Forumprinciper och riktlinjer samt intentionen med forumet

Först och främst; varmt välkommen till RikaTillsammans-forumet. Forumet är en plats för att kunna ställa frågor, få svar, diskutera, hjälpa andra och träffa likasinnade. Det är även en plats för att hämta inspiration, få tips och ta din ekonomi till nästa nivå på ett enkelt och roligt sätt.

Det är ingen hemlighet att jag gillar tillsammans. Ingen människa har någonsin blivit framgångsrik på egen hand. Även om jag är ansvarig, tillhandahåller forumet och driver RikaTillsammans ser jag forumet som vår gemensamma skapelse. Ett forum är per definition en plats där man träffas för att tillsammans t.ex.:

 • Ställa frågor och få svar
 • Diskutera intressanta ämnen och utbyta idéer
 • Träffa likasinnande och utöka sitt nätverk
 • Dela erfarenheter, kunskap och intressen
 • Bli utmanad i sina antaganden och få tankespjärn
 • Få lov att “provprata” och “ha otur” när vi tänker :wink:

Målet är att RikaTillsammans ska vara ett positivt bidrag i ditt och andra människors liv. Samtidigt som det ska vara ett trevligt ställe att hänga på vill jag att det ska göra ditt liv rikare. Vad ett rikt liv innebär är individuellt för var och en av oss, men jag tror att vi kan vara överens om att det går bortom bara pengar och ekonomi. Därav uppmuntrar jag att även andra saker än ekonomi diskuteras.

Fem principer för ett extraordinärt forum

I användarvillkoren finns de formella och juridiska reglerna, villkoren och riktlinjerna för forumet. Dessa gäller självklart, men i sammanhanget tycker jag att kulturen i forumet är mycket viktigare. Kultur för mig handlar om de mjuka värdena kring vad vi gemensamt vill att forumet ska vara. men också till annat som gör livet rikt.

Nedan följer några principer, snarare än uttryckliga regler för hur jag tänker mig att forumet bör och kan vara. Det är även dessa principer som ligger till grund för moderatorteamet när de hjälper till att moderera forumet. Tänk på att moderatorernas jobb är inte att vara poliser eller nätdomare, deras viktigaste bidrag i forumet är att hjälpa till att facilitera samtalen och ta fram guldkornen.

Principerna är i korhet:

Princip 1) “För diskussioner i en positiv riktning” - bidra till en positiv riktning för ett ökat värde i diskussionerna. Uppmuntra aktivt andra att delta och ge dem möjligheten. Ställ gärna frågor så att andra kan bygga vidare snarare än avsluta med konstateranden.

Tryck här för att läsa mer om denna princip och få konkreta exempel

För diskussioner i en positiv riktning

Om vi har positiva och framåtriktade diskussioner tror jag att vi alla kommer uppskatta forumet mer, men framförallt kommer vi få ut mer värde från det. Att bidra med en positiv riktning kan innebära många saker. Det kan t.ex. handla om:

 • Hjälpa andra forumdeltagare med hjälpsamma svar, tips och råd

 • Det kan handla om att uppskatta, tacka eller ställa följdfrågor

 • Det kan vara att på trevligt sätt säga: “vad spännande, så här tänker jag” och utveckla sitt resonemang.

 • Det är att bygga på och addera till andras svar eller diskussioner.

 • Det är att bidra med sin egen kompetens, erfarenhet eller upplevelser

 • Det kan även handla om att tagga personer som du tror kan bidra in i diskussionen eller som du tror kan ha glädje av den.

 • Håll dig till ämnet, om du vill ta ämnet i ett annat spår, starta en ny tråd (det blir så mycket jobb när vi moderatorer ska bryta ut trådar)

 • Extra viktigt är det i trådar där du är av en motsatt åsikt - skriv något framåtriktat som bidrar, är välmotiverat eller avstå. Märker du att du dessutom är på en annan kunskapsnivå eller erfarenhet, var snäll. Alla har vi varit nybörjare och trott att vi kan överprestera mot börsen. :wink:

  • Exempel 1): en tråd om momentumstrategier ska hålla sig till det. Oavsett om jag tycker det är värdelösa strategier och vill förorda något helt annat, så håller jag mig till momentum ämnet eller inte skriver alls så blir det inget drama.

  • Exempel 2) Om jag tycker det verkar helt orimligt så antingen svara varför jag tycker det är orimligt eller skriver inget alls. Framförallt inte gå i polemik med andra än trådskaparen.

Ibland kan det också vara intressant att definiera vad som inte är framåtriktat. Det kan t.ex. vara att klaga eller kritisera utan att komma med eget framåtriktat förslag. Något som jag lärde mig den hårda vägen på mitt första styrelseuppdrag när jag kritiserade en annan styrelseledamots förslag, utan att ha ett eget förslag.

Ett annat exempel är att skriva svar eller trådar som skulle kunna sammanfattas i att “någon är dum”. Självklart är personpåhopp, ad hominem-argumentation och impulsiva svar inte tecken på framåtriktad diskussion. Det handlar heller inte om att övertyga eller argumentera för att vinna. Det handlar om att få nya insikter, erfarenheter eller perspektiv.

Det bästa beviset på att man har skrivit något framåtriktat som har skapat ett värde för en annan person är att de säger “tack”. Eller som det i forumet blir, man får ett hjärta.Princip 2) “Utgå från att ingen är dum i huvudet” - Forumet är ett diskussionsforum där målet bör vara att vara nyfiken på andras åsikt, inte ett debattforum där syftet är att vinna. Var nyfiken på andras svar även om du inte håller med.

Klicka här för att läsa mer om denna princip och få konkreta exempel

Princip 2) “Utgå från att ingen är dum i huvudet”

I boken “Psychology of Money” (avsnitt #192) introducerar författaren Morgan Housel principen “nobody is crazy” och beskriver den så här:

Your personal experiences make up maybe 0.00000001% of what’s happened in the world but maybe 80% of how you think the world works.”

Det vill säga; världen är inte så som vi tror att den är. Vår bild av världen är präglad av bland annat de erfarenheter som vi har varit med om. Eftersom vi har olika erfarenheter innebär det att saker som är sant för mig definitivt inte behöver vara det för dig. Det betyder inte att vi behöver övertyga eller argumentera om det.

Ett mycket bättre förhållningsätt är att t.ex. säga:

 • Vad spännande, så har jag inte tänkt. Kan du inte säga något mer om det?

 • Oj, det håller jag inte alls med om. Jag tänker så här, vad tänker du om det?"

 • Vad intressant, vad skulle (t.ex. vilket bevis) skulle få dig att ändra åsikt?

Det hjälper till med både framåtriktade diskussioner och kommer ge dig betydligt mer “betalt” än att försöka övertyga någon som har en annan världsbild. En annan bra fråga att fundera på är den sista. Om du eller den andre ändå inte är beredda på att byta åsikt, vad är poängen då med att fortsätta diskussionen på ett anonymt internet-forum? :wink:

Ingen av oss ser hur världen egentligen ser ut. Därför behöver vi människor, som via “thoughtful disagreement” kan hjälpa oss med andra perspektiv. Ju flera andra perspektiv vi får, desto bättre bild får vi. Det ger även möjligheten att fatta bättre beslut - vilket i området investeringar är extremt värdefullt. Uppskatta därför dem med en annan åsikt mer, än dem som håller med dig.Princip 3) “Använd jag-budskap” - skriv i jag-form för att hjälpa andra att ta till sig ditt budskap. Delta i diskussionerna och bjud in andra att delta. Tänk på att det i skrift är enkelt att göra en annan person ledsen.

Klicka här för att läsa mer om denna princip och få konkreta exempel

Princip 3) Använd jag-budskap

Jag uppskattar det som brukar kallas för Non-violent communication eller “giraffspråket”. Giraffen är i den modellen en symbol för någon som i kommunikation stannar upp, reflekterar, ser långt, sticker ut halsen och gör sig sårbar. Man utgår från att man inte behöver vinna, argumentera eller få någon dit man vill.

Kommunikationen utgår i att man kommunicerar utifrån sig själv och det man ser, känner, hör eller upplever. Man utgår inte från att det är någon sanning, att världen ser ut så eller kommer med påståenden som den andra kan misstolka. Man gör det enkelt för den andre att ta emot kommunikationen utan att det fastnar.

Det är stor skillnad att t.ex. säga: “Du är inte generös” jämfört med att säga: “Min upplevelse är att du inte är så generös och det gör mig ledsen”. I det första exemplet kommer man garanterat att få en invändning: “Det är jag inte alls”. Men i den andra formuleringen så blir ofta reaktionen istället: “Oj, det var ju inte min avsikt.” eller “Oj, säg något mer om det.” Det blir alltså inte en diskussion om huruvida påståendet är sant eller inte, eftersom ingen kan ta ifrån mig min upplevelse eller känsla (som inte behöver stämma med verkligheten så klart).

Konkret kan du börja svar och meningar med:

 • Jag tycker / upplever / ser / känner att …

 • Min upplevelse / erfarenhet / önskan är …

 • Det som skulle göra skillnad för mig i diskussionen är …

Ingen kan nämligen argumentera mot att det är din upplevelse - vad ska de säga? Du har fel i din upplevelse? :wink:. Det gör också diskussioner mindre “taggiga” och gör att andra kan ta till sig ditt budskap bättre istället för att börja debattera.Princip 4) “Leta aktivt efter guldkornet” - vi människor vill varandra väl, även de gånger som det ibland inte ser ut så. Genom att aktivt leta efter andras bidrag och guldkorn - även om det ibland känns som att det serveras i en tunna med skit - samlar man på sig värdefulla erfarenheter som kan göra ens eget liv mycket rikare.

Klicka här för att läsa mer om denna princip och få konkreta exempel

Princip 4) “Leta aktivt efter guldkornet”

Att ta emot feedback från andra är klurigt för de flesta av oss. Det kan vara så jobbigt med feedback att vi många gånger till och med glömmer bort att intentionen med feedback (eller invändningar) ofta är god. Det kan vara att den andre är mån om att andra inte ska misslyckas, gå miste om avkastning, kunna bli bättre, få mer underlag till beslut m.m.

När feedback är jobbigt att ta emot reagerar vi ofta med olika försvarsmekanismer. Vi går till anfall, vi går iväg, vi blir arga, trötta eller irriterade. Ett bättre sätt är att försöka utöka sitt mentala överskott och se all feedback, alla invändningar och till och med dumma kommentarer som en tunna skit. Denna tunna med skit innehåller alltid minst ett guldkorn om man orkar hitta det.

Jag vet att det inte är lätt. Jag själv går nästan alltid i försvar direkt när jag får feedback eller invändningar. Det jag försöker träna på idag är att minska tiden mellan att jag går i försvar, vill argumentera och vinna till att jag faktiskt kan tänka: “Oj, den här personen är mån om mig och vill bidra, det är bara att jag just nu ännu inte förstår bidraget.”

Naturligtvis behöver du inte göra ovan. Det är inte ens rätt sätt eller ett måste. Men grejen är att man kan göra det av helt egoistiska skäl. Du kommer ju inte lära dig mer av någon som bara uppmuntrar och uppskattar dig för saker som du redan gör. Växten och möjligheterna kommer ju från de sakerna som man själv inte har tänkt på eller sett.

Genom att vara nyfiken och aktivt leta efter andras bidrag - framförallt i de svar som man upplever som invändningar - maxar man ofta värdet både för sig själv och andra. Fallgropen är att vi ofta fastnar i “hur” budskapet är formulerat snarare än budskapets innebörd och värde. Man vet att man har lyckats när man genuint kan säga “tack” till en annan person för feedbacken.

Konkreta tips:

 • Utgå från att folk vill dig och andra väl

 • Läs hela tråden innan du svarar

 • Citera och ställ frågan: “Jag blir nyfiken, kan du inte säga något mer om det här?”

 • Försök se till intentionen snarare än till det som står

 • Försök förstå för- och nackdelar med olika alternativ, inte bara de som spontant tilltalar digPrincip 5) “Förhåll dig till forumet som till ett vardagsrum” - om vi tillsammans ser forumet som vårt gemensamma vardagsrum, då blir det enkelt at t.ex. alltid lämna det lite bättre än det var när vi kom dit. Det blir också enkelt att utgå från vad som är okej och inte okej i olika sammanhang.

Klicka här för att läsa mer om denna princip och få konkreta exempel

Princip 5) Förhåll dig till forumet som till ett vardagsrum

På en utbildning jag gick för många år sedan fick vi uppgiften att lämna alla ställen vi kommer till lite bättre än vad de var när vi kom dit. Det kan vara allt från lämna köket lite bättre, plocka upp något man ser på gatan eller lämna en kommentar till någon på forumet.

Jag tänker mycket på forumet som vårt gemensamma vardagsrum. Ungefär som när man hemma hos någon. Det är här vi tillsammans bestämmer hur vi vill bete oss, vad som är okej och inte. Jag brukar många gånger tänka att om jag inte hade gjort det här hemma hos någon / sagt det här till någon hemma i deras vardagsrum, då ska jag nog inte göra det i ett Internetforum heller.

Det är därför jag uppskattar alla de saker som många av er redan gör; allt från att gilla, rapportera inlägg, komma med förslag att dela upp trådar och motsvarande. Det här vardagsrummet är vårt gemensamt så låt oss därför hjälpas åt att hålla det så som vi skulle önska ha det hemma.

Försök lämna alla ställen eller personer som du träffar lite bättre än vad de var när du träffade dem.

Konkreta förslag:

 • Gilla inlägg som andra skrivit

 • Kommentera, citera, tacka, ge credd och uppskatta.

 • Forumet har många verktyg för att vi tillsammans ska kunna lyfta de bästa trådarna, använd dessa, t.ex.: bokmärke, likes, flaggor, svar, citeringar, ändringar, tystande, följande etc.

 • Skriv ett kort uppskattande direktmeddelande

 • När du svarar, klicka på “svara”-knappen på den personens kommentar du svarar på (så att vi andra kan följa)

 • Flagga trådar och kommentarer som kanske borde ligga i en annan kategori eller är olämpliga

 • Kom med förslag på hur forumet kan bli bättre

 • Kidnappa inte en pågående diskussion genom att föra den i en annan riktning, starta hellre än ny tråd och korslänka.

 • Tagga andra användare och bjud in till diskussioner

 • Hjälp moderatorerna att facilitera konversationer, de ska inte behöva vara poliser.

 • Flagga hellre innehåll som är dumt än att gå förklara hur dumt det är och gå i polemik.

På samma sätt kan det handla om att inte debattera - RikaTillsammans är ett diskussionforum - inte en debattävling som ska vinnas. Det vill säga att om du märker att en tråd börjar spåra ut och är på väg att leda till att det skapas en dålig stämning i vardagsrummet, hjälp till att t.ex. flagga det.

Tanken enligt denna princip är att RikaTillsammans-forumet ska vara ett trevligt ställe som gör ens liv rikare. Forum där man kan bli upprörd, provocera eller på annat sätt bete sig finns det gott om på andra ställen nätet. :wink:


Självklart kommer vi alla från tid till annan både glömma bort och bryta mot principerna. Jag vill dock väldigt gärna tro att om vi alla i forumet gör vårt bästa för att följa principerna, så kommer vi både få ut mer värde, mer glädje och ett rikare liv från forumet och varandra.

Avslutningsvis, eftersom vi pratar mycket om ekonomi, sparande och investeringar i forumet är följande viktigt att komma ihåg:

"Investeringar kan öka och minska i värde och du kan förlora hela beloppet" - även om de flesta råd, tips och tankar i forumet är sunda så är det anonymt forum på nätet. Det är inte en finansiell rådgivning och ska inte uppfattas som sådan.

Klicka här för att läsa mer

Samtliga analyser och all annan information som är på forumet är uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument.

Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Här hittar du en lista på duktiga rådgivare vi rekommenderar.

För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i forumet.

Vi kan dock garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad som publiceras i forumet. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Vi påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans.

Tack på förhand,
@janbolmeson

PS. Tack till alla er som bidragit till dessa principer: @tankespjarn, @JFB, @Caspian, @carolinebolmeson, @aether, m.fl.

Uppdaterat: 2022-02-05