Valutasäkring och valutarisker i investeringar i annan valuta än SEK

Ett problem när man investerar i vissa specifika nisch-fonder, oftast de börshandlade ETF:erna, är att de handlas i en annan valuta än i SEK. Problemet med att investera i en annan valuta är att man gör två spekulationer samtidigt, en i den underliggande tillgången och en i valutakursen, t.ex. USD/SEK vilket kanske inte är helt optimalt. I den här artikeln … Fortsätt läsa Valutasäkring och valutarisker i investeringar i annan valuta än SEK