Vad ska man välja? En vanlig aktiedepå, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto

En genomgång av fördelar och nackdelar av de olika alternativen för en nybörjare

Vad ska man välja? En vanlig aktiedepå, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto

Bland det första man ställs för när man ska börja ett nytt sparande eller en ny pengamasking är vilken typ av konto man ska välja – ska man välja en vanlig depå, en kapitalförsäkring (”KF”) eller ett investeringssparkonto (”ISK”). Dessa skiljer sig lite åt och det är framförallt inte helt lätt och räkna, lägg till sedan att det spelar roll hur mycket pengar du investerar och plötsligt blev något som skulle vara enkelt väldigt svårt.

Jag vill redan nu skriva en disclaimer på att det här inlägget på något sätt kommer att kunna bli fullständigt, utan för att du ska få helt rätt för din situation behöver du prata med någon som kan hjälpa dig. Men jag ska ändå göra mitt bästa för att försöka reda ut begreppen och visar hur jag har gjort och hur jag tänker.

Leverantören är viktig – Avanza eller Nordnet

De flesta av oss sköter vår ekonomi hos en av de fyra storbankerna, oftast SEB, Swedbank, Nordea eller Handelsbanken (eller motsvarande). Så som jag skriver i den andra artikeln ”Din uppgift som pengarnas herre är att sätta dem i arbete”  i min serie ”Så kan du bli rik” så behöver du skilja på banken där du har din vanliga ekonomi (räkningar, autogiro, lönekonto, bolån, kreditkort etc) och banken där du har din pengamaskin. De olika bankerna specialiserar sig nämligen på olika saker.

Det gör att t.ex. Swedbank och SEB tar betalt för tjänsten att ha en depå, en kapitalförsäkring eller motsvarande. Något som du kan få helt och hållet gratis hos de två andra bankerna Avanza och Nordnet. Eftersom det är helt gratis finns det ingen anledning att inte använda dem, då det inte skiljer någon kvalitet på produkten. Det är som att köpa mjölk på ICA eller Willys, det är samma mjölk som säljs.

Den andra fördelen förutom att det ofta är billigare är att där finns en psykologisk poäng med att ”ha pengarna på ett annat ställe”.

Skillnaden är framförallt hur dina pengar beskattas

Den stora skillnaden mellan de olika typerna av konton är framförallt hur de beskattas av den svenska staten. Det vanligaste kontot (”depå”) beskattas som inkomst av kapital vilket är 30 % på vinsten. Det vill säga att om du köper t.ex. en aktie eller en fond för 100 kr och den ökar med 50 kr (=50 %) så kommer du vid försäljningstillfället betala 30 % på vinsten 50 kr, vilket innebär 15 kr. En eventuell årlig utdelning beskattas på samma sätt. Äger du fonder så tillkommer även en fondskatt på 0.12 %.

I en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto beskattas inte vinsten vid försäljning, utan där beskattas hela beloppet med ungefär 1 % per år. Skatten beräknas automatiskt av Skatteverket och den bestäms genom det totala värdet vid ingången på varje kvartal inklusive insättningar du gjort under kvartalet. Kapitalunderlagen multipliceras med statslåneräntan (2,09 %) vilket blir schablonintäkten. Den beskattas sedan som inkomst av kapital med 30 %. I skrivande stund för 2014 blir det således ca 0.63 % i skatt (=2.09 % * 30 % = 0.627 %).

Jag brukar ibland jämföra en KF och en ISK med en påse som man fyller med investeringar. Alla investeringar som hamnar i påsen beskattas på hela påsens innehåll istället för på den enskilda vinsten. Men det är viktigt att förstå att själva KF eller ISK:n inte är en investering i sig. Det är bara en påse som förändrar hur beskattningen av skatteverket görs.

Vid vilken avkastning finns brytpunkten mellan ISK/KF och en vanlig depå?

Det finns en brytpunkt när en depå är mer lönsam än en kapitalförsäkring eller en ISK och jag brukar själv räkna den på ungefär 3.50 %. Det vill säga att en ISK/KF-lösning är mer lönsam om man planerar att ha en genomsnittlig avkastning på över 3.50 % (då räknar jag på 1 % skatt per år). Vid nuvarande skatt på 0.63 % är ett ISK/KF konto lönsamt redan vid en genomsnittlig avkastning högre än ca 2.13 %.

Det betyder att om du idagsläget har en genomsnittlig avkastning på 2.13 % totalt sett, så spelar det ingen roll om du har en ISK/KF eller en vanlig depå. Skatten är då exakt likadan. Men om du har en avkastning över 2.13 % så tjänar du mer på ISK/KF-lösningen.

I majoriteten av alla fall är således en ISK eller KF att föredra eftersom det ger dig lägst skatt. Dock finns det alltid undantag från den generella regeln att ISK/KF är att föredra. Gunther Mårder tar upp ett exempel på Nordnetbloggen som har en bra artikel i samma ämne:

Den som investerar i en portfölj som består av många förhoppningsbolag så kan en vanlig depå vara att föredra. Mest sannolikt kommer de flesta av dessa bolag göra närma sig ett värde kring noll medan ett fåtal kan bli rena kursraketerna. Då kan man använda förlustaffärerna till att göra avdrag och för kursraketen kan man sedan tillämpa schablonmetoden.

Övriga skillnader att vara medveten om

Det finns ytterligare ett par skillnader som är väsentliga att veta, men som oftast inte berör den vanliga spararen.

Ditt försäkringsbolag äger kapitalförsäkringen, du är ”bara” förmånstagare

  • En kapitalförsäkring ägs av ett försäkringsbolag där du (eller någon annan) bara är en förmånstagare.

Det är försäkringstagaren som äger försäkringen och är placeringsberättigad. Försäkringsbolaget äger värdepappersdepån som är kopplad till försäkringen och ger ägaren fullmakt att handla i depå. Förmånstagare är de som försäkringstagaren väljer att pengarna ska betalas ut till vid dödsfall.

Det betyder att det syns ingenstans att du äger aktierna i en kapitalförsäkring. Det ger följande konsekvenser:

  • Du finns inte med i aktieboken för det företag som du äger aktier i, vilket innebär att du inte har rätt att gå på bolagsstämman. (Det går att komma runt med att köpa en enda aktie i en vanlig depå.)
  • Du behöver inte rapportera affärer där du är att betrakta som insiderperson till finansinspektionen. (Gråzon som lär täppas till inom tid)
  • I ett ISK har du både investeraskydd (upp till 250 000 kr) och insättningsgaranti på de likvida medlen på upp till 100 000 €. I en kapitalförsäkring har man inte det, utan där har man s.k. förmånsrätt.

En fördel med kapitalförsäkringen är att det å andra sidan är enkelt att skriva över förmånstagaren till någon annan – t.ex. ett barn.

I en kapitalförsäkring finns det ett försäkringsmoment

Ytterligare en fördel med kapitalförsäkring är att det ofta ingår ett riskmoment t.ex att försäkringsbolaget betalar ut 101% vid dödsfall.

I en vanlig depå är du tvungen att deklarera alla affärer

Förut var det ett stort problem om man gjorde många affärer eftersom man var tvungen att deklarera alla affär man hade gjort – något som ofta var omständigt. Idag behöver man fortfarande deklarera alla affärer, men om man använder Avanza (annonslänk) eller Nordnet är det idag enkelt eftersom de skapar ett komplett underlag åt en automatiskt.

I ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring behöver man inte deklarera något.

Om du gör förluster kan du i en KF inte kvitta dem och i en ISK kan du kvitta en del

Om du gör en förlust i en vanlig depå så får du kvitta hela förlusten mot andra vinster inom inkomstslaget kapital. I en kapitalförsäkring får du inte kvitta någonting men i en ISK får du kvitta det schablonmässiga skattebeloppet på ungefär samma sätt som i en depå.

Utländska aktier som ger utdelning bör ligga i en KF

Utländska aktier som ger utdelning bör du lägga i en KF eftersom ditt kapitalförsäkringsbolag får kvitta utländsk källskatt på utdelningar mot schablonbeskattningen av kapitalförsäkringen. Schablonskatten för KF är inte avdragsgill mot underskott av kapital, men väl mot utländsk källskatt. Så, kort sagt – utländska papper i en KF och inhemska i en ISK. Gränsen för utdelningen ligger i dagsläget på ca 3 500 kr – har du mer än så, lägg det i en KF.

Ska man byta från en depå till ett ISK/KF-konto?

En rätt vanlig fråga är om man ska byta från en befintlig depå där det finns innehav med vinst, sälja av dessa och betala 30 % skatt för att sedan byta till ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Jag har utrett och räknat på det i min artikeln nedan:

Slutord

För de flesta som börjar spara rekommenderar jag alltså ett investeringssparkonto hos Avanza (annonslänk) eller Nordnet. I den absoluta majoriteten av fall kommer det nämligen att vara mer lönsamt än att öppna en vanlig depå. Jag själv har nästan alla pengar i investeringssparkonto idagsläget. I mina strategier kommer jag att hålla fast vid dem här ända upp till statslåneräntan ökar till 5 % vilket är mycket.

Jag får även ibland frågor om det spelar någon roll om man väljer Nordnet eller Avanza (annonslänk). Nej, det gör det inte. Idagsläget påstår jag att dessa två banker är helt ekvivalenta och man kan mer eller mindre välja beroende på vilken hemsida man tycker är snyggast. Tjänstemässigt har jag inte sett någon som helst skillnad.

Relaterade artiklar

Externa källor

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök