Vårt ansvar är egentligen vårt privilegium

Samtal med Carl-Johan Forssén Ehrlin om livet, framgång och inkomstkvadranten

Veckans avsnitt är en intervju jag gjorde i höstas med den bäst-säljande författaren och läsaren Carl-Johan Forssén Ehrlin. Han är författare till bl.a. boken ”Kaninen som så gärna ville somna” som har sålts i miljoner exemplar. Vi pratar om att resan till framgång som är allt annat än spikrak, att arbeta på att skifta sitt inkomstflöde utifrån Kiyosakis inkomstkvadrant, hans investeringsresa och inte minst livet. När jag tittade om på inspelningen så här ett par veckor senare insåg jag (igen) att det som vi ofta relaterar till som ansvar i livet egentligen är ett privilegium.

Carl-Johan är en vän jag lärde känna för ett par år sedan. Vi delar intresse både kring ekonomi och investeringar men även tankar kring livet och rikedom. Som han själv berättar i intervjun är en av hans drivkrafter att styra om sin ekonomi utmaningar med hälsan. Som han själv uttrycker det, han har inget annat väl än att styra om sina inkomster eftersom hans hälsa inte gör det möjligt att jobba resten av livet i en rasande takt. Jag brukar ibland tänka att livet inte ger oss det vi vill ha utan det vi behöver. Allt därefter handlar om hur man väljer att se på det.

En insikt för mig i samtalet var resonemanget kring att det vi har i livet som vi upplever som ett ”ansvar” och därmed ibland som lite betungande faktiskt kan ses som ett privilegium. För mig kan ibland allt möjligt, t.ex. barnen, företaget, personal, åtagande, bloggen och så vidare dyka upp som ett ansvar jag har och inte har tackat ja till. Att då skifta synsätt på det som att det egentligen är ett privilegium och därmed något att inte ta som självklart, hjälper mig mycket.

Vi använder vidare även Robert Kiyosakis modell ”inkomstkvadranten” som jag har tagit upp tidigare som modell för att diskutera skiftet var inkomsterna kommer ifrån.

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

I grunden handlar det om att det finns fyra sätt att tjäna pengar. Det är fyra olika sätt alla med sina olika fördelar och nackdelar. Det handlar alltså inte om att avdöma den ena eller andra kvadranten som bra eller dålig de bara är väldigt olika. Framförallt om man grupperar dem två och två. Det finns heller ingen begränsning i hur mycket pengar man kan tjäna i respektive kvadrant. Det går att tjäna mycket i alla kvadranterna. Tricket som både jag, Caroline och Carl-Johan har försökt jobba enligt de senaste 10 åren är att ha inkomster från alla fyra.

Jag hoppas att du uppskattar veckans avsnitt.
Jan Bolmeson

Inkomster från ”A” och ”S”-kvadranterna

De första och absolut vanligaste sätten att tjäna sina pengar är att göra det från ”A” och ”S”-kvadranterna. Här finner vi gott och väl mer än 95 procent av befolkningen. Problemet är bara att dessa 95 procent av befolkningen får dela på en ekonomisk kaka bestående av mindre än 5 % av det totala kapitalet.

Inkomst från en anställning (”A”-kvadranten)
Det första och vanligaste sättet som vi kan tjäna våra pengar är att göra det som anställda (”A”) i ett företag. Vi är en kugge i ett större maskineri. Man ansvarar t.ex. för utveckling av bromsar på Volvo. Man behöver inte bry sig om kaross, vindrutor, motor, marknadsföring eller något annat än sin lilla kugge. 
Nackdelar: de stora nackdelarna med att tjäna sina pengar i A-kvadranten är framförallt två. Den första är att man byter sin tid mot pengar. Eftersom tiden vi har är begränsad kommer inkomsten också vara begränsad. Vi kan jobba övertid men även den är begränsad, inte bara i lagstiftning men även i ren ork. Den andra nackdelen är att man ger upp sin frihet. Man säljer sin tid och kompetens och i utbyte får man lön i slutet av månaden. Men många kan t.ex. inte välja sina arbetsuppgifter själva, välja när man vill komma och gå på jobbet, när man vill ha semester eller ej, välja egen pensionslösning och så vidare. Man har alltid någon chef, VD, styrelse eller ägare att svara upp till. Den största nackdelen som undersökningar pekar på är att mer än hälften vantrivs på jobbet och hade egentligen önskat att byta jobb. För många är det helt enkelt tråkigt och vore det inte för rädslan (som vi ofta förklär med: ”jag gillar arbetskamraterna”) så skulle man ha bytt jobb. 
Fördelar: det finns enormt många fördelar med att tjäna sina pengar i A-kvadranten. För det första är instegströskeln ofta låg (i jämförelse med att starta eget i samma yrke), man har en stor trygghet i att väldigt mycket är bestämt i förväg. Antalet semesterdagar är lagstadgat, lönen är bestämd, till och med om företaget går i konkurs betalas lönen ut i form av den statliga inkomstgarantin, man vet exakt vad som händer om man blir förälder, om man blir sjuk, om man går i pension och så vidare. Hela det svenska trygghetssystemet är anpassat för oss i A-kvadranten. På sätt och vis lever man i den bästa av världar i form av trygghet, som också är den stora drivkraften för att befinna sig i den här kvadranten. 
Inkomst från en självanställning (”S”-kvadranten)
Det andra sättet att tjäna sina pengar på är att göra det genom att starta ett eget litet företag. Man blir självanställd (”S”). Som självanställd (eller specialist som det ibland kallas) är man hela maskinen till skillnad från i A där man bara var en kugge i ett större maskineri. Det kan t.ex. vara någon som är duktig på att laga tänder och öppnar sin egen tandläkarpraktik. Man skaffar alla sina kunder själv, genomför lagningarna själv, gör bokföringen själv, städar själv och allt annat mer eller mindre själv. Majoriteten av alla företag i Sverige hamnar i den här kategorin. 
Nackdelar: jag brukar sammanfatta den stora nackdelen i: ”Den största fördelen som självanställd är att du själv får välja hur du lägger dina 80 timmar i veckan”. Att vara självanställd är för de absolut flesta att man behöver lägga mängder av tid, energi och kompetens i många år för att ens komma upp i samma lön som man skulle gjort i motsvarande jobb som anställd. Dessutom hänger allting på en själv, slutar man jobba så slutar inkomsterna komma. Precis som i A-kvadranten byter man sin tid mot pengar. Även om man kan ha en relativt hög växlingskurs i form av t.ex. konsultarvode så är ersättningen ändå begränsad i tid och pengar. Även om många upplever en större frihet i A i form av att man inte har en ”chef” så har man ofta bara bytt ”chef” mot ”kund” med exakt samma följder och effekter. Samtidigt är trygghetssystemen många gånger sämre för egenföretagare än vad de är för ”vanliga” anställda. Tyvärr upplever jag många gånger S som en av de svårare kvadranterna eftersom de flesta får jobba hårdare för mindre ersättning än i t.ex. A. 
Fördelar: Det många säger är den stora fördelen är att man i viss utsträckning kan få välja själv. Man kan välja sin egen verksamhet, vad man tycker är kul och även i viss form när, hur och varifrån man jobbar. Dock upplever jag att det är många som lurar sig själva, för det är inte frihet på riktigt. Även om jag inte har en chef, så har t.ex. ni läsare en förväntan om att läsa nya artiklar, lyssna på nya poddavsnitt och vloggar varje vecka. Det gör att jag t.ex. inte behöver fråga någon om semester, men planerar jag semester så måste jag ändå ta hänsyn till att t.ex. publicering av artiklar. En annan fördel är precis som med att tjäna sina pengar i A-kvadranten finns det fördelar i form av trygghetssystemen, även om de inte är lika bra.  

Det som både ”A” och ”S”-kvadranten har gemensamt är att inkomsterna kommer till stor del från att man byter sin tid mot pengar. Eftersom tiden vi har till vårt förfogande är begränsad, både i omfattning och mängd vi kan jobba upplever många av oss en brist. Vi upplever att vi skulle gärna ha mer pengar för de räcker inte till för allt vi önskar. Eller så räcker pengarna, men då har vi inte tiden. Har vi tiden och pengarna, då har vi kanske inte energin och så går det runt.

Det är ofta en konstant stress i form av att man inte räcker till. Är man på jobbet så tänker man att man borde vara med barnen. Är man med barnen så tänker man att man borde vara på jobbet eller gymmet. Är man på gymmet så har man dåligt samvete för något annat. Det många ofta önskar från livet i A- och S-kvadranten är en form av trygghet. Något vi också har gjort väldigt bra i Sverige med tanke på hela vårt välfärds- och trygghetspaket.

Kostnaden är dock att de flesta av oss i ”A”- och ”S”-kvadranten kommer att behöva jobba hela livet eftersom vi ska dela på en väldigt liten kaka bestående av det totala kapitalet i världen. Något som många ekonomer, t.ex. Thomas Piketty och andra har konstaterat i form av att inkomst av kapital har de senaste decennierna varit betydligt bättre än inkomst av tjänst.

Inkomster från ”F” och ”I”-kvadranterna

Det två andra sätten är att tjäna sina pengar från ”F” och ”I”-kvadranterna. Det är betydligt ovanligare sätt och görs, något generaliserat, av mindre än 5 procent av befolkningen. Dock delar dessa 5 procent av befolkningen av en enorm jättekaka i form av 95 procent av kapitalet.

Inkomst från ett ett system som förmånstagare (”F”-kvadranten)
När man tjänar sina pengar från ”F”-kvadranten är man en form av förmånstagare. Man är ofta ägare till ett system, en maskin som levererar en vinst eller utdelning utan att man behöver vara där och bidra med sin tid, energi eller kompetens. Systemet eller maskinen fungerar utan ens inblandning. Man har nämligen gjort en arbetsinsats och får betalt för den här arbetsinsatsen om och om igen. Eventuellt kan en viss underhållande arbetsinsats krävas, men ersättningen är inte knuten till arbetsinsatsen. 
Nackdelar: Den stora nackdelen med inkomst från den här kvadranten är att det krävs en stor initial arbetsinsats. Arbetsinsatsen är ofta inte något man får betalt för och kan pågå i många år och man vet inte ens om den kommer att ge frukt när man håller på med den. Det finns helt enkelt inga garantier. Jämför med en författare (t.ex. Carl-Johan i avsnittet) som skriver en bok. Man får inget betalt när man skriver boken, man vet inte ens om någon kommer att köpa den och det tar ofta flera år att skriva första boken. Det kräver ofta väldigt mycket mod, envishet, tro på sig själv eller sin idé och inte minst uthållighet att stå kvar och inte minst stå emot omvärldens kritik och ifrågasättande. 
Fördelar: Den stora fördelen är att om du lyckas, då får du betalt många gånger för en initial arbetsinsats. Det kan vara att som i Carl-Johans fall skriva en bok, det kan vara att spara ihop till och köpa en hyresfastighet som man hyr ut, att få betalt för en immateriell rättighet som t.ex. ett patent, att bygga upp ett företag som inte kräver din egen arbetsinsats längre, att arbeta med nätverk, att producera en låt där du får betalt för varje spelning, en online-business eller något liknande. Till skillnad från inkomster i ”A” och ”S”-kvadranterna ger inkomster från ”F”-kvadranten en frihet.
Inkomst från kapital som investerare (”I”-kvadranten)
En investerare använder först och främst sina pengar för att tjäna pengar. Precis som i fallet med ”F”-kvadranten har man plockat bort den inneboende begränsningen i form av att tid skulle ge pengar. Det finns hur mycket pengar som helst och således kan man tjäna hur mycket pengar som helst. Det finns ingen koppling till tiden. Fortsätter vi på vår maskin-metafor så är en investerare en person som finansierar andras maskiner. T.ex. allt fondsparande eller aktiesparande hamnar här. Vi investerare finansierar olika företag genom att t.ex. delta i emissioner. I utbyte mot risken får vi ta del av en den vinst som företaget/maskinen producerar. 
Nackdelar: Precis som på F-sidan så finns det väldigt sällan några garantier. Man kan förlora hela sitt insatta kapital. Något som ofta händer i början av ens investerarkarriär i form av vanliga misstag som vi har skrivit om. Den andra uppenbara nackdelen är att man initialt inte har särskilt mycket kapital att investera. Det är också ofta svårt då många investeringar inte alls är reglerade och man har sällan samma insyn som t.ex. någon i ”F” som har byggt maskinen. 
Fördelar: Den stora fördelen är precis som i ”F” att inkomsterna är frikopplade från tiden. Man tjänar pengar genom en procentuell avkastning som fungerar lika bra på 100 kr som 1 000 000 kr. Precis som ”F”-kvadranten ger den också tillgång till en frihet. 

Min upplevelse är att de flesta människor som jag har träffat har majoriteten av sina inkomster från A/S-kvadranterna, men skulle önska att ha dem från F/I-kvadranterna. Man ser möjligheterna i att ha en valfrihet men ändå väljer man A/S. Så var det väldigt länge för mig och är från tid till annan också. Jag skulle idag säga att den stora skillnaden ligger i tankesättet. Att tjäna sina pengar i F/I kräver en helt annan uppsättning färdigheter än vad vi får lära oss i skolan eller är vana vid.

I A/S är allting känt, alla våra bekanta gör så och hela samhället är uppbyggt på det sättet. Jag läste i en gammal skrift från typ 1800-talet att skolans uppgift är att fostra goda arbetare och soldater. I mina mörka stunder kan jag uppleva att inte särskilt mycket har förändrats, förutom att vi idag inte skulle säga det rakt ut. Jag har definitivt fostrats i att vara en god arbetare och är det fortfarande, hela mitt liv har gått ut på att vara duktig och prestera för att få kärlek och uppskattning.

Att tjäna sina pengar från F/I kräver att man har en vision om framtiden, att man är duktig på uppskjuten belöning, att man vågar ta risker, att man gör saker tillsammans med andra människor (företag på A/S är ofta enskild firma, medan på F/I är det aktiebolag), att man vårdar sina relationer, att man skapar ur tomma intet, att man vågar utmana sin rädsla och andra människors tro (oftast om att det inte kommer att gå), att man är villig att lära sig nya saker och inte minst att man kontinuerligt växer som människa och så vidare.

Det ena är inte bättre än det andra, det är bara olika

Jag vill en sista gång understryka att det ena kvadranten inte är bättre än den andra. Det är lätt att hamna i att F/I är bra och att A/S är dåligt. Där hamnade jag i många år. Att det jag gjorde var fel. Idag kommer majoriteten fortfarande majoriteten av våra inkomster från A/S-kvadranten. Den enda skillnaden är att jag idag har koll på att det finns fyra olika spelplaner och mäter inkomsterna från de olika. Spelet är att för varje år som går att se till att det kommer lite, lite mer från F/I i procent.

Mängden pengar som kan komma från de olika kvadranterna är inte heller begränsad. En välbetald VD tjänar miljoner från ”A”-kvadranten. Det är högst sannolikt mer än vad många andra tjänar i de andra kvadranterna. En duktig konsult kan tjäna mycket som självanställd eftersom växlingskursen är högre där än i ”A”-kvadranten och så vidare. Att fråga sig objektivt vilken kvadrant som är bäst är inte så relevant.

Det som är relevant är att fråga sig vilken kvadrant är bäst i förhållande till de drivkrafter, intentioner och värderingar som man själv har. Vad passar med den livsstil som man skulle önska och sedan fråga sig om man är beredd att göra det jobbet som krävs. Det finns inte heller något ”rätt” sätt att skifta sina inkomster. Många tror att den naturliga vägen är från A till S och från S till F eller I. Jag tror inte det. Jag har sett många i ”A” gå till ”F” eller direkt till ”I” genom sparande. Hela FIRE-rörelsen handlar ju om ett skifte i inkomster från ”A” till ”I”.

Lyssna på artikeln som ett poddavsnitt

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Transkribering av hela samtalet

För dig som inte vill titta eller lyssna på hela samtalet följer nedan en transkribering av hela intervjun.

— START TRANSKRIBERING —

Idag är det en intervju som kommer att handla om att inte ge upp, genombrott, framgång, internationell framgång och framför allt också resan att skifta sättet hur man tjänar pengar. Intervjun är med en följare, men inte vilken följare som helst, utan Carl-Johan Forssén Ehrlin.

Du är inte bara känd, du är världskänd, bokstavligt talat, som författare till den här boken ”Kaninen som så gärna ville somna”, som har översatts till 45 språk, sålt i över 2,5 miljon exemplar. Även den här ”Elefanten som så gärna ville somna” och, min favorit faktiskt, ”Modiga Morris: En vecka upp och ner”. Så, varmt välkommen.

Det är verkligen roligt, för du har en lång bakgrund inom försvarsmakten, ledarskap, du har en fil kand i psykologi har jag för mig, och du har toppat Amazons försäljningslistor. Det är också många som säger att du har revolutionerat sättet hur folk lägger sina barn för att somna. Varför blev det just de här böckerna?

Så kom idén till ”Kaninen som så gärna ville somna”

CJ Ja, det är häftigt att få vara med och skapa något sådant. Jag har alltid haft ett stort hjärta och velat hjälpa människor och hade skrivit lite böcker om personlig utveckling och ledarskap. Sedan en gång hade jag en rätt lustig upplevelse, jag var ute och körde bil och från ingenstans kom idén om att göra kanin-boken.

Hur jag skulle skriva, hur jag skulle lägga upp sagan med karaktärer och så vidare. Jättemycket kom bara på ett ögonblick. Det var jättehäftigt. Så jag väckte min mor som satt och sov jämte, vi hade en pennstump och en servett i bilen, det var allt vi hittade.

Det var så det började. Sedan kom jag hem med servetten då och började försöka reda ut idén jag hade fått. Det kändes så rätt från början att jag kände att jag bara måste göra det. Nu har det ju gått många år sedan dess, men vi hittade servetten när vi städade. Det vore coolt att rama in den.

JB Ja, och efter den här servetten så var det en spikrak resa uppåt och du fick alla ja och alla tackade och stod och sjöng längs vägen…

CJ Nej, det var långt ifrån så. Det var ganska djupa dalar mentalt och jättemycket utmaningar mentalt, för jag hade ju då den här bilden av att det här kan verkligen hjälpa många barn. Men det hände liksom inte. Dels tog det flera år att skriva den, för att jag ville göra det så bra det bara gick. Med att vrida och vända på ord, ordföljder, betoningar, och långsamt så här, det är lite annorlunda att läsa den ju.

Jag testade olika sätt och hade lite hjälp av förskolor och sådant där, så det tog ganska lång tid att skriva. Men jag ville ändå fortsätta, för det kändes så bra för mig. Sedan tänkte jag att nu kommer det lösa sig när jag ger ut boken, men det började med att det var ganska mycket motgångar i början. Det hände knappt ingenting så. Men jag fortsatte att försöka och förstå vad jag skull göra.

JB Detta tycker jag är ganska intressant. Du är verkligen en framgångsrik person och ofta när man pratar, eller ofta när man hör om framgångsrika personer, så blir det ofta att världen är spikrak. Men jag såg i någon intervju att du refuserades och så.

Motiverad av att vilja hjälpa jordens barn

CJ Ja, det har varit jättemycket motgångar, så är det. Det har det verkligen varit. Men jag hade en sådan övertygelse inombords att det här är en bok som kan hjälpa väldigt många barn att somna, så det fanns inte att ge upp. Det var det jag skulle förverkliga. Det kändes som ett kall, att den här ska ut. Till slut gav jag ut den själv.

Jag testade lite, skickade till några bokförlag, men jag var inte övertygad om huruvida jag ville göra heller. För jag hade provat att göra det själv innan och det var inte så konstigt tyckte jag. Så det fanns som ett alternativ. Sedan var det ju lite knäckande i några timmar i alla fall att få brev om att det här är en konstig bok och det här vill inte vi ge ut. Det var från Bonnier. Och nu har jag fått höra bakvägen hur de svurit, ”Varför hade inte vi den där jävla kanin-boken”, så det är kul att kunna visa att det går även om man gör det själv.

JB Ja, vi kommer tillbaka till det där, för jag tror att det är många av oss som har en dröm, men det är så lätt att ge upp på den där drömmen. Jag vet att du lyssnar på podden ibland och jag brukar ställa den där frågan, ”Hur konstig är du?” Det känns som att det är ändå lite ”konstigt” att stå kvar. Du pratar om det som att det kändes som att den skulle ges ut. Vad är det som höll det vid liv? Detta tog ju flera år.

CJ Ja, det tog jättelång tid. Men det var övertygelsen om att det var något som var viktigare än mitt egna så att säga. Att jag gjorde det för någon annan. Det var en stor grej så.

Det stora genomslaget

JB Sedan när du slog igenom, hur var det? Du berättade något om BBC eller någon som tog upp den i en intervju.

CJ Ja, just det. Det var ju tre brittiska tidningar, de största där, som gjorde intervju efter att den hade gått upp som etta som självutgiven då på Amazons bestseller-lista. Det hade aldrig hänt någonsin att en egenutgiven bok var uppe som etta. Det tyckte de var lite roligt att lyfta fram, så jag gjorde tre intervjuer.

Dagen efter intervjuerna kom ut så bara rasade det in mejl från hela världen. Agenter, föräldrar, bokförlag, radio, tv, tidningar… Alla ville veta mer och ville göra intervju och telefonen ringde hela tiden. Jag gjorde intervjuer från morgon till sen kväll. Det är spännande och väldigt, väldigt hektiskt.

JB Ja, boken togs ju upp i Ellen Degeneres show. Hon pratade om den i sju minuter, vilket är massor av reklam. Arianna Huffington, som har Huffington Post, har ju skrivit om den i sin bok. Vad är den konstigaste upplevelsen du var med om efter det här genombrottet?

CJ Oj, det har varit så mycket grejer. Det har varit en massa overkliga resor kan man tycka då, till olika länder, där de skämmer bort en med de finaste hotellrummen och så. Jättelustig upplevelse för en enkel kille som mig. Så det är spännande. Men det som var kanske mest annorlunda var när jag var i Japan nyligen, och jobbade med en utbildningsshow som de hade.

Det var ju ”the world’s greatest school”, eller något sådant kallar de den på engelska. Som är tänkt att utbilda befolkningen om olika ämnen. Så då var jag där och pratade om den senaste boken, ”Modiga Morris: en vecka upp och ner”, och försökte lära de lite om hur man kan förändra sina tankar, man kan övervinna rädslor och sådant. De hade ju fantastiskt förarbete då med skådespelare och de hade filmat scener och även dolda kameror med familjer där barnen övervann rädslor.

Det var jättecoolt, men hela settingen då var det som var så konstigt, om man jämför med Sverige. I klassrummet var det elever som var kändisar från Japan, det var skådespelare, modeller, ståuppkomiker, och grejer. Sedan var det två programledare som skulle vara rektor och lärare. Väldigt annorlunda än vi är vana vid. Jag önskar att jag kunde visa det, men vi hade inte rätt att lägga upp något på YouTube. Men de hade gjort animeringar av mig, vilket var en jättekonstig upplevelse helt klart. Så det är kul att få uppleva väldigt olika kulturer.

JB Någonstans såg jag en siffra att du har sålt över 2,5 miljon sådana här böcker, och jag har en kompis som säger att säljer man 2,5 miljon av något, oavsett vad det är, så har det vissa privatekonomiskt positiva konsekvenser, kan man ju säga. Det är egentligen inte det vi ska prata om.

De fyra inkomstkvadranterna

JB Du och jag har egentligen haft ganska mycket samtal om inkomstkvadranten, eller det som Robert Kiyosaki, som har skrivit ”Rich Dad, Poor Dad”, han har en teori kring inkomstkvadranten som är då olika sätt att tjäna pengar. Där har du och jag pratat ganska mycket. Kan inte du ge din bild av den här inkomstkvadranten för någon som typ aldrig hört talas om den?

CJ Ja, enligt den här kvadranten finns det fyra sätt man kan tjäna pengar på. Jag har provat alla fyra nu, vilket är spännande. Det är att vara anställd, att vara småföretagare, företagsägare eller investerare. Alla fyra har väldigt olika spelregler kan man väl säga för att lyckas. Om man vill lyckas i de olika kvadranterna. Jag var anställd under många år.

Jag provade det där med att vara anställd under en period igen för några år sedan som en HR-chef på ett jättespännande projekt som skulle bli globalt. Men det passade inte mig, för jag hade gått vidare. Jag var inte kvar i den rutan mentalt, vilket är spännande. Det är så olika sätt man tänker på.

JB Precis, för jag tänker ju så… om jag ska ge min bild så tänker jag att anställd det är som att man är en kugge i ett maskineri, helt enkelt. Jag jobbar till exempel på Volvo och jag är ansvarig för bromsar. Då är bromsar det enda jag behöver fokusera på, jag behöver inte fokusera på kaross eller motor eller färg eller något, utan jag gör bara min egen grej, eller hur? Vad skulle du säga är fördelarna och nackdelarna i A-kvadranten?

För – & nackdelar med A och S

CJ Oj, det är helt upp till den som vill vara i den så att säga och fokusera på det. Då upplever man ju själv vad som är för- & nackdelar. Trygghet är ju en sådan grej som är väldigt tydlig då i synnerhet, om man börjar prata om kollektivavtal, tjänstepension och allt möjligt. Man behöver inte bry sig någonting utan kan bara ligga och slappna av i en solstol under semestern. Så det är något som tilltalar många, den tryggheten som är där. Det finns också begränsningar då kan man tycka.

Till exempel om man går över till småföretagare, som är nästa kvadrant, den kan bli lite frustrerad att den inte kan påverka till exempel löneutvecklingen. Den vill tjäna mer pengar, den vill ha mer frihet, vad det nu kan vara, så det där känner jag igen. Småföretagare har jag varit i många år och fått göra min grej, för det är väl det som spelar tror jag. Om man är bra på något som i mitt fall har jag coachat och föreläst mycket då, om personlig utveckling och hjälpt chefer på olika sätt. Det har sin charm. Fördelen där som vi var inne på är friheten.

JB Ja, det där kan man ju diskutera, för om vi fortsätter på den metaforen med maskinen, så skulle jag säga att som småföretagare, alltså där du tjänar dina pengar primärt, som S – småföretagare, eller självanställd, så är det att du är hela maskinen. Du är inte en kugge, utan är du inte på jobbet så stannar inkomsterna helt och hållet. Men jag skulle väl inte hålla med dig. Många säger att de blir småföretagare för frihetens skull, men det är inte så mycket frihet. Man har bara bytt ut chefen mot kund.

Om en kund säger till mig, ”Jan, den där föreläsningen ska hållas på söndag kväll”, så ska det ganska mycket till för att jag ska säga till kunden, ”Nej, men vet du vad, jag kör inte föreläsningar på söndag kväll”.

I A och S är vi begränsade av vår egen tid och energi

CJ Ja, det skiftar väl, man tror väl att man har mer frihet och i vissa fall kan det vara att man kan vara ledig några timmar på dagen. Men det finns tillfällen då man jobbar mer. Det är kvällarna, på helgerna, man har det hela tiden i huvudet för att man måste komma på ett sätt att få det att gå runt. Så då är det mycket svårare att koppla av. Och att ta semester… då har man fortfarande lokalkostnader och så vidare.

JB Ja, det var någon som sa att den största friheten man har som småföretagare är att man själv får bestämma hur man vill lägga sina 80 timmar i veckan. Men jag skulle ändå säga att fördelen i S är att man har mer påverkan på växlingskursen mellan tid och pengar. Alltså, i A-kvadranten så är det ändå så att man har sin timlön, medans i S kan man ändå bestämma mer över den här timlönen.

Men både i A och S så lägger jag min egen tid. Jag ser det som att utmaningen är, vilket du och jag har pratat rätt mycket om, att utmaningen i A och S kvadranterna är att man kan inte tjäna hur mycket pengar som helst, för att tiden är begränsad.

Vissa säger att A och S är dåligt, men då säger jag du kan tjäna hur mycket pengar i A och S som helst. Ta en börs-VD, som Annika Falkengren, hon tjänar väl 10 miljoner i årslön som A, alltså som anställd. Så man kan tjäna mycket, men det är fortfarande samma begränsning. Slutar hon vara VD på SEB så slutar ju pengarna att komma.

CJ Pengar i sig är ju viktigt för att kunna betala räkningar och så vidare, men det finns ju så många andra drivkrafter som gör att man har hamnar i olika rutor. Som småföretagare, det kan ju vara andra drivkrafter. Det behöver inte vara pengarna, utan att kunna vara en stund med barnen på förmiddagen istället och sådant. Att man kan vara mer flexibel i hur man lägger upp sina dagar.

Passiv inkomst som mål

JB Du har sagt att du vill ändå att dina inkomster ska vara hållbara, att du inte bara kan leva på gamla meriter. Du vill skifta dina framtida inkomster mot högersidan, och det är något som vi delar. Det är något som jag har jobbat mot i tio år också. Ska du beskriva F:et då, eller B:et på engelska?

CJ Ja, men om jag skulle backa bara lite kort där och säga att den stora anledningen för mig att försöka ta mig till högersidan då så att säga, det har ju varit just det här med passiv inkomst. Att kunna få in pengar även när man inte jobbar. För mig har det varit så viktigt för att jag har haft jättemycket fysiska utmaningar med min kropp genom åren. Jag har varit utbränd, jag har värk varenda dag i kroppen och sådana grejer, vilket har gjort att jag inte har pallat att jobba under perioder. Det har liksom inte gått.

När jag då stötte på den här boken ”Rich dad, Poor dad” så insåg jag att vänta nu, jag måste ju hitta en lösning på det. Istället för att sitta och coacha en och en, så måste jag börja tänka hur jag kan hjälpa folk även om jag mår dåligt. Så det var det som motiverade mig att försöka ta mig till höger-kvadranterna då. Bokskrivandet tog överhand, att jag kunde hjälpa människor.

Målbilden jag hade för kaninen var ju att kunna hjälpa människor över hela världen, dygnet runt, och det skulle jag aldrig kunna göra om jag var själv tvungen att sitta på ett kontor och prata med alla föräldrar. ”Två miljoner i kö, men snart ska jag hjälpa ditt barn.” Jag var tvungen att tänka på system och hållbarhet och att nå ut då över hela världen, vilket jag tycker är roligt, för det har drivit mig ända sedan jag var liten.

Det här med olika kulturer och språk, jag tycker att det är jättehäftigt. Så då hittade jag en väg framåt, genom att fokusera på böckerna, tänka stort, översätta själv med hjälp av kompisar och så vidare.

JB Men tänkte du det där från början, att du skulle flytta dina inkomster genom att skriva en bok, eller var det efter att du hade kommit på den där idéen?

CJ Jag hade ju skrivit om teorin själv då i min första bok, ”Skapa din framtid”, som jag skrev för en massa år sedan nu. Jag tyckte att det var jättespännande att man kan tänka på ett annat sätt för att underlätta att nå ut till fler och så. Men sedan tror jag att det blir tydligare när kaninboksidéen växte fram, att det här kan faktiskt översätta och göra någonting av, så att jag kan hjälpa fler.

JB Det där är rätt intressant. Jag och Carro, detta är dålig samvete jag har gentemot lyssnarna och läsarna, för att det finns en bok som heter ”The Millionaire Fastlane”, som vi har lovat att vi ska ta upp, vi har bara inte kommit dit. Där är en av de bärande poängen att de flesta människor säger att det går inte att bli rik snabbt. Han säger att det går att bli rik snabbt, men det går inte att bli rik lätt. Det kräver en stor ansträngning. Men har du en stor ansträngning, så kan det gå relativt snabbt, alltså på några år.

Fokus på skalbarhet i F-kvadranten

JB Då är en av de grejerna han pratar om skalbarhet. Alltså, sälj en miljon av vadsomhelst, då kommer du få en stor inkomst på det där. Det är just skalbarheten som du pratar om, att nå ut globalt. Men om vi hoppar till kvadranten och hänger upp det på det. Hur skulle du beskriva F? Det är F för förmånstagare på svenska och på engelska är det B för business owner. Hur ser du på det?

CJ Då blir det mer fokus på att andra jobbar och hjälper en, så att säga. Som i fall med böckerna då, om vi börjar med det, så har ju jag skrivit boken, jag har lagt tid och energi på det, men sedan i utlandet har jag då 46 förlag som ger ut mina böcker. De marknadsför och gör allting, så kommer det en begränsad procent, en royalty, tillbaka till mig som författare.

Då är det de som gör jobbet, så de marknadsför dygnet runt och jobbar med det runt om i världen, medan jag sover eller leker med barnen, eller skriver på en ny bok. Det är den stora skillnaden då. Jag kan åka på semester och samtidigt sälja böcker, så det funkar ändå.

I Sverige startade jag ett bokförlag och byggde upp det ordentligt för att jobba med mina böcker först till en början, sedan har det utvecklats vidare nu. Nu är de fyra som jobbar där. Senast var det en förlagschef som ersatte mig då, så att jag kunde kliva ur från det dagliga där, vilket är en jättehäftig upplevelse, för nu tänker jag ju så att de fixar det och de gör det bättre än mig, för det är inte min grej. Och vi har tagit in andra författare också, som också har bra budskap som kan hjälpa människor.

Så där är den upplevelsen nu att nu är jag faktiskt i den rutan nu. Nu kommer de göra ett bättre jobb och jag kan göra annat.

JB Det där kul, det där kan vi prata mycket om, särskilt om man tar det från entreprenörshållet. Det är många som säger att man ska anställa folk som är bättre och anställer VD, men sedan släpper de aldrig taget. Men det är himla coolt för du har verkligen gjort det, och det har inte varit enkelt.

Hårt arbete bakom stora framgångar

CJ Nej, Gud i himmelen. Det är många år av mental förberedelse bara för att kunna ta klivet när det blir aktuellt, för jag känner på mig att det är detta jag vill och det är hit jag ska.

JB Återigen, nu får du det att låta så enkelt. Vi har ju skojat om det här, vi har en gemensam bekant, Filip, som har varit med här i podden. Vi har ju det här skojiga att man ska komma hem rikare från en semester än man var när man åkte dit. Första gången jag hörde det blev jag sjukt provocerad, ”Vaddå bli rikare när man kommer hem från en semester än jag var innan?”

Men det är verkligen det här att skifta sättet hur man kan tjäna pengar. Men vad finns det för andra exempel då, om man inte ska bli best selling författare på Amazon? För det är inte till för alla kanske.

CJ Alla kan det, men det kräver enormt mycket arbete för att komma dit, så är det ju. Men det går även utan ett förlag, man kan bara köra på, med tur och envishet. I businessrutan är man ägare och sätter upp direktiv som gäller för ett bolag.

JB Jag skulle väl säga att äga en fastighet också är ganska mycket en F-inkomst. Men du sätter den i I-rutan. Vad spännande. Låt oss ta I-rutan först så kan vi ha en debatt här och se vad vi landar i.

CJ Sista rutan är då investeringsrutan. Pengar jobbar åt en. Man placerar de så att pengarna växer istället för att man lägger ner sin egen energi och pengar. De jobbar istället.

De olika kvadranterna i maskin-metaforen

JB Jag håller helt med. Jag gillar den här maskin-metaforen. Så A ser jag väldigt mycket som att man är en kugge i maskinen. S, då självanställd småföretagare, då är man maskinen. F eller business owner, då äger man maskinen. Man bygger upp den, vilket tar väldigt lång tid och det ger inga pengar under tiden man bygger maskinen, men bygger man maskinen rätt, så kan man någon dag lämna den, så genererar den då inkomster till en.

I ser jag egentligen som de människorna som använder sina pengar för att finansiera de här maskinerna. Hur de oftast brukar gå till i F är i min upplevelse inte att man bygger upp maskinen från scratch, utan man behöver en del startkapital. Då får man ofta till människor med pengar och säger så här, ”OK, jag ska starta (till exempel) Storytel. Vi vill streama böcker till människor och vi behöver kapital.” Så gick de till investerare, som gav dem kapital för en del av vinsten.

Om man i A och S använder tid för att tjäna pengar, så använder man i I pengar för att tjäna pengar, vilket har vissa uppenbara fördelar, eftersom pengar inte har samma begränsning som tid.

Jag gillar den här metaforen med maskinen, att i A så är man en kugge i maskin, man byter tid mot pengar. I S självanställd, så är man hela maskinen och gör allting själv med sin tid och kompetens för att tjäna pengarna. I F bygger man maskinen och då är väl ändå tanken att om man bygger maskinen rätt, så kommer tillfället då man kan lämna maskinen.

I tänker jag oftast är människor som använder sina pengar för att finansiera maskinerna. Nu har inte alla den möjligheten kanske som du hade, att du skrev i boken och finansierade ditt liv på annat sätt. Till exempel Storytel som vi hade här i ett annat avsnitt med Filip, när de hette Bok i Lur och var ett litet företag, så behövde de finansiering och då gick de till affärsänglar som till exempel då Filip, som intervjuade.

Då sa han, ”Ok, ni får en del av mina pengar, men i utbyte vill jag ha en andel i er maskin. Varje gång er maskin genererar vinst, då vill jag ha en del av den vinsten.” Fördelarna då på F och I sidan är att det inte är någon begränsning på tid. Pengar kan tjäna hur mycket pengar som helst.

Fastigheter, kvadrant F eller I?

JB Låt oss hoppa nu till huset. Hur tänker du när du ska placera huset? För det liksom inget rätt eller fel svar här.

CJ Jag ser inte det på samma sätt som ett företag jag bygger upp, som ska funka utan mig, utan det är hus som står där redan i så fall. Så får man ha personal som håller efter och så, men det kan också vara det här med att ett hus kan ju tappa värde, i en krasch eller så. Det kan även ske med pengar på börsen eller ett bolag man investerar i. Det är väl så jag tänker.

JB Om jag skulle bygga på det du säger, så är det ändå folk som behöver sköta det och sådant. Det är därför jag placerar det i F. Innan du köper en fastighet som du hyr ut behöver du gå på en massa visningar, du måste prata med mäklare och banker, det är ganska mycket obetald tid. Men när du väl har hyresgästerna och så kräver det ganska minimalt underhåll, som du säger, och genererar det en viss inkomst.

Jag tänker ofta är det artister, det funkar på samma sätt i F. Du har skrivit böcker, men man kan ju göra en låt till exempel, så får man lite betalt varje gång det spelas på Storytel. Patent.

CJ Ja, det har skiftat för artister nuförtiden. Det är så dåligt betalt. Skivor säljs ju knappt, alltså fysiska. Det är streaming och då får de tyvärr jättedåligt betalt. Det de lever på är ofta att göra shower och konserter. Då är det mer en S-inkomst, man ska resa till platsen, ge sitt allt, sedan ta sig till nästa plats.

JB Har vi några fler exempel som skulle kunna vara i B? Patent tänker jag, immateriella rättigheter, det är ju typiska…. Jag tänker F:et är verkligen att man gör en grej en gång, och du får betalt många gånger. Robert Kiyosaki har ju skrivit den här boken ”The Business of the 21st Century”, och där pratar man om nätverksmarknadsföring som B också.

Om vi tar exempel på I, då? Det är ju aktier, fonder, företag… Allt där man använder sina pengar för avkastning. Alla av oss har ju lite inkomster i I. Pensionssystemet PPM är ju typiska I-inkomster, tänker jag.

Hur vi styrs av våra olika ambitioner, drivkrafter och värderingar

CJ Ja, så vi är ju inte på en ruta. Vi har tentakler i olika rutor. Men det som får oss att komma igång så att säga.

JB För mig var det en stor insikt, för när jag började min resa, jag är ju uppväxt med två föräldrar, med en mamma som är kommunalanställd som lärare och har gjort det i 30 år, och då ville jag göra något helt annat än mina föräldrar. Så jag startade eget. Så förflyttade jag inkomsterna från A-rutan till S-rutan. Men egentligen är problemen är desamma. Det kanske till och med är värre i S, för i S har du inte alla fördelarna med tryggheten, som du har i A-rutan.

CJ Nej, och du har inte olika avdelningar som sköter olika saker, utan du ska kunna allt.

JB Precis, så innan jag läste Kiyosakis bok, innan jag träffade BalansEkonomi och började prata med människor som dig, så var det så att jag visste inte ens att I och F kvadranterna fanns. Så gissar jag förmodligen att det är för några av de som lyssnar eller tittar på det här avsnittet också. En av de lättaste grejerna är att man plötsligt börjar värdera det ena som bra eller dåligt. Hur tänker du kring det?

CJ Jag tänker helt enkelt att det är varje individ som har olika ambitioner, drivkrafter, värderingar, som gör att man fokuserar på en viss ruta. Ibland är det skrämmande, för jag har coachat genom åren och hjälpt folk som har haft det lite svårt, där man ibland pratar om att en lösning är för en som är arbetslös att starta ett bolag, men det är ju två helt olika världar.

Varje steg som jag har tagit har jag märkt att det är helt olika språk, olika förhållningssätt, olika lagar som styr vad man får göra och inte göra. Jag försöker lära mig lite om I-rutan, för att hitta fler inkomster, så att jag kan fokusera på skrivandet, för det är det jag ville egentligen. Men jag har inte hunnit med det, för att jag har varit fast i arbete.

Det låter ju konstigt, för att skriva är också arbete, men jag har varit låst då i det dagliga arbetet, i företagandet. Så jag försöker hitta andra sätt att kunna bygga upp passiva inkomster, så att jag kan skriva fler böcker som jag har i huvudet, som vill komma ut.

Då har jag blivit tvingad att lära mig hur man bygger företag som är hållbara utan mig, hur man investerar bra, så att säga, och då är det helt olika språk. Det är helt olika termer, hur man ska tänka för att lyckas, det är jätte olika i varje ruta. Det är jättespännande.

JB Det är roligt att du säger att det är spännande, för vissa kanske hade beskrivit det som skrämmande eller liksom nytt.

En bakgrund i beteendevetenskap

CJ Jag har ju en bakgrund som beteendevetare, så jag älskar allt sådant som har med tankarna att göra och hur det funkar. Så det har varit en enorm resa inombords, när jag har försökt skifta ruta hur jag ska jobba.

JB Vi har skojat ganska mycket om det. Du har lyssnat på nästan alla våra avsnitt och du kommer alltid med frågor och du köper inte bara allt och jag och Carro säger. Du har också en duktig finansiell rådgivare på banken som du bollar detta med. Där säger du också att vi pratar helt olika språk. Så ibland har du sagt så här, ”Vänta här nu, nu får du lyssna på det här avsnittet.” Eller så kanske du säger, ”Han på banken har sagt så här, hur tänker ni?”

CJ Det kan vara så för att ni bara kommer från olika rutor i hur ni tänker. Han är ju anställd, han har fast trygghet så, han är ju där. Det är inte hans pengar. Sedan känner han väl samvete och så, men det blir ändå skillnad vad man kommer ifrån, hur man tänker.

JB Detta är ganska roligt, för ofta blir det också att då skifta om sina inkomster handlar egentligen om att förändra sitt beteende också. Att man behöver göra nästan lika stor personlig resa, tänker jag. I BalansEkonomi pratade vi väldigt mycket om att din pengasituation är ett resultat av ditt beteende. Vad tänker du om det?

CJ Jo, det är djupa värderingar som avgör vilken ruta vi fokuserar på och tänka kring hur vi ska tjäna våra pengar, så vi kan betala räkningar och så vidare. Så det är jättedjupa värderingar som vi säkerligen har med oss då från barnsben. Du var till exempel inne på förebilder och föräldrar tidigare.

Om båda är anställda med tryggt jobb och är kommunalt anställda, så var typ mina föräldrar också när jag växte upp, det var trygghet, trygghet, trygghet hela tiden. Då blir steget ganska mycket större att våga göra på ett annat sätt vad ens förebilder har gjort hela uppväxten. De har ju format den man är egentligen. Det är stort.

Skulle man då ha två entreprenörer som föräldrar, som pratar om att allt är möjligt och så, jag undrar hur det hade varit då för mig, om man hela tiden hade fått en klapp i ryggen. ”Gå ut och testa, tro på det här. Kör nu!”

JB Ja, nu skrattar jag, för när jag startade eget… Min mamma är fantastisk, men hennes kommentar var så här, ”Mmm, Jan, du vet jag har alltid stöttat dig i allt det du vill göra i ditt liv. Men sedan skaffar du dig ett riktigt jobb, eller hur?” Sedan har jag en kompis som är entreprenör och hans fru också, och de säger, ”Vår dotter får starta vilket företag hon vill.”

CJ Ja, förebilder är ju enormt viktigt. Och har man inga från barndomen så måste man hitta andra som kan bli förebilder och lära en hur man ska tänka. Det är då hela ramen för personlig utveckling kommer in. Han Robert Kiyosaki, som vi har pratat om några gånger, han har varit en jättestor förebild för hur han tänker och hur man ska göra. Det har passat väldigt bra med min hälsoprofil då så att säga, att kunna bygga system som inte är beroende av mig.

Carl-Johans erfarenheter i I-rutan

JB Vi har ju ett avsnitt om ”Rich Dad, Poor Dad”, avsnitt #33. Du har haft en ganska spännande resa i I. När man väl ändå är i I, som vi båda siktar på att ha en stor del av våra inkomster i, i alla fall i framtiden, och jag tror att det är många av de som lyssnar och tittar som tänker på samma sätt, så är det också det här att värderingarna och hur vi är som personer ger väldigt olika strategier i I också.

Jag kommer ihåg när vi hälsade på dig och din familj i Spanien. Vi var ute och cyklade och du sa att jag var en sådan fegis, en räddare.

CJ Ja, så har jag ju sett på det. Så jag har tagit det med en nypa salt när ni pratar om indexfonder hela tiden och så vidare, och tänkt, ”Gud vad tråkigt!” Mod och att våga göra saker är en viktig grej för mig. Att våga testa och så. Så har det blivit i varje ruta då, att jag har testat mig fram, på gott och ont. Lärdomar får man ju av det. Det var så det var nu nyligen, då gjorde jag en ganska modig dumdristig grej då kan man säga.

Jag tog skattepengar och placerade i en fond som jag tänkte var himla bra. Så gick jag upp några procent och jag tänkte, ”Men gud vad kul, nu kan jag finansiera våra privata planer för nästa år. Då kan vi resa med barnen och ta en paus innan skolplikten börjar. Men, vi väntar lite med att sälja.” Så då kickade girigheten in och helt plötsligt vände det och det började gå ner, ner, ner…

Helt plötsligt var jag nere på noll, men tänkte fortfarande att det skulle vända. Men det fortsatte gå ner och det var olika grejer som hände runt om i världen, som jag inte kunde förutse. Det är ju det som är grejen. Så det fortsatte ner, ner, ner, och du och jag pratade lite och du sa, ”Cut your losses short”.

Jag pratade jättelänge med förvaltaren om det här och han sa att det finns inget som pekar på att det kommer fortsätta gå ner. Nu kommer ju rapportsäsong och allt verkar positivt och så där, så jag tänkte vi kan se om det kan vända då. Så jag behöll ju dem och har fortfarande inte sålt, och nu har det gått riktigt, riktigt dåligt. Nu har jag fattat att det ligger nog någonting de säger ändå i podden.

Ett intresse i indexfonder

CJ Jag kan också jämföra, jag har ju nämnt för dig att jag gör ett experiment och jag tror att du gör något liknande också. Jag har olika förvaltare som har samma summa. De har köpt ungefär samtidigt och så mäter man det mot varandra och ser var som händer och vilket som är bäst för mig. Jag märker att förvaltaren som har passiva indexfonder med jättemånga olika bolag, där har det knappt gått ner någonting. I jämförelse med de andra portföljerna, där det har rasat något enormt. Så, det ligger något i det där, men det tar ett tag att fatta.

JB Det där är roligt. Ett av mina favoritcitat är, ”När en person med pengar träffar en person med erfarenhet, så får personen med erfarenhet pengar och personen med pengar får erfarenhet.” Precis den resan…. Det är lätt för mig att sitta här och skratta åt det, men grejen var så att jag har varit med om exakt samma sak. Inte bara en gång, utan två gånger; 2001 och 2008.

Det är en fantastisk grej du sa i en bisats och det är det här att ett beteende som kan göra oss väldigt framgångsrika i ett område, kan vara direkt kontraproduktivt i ett annat. Hade du inte varit modig, då hade du aldrig haft en bok på Amazons bästsäljarlista. Men sedan att då föra över det beteendet på börsen är inte direkt en framgångsfaktor.

Jag hade ett avsnitt med Arne Talving Kavastu, och han sa att bland det svåraste i livet, eller när man investerar, är att lära känna sig själv. Så där har du en orättvis fördel i det här att du är så intresserad av beteende. Jag tror man behöver ha den här reflektionen och kunna skratta åt sig själv och lära sig från de misstagen man har.

Första steget från A och S till F och I

JB Om du skulle ge dina bästa tips och erfarenheter, om någon vill börja skifta och kunna börja omfördela sina inkomster. Om 100% kommer från A och S idag och jag vill börja få lite på F och I, vad skulle vara dina tips?

CJ Kanske det bästa jag kan komma på är helt enkelt, ”Vad är meningen med mitt liv?” När jag hittar svar på det så kommer jag att hamna i rätt ruta. Om jag kan reda ut vad som är viktigt för mig, vad jag vill uppnå, om jag vill leva trygg, ålderdom och så vidare, ha barnbarnen och kunna ta med dem på resa eller vad som helst, alla sådana tankar kommer forma hur vi borde tjäna pengar för att kunna uppnå det.

Får vi till det där med en klar bild om vad vi vill uppnå i vårat liv, oavsett vad det är då, så kommer det att göra det mycket lättare att hitta vägen och komma dit. Men om vi inte vet vad vi ska uppnå så blir det svårt, om vi hattar runt lite överallt.

JB Det är ju lite meningen-med-livet-frågan. Hur hittar man den då?

CJ En massa rannsakan i sig själv, skulle jag säga.

JB Jag har en coach, du och jag har haft många samtal, jag har gått många utbildningar, så jag upplever att det är något man förädlar, att man kommer närmare kärnan. Jag tror det var förra avsnittet med Charlie där han sa ungefär samma fråga, ”Varför går du upp på morgonen?”

Han sa att många i Sverige, eller västvärlden idag, går bara upp på morgonen för att de inte dog under natten. Vilket är en ganska tuff fråga, men det är lite i samma härad. Jag gillar det du säger. När du väl har börjat titta på den frågan, så hur kan jag dessutom skapa det som man i företag kallar för en affärsmodell, som kan försörja den. Så, vad handlar det om för dig?

Vi famlar utan tydliga mål och planer

CJ Det blir väldigt tydligt för mig, bara för att knyta an till det du sa där, för jag är överöst av lärdomar nu kring den där missen med den där fonden. Så då blir det väldigt tydligt för mig att jag måste ju staka ut någon livsplan så att säga, vart vill jag komma? För det kommer påverka och jag har ju inspirerats av dig där för du har berättat om de här grejerna innan.

Det här med att jag vet ungefär vad jag vill uppnå, alltså hur vi lever och så, att vi har tid med barnen och det här, men för att komma dit. Även nu då och framöver, vad behöver jag ha för placerar och intäkter och så vidare, för att kunna leva så? Och som du har tipsat om då, så kanske det inte är så mycket som jag tror att det behöver vara avkastning.

Kanske inte behöver ta den där extra risken för att komma dit, utan det kanske räcker med en indexavkastning. Ja, nu tappade jag tråden, men det var någon klok tanke där i alla fall.

JB Jag håller helt med dig, men det som jag tänker, är vad är det som är viktigt i ditt liv, med Linda och med barnen?

CJ Jag har ju stakat upp några mål som jag jobbar för och ett som är fantastiskt för att ge exempel på när man vet varför, så förändrar det allting med värderingar och beteende och allting… Jag skrev att jag ska vara en förebild för mina barn och när det landade i mig i så att säga hjärtat också då, då förändrades allting i mitt beteende och mina tankar kring barnen.

Jag blev mycket lugnare, jag blev positivare och lade mer tid på att vara med dem.
Mer djupgående, jag var mer närvarande, vilket är jätte coolt. Ett beslut, där jag insåg att jag ska vara en förebild för barnen, och allt som det innebar för just mig då, för man kan ju ha olika värderingar.

Om det är att man jobbar jättehårt för att uppnå någonting, eller vad det kan vara, men för mig var det att när vi är tillsammans och vi är ganska mycket ihop, så jag försöker ha en balans i tillvaron så. Då är det att vara där och visa vägen för dem i livet.

Styrkan i att vara tacksam för det man har

JB Vissa sådana här saker kan verkligen förändra. Jag hade ett samtal med Moa, min coach som också har varit med i podden också, där hon sa, ”Mycket av det som vi har som ansvarsområde (responsibilities) i vårat liv, är egentligen privilegier.” Jag är själv ansvarig för Freja och för Elsa och för min familj och ibland så kunde jag tycka att det var lite jobbigt, men sedan insåg jag då att det är ju ett privilegium att ha barn i sitt liv.

Det är ett privilegium att en familj och en fru som älskar en och ett privilegium att få prata som med dig i idag i podden. Vissa sådana här insikter kan verkligen i ett ögonblick skifta attityd i många olika saker.

Vi behöver snart runda av, vi har pratat i 55 minuter. Vad ska vi prata om framtida avsnitt då?

CJ En Shrek-film faktiskt tänkte jag. Här om dagen så kollade vi på en av de här Shrek-filmerna tillsammans, hela familjen. Frugan och jag och våra två barn som är två och fem år gamla. Så de har äntligen börjat titta och vi kan titta på grejer ihop med dem. Den var så otroligt djup och bra, för att knyta an till det du sa nu, det här med tacksamhet och privilegium och så. Att komma ihåg och vara tacksam för allting, för att i den här familjen så önskar han att han bara kunde få en dag då han inte är med familjen, och bara få andas lite.

Så är det med småbarn, det kan vara ganska krävande. Så han ville byta bort en dag och så blir han lurad av en trollkarl, så han får inte tillbaka sitt liv. Och han kommer till huset där han bor, men det är bara tomt, det är inget hus längre ens, för de har aldrig bott där. Så det blir en tidsparadox-grej som kan vara krånglig för barnen kanske, men budskapet handlar om hur otroligt mycket man kan sakna det man älskar när det tas bort från en.

Det blir en sådan fantastisk upplevelse efteråt, och i skrattade och hade det helt fantastiskt. En tecknad film kan påminna om något så viktigt i livet, att stanna upp och vara tacksam för allt man har.

JB Carl-Johan, tack för att du ville vara med. Jag hoppas du vill komma tillbaka i framtida avsnitt så får vi prata mycket, mycket mer om det. Tack så hemskt mycket.

— SLUT TRANSKRIBERING —

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök