något att man får på köpet som motiverar att man får en lägre avkastning. Det visas av de andra nyckeltalen.

Användning av nyckeltal relaterade till den tagna risken

Eftersom avkastningen bara säger en liten del om en avkastning, behöver man även kolla på andra nyckeltal. Det som jag har valt i tabellen ovan är:

 • Volatilitet – är ett sätt att mäta risk, där man mäter hur mycket som kursen avviker från medelvärdet. Desto större volatilitet, desto större variationer, desto större vinster men också förluster. En låg volatilitet betyder att kursen är mer jämn och mer stabil. Notera dock att volatiliteten säger inget om kursen går upp eller ner, den bara visar på avvikelsens storlek. Jag personligen uppskattar en låg volatilitet för det betyder att värdet inte förändras (i någon riktning) särskilt mycket.
 • Sharpe-kvot – är ett mått på avkastningen i förhållande till den risken som man har tagit för att uppnå avkastningen. Man jämför helt enkelt den avkastningen som man har fått med den riskfria räntan som man kan få på ett bankkonto (eller rättare sagt 3-månaders statsskuldväxlar). Ju högre desto bättre.
 • Som bäst – anger det högsta värdet under det gångna året.
 • Som sämst – anger det lägsta värdet under året.
 • Bästa dag – anger den största positiva förändringen (uppgång) under en enskild dag under året.
 • Sämsta dag – anger den största negativa förändringen (ras) under en enskild dag under året.
 • Risk – anger risken i strategin i förhållande till den vanliga fondskalan på 1 – 7 där 1 är ingen risk och 7 är högst risk.

Utfallet i form av grafer

En sak som bör noteras direkt är att Nybörjarportföljen startades den 28 januari förra året och inte den 1 januari. Det innebär faktiskt att den initiala uppgången i januari missades. Det syns också ganska tydligt i grafen som kommer lite längre ned, där den första tiden är helt rak.

Jämförelse av portföljerna i perioden 150101-151230

Min gissning är att den hade legat upp ytterligare ca 2-3 % om hela januari hade varit inräknad. Särskilt om man jämför siffrorna från och med den 28 januari 2015. Då ser nämligen grafen ut som följer.

Jämförelse från och med den 28 januari 2015

Min analys av årets utveckling

En sak som man kan säga är ju att det inte var något lysande år för aktiemarknaden som helhet. Avanza Zero – den svenska indexfonden som är gratis slutade på +2.21 %, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen slutade på -1.32 %, det vill säga precis under 0-strecket. Räknar man in utdelningar och ett relativt tvärsnitt enligt Affärsvärldens jämförelseindex AFGX så slutade det på +6.62 %.

I jämförelse med det här slutade RikaTillsammans-portföljen på +2.49 % vilket jag anser vara klart godkänt. Särskilt med tanke på att den risken som har tagits i portföljen understiger halva den risken som de andra indexen har tagit. RikaTillsammans-portföljens volatilitet ligger på runt 7.6 % mot Affärsvärldens 18.5 % (där även de andra indexen ligger). Det här syns tydligt i t.ex. det stora fallet på marknaden i augusti.

Det som jag tycker framgår väldigt tydligt både i graferna och i siffrorna är att de båda portföljerna är mer defensiva än t.ex. Stockholmsbörsen. Det syns särskilt i t.ex. raset i augusti. I en isolerad bild syns det tydligt hur Stockholmsbörsen faller betydligt mer än RikaTillsammans-portföljen. Det är ju inte så konstigt eftersom RikaTillsammans-portföljen bara innehåller ca 25 % aktier. Nybörjarportföljen faller lite mer eftersom andelen aktier är ca 66 %, nästan dubbelt så mycket mot RikaTillsammans-portföljen.

Jämförelse av portföljerna i börsraset i augusti

Det är det här som jag brukar kalla för krockkudde i portföljen. När man tittar på grafen så ser det ut som att där är en krockkudde som gör att RikaTillsammans-portföljen inte alls faller lika mycket. Det är det som menas med lägre volatilitet. Nackdelen med krockkudden är ju då att den dämpar även i uppåtriktningen, det vill säga att ökningarna blir inte alls lika stora som för Stockholmsbörsen.

I bilden nedan syns det tydligt hur Stockholmsbörsen hämtar upp hela nedgången under perioden september till december. Uppgången från botten till toppen är alltså betydligt större för indexet än för RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen.

Jämförelse av portföljerna från börsraset i augusti till slutet av året. Notera stockholmsbörsens upphämtning

Tittar vi på helårsbilden igen, så ser man att svängningarna, volatiliteten och därmed risken, är betydligt lägre i RikaTillsammans-portföljen. Där ser vi också hur Stockholmsbörsen (AFGX) faktiskt slutar på 6 % medan RikaTillsammans hamnar på ca 2.5 %. Nybörjarportföljen lider här av att den missade den stora uppgången i januari och det beror på att jag just då var i Afrika och inte hade satt igång den. Trist, men svårt att göra något åt.

Jämförelse av portföljerna i perioden 150101-151230

Lägre risk i form volatilitet ger en bättre nattsömn

Jag har i princip inte gjort några transaktioner i portföljerna under året, förutom en ombalansering vid midsommar förra året. Det vill säga att det här en passiv investeringsstrategi som går ut på att man inte behöver bry sig om den. Det är det som gör att jag uppskattar de låga svängningarna, eftersom det gör att jag kan sova lugnt om natten. Det ligger lite mental bokföring i det här, eftersom vi människor (inkl. jag själv) tycker att en förlust är värre än en avsaknad av vinst.

Det vill säga det gör inte lika ont att portföljen ”bara går upp” 2.5 % när det bästa alternativet gick upp 6.6 % (Avanza Zero gick ju +2.2 %, det vill säga samma, med 3 gånger högre volatilitet) jämfört med den sköna känslan att min portfölj bara gick ner -2.1 % när övriga börsen rasade -4.5 %. Man kan ju argumentera för att avkastningen gör stor skillnad, så är det naturligtvis, 4 % per år i många år gör ju stor skillnad. Men man ska inte glömma att det är viktigare att inte förlora än det är att tjäna pengar.

Det hänger ihop med en väldigt enkel matematik. Om du har 100 kr och förlorar 50 %, hur mycket avkastning behöver du för att komma till 100 kr igen? Precis, 100 % avkastning, 50 % tar dig bara till 75 kr. Det är alltså mycket viktigare att inte förlora pengar än att tjäna pengar.

Kanske för låg risk…

Enligt Nordnets Risk-barometer ligger jag på en låg risk, min bedömning är att det verkar vara en 2 på en skala 1-7 där 7 är högst risk. Det vill säga att RikaTillsammans-protföljen ligger fortfarande inom det gröna området.

Riskklocka

Bilden visar den matematiska sannolikheten att jag:

 • med 69 % sannolikhet kommer att gå plus ett enskilt år. Det vill säga 7 av 10 år kommer jag tjäna pengar.
 • kan förvänta mig en genomsnittlig avkastning på 5 % per år
 • att jag inte riskerar mer än 20 % av mitt kapital per år i sämsta fall
 • att jag i bästa fall kommer att tjäna ungefär +20 %.

Man får ju själv bedöma huruvida det här är bra eller dåligt. En investering i rena aktier enligt jämförelseindexen ger en riskprofil som ser ut som följer:

Riskklocka

Det vill säga att för ca 3.5 % extra avkastning riskerar du nästan dubbelt så mycket ett enskilt år. Å andra sidan är fortfarande nästan 6 av 10 fall positiva. Slutsatsen som man kan dra från det här är ju att man skulle kunna lägga sig lite högre upp riskskalen, t.ex. på det gula. För i mina förväntningar så vill jag ändå ha mellan 6 – 8 % i genomsnitt per år över lång tid.

Det som man kan göra är att öka andelen aktier i portföljen, något som jag kommer försöka göra i ombalanseringen om ett par dagar.

En möjlighet – höja avkastningen (och risken) genom att belåna kapitalet

Det andra sättet hur man kan öka avkastningen är att belåna kapitalet. Eftersom räntan är så pass låg idag, så finns även alternativet att höja avkastningen i absoluta tal genom att man belånar aktierna t.ex. med 20 %, vilket innebär att man får 20 % mer kapital.

 • 100 000 kr till 2.5 % ger ju en vinst på 2 500 kr. Avkastning = 2 500 / 100 000 = 2.5 %
 • 120 000 kr till 2.5 % ger ju en vinst på 3 000 kr. Avkastning = (3 000 kr – ( 20 000 kr  x 0.015 % * 0.7 ) ) / 100 000 kr = ( 3 000 – 210 kr )/100 000 = 2.8 %

Ovanstående räkneexempel visar ju bara på principen. Jag har skrivit mer om konceptet i den här artikeln:

Portföljernas innehåll

Portföljerna består i dagsläget av de fonder som jag beskrivit i tidigare artiklar. Genom att bli kund hos Nordnet så kan du använda deras Shareville-funktion (gratis) där du kan följa portföljerna i realtid:

Om du inte har Shareville eller vill ha konto på Nordnet så brukar jag ungefär en gång i månaden uppdatera min egen graf med siffrorna:

RikaTillsammans-portföljens nuvarande innehav

RikaTillsammans-portföljen består för närvarande av 28 % aktieindexfonder, fördelade på:

 • AMF Aktiefond Europa (3 %)
 • DNB Global Indeks (5 %)
 • Nordnet Superfonden Danmark (2 %)
 • Nordnet Superfonden Sverige (3 %)
 • Nordnet Superfondet Norge (1 %)
 • Nordnet Superrahasto Suomi (1 %)
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (4 %)
 • SPP Aktiefond USA (4 %)
 • Swedbank Robur Access Asien (3 %)
 • Vanguard High Dividend Yield ETF – DNQ (3 %)

Den består även av 28 % långa obligationsfonder, fördelade enligt:

 • db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (7 %)
 • iShares 20 Year Treasury Bond ETF (12 %)
 • iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX ETF (4 %)
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (5 %)

Den består även av 20,5 % guld och silver, enligt följande:

 • iShares Silver Trust (6 %)
 • SPDR Gold Trust (14 %)

Samt så består den av 23.2 % korta räntefonder och kontanter:

 • Catella Avkastning (4 %)
 • Kontanter (10 %)
 • Spiltan Räntefond Sverige (5 %)
 • Ålandsbanken Cash Manager B (4%)

Fördelningen ska helst ligga på 4 x 25 % men det är helt okej att ett tillgångsslag varierar mellan 15 % och 35 % det vill säga ( 25 ± 10 ) %. Så det behövs ingen ombalansering i dagsläget. Det kommer dessutom att ge sig när jag börjar månadsspara i portföljen igen i slutet av månaden.

Nybörjarportföljens nuvarande innehav

Nybörjarportföljen innehåller för närvarande dessa aktieindexfonder:

 • AMF Aktiefond Europa (7 %)
 • DNB Global Indeks  (8 %)
 • Danske Invest Global Index  (8 %)
 • Nordnet Superfonden Danmark  (4 %)
 • Nordnet Superfonden Sverige  (7 %)
 • Nordnet Superfondet Norge  (2 %)
 • Nordnet Superrahasto Suomi  (2 %)
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (8 %)
 • SPP Aktiefond USA  (8 %)
 • Swedbank Robur Access Asien  (7 %)

Samt dessa ränte- och obligationsfonder:

 • AMF Räntefond Lång (8 %)
 • Catella Avkastning (8 %)
 • Spiltan Räntefond Sverige (7 %)
 • SPP Obligationsfond (8 %)
 • Ålandsbanken Cash Manager B (8 %)

Det betyder att förhållande är 60.4 % aktieindexfonder och 39.6 % ränte- och obligationsfonder. Då min avsikt är att hålla det som en ren 60 % / 40 %-portfölj behöver man knappt göra någon ombalansering. Det ligger väldigt nära ursprungsfördelningen nämligen.

Alla dessa fonderna ovan har jag skrivit om i artiklarna:

Sammanfattning

Som sammanfattning måste jag ändå säga att jag är ganska nöjd med utfallet. Mer nöjd i relation hur dåligt allt annat har varit och i förhållande till risken. Rent avkastningsmässigt skulle jag ju önskat en högre avkastning än 2.5 % men det är ok. Det ingår i spelet att avkastningen är lite mindre från tid till annan. Det är ju fortfarande ett maraton och inte ett 100-meters lopp.

Portföljerna och deras beteende är inte heller något oväntat, utan tvärtom helt enligt plan. För lite mer än ett år sedan skrev jag följande artikel, där jag gjorde en analys av hur portföljerna borde bete sig med tanke på sammansättningen. Då ritade jag upp följande bild:

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Den säger att:

 • En 100 % aktie-portfölj (som indexen på denna sidan) ska ge högst avkastning, men att det kommer att ske till störst rörelser och hack i kurven (högst volatilitet)
 • RikaTillsammans-portföljen kommer att ge lägst avkastning, men den kommer att göra det till lägst risk i form av svängningar och nedgångar.
 • Nybörjarportföljen kommer att ligga någonstans i mitten mellan RikaTillsammans-portföljen och 100 %-aktier portföljen

Vilket är exakt det som har skett under förra året. Jag måste säga att jag är ganska nöjd med att utfallet i verkligheten blir som utfallet i modellen. Dock är ju inte det oväntat i sig heller, då det bygger på statistik, men det förändrar inte känslan att jag tycker att det är lite coolt. :-)

Du kan läsa mer om prognosen i artikeln:

Relaterade artiklar

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

55 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej!
  Deltog nyligen på din kick-off dag. Mycket trevligt och bra. Har bestämt oss för att starta Avanza ISK. Vi följer dina råd från kursen, men har en fråga;
  Vi tänker oss att flytta 400 000:- från ett sparkonto. Förstår att det inte är klokt att sätt över allt på en gång, utan månadsvis. Hur lång tid skulle du låta det ta att flytta hela beloppet?

  Gravatar för användaren
  Louise
 2. Hej Jan!

  Hittade ett grymt Excel-dokument här på någon av dina sidor tidigare, men lyckas nu ej hitta det igen, förlorade det i samband med omformatering av datorn. Dokumentet baserades på Rikatillsammansportföljen samt hade flera sidor indelade i sina respektive 25% och hur mycket pengar som skulle in i varje enskild fond/etf etc. Den var baserad på 200 000kr / 4 = 50 000kr i respektive.

  Finns det kvar någonstans?

  Mvh
  Daniel

  Gravatar för användaren
  Daniel Karlsson
 3. Hej Jan!
  Jag heter johan och har följt din blogg med stort intresse.
  Själv månadssparar jag i investmentbolag men funderar på att sänka risken i min portfölj och utöka med indexfonder.
  Har tittat på dina portföljer men har en fundering,
  Med så många olika typer av fonder i portföljen,
  Blir inte den sammanlagda avgiften av dessa väldigt hög?
  Eller har jag missat ngt?
  Buffet rekommenderar ju bara 1 räntefond och 1 globalfond i din artikel ?
  Tack för en mycket intressant blogg!
  Mvh Johan

  Gravatar för användaren
  Johan Nordquist
  1. Jag tror det är bättre med investmentbolag eftersom de snabba att köp eller sälja. Fonder tar flera dagar att handla med både vid köp och försäljning. Det känns mindre riskfyllt med papper som går snabbt att bli av med.

   Gravatar för användaren
   Gunnar Nilsson
 4. Hej!
  En fråga kring ETFerna i rika tillsammans portföljen. Vilka avgifter är det som tillkommer när man köper dessa? Läser man i PDFen så skrivs det om en 3% teckningsavgift men jag tolkar det som att eftersom den handlas genom Nordnet så betalar man inte detta? Korrekt?

  Gravatar för användaren
  Christian
 5. Hej Jan,
  Tack för intressant blogg.
  Två frågor (någon annan kanske vet svaret förutom Jan).
  1/ Kan man någonstans se sammanställning för hur de olika ”Tårtbitarna” i RT-portföljen presterat i % under 2015? Inte bara portföljen som helhet.

  2/ Vad är anledningen till att investeringsfördelningen i % inom Tårtbiten är så pass olika ? Exempelvis är kontanter och guld mycket högre representerade inom sin bit.
  Är det ett strategiskt val redan från början ? Grundtanken i portföljen är alltså inte att varje placering ska ligga på ungefär samma %-fördelning, eller?

  Gravatar för användaren
  Torbjörn

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök