Albin-ComFoo

Albin-ComFoo

Tog framtidsmat till Sverige 2016 och skapade Sveriges första näringskompletta produkt ComFoo.