Yngre pensionssparar mindre…

Jag satt precis och läste igenom tidningen ”Sunt förnuft” för April 2008 och noterade följande intressanta klipp:

2 miljoner människor pensionssparade under 2007. Allt färre mellan 20-34 år pensionsspararoch de som sparar gör det allt mindre och har så gjort under flera år. I åldrarna 35-64 sparar allt fler. I snitt var sparandet 6.400 SEK per år.

Det intressanta här är att notera att det är just de första åren som gör den största skillnaden i värdetillväxt på grund av ränta-på-ränta-effekten samt att det bara bekräftar mina kompisars tråksyn på mig och min sambo som pensionsparar regelbundet – jag 2.000 SEK/mån via firman och hon 1.000 SEK/mån privat – vi är båda i intervallet 20-34 år.

Alltså, sparar du mer än 600 SEK per månad så ligger du långt över det svenska snittet för pensionssparande.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök