Kalkylator - Internränta en inbetalning

Kalkylator – Internränta en inbetalning

Denna kalkylatorn beräknar internräntan för en investering som ökar över tiden, där man gör en enda inbetalning i början av investeringsperioden och inga ytterligare.

Läs mer om internränta här »

Kommentera

Endast en kommentar till denna artikel:

  1. Vit pil

    Bra blogg! Du ska nig ändra kommentaren till ROI. Ett investerat kapital är nog inte att betrakta som en kostnad, utan investerat kapital återfinns i balansräkningen. Om man räknar på omsättningen, så är det nog snarare att definiera som en form av vinstmarginal.

    Gravatar ikon för användaren
    Rebecka

Innehållet på denna hemsida är inte att betrakta som finansiell rådgivning. RikaTillsammans AB åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen. Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fullständiga villkor.

Copyright för texter och innehåll © 2008-2017 RikaTillsammans AB / Jan Bolmeson | Fullständiga villkor | Om RikaTillsammans