Uppföljning av RikaTillsammans-portföljen för 2017: +3,4 procent

Utvärdering av RikaTillsammans-portföljen för det gångna året och sedan starten 2014

RikaTillsammans-portföljen är den portfölj som jag har haft längst. Den bygger på den klassiska ”Permanent portfolio” som Harry Browne lanserade på 70-talet och på Ray Dalios ”Allvädersportfölj”. För portföljen var 2017 ett ganska mediokert år som slutade på +3,4 procent.

RikaTillsammans-portföljen är både den strategi som jag har investerat mest av mina egna pengar i och använt längst. Sedan 2014 har jag dessutom haft den offentlig via Nordnets Shareville-funktion (annonslänk). Du kan läsa mer om portföljen i följande artikel:

Men för dig som är ny på bloggen så bygger den på resonemanget kring att man fördelar sina pengar enligt följande:

  • 25 procent aktier
  • 25 procent långa obligationer
  • 25 procent korta räntafonder och kontanter
  • 25 procent guld och råvaror

Teorin bakom är att oavsett vad som händer på marknaden, så kommer någon av dessa delar gå bättre än vad de andra backar tillsammans. Poängen med den här strategin är inte att maximera avkastningen. Det är snarare att varje år ha en positiv avkastning. På de fyrtio år som man har kunnat följa portföljen så är det bara en handfull negativa år, och sällan har portföljen backat med mer än fem procent. Så det är den låga risken i portföljen som är dess styrka.

I skrivande stund, början av 2018, så är där ett stort problem med den här portföljen. På grund av de nya MiFid II-reglerna som berör banker i EU, så kan man inte längre köpa många av de fonderna som jag har i portföljen. Jag har skrivit mer om det i nedanstående artikel:

Jag hoppas att inom ett par veckor ha en bra lösning. Tills vidare får den bara löpa.

RikaTillsammans-portföljen innan 2018 års ombalansering

Portföljen ser i skrivande stund ut som följer:

Aktieindexfonder Andel
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD SMALL-CAP ETF 1,4%
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 1,1%
AMF Aktiefond Europa 2,1%
DNB Global Indeks 4,1%
Lannebo Småbolag 1,8%
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 2,4%
Nordnet Superfonden Danmark 1,9%
Nordnet Superfonden Sverige 1,9%
Nordnet Superfondet Norge 1,6%
Nordnet Superrahasto Suomi 2,0%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF 2,1%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 4,2%
SPP Aktiefond USA 2,5%
Swedbank Robur Access Asien 2,4%
Delsumma 31,5%
Guld och råvaror Andel
iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund 5,4%
iShares Silver Trust 4,9%
SPDR Gold Trust 9,6%
Delsumma 20,0%
Korta räntefonder och likvider Andel
Catella Avkastning 4,7%
KPA Etisk Räntefond 2,3%
Likvida medel 5,6%
SEB Likviditetsfond SEK 2,9%
Spiltan Räntefond Sverige 4,9%
SPP Penningmarknadsfond 2,9%
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 3,4%
Ålandsbanken Cash Manager B 2,4%
Delsumma 29,0%
Långa obligationer Andel
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF 1C 5,1%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 7,6%
iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX ETF 2,9%
iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) 4,0%
Delsumma 19,5%

Min spontana kommentar är att antalet fonder är lite för högt och att målfördelningen om 25 procent i respektive del är lite väl skev. Men det är något som jag kommer att ta hand om vid nästa ombalansering.

Hur gick det för RikaTillsammans-portföljen under 2017?

Tittar vi på hur RikaTillsammans-portföljen gick under förra året så slutade den på +3,4 procent vilket jag tycker är okej, men inte bra. Så här ser förra årets utveckling ut i en graf.

Diagram - RikaTillsammansportföljen i förhållande till Stockholmsbörsen och den globala börsen

I grafen ovan har jag jämfört Nybörjarportföljen med två andra index:

  • Den ljusgrå och streckade är Stockholmsbörsen inkl. utdelningar i form av Affärsvärldens generalindex (AFGX)
  • Den mörkblå och streckade är en approximation av det globala indexet MSCI World

Det man kan konstatera att RikaTillsammans-portföljen gick sämst, men det är inte heller något konstigt. Anledningen är att RikaTillsammans-portföljen består bara av 30 procent aktieindexfonder och vi jämför ju med två andra index som till 100 procent består av aktier. Precis som vanligt behöver man jämföra äpplen med äpplen och päron med päron.

RikaTillsammans-portföljen i jämförelse med sitt eget index

Därför har jag skapat ett eget jämförelseindex som består av:

  • 25 % – Globala börsen i form av MSCI World som innehåller 1 000 – 2 000 av världens största internationella bolag
  • 25 % – De svenska korta (12 månaders) räntorna för kontantdelen
  • 25 % – Guld
  • 25 % – Långa obligationsfonder baserat på de 20+ åriga amerikanska obligationerna

Motiveringen till ovan är att det är den enklaste formen av RikaTillsammans-portföljen om man bara skulle använda fyra olika fonder. Det betyder att alla eventuella ändringarna – inkl. mina många fonder – behöver leverera en överavkastning mot ovanstående. Det vill säga att de val jag gör måste motiveras av att portföljen kommer att gå bättre än om jag hade valt de fyra fonderna ovan.

Tittar man på portföljen i förhållande till sitt ”eget” jämförelseindex så ser det ut som följer:

RikaTillsammans-portföljens utveckling under 2017 I jämförelse med det egna viktade indexet som består av 25 % guld, 25 % korta svenska räntefonder, 25 % långa amerikanska obligationer och 25 % globalt börsindex

Portföljen slutade på +3,4 procent medan jämförelseindexet faktiskt slutade på +7,3 procent. En tydlig underprestation i år alltså. Det betyder att den enkla jämförelseportföljen hade i år gått bättre än min egen variant med många fonder.

Det som jag personligen ogillade starkt det här året är det stora raset i mitten av sommaren. Jag misstänker att det har med raset i silver och guld att göra samtidigt som börsen också rasade. Det är en sådan sak som statistiskt inte ska hända, men händer från tid till annan.

RikaTillsammansportföljens utveckling i jämförelse med förväntad utveckling för 2017

Jag pratar alltid om att man inte kan förutsäga framtiden och det är därför jag investerar på lång sikt. När jag har gjort simuleringar på RikaTillsammans-portföljen har jag konstaterat att den borde ge runt 5 procent i genomsnitt per år med en standardavvikelse på ca 7,5 procent. Det ger således en ansats att utvärdera huruvida de 3,4 procent var bra eller dåligt.

I nedanstående graf har jag ritat in hur det ser ut. Det vill säga att jag jämför hur portföljen borde ha gått med 68 % sannolikhet, med hur den faktiskt gick.

Diagram - Rikatillsammansportföljen 2017 med konfidensintervall

Tolkningen är att portföljen med 68 procents sannolikhet ska röra sig inom det grå området, vilket den också gör. Sedan ligger den lite under årsmedelavkastningen, men inte långt ifrån.

Utvecklingen sedan starten 2014

Även om jag själv har investerat enligt RikaTillsammans-portföljen mer än fem år, så var det först hösten 2014 som jag satte igång den här portföljen som jag mäter på. Det gör att om vi tittar på portföljens utveckling sedan start i förhållande till sitt jämförelseindex, så ser det ut enligt följande:

RikaTillsammans-portföljens utveckling sedan 2014 I jämförelse med det egna viktade indexet som består av 25 % guld, 25 % korta svenska räntefonder, 25 % långa amerikanska obligationer och 25 % globalt börsindex

Det som jag tycker är mest intressant i grafen ovan är att portföljen har överpresterat mot index sedan start. Så även om den i år gick sämre än index så har den över tid gått bättre. Det finns således ingen större anledning att hålla på och ändra. Det är ingen naturlag att man ska gå över sitt jämförelseindex. Sedan start ligger RikaTillsammans-portföljen på +25,9 procent mot jämförelseindexets +15,9 procent. Räknar man om det på årsbasis med hjälp av CAGR, så blir det +7,98 % på RikaTillsammans-portföljen och +5.0 procent på indexet.

De här siffrorna ligger ju också helt i linje med konfidensintervallet baserat på 30 års historik-simulation.

RikaTillsammans-portföljens sedan start med undre och övre ”budget”-gräns RikaTillsammans-portföljen med 68 procents sannolikhetsintervall. Beräknat som en standardavvikelse på 7,5 % runt en förväntad årsmedelavkastning om 5,5 % procent per år

Här ser vi hur jämförelseindexet håller sig helt och hållet innan för det grå området medan portföljen ligger i överkant. Så det vi kan säga med säkerhet är RikaTillsammans-portföljen har presterat bättre än förväntat sedan start.

Slutord och prognos för de kommande 5 åren

Nu vet jag ju inte om jag kommer att kunna fortsätta med RikaTillsammans-portföljen på samma sätt som tidigare, men givet att det skulle gå, så ser prognosen ut som följer.

Diagram - RikaTillsammans-portföljen med en 5 års prognos

Precis som i de tidigare artiklarna där jag följt upp portföljerna, så räknar jag här med 68 % sannolikhet för fem år framåt. Precis som vanligt så behöver man ta de här prognoserna med en nypa salt. De bygger på historisk utveckling och det är ingen garanti för framtida. Men jag tycker ändå att det är rimligt att använda för att få en känsla och ha förväntningarna ställda på en rimlig nivå.

Följ RikaTillsammans-portföljen via Nordnet

Du kan följa portföljen och dess utveckling och transaktioner via Nordnet (annonslänk) och deras tjänst Shareville (annonslänk) (gratis):

Missa inte uppdateringar i framtiden

Jag har även ett månatligt nyhetsbrev om privatekonomi, där jag förutom liknande uppdateringar även tar med de bästa tipsen, verktygen och råden för din privatekonomi. Du kan prenumerera nedan. Självklart är det gratis.
[mc_newsletter_form]

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:

Här kan du läsa mer om de olika portföljerna

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök