Uppföljning barnbidragsportföljen (5 år)

5 år och över 138 000 kr på kontot tack vare barnbidraget

Uppföljning barnbidragsportföljen (5 år)

Drygt ett år innan Freja föddes fick två goda vänner också en dotter som i dagsläget är lite mer än 5 år gammal. De har sparat hennes barnbidrag varje månad de har låtit mig få vara med och påverka sparandet. Idag är det värt över 135 000 kr.

Portföljen sattes igång den 15 augusti 2011 med ett initialt startbelopp på 18 000 kr, sedan dess har det varje månad betalats in ungefär 1 050 kr. Det ger att totalt inbetalt belopp är 65 684 kr. Med ett värde på 138 905 kr ger det en värdetillväxt på 73 221 kr. Det ger en total värdetillväxt på ca 77 % sedan augusti 2011. Räknar man ränta-på-ränta baklänges med en CAGR-räknare, så ger det ungefär 14 % årlig avkastning. Väldigt bra enligt mig, då målet är 8 % i genomsnitt.

Innehaven i portföljen

Det som jag tycker är ganska spännande med portföljen är att innehaven idag är i princip exakt samma som 2011. Det har skett väldigt få transaktioner i portföljen under åren. Principen har varit låt vinnarna löpa och sälj av förlorarna. Du kan själv jämföra innehaven mellan idag och augusti 2014 – när jag skrev den förra uppföljningen av portföljen – de är i princip identiska.

151224-kerstin

Vän av ordning noterar att portföljen inte riktigt följer de principerna som jag brukar skriva om i Nybörjar- och RikaTillsammans-portföljen.

Anledningarna till det är flera. Inte för att den här portföljen är bättre, utan det beror snarare på följande anledningar:

 • Många av placeringarna har gått väldigt bra och då finns det ingen större anledning att byta ett vinnande koncept
 • Placeringarna är relativt stora och välkända och risken är kontrollerbar
 • När vi startade sparandet så gjordes det i en gammal depå-form som inte finns längre (Avanza Mini)
 • Det är en vanlig depå och inte ett ISK-konto som ger en stor skatteeffekt vid försäljning
 • Allting har skett i samråd med barnets föräldrar

Jag är dock sugen på att ställa om portföljen lite och det är också anledningen till det här inlägget, eftersom jag träffar dem till helgen.

Till ovanstående tillkommer även 34 oz fysiskt silver som idagsläget värderas till ca 120 kr/oz, något lägre än augusti 2014 då det var värt 135 kr/oz. Jag räknar dock inte riktigt med dessa i innehavet på grund av att det köptes ”utanför” barnbidraget. Poängen med den här portföljen är helt enkelt att se hur stort kan värdet bli om man bara investerar barnbidraget.

Tillfångsfördelningen

Eftersom jag är en passiv sparare som inte följer bolagen särskilt noga är jag mest intresserad av de olika tillgångsslagen. Jag brukar nämligen tjata om att man inte ska placera alla äggen i samma korg. I det här fallet menar jag faktiskt på två sätt:

 • Inte placera alla pengarna i samma bolag
 • Inte placera alla pengarna i samma tillgångsslag

Många gör nämligen misstaget och tolkar ”lägg inte alla äggen i samma korg” som att man inte ska lägga allt i en enda aktie och så köper man t.ex. 5 st aktier. Det är ju bra i sak, men det gör ju att man fortfarande har alla pengarna i samma tillgångsslag. Problemet är att om aktiemarknaden rasar så rasar alla aktier överlag. Det är därför man bör ha tillgångar som inte följer varandra (är s.k. okorrelerade), det är svårt men det går någorlunda.

I nybörjarportföljen brukar jag ge tumregeln att man ska ha lika mycket i kontanta medel, ränte- och obligationsfonder som man är år gammal, resten kan man ha i aktiefonder. Det ger en grundläggande fördelning i 2-3 tillgångsslag och är således ett sätt att minska risken. Kontanter, ränte- och obligationsfonder blir nämligen som en krockkudde i portföljen.

Tillgångsfördelningen ser i skrivande ut som följer:

Kerstins tillgångsfördelning i barnbidragsportföljen

Som du kan se så innehåller den absolut majoritet aktier vilket är bra eftersom barnet är ungt och den innehåller också en relativt stor krockkudde i form av nästan 20 % av portföljens värde. Hon har därmed faktiskt hela fyra olika tillgångsslag i sitt sparande:

 • Aktier (främst preferensaktier)
 • Kontanter i form av pengar på kontot
 • Räntepapper och obligationer
 • Guld och silver

Det ger en bra riskspridning, samtidigt som jag vid anblick kan tycka att fördelningen just nu är lite sned. Men det är det som ska rättas till under den kommande veckan. En kort analys följer nedan.

En kort analys av innehaven

I nybörjarportföljen brukar jag tjata om indexfonder eftersom det är det bästa som man kan köpa med avseende på pris, avkastning, risk och kompetens. När jag satte igång den här portföljen 2011 så hade jag inte riktigt den kunskapen som jag har idag och var inte riktigt lika urskiljd på strategin. Därför lider den lite av att den inte ser ut exakt likadan som de andra portföljerna jag brukar skriva om.

Med det sagt så kan man säga att det här var ett embryo till dagens strategi. För går man genom de olika innehaven så är motiveringen som följer.

Aktierna

 • Akelius preferenskatie – en preferensaktie är ett mellanting mellan en aktie och en obligation och därmed är risken lägre än en aktie. Den ger en förutbestämd årlig avkastning om 20 kr per aktie. Den har hittills förutom sitt nuvarande värde betalat ut 1 100 kr  i utdelning.
 • Hennes & Mauritz – inte så mycket att säga om ett av Sveriges mest framgångrsika bolag genom tiderna. Stort, stabilt och tryggt.
 • Kinnevik – Familjen Stenbecks investmentbolag som investerar i andra bolag. Som en ”mini-indexfond” med över 17 st innehav i de flesta världsdelar och branscher. Äger bland annat Tele2.
 • Klövern preferensaktie – samma som för Akelius, har gett en utdelning på 500 kr hittills.
 • Latour – Familjen Douglas investmentbolag som investerar i andra bolag. På den svenska börsen äger Latour 15 bolag till ett värde av 34 miljarder, därutöver ägs ytterligare andra bolag. Återigen som en ”mini-indexfond”.
 • Lundbergsföretagen – Familjen Lundbergs investmentbolag som investerar i andra bolag främst industri- och fastighetsbolag. Ytterligare ca 10 – 15 bolag. Återigen som en ”mini-indexfond”.

Fonderna

Tittar man på fonderna så har portföljen följande fonder:

 • Avanza Zero – en av Sveriges bästa fonder, investerar i Sveriges 30 ”största” bolag. Ingen förvaltningsavgift. Jättebra fond.
 • Skagen Global – en av de bästa globala fonderna. Det dåliga är att avgiften är hög jämfört med t.ex. DNB Global Indeks som jag skulle köpt i dagsläget istället för den här. Kommer sannolikt bytas ut.
 • Skagen Kon-Tiki – en ganska dålig fond som investerar i tillväxtmarknader. Kommer bytas ut.
 • Spiltan Aktiefond Invesmentbolag – en av Sveriges absolut bästa fonder.
 • Spiltan Högräntefond – en obligationsfond från Spiltan. Kommer bytas ut.
 • SPP Obligationsfond – en bättre svens obligationsfond.

Onoterad preferensaktie

Det sista och till värdet största innehavet i portföljen är en preferensaktie i Spiltan. Det har varit en av de absolut bästa investeringarna som jag har gjort någonsin. Den köptes för 14 000 kr, 700 kr per aktie och är idag värd över 2 500 kr per aktie. Normalt sett skulle jag säga att det är för stor andel i den här placeringen, men med tanke på att den fortsätter gå bra, insatsen ”bara” var 14 000 kr så tycker jag det är motiverat att behålla den. Det är aktie som handlas en gång i månaden på den alternativa aktiemarknaden.

Normalt sett brukar jag hålla mig ifrån andra marknadsplatser än börsen, men ibland kan det vara högst motiverat att göra en sådan affär, som i det här fallet. Spiltan preferensaktie är precis som ovan nämnt, en kombination av en aktie och en obligation. Den har också en fast och årlig utdelning som kan ses nedan:

151224-kerstin-spiltan-utdelning

Totalt sett har den betalat 4 480 kr under dessa år sin den varit i portföljen. Väldigt bra skulle jag säga. Spiltan preferensaktie är dessutom också en ”mini-indexfond” med innehav i många olika bolag.

Kontanterna

Där är en relativt stor andel kontanter på kontot som också fungerar som en slags krockkudde i portföljen.

Guld och silver

En liten del i portföljen som fungerar mest som en försäkring enligt resonemangen i denna artikeln:

Planen framåt

I stora drag skulle man kunna låta den här portföljen ligga och puttra på, men jag tänker att där är framförallt dessa saker som jag skulle vilja göra något åt. I stora drag handlar om att komma närmare de rekommendationer jag brukar ge i mina andra artiklar.

1. Byta från en vanlig depå till ett ISK eller KF-konto.

Portföljen ligger i en vanlig portfölj och det är oftast mer lönsamt att byta till ett ISK-konto.  Skillnaden handlar nämligen om beskattningen. Just nu ska portföljen betala 30 % skatt på alla sina vinster medan i ett ISK-konto skulle hon bara betalat 1 % på det totala värdet, vilket är mycket, mycket mindre. Jag har skrivit mycket om skillnaderna och om det är lönt att byta i den här artikeln:

Nu står depån i den ena förälderns namn vilket är okej, men annars skulle jag nog också rekommendera att byta till en ”Kapitalförsäkring Barn” så att det kan stå i förälderns namn men med barnet som förmånstagare. Mer info:

2. Byta ut aktierna mot fonder

Även om det är oerhört kvalitativa bolag som har valts till portföljen så är risken ändå högre i dem än i t.ex. en indexfond. Skulle jag börja om med en liknande portfölj så skulle de enskilda aktierna inte komma med. Jag skulle nog rekommendera:

 • Sälja av Kinnevik, Latour och Lundbergsföretagen och istället öka i Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
 • Sälja av Skagen Global och hellre köpa DNB Global Indeks.
 • Sälja av Skagen Kon-tiki och hellre köpa några nischade indexfonder mot t.ex. Asien, USA och Europa.
 • Sälja av Spiltan Högräntefond och inte ersätta den direkt.
 • Investera mer av de kontanta medlen i de befintliga fonderna och de ovan.

Sedan skulle jag nog också försöka sälja av några av preferensaktierna i Spiltan för att minska exponeringen mot det enskilda innehavet. Därefter skulle jag försöka få in några av de bästa indexfonderna:

3. Slå samman sparandet med lillasysterns

Sedan 2011 har barnet med portföljen dessutom fått en lillasyster. När det gäller sparande till barn brukar jag alltid rekommendera att spara till alla barnen tillsammans på grund av rättviseskäl. Mer om det i följande artikel:

Dock ställer det till det lite för mig personligen eftersom det blir svårare att särredovisa utvecklingen av just en barnportfölj som jag haft möjlighet de senaste 4 åren. Men det är ett lösbart problem tänker jag.

4. Minska på kontanterna och sätta upp ett automatiskt månadssparande

Där finns en hel del kontanter på kontot som ska investeras i bl.a. indexfonder. Anledningen till att de har kommit in var att funktionerna hos Avanza i den tidigare depån var begränsade. Men nu när de har bytt (skedde i och för sig för ett tag sedan) så kan man ställa in månadssparande på ett helt annat sätt.

5. Öka lite i guld- och silvret

Jag skulle vilja öka upp andelen guld och silver i portföljen till i alla fall 5 – 8 % från nuvarande 3 %. Det är en mer lämplig nivå för att vara en försäkring i portföljen samtidigt som den kan stabilisera lite mer om en tid av oro kommer.

Planen går enligt plan…

Jag gillar ju den här typen av pengamaskiner. Jag kan säga att jag inte har lagt mer än maximalt 1 timmes jobb per år på denna pengamaskinen och det har gått oerhört bra. Lite tur att det har blivit 14 % per år, men inte tur om snittet skulle ligga runt 8 % vilket har varit målet hela tiden. Räknar man på ett månadssparande av barnbidraget på 1 050 kr så ska det enligt plan ge ha ett värde på ca 500 000 kr på hennes 18-års dag.

Budget, utfall och prognos

Budget, utfall och prognos

Som man kan se i grafen så går det betydligt bättre än plan. Hon skulle nämligen inte var på 138 000 kr förrän om 2-3 år, vilket gör att hon ligger före plan. Det ger också utrymme för något dåligt år längre fram. Använder man ränta-på-ränta-kalkylatorn med nuvarande startförutsättningar så ger det en prognos enligt den streckade linjen. Det ger ett slutvärde idag på ca 650 000 kr.

Det som jag tycker är så coolt är att det inte handlar om någon super-kunskap, utan det handlar snarare om att ta många små steg i en riktning över tid. Det är enkelt men det är inte lätt. Det som jag menar med att det är enkelt är att teorin är inte särskilt svår, den har jag beskrivit i dessa artiklarna många gånger.

Utmaningen är nämligen ”bara” hålla fingrarna i styr och inte göra något utan att låta pengarna få jobba i fred över lång tid. Det är nämligen det viktigaste och svåraste. Vi är nämligen vana, bland annat från skolan, att för att man ska lyckas så ska man vara påläst, aktiv, engagerad, på plats och allt annat. Det stämmer säkert i alla områden förutom i just området sparande. Där är det faktiskt (nästan) att den som

 • Kan minst
 • Är minst intresserad
 • Bryr sig minst
 • Rör pengarna minst

är den som med stor sannolikhet kommer ut som vinnare på andra sidan. Om vi tittar på aktiviteten på kontot så är den som följer:

 • 27 totala transaktioner sedan 2011-08-08. Det ger mindre än 8 st transaktioner per år.
 • 5 av transaktionerna är sälj-transaktioner.

Det flesta som nämligen håller på med att handla i aktier lyckas nämligen tyvärr inte slå index över tid. Det har jag skrivit mycket om här:

Om man inte kan spara barnbidraget, så kan försöka spara det man kan…

Från tid till annan brukar jag hjälpa organisationen Giving People som hjälper framförallt barnfamiljer som lever i ekonomiskt utsatthet. Jag är därför väldigt väl medveten att långt ifrån alla kan spara barnbidraget, eller till och med skjuta till ytterligare pengar så som jag och Caroline gör till Frejas pengamaskin.

I sådana situationer brukar mitt förslag att vara att man kan spara det som man kan. Om det så är några kronor eller en hundralapp i månaden. Grejen är att även ett sparande på 100 kr i månaden blir väldigt mycket om man bara gör det konsekvent över tid. Jag har nämligen fått mycket kommentarer om att det inte skulle vara möjligt eller gå. Men jag påstår att det gör det faktiskt. Det handlar inte om tur, det handlar inte om att jag är smartare än någon annan eller något sådant. Jag har skrivit om det här i artikeln nedan:

Min egentliga enda fördel skulle jag säga att jag är oerhört envis och lat. Jag ger inte upp och jag försöker mekanisera så många saker som det bara är möjligt i mitt liv. Sparande är en typisk sådan sak som går att mekanisera, och inte bara att det går att mekanisera det är dessutom en ganska stor fördel om man gör det. Det andra som jag också skulle säga är att jag har de senaste 10 åren fått väldigt mycket resultat av att bara göra samma sak om, och om och om igen.

Ibland brukar jag tänka på det som metaforen kring ”kö på ICA”. Jag vet inte om du har varit med om det, men ibland när jag kommer fram till kassan så är där kö. Man väljer en kö och så står man i den och då inser man att den andra kön verkar gå snabbare så man byter till den. Ungefär så som man gör om man läser tidningar om aktier eller investeringar. Där är alltid något annat som verkar ”hett” just nu och man byter kö. Problemet är att i verkligheten så blir det så som det brukar bli för mig på ICA. När jag byter kö så visar det sig alltid det var fel beslut, för då plötsligt börjar min egen kö gå framåt. Jag lutar numer nämligen åt att om man konstant håller på att byta kö så kommer man aldrig komma fram till kassan.

Mina bästa tips skulle således kunna sammanfattas i:

 • Börja idag med det som du kan
 • Spara kontinuerligt det som du kan
 • Låt pengarna jobba i fred över lång tid
 • Gör samma sak om och om och om igen

Vill du också börja spara till ditt barn så rekommenderar jag att börja med följande artikel:

Jag kanske ska prata om barnsparande i TV4-nyhetsmorgon 29/12

Eventuellt ska jag få vara med och prata om barnsparande i TV4-nyhetsmorgon på tisdag i nästa vecka. Men det är ännu inte bekräftat, men det skulle vara både roligt och spännande. Denna gången när jag ska vara med på TV så är där ju inte en professor i nationalekonomi som har starkt avvikande åsikt. Så min förhoppning är att det ska bli bra. Jag kommer skriva om det i så fall här på bloggen. Anmäl dig gärna till det månatliga nyhetsbrevet så att du inte missar några artiklar (det är gratis).

[mc_newsletter_form]

Om det inte fungerar, använd länken nedan eller menyn till höger:

Med det sagt finns det bara en sak kvar att nämna och det är God Jul idag på julafton! :-)

Relaterade artiklar

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök