RikaTillsammans-portföljens utveckling sedan 2014 I jämförelse med det egna viktade indexet som består av 25 % guld, 25 % korta svenska räntefonder, 25 % långa amerikanska obligationer och 25 % globalt börsindex

RikaTillsammans-portföljens utveckling sedan 2014 I jämförelse med det egna viktade indexet som består av 25 % guld, 25 % korta svenska räntefonder, 25 % långa amerikanska obligationer och 25 % globalt börsindex

RikaTillsammans-portföljens utveckling sedan 2014 I jämförelse med det egna viktade indexet som består av 25 % guld, 25 % korta svenska räntefonder, 25 % långa amerikanska obligationer och 25 % globalt börsindex

Kommentera