RikaTillsammans-portföljens sedan start med undre och övre ”budget”-gräns RikaTillsammans-portföljen med 68 procents sannolikhetsintervall. Beräknat som en standardavvikelse på 7,5 % runt en förväntad årsmedelavkastning om 5,5 % procent per år

RikaTillsammans-portföljens sedan start med undre och övre ”budget”-gräns RikaTillsammans-portföljen med 68 procents sannolikhetsintervall. Beräknat som en standardavvikelse på 7,5 % runt en förväntad årsmedelavkastning om 5,5 % procent per år

RikaTillsammans-portföljens sedan start med undre och övre ”budget”-gräns RikaTillsammans-portföljen med 68 procents sannolikhetsintervall. Beräknat som en standardavvikelse på 7,5 % runt en förväntad årsmedelavkastning om 5,5 % procent per år

Kommentera