Vad ska man välja? En vanlig aktiedepå, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto
Sök:

Vad ska man välja? En vanlig aktiedepå, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto

En genomgång av fördelar och nackdelar av de olika alternativen för en nybörjare

Vad ska man välja? En vanlig aktiedepå, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto
Den här artikeln publicerades 2014-07-21 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Bland det första man ställs för när man ska börja ett nytt sparande eller en ny pengamasking är vilken typ av konto man ska välja – ska man välja en vanlig depå, en kapitalförsäkring (”KF”) eller ett investeringssparkonto (”ISK”). Dessa skiljer sig lite åt och det är framförallt inte helt lätt och räkna, lägg till sedan att det spelar roll hur mycket pengar du investerar och plötsligt blev något som skulle vara enkelt väldigt svårt.

Jag vill redan nu skriva en disclaimer på att det här inlägget på något sätt kommer att kunna bli fullständigt, utan för att du ska få helt rätt för din situation behöver du prata med någon som kan hjälpa dig. Men jag ska ändå göra mitt bästa för att försöka reda ut begreppen och visar hur jag har gjort och hur jag tänker.

Leverantören är viktig – Avanza eller Nordnet

De flesta av oss sköter vår ekonomi hos en av de fyra storbankerna, oftast SEB, Swedbank, Nordea eller Handelsbanken (eller motsvarande). Så som jag skriver i den andra artikeln ”Din uppgift som pengarnas herre är att sätta dem i arbete”  i min serie ”Så kan du bli rik” så behöver du skilja på banken där du har din vanliga ekonomi (räkningar, autogiro, lönekonto, bolån, kreditkort etc) och banken där du har din pengamaskin. De olika bankerna specialiserar sig nämligen på olika saker.

Det gör att t.ex. Swedbank och SEB tar betalt för tjänsten att ha en depå, en kapitalförsäkring eller motsvarande. Något som du kan få helt och hållet gratis hos de två andra bankerna Avanza och Nordnet. Eftersom det är helt gratis finns det ingen anledning att inte använda dem, då det inte skiljer någon kvalitet på produkten. Det är som att köpa mjölk på ICA eller Willys, det är samma mjölk som säljs.

Den andra fördelen förutom att det ofta är billigare är att där finns en psykologisk poäng med att ”ha pengarna på ett annat ställe”.

Skillnaden är framförallt hur dina pengar beskattas

Den stora skillnaden mellan de olika typerna av konton är framförallt hur de beskattas av den svenska staten. Det vanligaste kontot (”depå”) beskattas som inkomst av kapital vilket är 30 % på vinsten. Det vill säga att om du köper t.ex. en aktie eller en fond för 100 kr och den ökar med 50 kr (=50 %) så kommer du vid försäljningstillfället betala 30 % på vinsten 50 kr, vilket innebär 15 kr. En eventuell årlig utdelning beskattas på samma sätt. Äger du fonder så tillkommer även en fondskatt på 0.12 %.

I en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto beskattas inte vinsten vid försäljning, utan där beskattas hela beloppet med ungefär 1 % per år. Skatten beräknas automatiskt av Skatteverket och den bestäms genom det totala värdet vid ingången på varje kvartal inklusive insättningar du gjort under kvartalet. Kapitalunderlagen multipliceras med statslåneräntan (2,09 %) vilket blir schablonintäkten. Den beskattas sedan som inkomst av kapital med 30 %. I skrivande stund för 2014 blir det således ca 0.63 % i skatt (=2.09 % * 30 % = 0.627 %).

Jag brukar ibland jämföra en KF och en ISK med en påse som man fyller med investeringar. Alla investeringar som hamnar i påsen beskattas på hela påsens innehåll istället för på den enskilda vinsten. Men det är viktigt att förstå att själva KF eller ISK:n inte är en investering i sig. Det är bara en påse som förändrar hur beskattningen av skatteverket görs.

Vid vilken avkastning finns brytpunkten mellan ISK/KF och en vanlig depå?

Det finns en brytpunkt när en depå är mer lönsam än en kapitalförsäkring eller en ISK och jag brukar själv räkna den på ungefär 3.50 %. Det vill säga att en ISK/KF-lösning är mer lönsam om man planerar att ha en genomsnittlig avkastning på över 3.50 % (då räknar jag på 1 % skatt per år). Vid nuvarande skatt på 0.63 % är ett ISK/KF konto lönsamt redan vid en genomsnittlig avkastning högre än ca 2.13 %.

Det betyder att om du idagsläget har en genomsnittlig avkastning på 2.13 % totalt sett, så spelar det ingen roll om du har en ISK/KF eller en vanlig depå. Skatten är då exakt likadan. Men om du har en avkastning över 2.13 % så tjänar du mer på ISK/KF-lösningen.

I majoriteten av alla fall är således en ISK eller KF att föredra eftersom det ger dig lägst skatt. Dock finns det alltid undantag från den generella regeln att ISK/KF är att föredra. Gunther Mårder tar upp ett exempel på Nordnetbloggen som har en bra artikel i samma ämne:

Den som investerar i en portfölj som består av många förhoppningsbolag så kan en vanlig depå vara att föredra. Mest sannolikt kommer de flesta av dessa bolag göra närma sig ett värde kring noll medan ett fåtal kan bli rena kursraketerna. Då kan man använda förlustaffärerna till att göra avdrag och för kursraketen kan man sedan tillämpa schablonmetoden.

Övriga skillnader att vara medveten om

Det finns ytterligare ett par skillnader som är väsentliga att veta, men som oftast inte berör den vanliga spararen.

Ditt försäkringsbolag äger kapitalförsäkringen, du är ”bara” förmånstagare

 • En kapitalförsäkring ägs av ett försäkringsbolag där du (eller någon annan) bara är en förmånstagare.

Det är försäkringstagaren som äger försäkringen och är placeringsberättigad. Försäkringsbolaget äger värdepappersdepån som är kopplad till försäkringen och ger ägaren fullmakt att handla i depå. Förmånstagare är de som försäkringstagaren väljer att pengarna ska betalas ut till vid dödsfall.

Det betyder att det syns ingenstans att du äger aktierna i en kapitalförsäkring. Det ger följande konsekvenser:

 • Du finns inte med i aktieboken för det företag som du äger aktier i, vilket innebär att du inte har rätt att gå på bolagsstämman. (Det går att komma runt med att köpa en enda aktie i en vanlig depå.)
 • Du behöver inte rapportera affärer där du är att betrakta som insiderperson till finansinspektionen. (Gråzon som lär täppas till inom tid)
 • I ett ISK har du både investeraskydd (upp till 250 000 kr) och insättningsgaranti på de likvida medlen på upp till 100 000 €. I en kapitalförsäkring har man inte det, utan där har man s.k. förmånsrätt.

En fördel med kapitalförsäkringen är att det å andra sidan är enkelt att skriva över förmånstagaren till någon annan – t.ex. ett barn.

I en kapitalförsäkring finns det ett försäkringsmoment

Ytterligare en fördel med kapitalförsäkring är att det ofta ingår ett riskmoment t.ex att försäkringsbolaget betalar ut 101% vid dödsfall.

I en vanlig depå är du tvungen att deklarera alla affärer

Förut var det ett stort problem om man gjorde många affärer eftersom man var tvungen att deklarera alla affär man hade gjort – något som ofta var omständigt. Idag behöver man fortfarande deklarera alla affärer, men om man använder Avanza (annonslänk) eller Nordnet är det idag enkelt eftersom de skapar ett komplett underlag åt en automatiskt.

I ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring behöver man inte deklarera något.

Om du gör förluster kan du i en KF inte kvitta dem och i en ISK kan du kvitta en del

Om du gör en förlust i en vanlig depå så får du kvitta hela förlusten mot andra vinster inom inkomstslaget kapital. I en kapitalförsäkring får du inte kvitta någonting men i en ISK får du kvitta det schablonmässiga skattebeloppet på ungefär samma sätt som i en depå.

Utländska aktier som ger utdelning bör ligga i en KF

Utländska aktier som ger utdelning bör du lägga i en KF eftersom ditt kapitalförsäkringsbolag får kvitta utländsk källskatt på utdelningar mot schablonbeskattningen av kapitalförsäkringen. Schablonskatten för KF är inte avdragsgill mot underskott av kapital, men väl mot utländsk källskatt. Så, kort sagt – utländska papper i en KF och inhemska i en ISK. Gränsen för utdelningen ligger i dagsläget på ca 3 500 kr – har du mer än så, lägg det i en KF.

Ska man byta från en depå till ett ISK/KF-konto?

En rätt vanlig fråga är om man ska byta från en befintlig depå där det finns innehav med vinst, sälja av dessa och betala 30 % skatt för att sedan byta till ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Jag har utrett och räknat på det i min artikeln nedan:

Slutord

För de flesta som börjar spara rekommenderar jag alltså ett investeringssparkonto hos Avanza (annonslänk) eller Nordnet. I den absoluta majoriteten av fall kommer det nämligen att vara mer lönsamt än att öppna en vanlig depå. Jag själv har nästan alla pengar i investeringssparkonto idagsläget. I mina strategier kommer jag att hålla fast vid dem här ända upp till statslåneräntan ökar till 5 % vilket är mycket.

Jag får även ibland frågor om det spelar någon roll om man väljer Nordnet eller Avanza (annonslänk). Nej, det gör det inte. Idagsläget påstår jag att dessa två banker är helt ekvivalenta och man kan mer eller mindre välja beroende på vilken hemsida man tycker är snyggast. Tjänstemässigt har jag inte sett någon som helst skillnad.

Relaterade artiklar

Externa källor


Den här artikeln publicerades 2014-07-21 klockan 12:49 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Läsarfrågor.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

63 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Jag är redo att sätta igång mitt sparande via Lysa, (i ett ISK konto). Min ekonomi sköts via Handelsbanken. jag förstod i inledningen att jag bör byta till Avanza/Nordnet därför att ”storbankerna tar betalt för depå/KF el motsvarande”. Men de tar väl inte betalt för ISK? Så jag behöver väl inte byta bank? (Dvs om jag inte är mån om att ha mitt sparande på annan bank enligt principen ”out of sight, out of mind”)?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Viktoria
  1. Vit pil

   Hej Viktoria!

   En till fördel med dessa nischbanker är att du har ett mycket större fondutbud och kan då få med kostnaderna i ditt sparande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 2. Vit pil

  En sak att ha i åtanke är att aktiedepån minskar både förväntad avkastning och risk. Det går att öka dessa igen genom att belåna depån. Under vissa speciella förutsättningar kan detta faktiskt möjliggöra ett helt skattefritt sparande, i betydelsen med att utfallet blir identiskt med vad det skulle ha varit om man sparat skattefritt. Jag har skrivit om det på min blogg:

  https://slumpvandraren.se/2020/04/17/glom-isk-spara-skattefritt-i-aktiedepa/

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Slumpvandraren
 3. Vit pil

  Den här artikeln är ju några år nu, så är det i dagens läge ett ISK på Avanza att rekommendera över att lägga pengarna i Lysa eller Opti?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Amanda
  1. Vit pil

   Jag skulle rekommendera Lysa. Den absoluta majoriteten av sparare får en bättre och billigare portfölj än de kan sätta ihop själva. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  En fråga om utländska innehav av skattemässiga skäl. Gäller det som täcktes i artikeln även ETF:er, och inte bara enskilda aktier? Och vad gäller för en ETF som återinvesterar utdelningen, kontra en som ger ut utdelningen kontant?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Mats
 5. Vit pil

  Nybörjare och ska ta första steget in på aktiemarknaden

  Har ärvt en del aktier som ligger i depå
  Har ett uppskov från mitt förra hus, funderar om det kan vara smart att i mina första egna aktieköp ha dem i depå isf isk för om det går uselt kan jag kvitta den ev förlus mot mitt uppskov? Bra idé eller ändå att föredra Isk?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Micka-the rookie
  1. Vit pil

   Hej!

   Jag skulle tro att ISK kommer vara mer lönsamt i längden, har inte räknat på det, men att spekulera i att aktiehandeln ska gå dåligt så att du får dra av känns inte så sunt!

   Anser du att du tror att du ska förlora pengar, så köp inte aktier.

   Sedan vet vi inte hur det blir med uppskovet, mycket snack om att det ska ändras framöver och ingen vet hur det kommer ändras, så att göra sitt sparande efter att uppskovet finns kvar i dess nuvarande form känns fel.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 6. Vit pil

  Öppnade för några månader sedan ett ISK-konto och har en sparplan enligt din ”Nybörjarportfölj” med 7 fonder.
  Min fundering blir nu om jag egentligen borde köra de 40 % som är räntefonder i en depå och ha de 60 % som är aktiefonder i mitt ISK? Säg att jag tex vill spara 5000 kr/mån så skulle jag kunna ha en stående överföring på 2000 till depån och 3000 till ISK. Eller tänker jag fel?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Malin
 7. Vit pil

  Hej,
  Jag har hållit på med aktier nu under 4 år snart. Har alltid haft vanlig depå men inser nu att jag borde ha haft ISK. Staten har fått sig några fina slantar iaf ;) Nu har jag snart allt på ett ISK (Nordnet). Nu lär väl avkastningen rasa istället….

  Vad ser du för farhågor/ändringar under de kommande åren som skulle ändra på att ISK är det bästa valet?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  AB
 8. Vit pil

  Hej! Till att börja med vill jag tacka för en mycket lärorik och intressant blogg.
  Jag har i dagsläget pensionssparande och barnens sparande i ISK hos Swedbank efter min bankmans rekommendation på en Swedbank fond med 1,24 % avgift. Efter att ha läst mycket på din blogg funderar jag på en del ändringar. Jag tänker att flytta det till konto hos Nordnet eller Avanza och spara enligt modellen Globala barnportföljen, tror det blir den med fyra indexfonder. Uppdaterar du detta två gånger om året?
  Som det är nu står deras ISK på mig. Jag har ju läst att du rekommenderar KF till barnens sparande. Hur går jag tillväga för att flytta pengarna på ISK till Nordnet eller Avanza? Bara sälja och flytta pengarna till startad depå, inga problem? Är enda anledningen att välja KF till barnen att det är smidigare att skriva över i deras namn sen? Jag såg du skrev i en kommentar att det blev besvärligt att sälja innehavet i ISK och sen köpa tillbaka det i barnens namn då det blir aktuellt.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Hur ser du på att dela upp sina fonder så att man har räntefonderna i vanlig depå och högre avkastande fonder i ISK?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Att om man kan och orkar göra det så är det den bästa lösningen. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Riktigt bra artikel. Synd att jag inte läste på mer noggrant innan jag började spara i aktier. Måste snacka med bank eller ta kontakt med skatteverket och se om det går att göra något åt min tabbe eller om jag får bita i det sura äpplet. Har förlorat mitt innehav bara på ren skatt då jag har använt mig av en vanlig depå istället för ISK och gjort småköp/försäljningar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas Elf
  1. Vit pil

   Jag skulle faktiskt säga att jag inte håller med så länge man har en KF som är utan kostnad och håller sig till sitt långsiktiga sparande utan att ge bankerna transaktionsavgifter.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 11. Vit pil

  Hej. Kanon blogg!
  Jag har stött på problem med att starta isk konto som amerikansk och svensk medborgare. Vet du hur man ska göra för att kunna köpa och sälja aktier samt öppna ett ISK konto utan att behöva ljuga om sitt medborgarskap som känns inte så bra?
  Känns konstigt att man inte kan investera i aktier som halvamerikan i Sverige.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  William
  1. Vit pil

   Problemet kan vara att ISK är ett skattekonto och som amerikask medborgare har du din skatterättsliga hemvist i USA även om du inte bor där.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Göran
   1. Vit pil

    Ja, det stämmer. Men om man är amerikan så finns det många andra bra tjänster som man har tillgång till, inte minst t.ex. betterment och motsvarande.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Hej ! Jo ibland vill man bli rik men först kommer hälsan ! Jag undrar dock några saker,jag är förtidspensionär med en livränta har en bra bruttolön tyvärr betalar jag enl,mig alldeles för mycket i skatt nästan 11 000:- i mån då jag ej har jobbskatteavdrag!
  Bor själv är snart 58 år har ett hus som är en skuld på ca 160 000:- kvar på o som jag önskar skall vara betalt till jag är ålderspensionär !
  Men så har jag pensionssparat sedan 1992 men då man ej fick dra av så tyckte man jag skulle öppna en kapitalförsäkring istället o med en garanti att jag skulle minst få tillbaka det jag sparar jag började med 1300:- i mån men har ändrat till 1000:- mån o som jag då skal göra till år 2024 blir det väl o ej så långt bort!
  Men en har sagt jag skulle sluta att amotera på huset o köpa aktier o han menade jag snabbare kunde sen betala huset ?
  Men man har ju hört med aktier att man kan ju förlora allt o hemsk tanke!
  Men hur ser du på detta kan jag hinna bli miljonär tills ålderspensionen? Med ev,ändrat sparande?
  Mvh//Stefan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Stefan
 13. Vit pil

  Hej,
  Tack för en trevlig blogg! Jag kommer i sinom tid att flytta utomlands och folkbokföra mig utanför Sverige. Som jag har förstått det går det inte att ha varken ISK eller KF om jag inte är skriven i Sverige. Kan det stämma?
  Hur beskattas då amerikanska aktier på ett Aktie & Fondkonto? Betalar jag amerikansk vinstskatt eller svensk? Jag kommer att flytta till Tyskland där beskattning av Aktievinst är några procent lägre än i Sverige. Hur bör jag tänka? Skall jag börja investera i amerikanska aktier från ett svenskt konto eller redan nu börja med ett tyskt?
  Hälsningar Carl Schlyter

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carl Schlyter
  1. Vit pil

   Hej Carl,

   Jag har tyvärr ingen aning. Kanske någon läsare vet?

   Sorry att jag inte kan ge ett bättre svar. Fördelen med t.ex. En bosättning i USA är att du får tillgång till bättre produkter och tjänster.

   Hälsningar,
   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  Hej,

  Vad är det du tycker gör att ISK är att föredra än KF många gånger.

  Är det på grund utav insättningsgarantin i ISK och på grund av att du kan välja förmånstagare i ISK?

  Skatten är visserligen lite mindre i ISK men inte så mycket mindre ändå.

  Bra blogg för övrigt, keep going strong!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
  1. Vit pil

   Nej, du kan tyvärr inte välja förmånstagare i en ISK, bara i en KF. Skillnaden skulle jag säga är att du också i en ISK äger pappren i ditt namn. Skattemässigt är de vad jag har räknat på i princip ekvivalenta.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Jag lade räntefonder i VP-depå och aktiefonder i ISK.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mimmi
 16. Vit pil

  Hej Jan!

  Väldigt trevlig blogg du har, tack för all info du delar med dig av!

  Jag har en fråga gällande ISK-konton. Då jag är halvamerikan får jag inte skaffa konto på Avanza eller Nordnet då de inte vill beakta Facta-lagen. Min fråga blir då, är storbankernas egna ISK-konton betydligt sämre än Avanza och Nordnet. Vad är de största skillnaderna för just deras ISK-konton?

  Bästa hälsningar,
  Victor

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Victor
  1. Vit pil

   ISK ska enligt lag vara samma överallt, så det bör inte vara någon skillnad överhuvudtaget. Men kolla upp det med respektive banks kundtjänst för säkerhetsskull.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Hej Victor. Jag har samma problem med att jag är halv amerikan och kan inte gå med i varken nordnet eller avanza. dessutom kan jag inte starta ett isk konto hos min bank (swedbank). har du hittat ett sätt att starta ett isk konto eller hört någon info om hur vi ska göra för att kunna spara på samma sätt?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   William
 17. Vit pil

  Hej

  Vilket sparade rekommenderar du för Pensionen (om man inte ska röra pengarna förrän 30 år, eller förhoppningsvis lite mindre)
  Tack på förhand
  /Charlotte

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Charlotte
  1. Vit pil

   Vad tänker du specifikt? Sparform? I så fall ISK.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 18. Vit pil

  Hej,
  Du rekommenderar kapitalförsäkring till barnsparande, men hos Nordnet omfattas inte kapitalförsäkring av insättningsgarantin. Hur ser du på det? Är det inte riskabelt med denna sparform? Varför inte bara öppna ett ISK (som omfattas av insättningsgarantin) till barn också (om man inte bryr sig om vems namn pengarna står på – en själv eller barnet)?
  Tack för en intressant blogg!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erudita
 19. Vit pil

  Har 4000 kr som jag sätter in direkt som jag ska spara till mina barn och 500kr/mån och kan absolut INGET av något.
  Jag vill ha kontroll över pengarna tills dom är mogna för att få dom men behöver kanske ta ut lite i förtid till tex körkort.
  Ett gemensamt spar där när det blir aktuellt delas lika vid utbetalning till dom.
  5 och 7 år är dom nu så minst 15 år räknar jag med att hålla i pengarna.

  Vad ska jag välja??
  Och var för bästa resultat??
  Är ensamstående så har inte råd med några bakslag 😊

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Reine Algmo
  1. Vit pil

   Det handlar om en balans mellan avkastning och risken, det vill säga att kunna sova gott om natten. Över lång tid är risken begränsad men jag skulle nog säga att kolla på t.ex. Nybörjarportföljen som jag brukar skriva om här på bloggen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Om man redan sitter fullinvesterad med ett par hundratusen i en kapitalförsäkring…ska jag sälja av och flytta över Svenska aktier till en ISK och sen fortsätta månadsbesparingen där?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Leif
  1. Vit pil

   Kolla alltid med någon som är mer insatt i just ditt specifika fall, men jag skulle utifrån den här korta informationen inte flyttat från en KF till en ISK. Jag ser nästan ingen poäng med det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 21. Vit pil

  FRÅGA.
  Vid nyteckning av aktier vid börsintroduktioner kan man i vissa fall inte teckna sig via ISK pga. att det finns befintliga aktier i emissionen, dock går det att teckna via KF, varför är det så?

  Jag antar att det är värt att öppna KF konto i syftet att kunna teckna sig för aktier där istället för i vanlig aktiedepå, om det inte går via ISK dvs.?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gabriel
  1. Vit pil

   Ja, om man vill spekulera så är det lämpligt. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Det finns en dödsfallsavgift i kapitalförsäkring som stiger kraftigt om du har turen att leva länge som många kanske glömmer.
  Så den passar bäst för yngre personer.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Esa
  1. Vit pil

   Ja, det stämmer. Jag brukar rekommendera ISK i princip i alla fall förutom för barnsparande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 23. Vit pil

  Hej!
  Min fråga gäller hur ägandet i kapitalförsäkringar registreras. Som jag förstår det så kommer försäkringens förmånstagare inte att registreras i aktieboken som aktieägare men framgår det på annat sätt att aktierna innehavs till förmån för annan? Till exempel om Euroclear har rutiner för att registrera förmånstagarna till aktier som ägs av institutionella förvaltare.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Det enklaste är att kolla det med leverantören av din kapitalförsäkring. Men det stämmer att du inte står som ägare utan t.ex. Avanza om det är där som du har din kapitalförsäkring.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Hej
  Intressant artikel… Har precis startat ett konto på A. För att spara de pengar rill yngsta sonen betalar i hyra näer han flyttat hem en tid.
  Vad är bäst då är det ivk som är bästa alternativet? Ellerkapitalförsäkring ett alternativ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marie
  1. Vit pil

   I de flesta fall är ISK (Investeringssparkonto) är bäst, förutom i sparande till barn då ska man köra kapitalförsäkring.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 25. Vit pil

  Hej
  Jag känner mig aningens förvirrad av det här med isk eller depåkonto. Om jag bara ska spara 500-1000 kr /mån i 10 år, är det då inte bättre att ha ett depåkonto som jag inte behöver betala för varje år? Eller Jag behöver inte skatta för vinsten när jag om 10 år tar ut det om jag har ett isk?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Frida
 26. Vit pil

  Hej,

  Jag har en kapitalförsäkring hos Swedbank och jag undrar helt enkelt, hur mycket dom tar i avgift för detta.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Åke Nilsson
  1. Vit pil

   Det enklaste är tyvärr att kontakta dem och fråga.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Bra skrivet!
  Men jag kan inte se att du tagit upp den årliga skatten på ett vanligt fondkonto (VP), 0,12%.
  Hur kan det komma sig?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  SkåneDave
 28. Vit pil

  Hej!

  Vill bara klargöra att det inte är försäkringsbolaget som äger försäkringen i en kapitalförsäkring med värdepappersdepå. Det är försäkringstagaren som äger försäkringen och är placeringsberättigad. Försäkringsbolaget äger värdepappersdepån som är kopplad till försäkringen och ger ägaren fullmakt att handla i depå. Förmånstagare är de som försäkringstagaren väljer att pengarna ska betalas ut till vid dödsfall.
  Ytterligare en fördel med kapitalförsäkring är att det ofta ingår ett riskmoment t.ex att försäkringsbolaget betalar ut 101% vid dödsfall.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ola
  1. Vit pil

   Tack för klargörandet Ola! Viktigt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  Mycket lärorikt! Tackar och bockar för informationen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Bränne
 30. Vit pil

  Hej, jag har en fråga angående att ha utländska aktier i en KF

  Man kan ju då kvitta sin schablonbeskattning mot sina källskatter. I en ISK kan man istället kvitta schablonbeskattningen mot underskott av kapital på något sätt?

  Hur vet man vilket man tjänar på, dvs om kvittningen mot källskatterna blir större eller kvittningen mot underskott av kapital?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Oj, ingen aning tyvärr. Det borde gå att räkna på dock. Har du några siffror eller ett exempel?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 31. Vit pil

  Väldigt klargörande!
  Stort tack.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin Lundström
 32. Vit pil

  Jag gillar idén med att man kan ha en given förmånstagare på KF Barn men är fortfarande kluven ang att det är Försäkringsbolaget (i mitt fall Avanza Pension AB) som ärgen KF:en. Vad händer om de av någon anledning går i putten?

  Finns det några fördelar nackdelar med att välja KF Barn istället för ISK? eller tvärt om? Arvs lagstiftningen är ju inte helt enkelt tolkad, men skulle det finnas möjlighet att åsidosätta barnens ISK konto i testamente utan att det räknas med i arvsrätten? Jag tänker för att uppnå samma effekt..

  hilfe…

  Mvh
  // Nicklas

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nicklas
  1. Vit pil

   Ja, jag håller med. Det är ju en nackdel med kapitalförsäkringen. Nackdelen med ett ISK är å andra sidan att man inte kan välja förmånstagare och ska man ”överlåta” en ISK till barnen så måste man sälja allt, ta ut pengarna, starta en ny ISK och köpa tillbaka allt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 33. Vit pil

  Jag väljer ett vanlig Aktie- & Fondkonto då man knappast kommer att sälja sin pengamaskin så det blir mer ränta på ränta effekt om man inte får en schablonbeskattning på summan varje år.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lord Metroid
  1. Vit pil

   Har du räknat på det? Jag får nämligen mina uträkningar till att förorda en ISK istället. :-|

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Nej jag har inte räknat på det.

   Tycker det är rätt så självsägande.
   Om jag bara köper tillgångar under 10 år och ombalanserar genom att köpa mer av de tillgångar som inte hängt med så behöver jag ju inte skatta något överhuvudtaget på ett Aktie- & Fondkonto. Sedan när man tycker att Pengamaskinen är klar så tar man ju knappast ut hela beloppet utan kanske bara ett års avkastning så man behöver fortfarande inte skatta speciellt mycket.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Lord Metroid
 34. Vit pil

  En av de bästa artiklarna jag läst i ämnet. Rakt på sak, klart och tydligt, vilket är ovanligt i sammanhanget.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Per Q A
  1. Vit pil

   Tack för komplimangen Per. Den gjorde mig glad! :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.