Vem behöver egentligen en coach?

...

Vem har egentligen en coach? – Vinnare som vill ha ut  mer av livet.

Det skrev den amerikanska tidningen Chicago Tribune för några år sedan. I Sverige och runt om i världen har det sedan dess blivit inflation i begreppet ”coach” och ”coaching”. Det finns coacher för allt och lite till. Med det följer även att begreppet har urvattnats. I denna artikeln svarar jag på frågor som: Vad är en coach? Hur väljer jag ut en coach? Hur arbetar en coach  i ordets rätta bemärkelse? Vad ska en coach kosta? Varför ska jag ha en coach?

Vem behöver en coach?

Alla. Det är det korta svaret för mig. Om du har drömmar, mål och önskningar i livet som du inte har lever fullt ut OCH du tar dig själv på allvar – då finns det ingen ursäkt till att inte ha en coach. Om du inte har mål eller drömmar, eller ännu värre har gett upp på dem, då behöver du verkligen en coach. För mig handlar det om att ta sig själv och livet på allvar – för vi har bara ett och det blir inte längre… På min Coaching och Mentorskap sida skriver jag nedan och det är mycket där det ligger – även om det är ”säljigt” formulerat.

Är du seriöst intresserad av att ändra vissa saker i ditt liv för att få nya resultat, vare sig det är mer pengar i plånboken, mer tid med familjen, bättre hälsa eller hitta det ideala förhållandet?

Jag har de senaste åren lagt ner mycket tid på att titta på vad är det som framgångsrika människor ter sig göra annorlunda. En av sakerna är att det investerar mycket i sig själv – både i tid, kunskap och pengar. Alla framgångsrika människor relaterar till andra människor som har betytt mycket i deras liv som har hjälpt dem, handlett och coachat dem. Jag själv kan bara relatera till mitt liv där det finns människor utan vars hjälp jag inte hade varit där jag är idag. Jag kan inte göra annat än att hålla med Bon Nardelli i hans citat nedan.

”I absolutely believe that people, unless coached, never reach their maximum capabilities.”
– Bob Nardelli, CEO, Home Depot

Det tragiska här i Sverige är att jag läste att den genomsnittlige svensken lägger 200 SEK per år på sig själv och sin personliga utveckling. Jag kan bara jämföra det med mig själv som lägger över 3.500 SEK i månaden för en coach idag och den halva miljonen jag har lagt ur egen ficka på mina egna utbildningar de senaste två åren och det kommande året. Det är jag inte ensam om – många av Sveriges mest framgångsrika människor gör samma sak, vilket betyder att där finns många människor som inte lägger ens en enda krona.

Tycker jag att det är värt det? Absolut. Utan mina coacher hade jag aldrig haft insikt om vissa av mina beteenden som påverkar och har påverkat mitt liv i stor utsträckning. Jag hade inte haft de fantastiska resultaten jag har i mitt liv. Det har hjälpt mig att hålla fokus på det som egentligen är viktigt i mitt liv och de har hjälpt mig till genombrott i områden där jag suttit fast. Ibland brukar jag beskriva det som att tända elden i hjärtat och sedan ha en coach som ser till att flytta den till baken så att saker blir gjorda.

Coaching – inget nytt och konstigt egentligen

Även om coaching har blivit ett modeord på sistone, tycker jag att det är viktigt att inse att coaching inte är något nytt fenomen. Om man undersöker fenomenet ur  ordets perspektiv betyder ordet ”coach” galavagn eller buss. Det användes till en början som ett ord för att beskriva ett sätt att ”frakta människor från där de var till dit de ville komma” (utan att det gör för ont i baken :-). Coach är alltså med andra ord en metafor för någon som fraktar människor från var de är till en önskad plats.

Timothy Gallaway var under 1970 talet en tennistränare som upptäckte att den argaste motståndaren vi alla möter – på och utanför tennisbanan – är den egna rösten i huvudet. Den som dyker upp för oss som:

Ta dig samman, detta går aldrig bra, om du bara kunde koncentrera dig lite…

Han tog med sig dessa erfarenheter utanför tennisen och även om han aldrig använde begreppet coaching räknas han av många som coachingens fader. Coaching framställs sedan dess som en hybrid mellan terapi, organisationspsykologi, idrottspsykologi och personlig utveckling. Det är inte så konstigt för tittar man på vilka som arbetar med coaching finns det en övervikt av psykologer, konsulter och ”självhjälpsgurus”.

”Part consultant, part motivational speaker, part therapist, coaches work with executives, entrepreneurs, and just plain folks, helping them define and achieve their goals –  career, personal, or most often, both.”
–  Newsweek

Om vi tittar på färdigheten som används av coacher finns det inslag från många olika områden – terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, vägledning, organisationspsykologi och andra områden. Med detta hävdar många, med mig, att vi kan till och med titta tidigare än 70-talet för att hitta coacher och coaching. Sokrates som vandrade runt på Athens gator var kanske vår första coach i sin strävan av att hjälpa folk till verkliga insikter. Gräver man djupare än så finns det till och med stpår till Egypten 2.675 f.Kr.

Vad är coaching?

Coaching är för mig till stor del egentligen att vara människa med en genuin önskan om att växa och bli bättre. Ibland när många har bestämda uppfattningar om vad en sak är det ibland lättare att titta på och definiera vad coaching är och inte är:

Coaching är INTE:

 • Coaching är inte mentorskap där det finns någon som talar om för någon annan hur en sak är, ska vara eller borde vara. Jag gjorde själv länge misstaget att gå runt och generöst dela med mig av råd från min stora tipslåda. Det är inte coaching. Det är inte heller coaching att vara chef i den klassiska bemärkelsen eller vara förälder.
 • Coaching är inte att vara positiv, uppmuntrande och generellt vara positivitetsnisse
 • Coaching är inte kunskapsöverföring, råd eller tips
 • Coaching är inte terapi
 • Coaching är inte handledning

Vad är då coaching? Coaching är för mig:

 • Ett samtal mellan två ”vuxna” människor där man relaterar till varandras potential
 • Det unika samtalet kombinerat med en mängd förhållningssätt
 • Coaching är ett sätt att vara på så att folk tar fram hela sin potential och kapacitet
 • Coaching är att lägga ansvaret för allt hos individen och hålla denne ansvarig
 • Coaching är att vara tränad i att lyssna, fråga, rakhet och ge feedback
 • Coaching är att se det som där, varken bättre eller sämre, och sedan säga som det är
 • Coaching är att vara en spegel som reflekterar klienten och skapa valmöjligheter kring beteenden.

Många jag pratar med säger att man har en coach och jag brukar fråga hur är det att prata med coachen och jag får många gånger svaret ”trevligt”. Även om jag tycker att ett bra coachsamtal skall vara trevligt och ge energi till båda parter så reser sig ibland nackhåren på mig. Det finns alltför många coacher där ute som har ”trevliga” samtal med sina klienter och där händer inget. Jag som är väldigt pragmatisk och resultatfixerad blir allergisk då – för det finns andra personer man kan gå till för att ha trevliga samtal med. Ett coachsamtal skall ibland vara otrevlig – för det är inte alltid trevligt att växa. Växa skall innebära växtverk precis som det gör när man går till gymmet och man får träningsverk. Annars händer det inget.

Det är här som lite av min frustration kommer in eftersom de flesta coacher jag tidigare har jobbat med är så rädda om sina klienter att de inte vågar säga som det är, särskilt om de kommer från det terapeutiska hållet där det mycket handlar om att ”ta hand om”. På samma sätt har tyvärr de flesta coacher svårt att få sina företag att gå runt och då är varje klient ännu mer värdefull – för vad händer om han eller hon blir ledsen och inte kommer tillbaka – då förlorar man kunden och inkomsten.

Hur arbetar en coach?

Det viktigaste redskapet för en coach är att lyssna. Coachen lyssnar på det du säger och framförallt på det du inte säger rakt ut. Det handlar om att ställa de frågorna som tar oss inåt och skalar av de yttersta skalen på löken så att vi kommer in till källan. Många gånger handlar det om att ställa den frågan som leder till medvetenhet och ett uppvaknande hos den man arbetar med.

Genom en coachingprocess blir målet så mycket klarare och vägen till målet öppnar sig med alla de hinder och problem som dyker upp. Därefter börjar man arbeta med att ta sig över hindren och nå gemensamt uppsatta målen. Upplägget här brukar skilja från att träffas en gång i månaden till att träffas en gång i veckan. Jag har prövat många olika upplägg och jag föredrar att jobba med en coach 2-3 gånger i månaden eftersom det ger bäst resultat för mig – då hinner jag inte att hamna och fastna i gamla hjulspår.

Som jag skrev tidigare är jag resultatfixerad och resultatet av vad du får ut från en coaching ligger helt och hållet hos dig själv. Vissa av mina klienter kommer till mig och näst intill säger – ”nu är jag här, nu ska vi se hur du  kan fixa till mig”… Då brukar jag tacka för mig själv för det går inte att arbeta med en sådan person. Det kommer tillbaka till det personlig ansvaret här – resultatet speglas av din insats. Är du villig att göra förändringar som krävs så kommer du också nå resultat.

Coachens uppgift är att fungera som katalystorn som accelererar förändringen – att istället för att det ska ta dig 10 år att komma fram till vissa insikter hjälps man åt att korta ner den tiden till kanske 10 veckor. Vissa beskriver coachen som länken mellan bensinen och motorn. Motorn är det som driver dig framåt, alltså olika åtgärder/ målsättningar och bensinen är personen som skall fram/utföra. Under resans gång ser coachen till att bensinen innehåller de rätta element som krävs för att motorn skall nå sitt mål, att säkerställa sig så bensinen inte är av fel oktan, vilket kan bli en kostsam historia.

Det viktigaste med coaching är för mig samtalet för i 99% av fallen handlar det inte om sakfrågan. Det handlar sällan om sakfrågan att lösa ett problem som att ”byta jobb”. Coachingens uppgift är att titta under ytan. Det handlar ofta om förhållningssätt – från att veta rätt val till att väga för och nackdelar, sedan göra val och se till att att det blir rätt val. Ofta ger beteendet nämligen problemsymptom i andra områden också.

Många av mina klienter kommer och vi börjar med att titta på problemet ”ekonomi” och sedan när vi har jobbat ett tag så får man resultat och genombrott i områdena relationer, hälsa och karriär – just för att det ogynsamma förhållningssättet gav upphov till symptom i dessa områden också. Löser vi grundproblemet så försvinner alla symptomen.

Hur väljer jag ut en coach?

Innan jag ens börjar titta på att välja en coach är det superviktigt att du vet vad du vill med en coach. Jag själv har lagt ut alldeles för mycket pengar på att anlita coacher där jag inte hade ett klart syfte eller ett klart mål med samarbetet. Om du inte är helt klar på vad det exakt är du vill så kan det vara ett område att reda ut tillsammans med en coach – och då är det ett bra mål.

Det viktigaste är att ha insikten om att arbeta med en coach är att det handlar om att arbeta från var du är idag och framåt och att det är du själv som kommer att göra jobbet. En coach är inte mentorn som kommer att berätta för dig vad det är du ska göra och därför är det inte så viktigt att mentorn har gjort det du vill att göra (vanligt misstag). Däremot tittar jag mycket på – vad har coachens klienter för resultat i sina liv. Vad har coachen för resultat i sitt liv i förhållande till sina mål? Jag säger inte att en coach skall vara en perfekt människa, men för mig är det viktigt att man lever som man lär. Ska jag prata med mina klienter om att övervinna rädslor då måste  jag veta precis hur det kan kännas att stå där och stirra sin rädsla i vitögat.

En coach är också en människa och där är det också viktigt med personkemi – är det en person jag kan komma överens med och är det en person som säger som det är. I mitt senaste brev när jag ansökte hos en coach hos Christopher Howard så skrev jag uttryckligen ”Jag vill ha en coach som inte är imponerad av mig eller det jag har åstadkommit och som är snabb, smart och ser genom mina omständigheter”. För mig var det viktigt att ha en coach som säger de sakerna jag behöver höra och inte klär in det eller försöka ”ta hand” om mig.

Skulle jag sammanfatta det i en lista hade det kunnat se ut som följer:

 • Fundera på varför du vill ha en coach?
 • Kolla upp referenserna på din coach, vilka resultat har tidigare kunder skapat?
 • Fråga tidigare kunder frågan om ”trevligt”
 • Lever din coach som han/hon lär?
 • Vad har han/hon för bakgrund?
 • Säger personen som det är och går under ytan?
 • Kommer personen med råd/tips? (stort no-no)
 • Fråga coachen vilka mål/utmaningar som han/hon har för tillfället?

Vad ska en coach kosta?

Min åsikt är att en coach kan kosta precis vad som helst – det finns hela spannet från någon hundralapp till tiotusentals kronor per timme. Jag är personligen av åsikten att jag kan betala hur mycket pengar som helst för en bra tjänst/produkt så länge som den hjälper mig att få mer tillbaka. Min amerikanske coach kostar just nu 3.000 SEK i timmen (och då har jag fått ordentlig rabatt) och jag tycker att det är värt det för han hjälper mig att tjäna in den summan många gånger om.

Jag själv har aldrig nekat en klient på grund av pengar – men det är då också många gånger det vi börjar arbeta med. En typ av ekonomicoaching där vi jobbar tillsammans för att personen ska kunna tjäna mer pengar för att få fler valmöjligheter och alternativ i sitt liv. Däremot kräver jag i sådana situationer ett annat bevis på åtagandenivån. Jag har inte tid att jobba med personer som inte spelar på 100%.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök