Uppföljning av Globala barnportföljen för 2017: +10,4 procent

Utvärdering av Globala barnportföljen sedan start förra året

Den globala barnportföljen introducerade jag i samband med lanseringen av boken ”Gör ditt barn rikt (annonslänk)”. Det är en portfölj som lämpar sig för långsiktigt sparande (10+ år) och den består av 90 % indexfonder och 10 % räntefonder. 2017 var ett väldigt bra år för globala barnportföljen (+10,4 %) som slog Stockholmsbörsen med utdelningar (6,2 %) trots att den egentligen inte ska göra det.

Den globala barnportföljen är den av mina tre portföljer som har högst andel aktieindexfonder och därmed också har högst möjlighet till avkastning över tid, men även därmed högst risk. Precis som vanligt är det här en portfölj som jag inte gör några transaktioner i förutom det månatliga sparandet. Så här i början av året tycker jag alltid det är spännande att titta på hur det har gått.

Du kan läsa mer i detalj om barnportföljen nedan:

Men för dig som är ny och vill ha en snabb överblick så består den av:

  • 90 procent aktier i form av indexfonder
  • 10 procent ränte- och obligationsfonder

Anledningen till att jag inte kör 100 procent aktier är att många, bland annat världens rikaste man Warren Buffett rekommenderar just den här fördelningen. Tanken bakom den är att den har en liten krockkudde med räntefonderna, enligt samma resonemang som i Nybörjarportföljen, som hjälper till att hålla nedgångarna mindre. Dessutom ger det en möjlighet att öka exponeringen vid krascher eller om man behöver ta ut pengar i förtid.

Globala barnportföljen innan 2018 års ombalansering

Om man tittar på hur fördelningen ser ut i skrivande stund så ser den ut som följer:

Aktieindexfonder Fondtyp Andel
DNB Global Indeks Globalfond 29,6 %
Länsförsäkringar Global Indexnära Globalfond 29,6 %
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,5 %
Nordnet Superfonden Sverige Sverigefond 9,9 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverigefond 10,3 %
Swedbank Robur Access Asien Asien fond 5,8 %
Summa 90,7 %
Ränte- och obligationsfonder Fondtyp Andel
AMF Räntefond Lång Obligationsfond 4,5 %
Swedbank Robur Penningmarknadsfond Kontanter 4,8 %
Summa 9,3 %

Som du kan se i tabellen ovan så fokuserar jag majoriteten av pengarna globalt då jag tycker att det minskar risken utan att för den delen sänka avkastningen i samma utsträckning. Jag äger också hellre flera tusen av världens största bolag än de största på Stockholmsbörsen. Sverige är dock med som en liten krydda i portföljen.

Hur gick det för barnportföljen 2017?

Tittar vi på hur Globala barnportföljen gick under förra året så slutade den på +10,4 procent vilket jag tycker är bra. Så här ser förra årets utveckling ut i en graf.

Diagram - Globala barnportföljen i förhållande till Stockholmsbörsen och Globala börsindexet

I diagrammetovan har jag jämfört Nybörjarportföljen med två andra index:

  • Den ljusgrå och streckade är Stockholmsbörsen inkl. utdelningar i form av Affärsvärldens generalindex (AFGX)
  • Den mörkblå och streckade är en approximation av det globala indexet MSCI World

Det som man kan konstatera är att den globala barnportföljen slog båda indexen(!). Det är faktiskt något som förvånade mig, för tanken är att den ska ligga någonstans just mellan dessa två. Högre än det globala framförallt på grund av exponeringen mot högriskmarknaden (Sverige + Asien / Tillväxt) men lägre än Stockholmsbörsen ensamt.

Några nyckeltal för globala barnportföljen 2017

Nyckeltalen för portföljen är följande:

  • Sharpe-kvot: 1,7
  • Volatilitet i portföljen: 5,8 %

Det här är extremt bra nyckeltal för den här typen av portfölj och de räknar jag inte med att kunna behålla över lång tid.

Barnportföljen i jämförelse med sitt eget index

Precis som i mitt resonemang med Nybörjarportföljen, så behöver man jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Det är konstigt att jämföra den globala barnportföljen med Stockholmsbörsen, då den bara har 20 procent av sitt innehav på den marknaden. Därför har jag skapat ett eget jämförelseindex som består av:

  • Globala börsen i form av MSCI World som innehåller 1 000 – 2 000 av världens största internationella bolag
  • De svenska korta (12 månaders) räntorna

Min motivering är att den enklaste barnportföljen – om jag bara hade tillgång till två fonder – skulle bestå av:

  • 90 procent global indexfond (med mycket låg avgift)
  • 10 procent kontanter

Det betyder att alla eventuella avsteg från den här enklaste formen av barnportfölj måste motivera en högre avkastning eller en lägre risk. Tittar man då på barnportföljen i förhållande till det egna indexet så ser det ut som följer:

Diagram - Globala barnportföljen i förhållande till sitt eget jämförelseindex

Grafen ovan visar tydligt hur barnportföljen med sina 10,4 procent överpresterar mot sitt index som slutade på 8,15 procent. Det betyder att i år har jag fått utdelning för viktningen mot Asien, Sverige och tillväxtmarknaderna. Skoj!

Barnportföljens utveckling i jämförelse med förväntad utveckling för 2017

Jag tjatar alltid om att man inte kan förutsäga framtiden och det är därför jag investerar långsiktigt. Tiden är nämligen den bästa faktorn för att ge en positiv avkastning. Men det betyder inte att det kan svänga under tiden. När jag i boken gjorde simuleringar på barnportföljen konstaterade jag den borde ge runt 7 – 7,5 procent i genomsnitt per år med en standardavvikelse på ca 17 procent. Det ger således en ansats att utvärdera huruvida de 10,4 procent var bra eller dåligt.

I nedanstående graf har jag ritat in hur det ser ut. Det vill säga att jag jämför hur portföljen borde ha gått med 68 % sannolikhet, med hur den faktiskt gick.

Diagram - den globala barnportföljens utveckling 2017 med 68 % konfidensintervall

Tolkningen av ovan är att den globala barnportföljen borde alltså med 68 % sannolikhet röra sig inom det grå området på bilden och svänga runt den streckade årsmedelavkastningslinjen. När man tittar på bilden så kan man säga att den mer eller mindre rör sig perfekt runt linjen. Det är få gånger man faktiskt ser ett sådant här skolboksexempel på volatilitet kring en medellinje. Kul!

5 års prognos för den globala barnportföljen

Jag vågar mig även på att göra en prognos enligt samma princip. Då ser det ut som följer:

Diagram - den globala barnportföljens prognosticerade utveckling 2017 med 68 % konfidensintervall

Det jag helt enkelt har gjort är att dra ut den föregående grafen fem år i framtiden. Man kan inte säga hur portföljen kommer att gå, men vi kan säga att med 68 % sannolikhet så kommer den att röra sig inom det grå området.

Slutord kring barnportföljen

Jag vill vara supertydlig med att ovanstående resonemang kring prognoserna har vissa begränsningar. För det första så bygger de på 30 års historik för en liknande portfölj och simulationer. Historisk avkastning är ju aldrig en garanti för framtida avkastning. Dessutom bygger den statistiska modellen på att avkastningen är normalfördelad vilken den inte är helt och hållet i verkligheten. Den globala barnportföljen är en högriskportfölj och det är därför den behöver löpa över långa tidsperioder om 10+ år och under den perioden bör man räkna med minst en eller två nedgångar om 50 procent. En normalfördelning tar inte riktigt hänsyn till dessa extrema nedgångar.

Men med det sagt, jag tycket ändå att ovanstående resonemang är tillräckligt hållbara för att investera sina pengar enligt. Jag vet inte några bättre sätt att resonera eller räkna enligt. Om du vet, eller har sett något, så får du gärna kommentera.

Inom kort kommer jag skriva om RikaTillsammans-portföljen och sedan kommer ombalanseringarna och listan med de bästa fonderna för 2018 innan januari är slut.

Följ globala barnportföljen via Nordnet

Du kan följa portföljen och dess utveckling och transaktioner via Nordnet (annonslänk) och deras tjänst Shareville (annonslänk) (gratis):

Missa inte uppdateringar i framtiden

Jag har även ett månatligt nyhetsbrev om privatekonomi, där jag förutom liknande uppdateringar även tar med de bästa tipsen, verktygen och råden för din privatekonomi. Du kan prenumerera nedan. Självklart är det gratis.
[mc_newsletter_form]

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:

Här kan du läsa mer om de olika portföljerna

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök