Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten, eller CAGR, är ett mått på avkastningen på en investering, t.ex. en fond eller obligation, under en given investeringsperiod, t.ex. 5 eller 10 år. Ofta används benämningen ”utjämnad avkastningsgrad” eftersom CAGR mäter investeringens tillväxt under antagandet av en konstant tillväxttakt baserat på en årlig bas. Ett problem med Morningstar är nämligen att de visar avkastning över … Fortsätt läsa Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)