Varför äger 5% av befolkningen 95% av kapitalet?
Sök:

Varför äger 5% av befolkningen 95% av kapitalet?

Del 1 - Inkomstkvadranten och de fyra sätten att tjäna pengar

Den här artikeln publicerades 2009-02-01 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Det sägs att de rika blir bara rika och de fattiga blir bara fattigare. Idag är det snarare att de fattiga förblir fattiga, medelklassen blir fattigare och de rika blir rikare. Det gör mig nyfiken att ta reda på varför det blir så. Men den inspirerande frågan är vad är det som de rika gör som inte de andra gör?

För att svara på frågan använder jag nedan flera modeller som på intet sätt mina egna, utan jag kopierar friskt från bland annat Robert Kiyosaki, Balansekonomi:s 10-veckors utbildning ”Nycklar till ett Rikare Liv” och Donald Trump samtidigt som underbygger det med fakta från Statistiska Centralbyråns Förmögenhetsstatistik.

Inkomstkvadranten

Egentligen borde det vara enkelt – det finns bara fyra sätt att tjäna pengar. Det som inspirerar och förundrar mig är hur tydligt, en persons beteende återspeglas i plånboken. Därav hela den här sajten, som handlar just om ekonomi OCH personlig utveckling. Min övertygelse är att det ena går inte att skilja från det andra. Nedanstående bild är en svensk översättning av Kiyosakis ”Cashflow Quadrant (annonslänk)”:

Inkomstkvadranten

Om man tittar bortom de två linjerna och bokstäverna kan man förklara oerhört mycket – så mycket att det nästan är skrämmande. Det nästan klär av människor nakna. För inkomstkvadranten avslöjar:

 • Hur människor tänker,
 • Hur människor pratar,
 • Vilka värderingar de har,
 • Vilka deras drivkrafter är,
 • Vilka ekonomiska resultat de har och
 • Hur deras framtida liv kommer att se ut

Det absolut viktigaste att understryka vid detta laget är att jag verkligen inte lägger någon värdering i vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, framgångsrikt eller ej. Den bara visar hur situationen är och hur man tjänar sina pengar. Det är varken bättre eller sämre, sedan är det var och en människas uppgift att göra sin egen tolkning.

”A” för Anställd

Den första, övre vänstra kvadranten handlar om ”Anställda” – det vill säga personer som arbetar på ett företag som ägs av någon annan. Här gör inkomstkvadranten ingen distinktion mellan olika befattningar i företag – en VD är lika anställde som en tjänsteman eller en industriarbetare. Alla arbetar de åt någon och uppbär ersättning för sin nedlagda energi och tid.

”S” för Småföretagare eller självanställd

Den andra kvadranten på den vänstra sidan behandlar de människorna som drivet eget företag eller på något sätt arbetar för sig själv. Det är människor som vill vara ”sin egen chef”, eller vill göra ”det de själva vill”.

”F” för Företagare eller Förmånstagare

Den första, övre, kvadranten på den högra sidan står för företagare eller förmånssystem. Det är personer som en gång byggt upp ett förmånssystem, genom att lägga in en stor del initial energi för att sedan tjäna pengar från det om och om igen. Exempel är t.ex. företagare som byggt upp ett företag och nu inte längre behöver arbeta i det. Ett annat exempel kan vara på MLM eller olika nätverksmarknadsföringssystem.

Den stora skillnaden mellan småföretagaren och företagaren är svaret  på frågan: Mår företaget bättre eller sämre om du är borta i 12 månader? Är svaret sämre, betyder det att man är ovärderlig för företaget och därmed är man en S. Skillnaden mellan S och F är alltså i systemet, inte i antalet anställda.

”I” för Investerare

Den sista, nedre högra, kvadranten behandlar människorna som lever på avkastningen av sitt kapital – investerarna. Det är personer som egentligen inte behöver arbeta för deras pengar arbetar åt dem. Raljant kan man säga att I är de rikas lekplats. Oavsett vilken kvadrant människor tjänar sina pengar i, om de hoppas på att bli rika så måste de en vacker dag komma till I-kvadranten. Det är där som pengar omvandlas till rikedom.

Du kan bli rik eller fattig i alla fyra kvadranterna

Det är viktigt att ta hänsyn till att du kan bli rik eller fattig i alla fyra kvadranterna. Det finns människor som är mångmiljonärer och människor som är utfattiga i alla kvadranterna. Att man befinner sig i den ena eller den andra garanterar inte nödvändigtvis ekonomisk framgång.

Alla kvadranterna är inte likvärdiga

Jag skriver mer om det i nästa kapitel, men det är viktigt att redan nu inse att reglerna är inte likadana i alla kvadranterna. De flesta människor begränsar sig inte bara till en sida, men ofta även till sin egen kvadrant. Börjar man objektivt undersöka det upptäcker man att där finns oerhört många skillnader – t.ex. skattemässiga, som gör det OERHÖRT mycket enklare att tjäna pengar på den högra sidan. Exempelvis är skatterna ofta lägre på den sidan, det finns bättre förmåner och många undantag.

Sammanfattning av kvadranten

Kvadranten gör ingenting annat än representerar de olika sätten att generera inkomster. Den säger att:

 • Den anställde tjänar pengar genom att ha ett jobb och arbeta för någon annan eller för ett företag,
 • Den självanställde tjänar pengar genom att arbeta för sig själva,
 • Företagaren äger ett företag som genererar pengar, och
 • Investeraren tjänat pengar på sina olika investeringar – hans eller hennes pengar tjänar mer pengar

Olika sätt att tjäna pengar kräver olika personlighetstyper, olika tekniska färdigheter och olika utbildningsvägar. Olika människor attraheras av olika kvadranter. Medan pengar är lika, kan sättet att tjäna ihop dem vara väldigt olika. Titta gärna efter och ställ dig själv frågan – var kommer de den största delen av mina egna pengar ifrån?

Varje kvadrant är mycket olik de andra. Att skapa inkomster i de olika kvadranterna kräver olika färdigheter och personligheter – även om det är samma person i de olika kvadranterna. Att flytta sig från den ena kvadranten till den andra är som att spela golf på morgonen och dansa tango på kvällen.

Det viktiga är att med avseende på kvadranten tänka:

Var kommer mina pengar ifrån?

snarare än att tänka:

Vad  är det jag gör för att tjäna dem?

Det handlar om att t.ex. om man tittar på en läkare – han kan vara anställd av Region Skåne och få sin lön som anställd (A). Samme läkare kan sedan bestämma sig att öppna egen praktik, kanske anställa några läkare och sköterskor och då blir han självanställd (S). Sedan kan han bestämma sig för att bygga ut, köpa in laboratorium och utöka verksamheten och den dagen han skaffar en annan VD blir han en företagare (F). Sedan kan han använda pengar från verksamheten och investera dem i aktier eller andra företag och då blir han en investerare  (I).

Det  går alltså att utan problem röra sig mellan de olika kvadranterna, om man vill. Det som gör att de flesta inte gör det är att de olika kvadranterna utmanar våra allra djupaste värderingar, intressen och känslor. Mer om det i de  nedanstående kapitlen.

Analys av skillnaderna

Nu när vi presenterat modellen kan vi komma in på det verkligen intressanta. Vad händer när vi börjar skrapa på ytan och ställa de rätta frågorna?

Hur avgör man om en person är A, S, F och I?

Hur kan man se skillnaden utan att veta något om en person? Ett av sätten är att lyssna på vad de säger. Det finns inget som avslöjar en person så fort som när man börjar prata. Min ena mentor brukar uttrycka det som om man ”ger en människa tillräckligt mycket rep så hänger de i tillslut sig själva”. Det handlar om att lyssna, för genom orden lyser ens värderingar och tankemönster fram.

En A-person kan säga: ”Jag söker efter ett tryggt jobb med bra betalt.”

En S-person kan säga: ”Jag fakturerar 900 SEK i timmen”, ”Jag har lagt ner 100timmar på detta projektet” eller ”Det går inte att hitta kompetent folk nu för tiden”

En F-person kan säga: ”Jag söker efter en person som kan arbeta som VD i mitt företag”

En I-person kan säga: ”Min avkastning på eget kapital är 10% per år”

Var befinner sig större delen av befolkningen?

Tittar vi på fördelningen av befolkningen i förhållande till kvadranten är det ingen svårare matematik. 95% av befolkningen befinner sig på den vänstra sidan antingen som anställda eller som ensamföretagare.

De allra rikaste befinner sig alla på den högra sidan.

Var befinner sig större delen av kapitalet?

Om vi sedan börjar analysera var större delen av kapitalet befinner sig upptäcker man ganska snabbt att fördelningen är  precis motsatt. 95% av kapitalet befinner sig på den högra sidan, hos de 5% som inte är anställda och småföretagare.

Detta bekräftas med siffror från SCB Förmögenhetsstatistik. I den senaste rapporten för 2004 tar de upp följande intressanta fakta:

 • Medianförmögenheten var 212.000 SEK
 • 10% av befolkningen hade en genomsnittlig förmögenhet om 4.744.000 SEK
 • 10% av befolkningen står för 60% av den totala nettoförmögenheten
 • 10% av befolkningen äger 77% av det totala aktievärdet
 • 10% av befolkningen ägde 94% av alla hyresfastigheter
 • 10% av befolkningen ägde 77% av alla jordbruksfastigheter
 • Mer än vart tredje hushåll har negativ eget kapital (skulder större än tilllgångar)

Dessutom skriver SCB på sidan 9, följande:

Förmögenheten i Sverige är mycket ojämnt fördelad. Det är en liten andel individer/hushåll som har mycket stora förmögenheter medan en stor del av befolkningen har betydligt mindre tillgångar. Mer än var femte person har en negativ förmögenhet, vilket betyder att deras skulder är större än tillgångarna.

Det är ett fåtal individer/hushåll som har mycket stora finansiella tillgångar medan ett större antal har sin förmögenhet bestående av reala tillgångar. Främst i form av småhus eller bostadsrätter.

Förutom ovanstående så skriver Johan Ehrenberg i ETC, vilket ytterligare understryker fördelningen:

I Sverige är rikedomen mycket sällan samlad direkt hos en privatperson. Åtminstone inte så att det är synligt. De rika privatpersonerna i näringslivet tillhör undantagen. Det är Fredrik Lundberg, Stefan Persson på H&M och andra som får ståta i topplistorna, inte de anonyma ägarna till industriföretagen eller bankerna. Istället är det i stiftelser och företag de verkliga rikedomarna finns.

Genom att ha aktier i ett litet företag för några hundra tusen kronor, kan den rike sen ha kontroll eller insyn i ett mycket större bolag som det lilla bolaget äger aktierna i. Detta är ju varken märkligt eller skumt, det innebär bara att statistiken över förmögenheterna i Sverige blir något skev.

Förmögenheter som inte är privata syns helt enkelt inte. Även om de styrs och kontrolleras privat. Att så få personer faktiskt ändå äger mer än hälften av alla skattepliktiga förmögenheter säger alltså mer än man först tror. Trots att de riktigt stora ägarna inte syns i förmögenhetsstatistiken, så är koncentrationen enorm. Våra rika är helt enkelt väldigt få.

Ett annat sätt att mäta förmögenhetsfördelningen är med den s.k. Ginikoefficienten. Ginikoefficient är ett ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Den visar hur inkomsterna är fördelade i en viss befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan noll och ett. Noll innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan ett innebär total ojämlikhet. År 2004 var Ginikoefficienten 0.854 – vilket visar att förmögenheten är oerhört ojämnt fördelad i Sverige.  Socialdemokratiska regeringar till trots.

Drivkrafter

Efter att vi har konstaterat att 5% av befolkningen äger 95% av tillgångarna kommer den riktigt intressanta frågan. Vad är det som dessa 5% av befolkningen gör  så annorlunda? Vad är det de gör, säger och tänker? Vad är det i deras varande som gör att de får de resultat som de får?

Missa inte fortsättningen!

Fortsättning följer i del som kommer under veckan. För att garanterat inte missa fortsättningen, prenumerera på kommande inlägg via e-post.


Den här artikeln publicerades 2009-02-01 klockan 00:39 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Så blir du rik.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

11 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej!

  Ser fram emot fortsättningen.

  Mvh Gabriel Samuelsson

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gabriel Samuelsson
 2. Vit pil

  Hejsan Jan!
  Underbart inspirerande att läsa din text, samtidigt som ja ”fasar” över siffrorna: är det VERKLIGEN SÅÅÅ illa??!?!?! Skulle vara intresant att se dagens siffror,förmodligen är de väl tyvärr ungefär likadana kan jag tänka mig….

  Samtidigt kan jag konstatera att jag bl.a tack vare dig ligger över genomsnittet i allt utom lönen. Den håller jag på o jobbar på nu :-) Utmaningen i att röra på sig från vänster till höger är verkligen störst inombords. Man får vara stark och säker i vart man vill för att stå emot både sina egna tanketroll och den närmaste omgivningens reaktioner (i all välmening, men ändock!)

  Tro det eller ej; härom dan fick jag höra att jag är LURAD om jag kan tänka mig att köpa RUT tjänster…!(Detta som ett inlägg i jämställdhetsdebatten med politiskt rätt röd färg) Tilläggas är att personen i fråga tillhör dem som har mindre än en månadslön på banken och INTE VILL pensionsspara….(!) Man kan fråga sig vem som är lurad (eller lurar sig själv)

  Att jobba på sina tankar, ord och handlingar för att göra kvadrantförflyttningen åt höger är verkligen en spännande resa! Jag hoppas att jag en dag, ganska snart kan visa på nya resultat och vilken skillnad det gör när man satsar medvetet och vågar gå mot ”95%iga” normer.

  STORT TACK, Jan för den inspiration och kunskap som du delar med dig av!!! Keep up the great work!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Åsakarin
 3. Vit pil

  Vad är det som dessa 5% av befolkningen gör så annorlunda?

  Svar: De har först förstått att använda kapital till deras fördel. Kapital köper inte bara intäkter, men även makt i form av kontroll av tillgångar och folk.

  När man förstått detta så verkar det inte som en rimlig grej att vara kontrollerad av andra, eller köpt av andra.

  Ren själv respekts grej.

  Vad är det de gör, säger och tänker?

  Svar: Vad de gör är att köpa intäkter och kontroll över tillgångar och folk. Vad de ofta säger är att det är smartare att använda kapital till sin fördel (dvs varför slita för intäkter när du lika väl kan köpa ett intäktsflöde?). Vad är det de tänker? Jo, det samma som de säger: köp kassaflöden och gör vettiga grejer om dagarna. Dessa vettiga grejer är vad man gillar att göra. Spela golf, sova i hängmattan eller titta på fotboll. Vad man nu värderar högt i livet, det är vettigt. Att slita röven av sig för kassaflöden är en hög form av högförräderi mot sig själv. Var finns själv respekten i att pina sig själv att gå upp tidigt om morgnarna och gå till ett jobb som man inte står ut med? I verkliga världen kallas sådant för självbedrägeri. Rika bedrar inte sig själva. De vet sitt värde.

  Vad är det i deras varande som gör att de får de resultat som de får?

  Svar: Att de tänker som nämnts på punkt två i mitt inlägg här. De köper kassaflöden och återinvesterar delar av kassaflödena i mer kassaflöden. Sedan köper de andras tid och expertis så de kan åstadkomma mer för varje timmes enhet som går. De är helt enkelt grymt mycket mer effektiva med tid och kapital än vad gemene man är. Däri ligger den stora magiska skillnaden. De tänker alltid i formen: Hur mycker månatligt kassaflöde kan jag köpa med de pengar jag nu har? Samt, hur mycket manskap och expertis kan jag få för de pengar jag har nu (eller med det kassaflöde jag har nu)? Att göra saker själva är inte alls på deras agenda. Ju mindre de behöver kunna själva eller ju mindre saker de behöver göra själva ju bättre.

  Problemet för den större skalan av folk är ju det här med att vara lata. Ska du bli rik, lär dig konsten att vara ”smart lat”. Att vara lat, men ändå åstadkomma exakt allt. Inte göra ett skit, inte lyfta ett finger själv, men ändå åstadkomma allt som ska åstadkommas.

  Ta exemplet med ditt hem. I hemmet städar man oftast själv, man handlar själv etc. En rik person är annorlunda från den panke personen eftersom, först har den rike köpt ett kassaflöde. Den rike har sedan använt en del av det kassaflödet för att investera vidare i mer kassaflöden/kapitalvinster. Resten har han skattat lite på och resten har sedan gått till att köpa en assistents tid och betala andra räkningar. Denna assistent har sedan fått i uppgift att städa hela huset, handla mat, tillaga maten etc etc. På detta sätt kan den rike mannen investera mer tid i att investera och skapa mer tillgångar. Likaså har den rike mannen mer tid att få ett gynnsamt liv som inkluderar att göra roliga saker, dejta fint folk och skapa en familj i lugn och ro (när barnen föds så köper den rike mannen service av en nanny som tar hand om det skrikande barnet på nätterna så den rike mannen och hans fru kan se utvilade och glada ut om dagarna).

  Man kan absolut inte förvänta sig att bli särskilt rik ifall man inte tänker såhär. Inte glad och rik åtminstone. Det handlar om att vara på ett väldigt annorlunda sätt. Det handlar om att ta emot hjälp från andra. Hur många i er närhet känner ni som tar emot hjälp självmant och med öppna armar? Väldigt få eller hur?

  Väldigt många avskyr folk som agerar så här ”oansvarigt”. Det är därför de inte heller kommer bli rika i sitt liv. Det är som man säger: ”man kan inte bli det som man hatar”. Så tänker ni att det är helt fel att agera så som jag nämnt ovan, de kan jag bara säga: Tyvärr ni kommer inte bli särskilt rika. Det jag nämnt ovan är en obligatorisk förutsättning för att bli väldigt rik.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias
 4. Vit pil

  Hej Jan, tack för en bra artikel.

  Jag tar mig an att besvara frågorna under rubriken Drivkrafter:

  Efter att vi har konstaterat att 5% av befolkningen äger 95% av tillgångarna kommer den riktigt intressanta frågan:
  1. Vad är det som dessa 5% av befolkningen gör så annorlunda?
  – de är målmedvetna, de har gjort förmögenhet till ett absolut måste och bakom det ligger ett starkt varför ”ett rikare liv”
  – de har skaffat sig ekonomisk kompetens
  – de sätter pengar i arbete och återinvesterar avkastningen

  2. Vad är det de gör, säger och tänker?
  Investerare fattar beslut med hjärta, hjärna och plånbok när de utvärderar en investering. För många ser det ut som de tänker och räknar mycket, medan i själva verket är det en väl utvecklad intuition som skiljer de bästa från medelmåttorna. I investerarutbildningen (som jag satt ihop tillsammans med min mentor*) tränar vi upp den förmågan genom att jobba hands-on med investeringar och samtidigt ge akt på närvaron och sinnesförnimmelserna – det som kommer strax före tanken.

  * Eric Martin, nestor i branschen som var med på företagskapitaltiden.

  3. Vad är det i deras varande som gör att de får de resultat som de får?
  Bra fråga. De ÄR investerare. Till skillnad från de som försöker. Att skifta till en ren investeraridentitet handlar, enligt min erfarenhet, om självkännedom, medveten närvaro, trygghet och om att kunna använda sin smidiga vilja.

  Mer om detta på annan plats snart. Men den som är nyfiken får gärna kontakta mig på olle.leckne@resurshuset.com

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Olle Leckne
 5. Vit pil

  Tack för ett bra inlägg, Jan. Jag har några spridda kommentarer:

  1. Svenskarnas brist på sparkapital är värre än vad du beskriver. Räknar man bort bort fastigheter så har halva svenska folket en förmögenhet på 28.000 kronor i snitt (minns inte källan just nu). Vi har alltså i praktiken i medelklass som får klara problem om diskmaskinen går sönder.

  2. För de flesta svenskar är det omöjligt att gå från Anställd/Självanställd till Företagare/Investerare eftersom den egna förmögenheten är så låg. Att bli företagare, utanför MLM-sfären, handlar ofta om att leva på luft i 6-12 månader tills intäkterna kommer. Att Sverige har så oerhört få företagare är sannolikt starkt kopplat till detta – få i Sverige har råd att starta företag. Man har helt enkelt inte sparpengarna som behövs för att våga satsa.

  3. Jag håller med Johan Ehrenberg till 100 % fastän han står ganska långt till vänster och jag ganska långt till höger. Men han är en vänsterintellektuell (det är tyvärr ganska ont om dem) som alltid är läsvärd. (s) har i alla år officiellt försökt bekämpa de rika, men i praktiken hållt storfinansen om ryggen. De allra rikaste har t ex aldrig betalat någon förmögenhetsskatt, och sossarnas kontakter med näringslivet har ofta handlat om Wallenbergarna och deras likar medan man närmast tryckt ner mer vanliga företagare under 70-talet och fram till nu. Skatterna i Sverige har aldrig riktat sig mot de riktigt rika, utan handlat mer om att fördela och begränsa inkomster inom låg- och medelklass. Familjen Persson (HM), Wallenberg m fl har t ex aldrig betalt förmögenhetsskatt. Och då pratar vi inte om skatteplanering från deras sida, utan om speciallagstiftning som undantar dem från de skatter som andra fått betala.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ingemar
 6. Vit pil

  Mycket bra inlägg! Jag har själv läst Robert Kiyosakis Rich Dad Poor Dad samt Cashflow Quadrant. Vill man skapa sig ett ekonomiskt framgångsrikt liv anser jag att dem två böckerna är ett måste.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jimmy
  1. Vit pil

   Tack Jimmy!

   Jag delar din uppfattning. De ger en bra grundförståelse för hur saker hänger ihop. För mig var det en stor introduktion och inspiration till denna bloggen. Det handlar mycket om använda det för att sedan läsa vidare.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan
   1. Vit pil

    Hej och tack för artikeln. Väldigt bra. Själv lever jag sedan några år tillbaka enligt Kiyosakis recept och har läst många av Kiyosakis böcker och också åkt omkring och undervisat om dess innehåll i framförallt Spanien.
    Kunde jag förändras, kan alla…
    tack.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Michael
   2. Vit pil

    Hej Michael!

    Vad spännande. Vad undervisar du i? Hur? Själv eller i något företag? Hemma i Sverige något?

    Många frågor – blev väldigt nyfiken! :)

    //jan

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan
 7. Vit pil

  Intressant läsning, har läst lite om kvadraten tidigare, men ingen bok, får nog införskaffa den boken Cashflow Quadrant.

  Gillar dina inlägg/artiklar, keep up the good work…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Robert
  1. Vit pil

   Tack så mycket! Du anar inte hur glad man blir när du t.ex. kommenterar ett inlägg man har lagt ner flera timmar på. Det känns hur mycket värt som helst… :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.